WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Phong thủy ngàn năm Thăng Long [kết]

III/- Hậu thế học được gì từ những sự kiện lịch sử của thời nhà Lý:

Ðể trả lời chính xác vấn đề này không gì tốt hơn, là làm một cuộc so sánh những sự kiện đã xảy ra trong hai thời đại nhà Lý và chế độ csvn, tất yếu sẽ có lời đáp thỏa đáng.

A/- Thời đại nhà Lý

Khởi đầu từ cuối năm 1009 đến năm 1225, tồn tại được 215 năm trải qua 9 đời vua, đã lập nên những trang sử oai hùng vẻ vang cho đất nước nhờ vào các yếu tố:

Thịnh Thiên thời: Triều đại nhà Lý được thành lập do một tình cờ may mắn của lịch sử xảy ra vào tháng 10 năm 1009, vua Lê Ngọa Triều băng hà, không còn con cháu nhà Lê nào xứng đáng để kế vị, ông Lý Công Uẩn được triều thần tôn vinh lên ngai vàng, mở đầu cho một triều đại mới. Ðây là một dấu ấn vàng son đầu tiên của lịch sử Việt Nam về sự chuyển giao triều đại trong ôn hòa, không đổ máu, không hận thù, rất được thịnh thiên thời.

Tạo Nhân Hòa: Sau khi lên ngôi, ông Lý Công Uẩn rất coi trọng sự việc tạo dựng nhân hòa là một trong ba yếu tố cần có của người mưu sự việc lớn “trị quốc, bình thiên hạ”. Sự việc tạo nhân hòa đã thực hiện trong suốt triều đại nhà Lý chứ không riêng gì thời ông Lý Công Uẩn. Ðặc biệt đáng chú ý nhất là việc đại xá nhằm đoàn kết toàn dân.

Triều đại nhà Lý trải qua hơn hai thế kỷ, việc đại xá xảy ra rất nhiều khó thống kê đầy đủ, thế nhưng chỉ cần tính trong 30 năm đầu tiên của nhà Lý ( từ 1009 đến 1040) việc đại xá được ghi nhận như sau:

1) Năm 1009 mùa Ðông, tháng 10, ngày Tân Hợi, vua Ngọa Triều băng hà, ngày Quý Sửu, Lý Công Uẩn tự lập làm vua.

Thế rồi cùng nhau dìu Công Uẩn lên chính điện, lập làm thiên tử, lên ngôi Hoàng đế. Trăm quan đều lạy rạp dưới sân, trong ngoài đều hô “vạn tuế”, vang dậy cả trong triều. Ðại xá cho thiên hạ, lấy năm sau làm niên hiệu Thuận Thiên năm đầu. Ðốt giềng lưới, bãi ngục tụng, xuống chiếu từ nay ai có việc tranh kiện cho đến triều tâu bày, vua thân xét quyết. (tr.79)

2) Năm 1010 Vua tự tay viết chiếu dời đô, tháng 12, cung Thúy Hoa làm xong, làm lễ khánh thành (thành Thăng Long), đại xá các thuế khóa cho thiên hạ trong 3 năm, những người mồ côi, góa chồng, già yếu, thiếu thuế lâu năm đều tha cho cả.

3) Năm 1017 Mùa xuân, tháng 3, xuống chiếu xá tô ruộng cho thiên hạ.

4) Năm 1028 Ðại xá thiên hạ. Vua xuống chiếu cho lấy tiền lụa ở kho lớn ban cho thiên hạ .

5) Năm 1031 Mùa thu, tháng 8, mở hội chay để khánh thành chùa Ðại xá thiên hạ.

6) Năm 1036 tháng giêng, mở hội ở Long Trì khánh thành pho tượng phật Ðại Nguyện. Ðại xá thiên hạ.

