WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Việc làm của chúng tôi hợp với nguyện vọng chung của cả dân tộc

Kính thưa Ban Biên Tập và các bạn.

Chúng tôi rất xúc động khi đọc các phản hồi của các bạn đăng trên trang mạng Đàn Chim Việt. Những dòng thơ, những lời tâm tình, khích lệ của các bạn đã giúp cho chúng tôi thêm nhiệt huyết và càng khẳng định là những việc làm của chúng tôi hợp với nguyện vọng chung của cả dân tộc. Đó là nguyện vọng được sống trong tự do dân chủ, trên một đất nước độc lập và có chủ quyền. Chính vì nguyện vọng này, mà những nhà dân chủ như anh Điếu Cày, luật sư Lê Công Định, thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung, kỹ sư Trần Huỳnh Duy Thức, kỹ sư Lê Thăng Long và nhiều nhà dân chủ khác đã công khai cất lên tiếng nói và họ đã bị đàn áp, tù tội. Nhưng dù chính quyền Việt Nam có dùng biện pháp nào đi nữa, chúng tôi tin rằng nguyện vọng chung của người Việt Nam cũng không thể dập tắt và tiếp tục sẽ có người công khai đứng lên tranh đấu cho nguyện vọng này.

Là một số ít anh em sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai, chúng tôi cố gắng đóng góp theo cách của mình để góp phần thúc đẩy thanh niên Việt Nam cùng đứng lên tranh đấu cho chủ quyền đất nước, tranh đấu vạch trần sự nhu nhược, đồng lõa của đảng Cộng Sản Việt Nam đã và đang để cho đất đai, biển đảo của dân tộc Việt Nam rơi vào tay Trung Quốc.

Chúng tôi muốn phản đối “16 chữ vàng” : “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” mà Trung Quốc đã buộc đảng Cộng Sản Việt Nam phải chấp nhận. Chỉ vì “16 chữ vàng” này mà Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, Hoàng Sa, Trường Sa đã lần lượt bị thôn tính. Các phản ứng yêu nước của người Việt Nam trước sự thôn tính này lại bị chính quyền Việt Nam cấm đoán, dập tắt.

Chúng tôi muốn phản đối “16 chữ vàng” bằng cách kêu gọi người Việt Nam viết, vẽ, phổ biến rộng rãi 6 chữ “HS – TS – VN” như là một hành động không chấp nhận chính sách cấm đoán yêu nước của chính quyền Việt Nam, đồng thời khẳng định “Hoàng Sa, Trường Sa mãi mãi là của Việt Nam”.

Chúng tôi sẽ tiếp tục đi khắp nơi truyền bá 6 chữ “HS – TS – VN”. Chúng tôi xin đính kèm một số hình ảnh do chúng tôi thực hiện ở tỉnh Tiền Giang từ trong tháng 6. Kính mong Ban Biên Tập Đàn Chim Việt cho phổ biến rộng rãi.

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2010
Thay mặt nhóm Thanh niên Hành động vì Đất nước
Nguyễn văn Tân

2 Phản hồi cho “Việc làm của chúng tôi hợp với nguyện vọng chung của cả dân tộc”

  1. tuan says:

    Rat cam phuc cac ban!

  2. Trung Hoàng says:

    Hoàng Sa điểm hẹn Lạc Hồng,
    Trường Sa nguyện khắc son lòng Rồng Tiên.

    Diên Hồng sấm động loa truyền !!!

Leave a Reply to Trung Hoàng