WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Tiếp tục cuộc vận động “HS – TS – VN” nhân dịp Ngàn Năm Thăng Long

Kính thưa quí vị,

Như lá thư ngỏ mà chúng tôi đã gửi đến quí vị ngày 1 tháng 10, chúng tôi xin tiếp tục kính gửi đến quí vị những hình ảnh của nhóm chúng tôi gọi là “Mừng Ngàn Năm Thăng Long”. Trong khi các cuộc lễ hội vẫn tiếp tục diễn ra trong sự phung phí to lớn của nhà nước, những phụ nữ, thanh niên nghèo ở Nam Bộ vẫn âm thầm phát tán các tờ rơi kêu gọi lòng yêu nước của người Việt Nam. Các tờ rơi này đã gây chú ý đặc biệt cùa bà con và khiến cho bọn an ninh điều tra phải làm việc ngày đêm để truy tầm thủ phạm . Nhưng thủ phạm là ai ? Chính là nhân dân Việt Nam đã và đang thực hiện quyền được yêu nước của mình !

Ngày 3 tháng 10 năm 2010
Thay mặt nhóm thanh niên hành động vì đất nước
Nguyễn Văn Tân

1 Phản hồi cho “Tiếp tục cuộc vận động “HS – TS – VN” nhân dịp Ngàn Năm Thăng Long”

  1. Bo_gia says:

    Tai sao chinh quyen Viet Nam lai di bat nguoi ung ho Viet Nam. Phai chang cac cap lanh dao cap cao dang nhan tien cua “Thien Trieu” va hua se khong de chuyen HS.TS no ra cong cong cong? Thu 2 la Cac can bo nam vung cua Trung Cong bao bua khap Trung uong va thay ai chong TC thi bi tuoc di chuc vu? thu 3 la cac con chau hau due cua Tau dang nam chinh quyen, nen he ai chong lai TC thi chong lai mau quoc cua ho. Nhung co mot dieu tai sao cac chu Tau lai lai ung ho Tau nhu vay khi minh dang sinh song va lon len tren que huong cua minh la Viet Nam, minh lai khong bao ve que huong ma muon ban dung que huong cho dich. TC dang tim nhung chu Tau lai con ma thang chuc de co the tan dung sau nay. Vi du nhu Bi Thu thanh pho HCM la ong Le Thanh Hai cung la Tau lai day.
    (Tòa soạn: Mời ông bà vào vpskeys.org tải phần mềm gõ tiếng Việt miễn phí)

Phản hồi