7) Năm 1040 Mùa đông, tháng 10, mở hội La Hán ở Long Trì, đại xá thiên hạ, tha tội lưu, tội đồ và một nửa tiền thuế cho thiên hạ. (1)

Ngoài ra còn nhiều sự kiện lịch sử khác mang tính nhân hòa xảy ra trong triều đại nhà Lý như sau:

- Năm 1055 Mùa đông, tháng 10, [1b] đại hàn, vua bảo các quan tả hữu rằng: “Trẫm ở trong cung, sưởi than xương thú, mặc áo lông chồn còn rét thế này, nghĩ đến người tù bị giam trong ngục, khổ sở về gông cùm, chưa rõ ngay gian, ăn không no bụng, mặc không kín thân, khốn khổ vì gió rét, hoặc có kẻ chết không đáng tội, trẫm rất thương xót. Vậy lệnh cho Hữu ty phát chăn chiếu, và cấp cơm ăn ngày hai bữa.

- Năm 1064 Mùa hạ, tháng 4, vua ngự ở điện Thiên Khánh xử kiện. Khi ấy công chúa Ðộng Thiên đứng hầu bên cạnh, vua chỉ vào công chúa, bảo ngục lại rằng: “Ta yêu con ta cũng như lòng ta làm cha mẹ dân. Dân không hiểu biết mà mắc vào hình pháp, trẫm rất thương xót, từ nay về sau, không cứ gì tội nặng hay nhẹ đều nhất luật khoan giảm”.

- Năm 1076 mùa hạ, tháng 4, đại xá, Xuống chiếu cầu lời nói thẳng

- Năm 1103 Mùa xuân, Thái hậu phát tiền ở kho Nội phủ để chuộc những con gái nhà nghèo đã phải bán đi ở đem gã cho những người góa vợ. (1)

Từ những dòng sử liệu trên,  có thể đưa đến những kết luận như sau:
1) Trong 30 năm , nhà Lý đã thực hiện bảy lần đại xá để tạo sự đoàn kết của toàn dân, tính trung bình trên dưới năm năm một lần. Như vậy ở vào triều đại này, một tù nhân vì bất cứ lý do gì, cũng được xét cho đại xá trong vòng năm năm.

2) Vào thời điểm nhà Lý còn chịu ảnh hưởng của Khổng học Ðông Phương, lý thuyết dân chủ, nhân quyền của Tây phương (nếu có) cũng chưa du nhập vào Việt nam, thế mà các vị vua thời Lý đã có ý so sánh sự đói lạnh của người tù và người dân bình thường.
Ðây là một ý tưởng đầy nhân bản tiếc rằng vào thời này chưa trở thành một quyền thực thụ có tên gọi như ngày nay đó là quyền sống, và được sống bình đẳng.

3) Những con gái nhà nghèo được Thái hậu bỏ tiền ra chuộc để khỏi gả bán cho người góa vợ, cũng là một ý tưởng nhân bản tôn trọng giá trị nhân phẩm người phụ nữ, bản thân cái nghèo không phải là một cái tội.

4) Ngoài sự việc đại xá để đoàn kết, nhà vua thời Lý đã dũng cảm tiên phong ra chiếu chỉ vào năm 1076 cầu mong được lời nói thẳng. Chiếu chỉ này ban ra sau khi đã đại xá thiên hạ. Hành vi này chẳng những thực hiện được chính sách đoàn kết dân tộc mà còn là một chính sách biết tôn trọng ý nguyện của người dân “Ý dân là ý trời”. Ðây chính là bản tuyên ngôn đầu tiên của nước Việt Nam về tôn trọng quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận. Rất tiếc, những dòng sử liệu về bản chiếu này hiện nay vẫn chưa được các nhà sử học tìm thấy và khai thác.

Xây Ðịa lợi: Sau khi ổn định ngôi vua, ông Lý Công Uẩn đã có tầm nhìn xa, hiểu rất rỏ giá trị phong thủy của vùng đất Ðại La, nên đã cho dời đô và đổi tên là Thăng Long. Ðây là vùng đất “địa linh sản xuất ra nhân kiệt” hoàn toàn không phải là vùng đất có long mạch dùng để địa táng như một số người lầm tưởng (3). Thời nhà Lý rất trân quý vùng đất này.
Bằng chứng là Lý Thái Tổ (Lý Công Uẩn) và Lý Nhân Tông mất đều được an táng tại phủ Thiên Ðức, cách xa Thăng Long, nằm kế cận thành Hoa Lư, bên cạnh sông Thiên Ðức tức là sông Ðuống ngày nay.

