WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Dự đoán kết quả bầu cử Madison- Minh Dương: 7/3

Chỉ còn vài ngày nữa là tổng tuyển cử tại Hoa Kỳ. Riêng thành phố San Jose, tiểu bang California cũng có nhiều vấn đề quan trọng đòi hỏi cử tri phải mất nhiều thì giờ trước khi có được quyết  định chính xác hợp với quyền lợi của mình. Nhưng cuộc bầu nghị viên khu vực 7 vẫn là cuộc bầu thu hút nhiều chú tâm của toàn thể cư dân thành phố hơn hết.

Madison Nguyen

Dĩ nhiên ủng hộ viên của ứng cử viên nào thì tin người mình ủng hộ sẽ thắng. Nhưng bên cạnh đó cũng có khá đông những người ngoại cuộc, theo dõi diễn biến nội vụ và phân tích xem dự đoán của nhóm nào dễ thành sự thật. Cho tới giờ phút này, những người ủng hộ Minh Dương chỉ tin rằng Minh Dương sẽ thắng nhưng không thấy có đồn đoán dự liệu thắng với tỉ lệ bao nhiêu. Trong khi những người ủng hộ Madison Nguyễn thì có kèm theo tỉ lệ với dự đoán chiến thắng của mình. Nhưng những tỉ lệ dự đoán của nhóm cử tri ủng hộ Madison cũng không đồng nhất. Có nhóm chỉ dự đoán là thắng khá cao nhưng không dự đoán một tỉ lệ cụ thể. Có nhóm dự đoán tỉ lệ thắng cử của Madison là 6/4. Nhưng cũng có nhóm lạc quan hơn dự đoán tỉ lệ chiến thắng sẽ là 7/3.

Theo dõi và thu thập mọi dữ kiện cho tới giờ phút này,  người ta thấy nhóm dự đoán Madison sẽ chiến thắng với tỉ lệ 7/3 có thể gần với kết quả hơn. Mọi dự đoán đều cần dựa vào kết quả cuộc tranh cử vừa qua:

Madison Nguyễn:  4.578 phiếu, tỷ lệ 41.33%
Minh Dương       : 2.666 , phiếu  tỷ lệ 24.07%
Lê hữu Phú         : 1.895 phiếu  , tỷ lệ 17.11 %
Rudy Rodriguez    1.586 phiếu, tỷ lệ    14.32 %
Ng việt  Nam        351 phiếu, tỷ lệ 3.17 %
Tổng cộng phiếu bầu là  : 11076 phiếu

Ứng viên Minh Dương

Nếu chỉ so sánh số phiếu bầu giữa Madison và Minh Dương (4,578 phiếu +2666 phiếu) thì tỉ lệ vừa qua của Madison trước Minh Dương là 63% và Minh Dương là 37%, tức hơn tỉ lệ 6/4.

Nếu cộng tất cả số phiếu của ông Rudy Rodriguez (1586) với ông Ng. Việt Nam (351) cho Minh Dương thì Minh Dương mới được 4.603 phiếu, vừa đủ chiến thắng hết sức mong manh 25 phiếu trước Madison. Một giả dụ như vậy là tuyệt đối thuận lợi cho Minh Dương. Nhưng giả dụ này khó thành sự thật vì đó là một giả dụ trong điều kiện tuyệt đối.

Như vậy nếu giả dụ trong điều kiện tương đối, một nguyên tắc cơ bản của xã hội học, thì sự kiện Madison sẽ thắng cử hầu như là chắc chắn.

Từ tỉ lệ hơn 6/4 có sẵn, tỉ lệ này có khả năng gia tăng do 3 yếu tố: 1-Những lực lượng chống đối Madison đang chia rẽ và chửi bới nhau rất là kịch liệt 2-Những cơ quan truyền thông Anh ngữ ủng hộ Madison (tờ San Jose Mercury News) 3-Tiểu sử và thành tích cá nhân của Madison hơn hẳn Minh Dương.

I-Sự kình chống nhau giữa những lực lượng chống đối nghị viên Madison làm uy tín của Minh Dương giảm sút nhiều.

