2 Phản hồi cho “Thừa hay thiếu chữ?”

 1. GayTre says:

  Kể ra không thiếu, chẳng thừa
  Chỉ là khônvặt, lọclừa và lưumanh!!!

  Toàn là giantrá, tinhranh…
  Không giỏi bắt chuột, chỉ rành ”ị” hôi!!!

 2. nguyen says:

  hoan hô ngôn ngữ ưu việt của Đảng và Nhà Nước ta

Phản hồi