Ở đây có hai điểm lưu ý quan trọng:

a)    Thuật ướp xác: đã xuất hiện từ thời nhà Lý, tiếc thay không thấy sử liệu ghi chép lại, bằng chứng rõ nét nhất là:

·    Vua Lý Thái Tổ mất vào tháng 3 năm 1028 đến tháng 10 mới an táng, tức là 7 tháng sau khi chết mới chôn vào huyệt mộ.

·    Vua Lý Nhân Tông mất vào tháng 12 năm 1127 đến tháng 6 năm 1128 mới an táng.

Cả hai đều an táng tại phủ Thiên Ðức, vấn đề đặt ra là trong suốt bảy tháng chưa an táng, thời nhà Lý đã gìn giữ như thế nào để xác không bị phân hủy, ở trong điều kiện chưa có kỹ nghệ đông lạnh, hay hóa chất tồn trữ? Ðó chính là thuật ướp xác đầy bí ẩn của người xưa vậy.

b)    Giá trị phong thủy thành Thăng Long rất được xem trọng không những trong thời Lý mà cả thời nhà Trần:

Theo sử liệu cho thấy ông Trần Thủ Ðộ, với thủ đoạn không trong sáng, thông qua chiếc váy của Lý Chiêu Hoàng để sáng lập nên nhà Trần, thế mà vẫn còn tàn độc tiêu diệt toàn bộ con cháu nhà Lý, xóa bỏ họ Lý trong dân gian. Ngoài ra để trừ mầm mống hậu hoạn, Trần Thủ Ðộ cho phá phong thủy nhà Lý như sau:

Mậu Thân , [Thiên Ứng Chính Bình] năm thứ 17 [1248], Sai các nhà phong thủy đi xem khắp núi sông cả nước, chỗ nào có vượng khí đế vương thì dùng phép thuật để trấn yểm, như các việc đào sông Bà Lễ đục núi Chiêu Bạc ở Thanh Hóa; còn lấp các khe ở kênh mở đường ngang dọc thì nhiều không kể xiết. Ðó là làm theo lời Trần Thủ Ðộ (tr. 169) (1)

Thế nhưng có một điều duy nhất của nhà Lý lập ra mà Trần Thủ Ðộ không dám đụng vào mà vẫn sử dụng, đó vùng đất Thăng Long. Nhờ vậy mà nhà Trần mới có những trang sử vàng sáng chói.

B/- Thời đại Cộng Sản Việt Nam

Nếu tính từ năm 1945 khi ông Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập đến nay là 65 năm. Chỉ tính từ ngày chấm dứt chiến tranh cả hai miền Nam Bắc 1975 là 35 năm, thời đại này đã làm được điều gì để có thể so sánh với thời đại nhà Lý?

Suy Thiên thời: Xé tan hiệp định Paris, phản bội lại chính chữ ký chưa ráo mực của chính mình, chế độ cọng sản được hình thành trên toàn cõi Việt Nam bằng gọng súng là một sự việc không chính danh, bị cả thế giới lên án, nữa nước miền Nam không khuất phục là một sự kiện thiên thời không thịnh.

Rất tiếc rằng từ năm 1975 đến nay, chế độ Cọng sản chưa làm được gì để thịnh thiên thời trái lại đã đi từ thất bại này đến thất bại khác, chính trong nội bộ đảng csvn chia rẽ, đấu đá quyền lực tranh ăn, hèn nhát trước Trung Quốc, làm cho chế độ suy yếu, đánh mất niềm tin trong quần chúng là dấu hiệu  suy thiên thời

Mất nhân hòa: Lịch sử đã ghi nhận câu nói của ông Võ Văn Kiệt, chế độ csvn được thiết lập với “một triệu người vui, một triệu người buồn” chứng tỏ lòng dân ly tán.

Nếu csvn làm công việc đại xá như Lý Công Uẩn thì hạnh phúc thay cho dân tộc Việt Nam sau những chuỗi ngày chiến tranh góp công xây dựng lại đất nước, sẽ tạo được chính danh và nhân hòa.

