|

Hoàng thành Thăng Long xưa

(Ảnh trong bộ sưu tập Ký ức Hà Nội xưa)

Phản hồi