Ðằng này đảng csvn làm ngược lại, chia dân tộc ra làm hai thành phần “ Vô sản, và không vô sản”. Thành phần vô sản toàn trị, thành phần “không vô sản” phải bị tiêu diệt, “đuổi tận giết tuyệt” “ Trí phú địa hào, đào tận gốc, trốc tận rể”. Vì thế mà trang lịch sử csvn ghi nhận những hình ảnh thương tâm như sau:

-    Hàng trăm ngàn người bị cải tạo

-    Cướp tài sản của công thương nghiệp, thành phần tư sản, đổi tiền

-    Hàng triệu người bỏ xác trên biển đông

-    Nếu tính luôn cả miền Bắc, thời đấu tố cải cách ruộng đất

-    Thời nhà Lý một người tù trong vòng 5 năm được xét đại xá, thì dưới chế độ csvn cửa nhà tù luôn luôn rộng mở, chưa một lần đại xá, thậm chí có những người tù song hành với chiều dài chế độ như Trần Văn Sương 33 năm, Nguyễn Hữu Cầu 34 năm 4 tháng.

-    Thời Lý, nhà vua ra chiếu chỉ cho nhân dân nói thẳng, được khuyến khích, thời csvn phải chăng dân trí thấp hơn nhà Lý? nhà báo nói thẳng nói sự thật, người tỏ lòng yêu nước phải đi tù như Ðiếu Cày, Vũ Hùng, Phạm Thanh Nghiên… vv. Trí thức phải câm miệng.

-    Năm 1052 tháng 3, vua nhà Lý đúc chuông lớn để ở Long Trì, cho dân ai có oan ức gì không bày tỏ được thì đánh chuông ấy để tâu lên. Trái lại dưới chế độ csvn dân oan ba miền đất nước bị nhà nước cướp đất, áp bức bất công, đi khiếu kiện hằng chục năm, quan chức nhà nước kín cổng cao tường, chạy trốn ngõ sau.

-    Thời nhà Lý phụ nữ nghèo được trở cấp giúp đỡ khỏi phải lấy người góa vợ. Dưới thời cọng sản, phụ nữ nghèo phải “khoe của” công khai để kiếm tấm chồng sứt tay gãy gọng của Tàu, Hàn. Còn nhục nào hơn?

Những thành tích của chế độ csvn kể trên đã hoàn toàn mất nhân hòa.

Phá địa lợi: Nghiêm trọng hơn nữa, nhà nước Việt Nam đã hưởng được di sản Thăng Long của tiền nhân mà không biết trân quý phát huy thế mạnh của nó, trái lại tàn phá nó nặng nề không thương tiếc qua những hành vi sau:

1) Từ năm 1975 cho xây lăng Hồ Chí Minh (2) trên vùng đất Thăng Long đem lại âm khí ô uế cả vùng đất này. Người viết đã từng phân tích sự tác hại của sự kiện này trong bài viết “Phong thủy lăng Hồ Chí Minh” (2) phổ biến rộng rãi trên các trang mạng.

Một điểm quan trọng cần lưu ý ở đây, vua Lý Nhân Tông là một minh quân, một anh hùng nhất thời nhà Lý, trước khi chết để lại bức chiếu như sau:

Năm Ðinh Mùi (1127) Tháng 12 Vua không khỏe, gọi Thái úy Lưu Khánh Ðàm vào nhận di chiếu rằng:

“Trẫm nghe phàm các loài sinh vật không loài nào không chết. Chết là số lớn của trời đất, lẽ đương nhiên của mọi vật. Thế mà người đời không ai là không thích sống mà ghét chết. Chôn cất hậu làm mất cơ nghiệp, để tang lâu làm tổn tính mệnh, trẫm không cho là phải. Ta đã ít đức, không lấy gì làm cho trăm họ được yên, đến khi chết đi lại khiến cho thứ dân mặc áo sô gai, sớm tối khóc lóc, giảm ăn uống, bỏ cúng tế, làm cho lỗi ta thêm nặng, thiên hạ sẽ bảo ta là người thế nào!
….
để phòng việc không ngờ, chớ làm sai mệnh, trẫm dù nhắm mắt cũng không di hận. Việc tang thì chỉ 3 ngày bỏ áo trở, nên thôi thương khóc; việc chôn thì nên theo Hán Văn Ðế, cốt phải kiệm ước, không xây lăng mộ riêng, nên để ta hầu bên cạnh tiên đế. Than ôi! Mặt trời đã xế, tấc bóng khó dừng; từ giã cõi đời, nghìn thu vĩnh quyết. Các ngươi nên thật lòng kính nghe lời trẫm, báo rõ cho các vương công, bày tỏ trong ngoài”. (1) (tr.123)

Ông Hồ Chí Minh có công hay tội còn nhiều tranh luận, thế nhưng tàn ác với nhân dân Việt Nam (thông qua đảng csvn) là một sự thật, vậy mà đảng ướp xác, xây lăng bắt nhân dân đóng góp bảo dưỡng duy trì xác ướp hơn ba mươi lăm năm nay, có xứng đáng so với vua thời Lý hay không?

2) Nghiêm trọng hơn nữa, là nhà nước Việt Nam cho xây tòa nhà quốc hội như là một pháo đài trên đất hoàng thành Thăng Long để trấn yểm vùng đất này không còn sản xuất nhân kiệt mà người viết đã từng cảnh báo nghiêm trọng trong bài viết “trấn yểm lăng Hồ Chí Minh” (3)

Tòa nhà quốc hội hay công cụ trấn yểm thành Thăng Long? (3) để không còn sản sinh ra nhân kiệt. Nguồn: Thiên Ðức

Ngoài ra trong lãnh vực bảo vệ tổ quốc thời nhà Lý làm vẻ vang lịch sử “Bắc phạt Tống, Nam bình Chiêm” đất nước mở rộng thêm ba châu Ðịa Lý,Ma Linh và Bố Chính.

Trái lại thời csvn cắt đất, bán biển cho Tàu cọng, lại còn cúi đầu tủi nhục tụng ca “
“Việt Nam Trung Hoa, núi liền núi, sông liền sông, chung một biển đông mối tình hữu nghị sáng như rạng đông. Ðêm sông nối cùng một dòng, tôi nhìn sang đấy, anh nhìn sang đây, chúng ta sống chung nghe tiếng gà gáy cùng. Chung một ý, chung một lòng, đường ta đi hồng màu cờ thắng lợi. Nhân dân ta ca muôn năm Hồ Chí Minh, Mao Trạch Ðông” (4)

Hoàn toàn đi ngược với tinh thần quật cường của bản tuyên ngôn của Lý Thường Kiệt  “Nam quốc sơn hà Nam đế cư” .

Qua so sánh trên có thể kết luận rằng:

·    Nhà Lý có ba điều thuận lợi là thịnh thiên thời, tạo nhân hòa, xây địa lợi, được tồn tại 215 năm.

·    Chế độ csvn đạt ba yếu tố suy thiên thời, mất nhân hòa, phá địa lợi. Chỉ mới trị vì 35 năm, đã phải đối diện với cái chết đã được báo trước (5) trong ô nhục. Ðó chính là cái giá phải trả vậy.

Ðiểm tranh luận sau cùng, theo Ðại Việt Sử Ký Toàn Thư ghi rõ ràng:

Canh Tuất, Thuận Thiên năm thứ 1 [1010] , (Tống Ðại Trung Tường Phù năm thứ 3). Mùa xuân, tháng 2 xa giá, về châu Cổ Pháp, Vua thấy thành Hoa Lư ẩm thấp chật hẹp, không đủ làm chỗ ở của đế vương, muốn dời đi nơi khác, tự tay viết chiếu dời đô.

Mùa thu, tháng 7, vua [3a] từ thành Hoa Lư, dời đô ra kinh phủ ở thành Ðại La, tạm đỗ thuyền dưới thành, có rồng vàng hiện lên ở thuyền ngự, nhân đó đổi tên thành gọi là thành Thăng Long.

Mùa đông, tháng 12, cung Thúy Hoa làm xong, làm lễ khánh thành, đại xá các thuế khóa cho thiên hạ trong 3 năm. (1)

Như vậy ngày lễ kỷ niệm ngàn năm Thăng Long có thể chọn lựa tổ chức trong tháng 7 hoặc tháng 12 tức là thời gian khánh thành Thăng Long sau khi làm xong hạng mục cuối cùng là cung Thúy Hoa. Ðàng này đảng csvn cố ý tổ chức vào thời gian từ 01/10/2010 đến ngày 10/10/2010 trùng khớp với thời gian lễ quốc khánh Trung Quốc với ý đồ chính trị đen tối.

Sự kiện đảng cọng sản Việt nam tự hào tổ chức lễ hội kỷ niệm một ngàn năm Thăng Long cho thật hoành tráng trong 10 ngày, với kinh phí là 94 ngàn tỷ Ðồng Việt Nam (VNExpress) tương đương với 4,5 tỷ Mỹ kim (1tỷ Ðồng # US$50.000). Với một kinh phí tương đương gần 10% ngân sách quốc gia thật là lảng phí hoàn toàn tương phản với những hình ảnh xã hội, mẹ chiến sĩ, dân oan một thời theo đảng bị cướp đất đói lạnh khắp ba miền đất đi khiếu kiện không giải quyết đền bù, học sinh đi học bằng cáp treo sang sông hay đi thi với 9 quả trứng, phải tự sinh tồn trong 30 ngày. (6)

Những câu hỏi không thể không đặt ra:

1) Phải chăng đảng csvn đã bán rẻ đất đai của tổ tiên, giờ đây lại bán cả những trang sử vẻ vang thời Lý cho Trung Quốc để mong có sự tồn tại?

2) Ðảng CSViệt Nam đã hiểu và học được gì ở bài học lịch sử thời Lý? để khỏi phải tủi nhục với tiền nhân

IV/- Những chứng cứ tác hại nghiêm trọng do bản dịch sai lầm gây nên

Phần này đã được phổ biến trước đây thành một đề tài riêng biệt, rất tiếc do kẽ xấu phá hoại, nhiều trang web không còn lưu trữ, do vậy Thiên Ðức phổ biến lại, được xem như là một chứng tích hậu quả tai hại nghiêm trọng của việc dịch thuật sai lầm gây nên.

Phong thủy Hà Nội: rồng cuộn hổ ngồi là thế tán gia bại sản

Ðể bảo vệ kế hoạch mở rộng Hà Nội, ngày 29/5/2008 thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra giải trình trước kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XII bằng một thủ pháp đặc biệt gây ngạc nhiên và tranh cãi của nhiều giới bạn đọc trong và ngoài nước.

Bản báo cáo giải trình mở rộng địa giới hành chánh thủ đô Hà Nội hoàn toàn không dựa trên luận chứng kinh tế, văn hóa, xã hội, chính trị, lại càng bỏ qua ý kiến của giới chuyên môn về kiến trúc và phát triển ðô thị. Bản giải trình chỉ căn cứ trên luận chứng phong thủy duy nhất như sau:

Theo phương án mở rộng này, địa thế của Hà Nội tựa vào dãy núi Ba Vì và hướng ra dòng sông Hồng, Hà Nội sẽ luôn giữ được thế rồng cuộn hổ ngồi tiện hướng nhìn sông dựa núi; tiếp nối được giá trị khoa học và nghệ thuật trong lịch sử hình thành và phát triển đô thị Việt Nam là luôn gắn môi trường sống của con người với môi trường cảnh quan thiên nhiên, đó cũng là xu hướng phát triển bền vững nhất mà nước ta cũng như các quốc gia trên thế giới đang hướng tới. (6)

Ðiều ngạc nhiên đầu tiên là thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa là ủy viên thứ 3 trong bộ chính trị ðã công khai ca tụng lợi ích về phong thủy như là một động lực chính trong xây dựng đề án mở rộng thủ đô Hà Nội. Phong thủy là một loại khoa học xã hội đông phương dựa trên tâm linh, dịch lý mang ít nhiều màu sắc huyền bí khó lý giải và chưa hề được công nhận chính thức tại Việt Nam. Khoa phong thủy hoàn toàn tương phản lại học thuyết Mac Lenin mang tính vô thần. Luận chứng phong thủy của Nguyễn Tấn Dũng không hề mang ” tính đảng, tính chiến đấu và tính giai cấp” đi ngược lại tinh thần tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là một con người suốt cuộc đời theo chủ thuyết vô thần và đấu tranh giai cấp.

Ðiều ngạc nhiên thứ hai là trong phiên họp quốc hội hầu hết đại biểu đảng csvn bao gồm ủy viên trung ương bộ chính trị đều là những đỉnh cao trí tuệ trang bị ðầy mình chủ thuyết Mac Lenin và tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, thế mà tất cả họ đều không hề có một lời phản bác luận chứng phong thủy nói trên. Kết quả là 92% đại biểu quốc hội trên tổng số 493 đại biểu đảng csvn bỏ phiếu thuận. Phải chăng đây là hồi chuông báo tử của lý thuyết Xã Hội Chủ Nghĩa? Câu trả lời nên dành cho những người có thẩm quyền trong đảng csvn vậy.

Ðiều quan tâm của bài viết này là sự tranh cãi giữa những nhà phong thủy trong và ngoài nước về luận chứng nói trên của Nguyễn Tấn Dũng, có hai khuynh hướng:

1) Khuynh hướng chống đối: cho rằng luận chứng phong thủy do thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu ra sai bét hoàn toàn trên cơ bản. Thật vậy, phân tích thuật phong thủy là căn cứ vào thực địa thiên nhiên, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng bởi địa giới hành chánh hay chính trị, xã hội do con người đặt để nên. Thực tế, dãy núi Ba Vì, hướng ra dòng sông Hồng, ðã hiện diện mấy ngàn năm nay, như vậy thế rồng cuộn hổ ngồi về mặt phong thủy (nếu có?) cũng ðã hiện diện từ lâu, thế thì tại sao từ 1945 cho đến nay, đất nước đặt dưới sự cai trị của đảng csvn lại không được phát triển?

2) Khuynh hướng ủng hộ, phản bác lập luận trên cho rằng Việt Nam sở dĩ chưa phát triển được là vì từ lâu nay thế rồng cuộn hổ ngồi bị nằm ngoài ranh giới thủ đô Hà Nội, giờ đây nhờ có sáng kiến của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mở rộng ranh giới để đưa thế rồng cuộn hổ ngồi nhập chung với Hà Nội mới có thể phát triển đất nước.

Quý hóa thay một sáng kiến vĩ ðại (?),thiết tưởng cũng nên tìm hiểu rõ ràng về luận chứng phong thủy này vậy.

Ðến đây người viết nhớ lại một giai thoại làng y như sau: có một anh học trò dốt, muốn làm thầy thuốc, thế nhưng học hoài cũng không thuộc được các đặc tính của dược liệu, vì thế để bảo đảm cho sự hành nghề của mình, anh học trò này luôn luôn cặp bên mình cuốn sách chỉ nam chữa bịnh, trước là để khoe với thiên hạ, ta đây là người có học đàng hoàng, sau nữa là để đảm bảo khi chữa bịnh sẽ áp dụng đúng sách vở.

Một hôm có một bà già bị tiêu chảy cấp tính, đến gặp anh học trò ðể xin chữa bịnh. Ðúng bài bản, anh ta cũng bắt mạch và giở sách ra có câu cuối trang ghi rằng “Trị bịnh tiêu chảy cấp tính dùng hạt bã đậu” (hết trang). Dựa vào đó, anh học trò hốt cho bà già một nắm hạt bã đậu và dặn dò đem về nấu trong 3 chén nước còn lại 10 phân ðể uống sẽ khỏi bịnh.

Ngày hôm sau, thân nhân của bà già đến kêu cứu khiếu nại là uống thuốc của thầy chẳng những không cầm, mà còn ỉa chảy hơn nữa, kiệt sức đến chết. Anh học trò ngạc nhiên bào chữa là tôi cho thuốc đúng sách vở mà. Anh đưa cuốn sách y học cho mọi người xem để chứng minh sự học thông thái của mình. Không ngờ lật thêm trang kế tiếp chỉ thấy ðể vỏn vẹn hai chữ “chắc chết” ( 7 ).

Theo sách vở khoa phong thủy, hiếm khi nói tới thế rồng cuộn, hổ ngồi mà chỉ có đề cập đến thế rồng chầu hổ phục.

Nếu ðúng như thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói về phong thủy thế rồng cuộn hổ ngồi thì đây là thế tán gia bại sản đưa đến hậu quả phải đi ăn mày. Thật vậy, rồng cuộn là rồng ngủ hay rồng bệnh. Hổ ngồi là hổ bị què hay bị liệt. Thử hỏi cai quản một đất nước mà dựa vào thế rồng bịnh hổ liệt thì chắc chắn phải đi ăn mày. Phải chăng ý nghĩa phong thủy này ðã được thể hiện qua hình ảnh khủng hoảng kinh tế Việt Nam hiện nay do lạm phát và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sang Mỹ trong cuối tháng 6 vừa qua với cái mũ trong tay. “Hat-in-hand trip to the United States” Chuyến ði ãn xin (8)

Trái lại thế rồng chầu hổ phục là thế hùng bá thiên hạ, với con rồng bay lượn trên không luôn luôn chầu chực tuân lệnh, biểu thị cho chữ thiên (thời). Con hổ với uy phong của mình ở dáng ðứng hay nằm dưới đất trong trạng thái phục tùng biểu thị chữ địa (lợi). Ông vua ở giữa cai trị biểu thị chữ Nhân (hòa). Chính vì ý nghĩa này mà các cung điện ngai vàng nhà vua thường xây dựng, thiết kết theo thế long chầu hổ phục để nói lên quyền uy tối thượng của nhà vua. Nhưng cái thế này lại rất hung hiểm, bởi vì ông vua muốn đạt được uy quyền của thế rồng chầu hổ phục, điều kiện đòi hỏi phải là minh quân, vương đạo mới có thể nhất hô bá ứng (một lời nói ra, trăm họ đều hưởng ứng). Lịch sử thời Lý, Trần ðã từng có những minh quân nhất hô bá ứng qua “hịch tướng sĩ cần vương” hay “hội nghị Diên Hồng” đại phá quân Nguyên Mông. Trái lại nếu ông vua là một phường phản dân hại nước như là Lê Chiêu Thống, ngồi ở thế rồng chầu hổ phục ắt không chịu nổi tai kiếp một đời.

Trở về với tình hình chính trị Việt Nam hiện nay, lãnh đạo đảng, nhà nước, thường rơi vào tình trạng trên bảo dưới không nghe, luôn luôn trốn chạy trước dân oan, người dân bị bịt miệng không cho nói, khi ra hải ngoại đều chui lòn cửa sau không hề dám giáp mặt khúc ruột ngàn dặm. Ðối với ngoại bang thì âm thầm bán ðất dâng biển, thì lấy ðâu ra oai phong ðể nhất hô bá ứng theo thế rồng chầu hổ phục? chắc chắn số phận chẳng khác gì Lê Chiêu Thống.

Trước đây núi Ba Vì và sông Hồng ở thế rồng cuộn hổ ngồi bị ngãn ranh giới Hà Nội nên không phát huy được tác dụng. Lăng Hồ Chí Minh là điểm đặc trưng phong thủy tại Hà Nội. Giờ đây nhờ thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhốt rồng cuộn hổ ngồi chung với đống thịt khô tại lăng Ba Ðình trong cái gọi là kế hoạch mở rộng Hà Nội. Ðiều tất yếu phải xảy ra Hồ Chí Minh là linh hồn của đảng csvn phải bị cọp nhai, rồng xực. Phải chăng đây là điềm báo hiệu khí số đảng csvn đã hết.

Một chính trị gia sử dụng phong thủy thì kết quả cũng chẳng khác gì hơn một thằng học trò dốt làm thầy thuốc chữa bịnh ỉa chảy bằng hạt bã đậu vậy.

Xem phần I: Phong thủy ngàn năm Thăng Long
————–
Ghi chú:

1) Ðại Việt Sử Ký Toàn Thư

2) Phong thủy lăng Hồ Chí Minh

3) Phong thủy Trấn Yểm Hồ Chí Minh

4) Radio chân trời mới

5) Phong thủy tính sổ ngày tàn chế độ CS Việt Nam

6) Dự án mở rộng Hà Nội

7) Cây Bã ðậu. Gs. Ðỗ Tất Lợi

8) Chuyến đi ăn xin

Phản hồi