Trong suốt mấy năm qua, lực lượng chống đối nghị viên Madison Nguyễn gồm có: Ứng cử viên Minh Dương, cố Tiến Sĩ Lê Hữu Phú, người hùng Lý Tống, Luật sư Micheal Lưu. Các tuần báo Tiếng Dân, Thằng Bờm, Thế Hệ Trẻ. Chương trình phát thanh có xướng ngôn viên Huỳnh Hớn. Một tổ chức tư nhân mang tên “Ban Đại Diện Cộng Đồng”, Ủy Ban Bãi Nhiệm (UBBN), Liên Đoàn Cử Tri (LĐCT), Ủy Ban Chống Tuyên Vận Cộng Sản (UBCTVCS). Thành phần nhân sự của các tổ chức trên như sau: Báo Tiếng Dân với hai cây viết chủ chốt là Nguyễn Thiếu Nhẫn và Kiêm Ái.  Tờ Thằng Bờm News và chương trình phát thanh có xướng ngôn viên Huỳnh Hớn của ông Nguyễn Sơn, bố luật sư Linda Hàn Nguyễn, người đã thất bại trước cuộc tranh cử tay đôi với Madison cách nay mấy năm. Thế Hệ Trẻ với cây viết chủ chốt là Đặng Thiên Sơn. Đặng Thiên Sơn cách nay không lâu cũng là một cây viết trụ cột của tờ Tiếng Dân nay trở thành kẻ thù không đội trời chung với hai ông Kiêm Ái và Nguyễn Thiếu Nhẫn của tờ Tiếng Dân. Tổ chức tư nhân mang tên “Ban Đại Diện Cộng Đồng” có ông Nguyễn Ngọc Tiên làm chủ tịch. Ủy Ban Bãi Nhiệm có cựu luật sư Đỗ Doãn Quế và Vũ Huynh Trưởng. Liên Đoàn Cử Tri (LĐCT) có các ông Huỳnh Lương Thiện, cựu luật sư Ngô Văn Tiệp, Thomas Nguyễn, Đặng Thiên Sơn. Ủy Ban Chống Tuyên Vận Cộng Sản với ông Mạc Văn Thuận chủ tịch và cố tiến sĩ Lê Hữu Phú, phó chủ tịch.

Nhưng kể từ cuộc bầu cử trước, sự tranh cử của cố Tiến Sĩ Lê Hữu Phú và Minh Dương, vốn cùng thuộc một phe, đã khiến phe này bị rạn nứt  trầm trọng tới độ coi nhau như kẻ thù không đội trời chung và thường xuyên trao đổi nhau những lời lăng mạ, chửi bới nặng nề. Phe ông Lê Hữu Phú đã kết án phe Minh Dương là thủ phạm khiến ông Lê Hữu Phú uất ức qua đời. Ông Trương Tam viết, “Bà nhà văn Hoa Hoàng Lan … đã viết …: “Về mặt tâm linh, một số người có trách nhiệm về cái chết của Tiến Sĩ Lê Hữu Phú” là bà ta muốn nói thẳng vào mặt mấy ông, mấy bà đã giở đủ thủ đoạn đê hèn, đủ mánh khoé, làm đủ trò khốn nạn để hạ bệ ông TS Phú khiến ông ta uất ức mà sanh bịnh chớ còn ai trồng khoai đất này!

Nữ văn sĩ Hoa Hoàng Lan viết tiếp, “Tôi xin được tiếp lời  về nguồn tin do ông Ngôn Trực loan báo. Chiều hôm qua (Oct.12) là ngày thăm viếng đầu tiên, rất đông thân hữu đã đến nhà quàn viếng linh cữu TS. Lê Hữu Phú . Đúng là tang gia đã có sự hạn chế khách viếng thăm anh LHPhú. Tôi biết chính xác có danh sách khoảng hơn 20 người khách sẽ không được tang chủ tiếp đón, do nhóm thân hữu của anh LHPhú thông báo….Ngoài ra, bản tin cuả ông Ngôn Trực còn cho biết khá rõ ràng rằng nên có sự hạn chế thăm viếng với những người trong LĐCT, LTCG (Lương Tâm Công Giáo) và những cổ động viên ủng hộ Minh Dương.”

Một cách chính thức, Ủy Ban Chống Tuyên Vận Cộng Sản mà cố Tiến sĩ Lê Hữu Phú là phó chủ tịch và ông Mạc Văn Thuận là chủ tịch đã ra thông báo:

“Tiến sĩ Lê Hữu Phú không muốn những người trong Ban Tổ Chức Vận Động Tranh Cử của Minh Dương, lợi dụng tên tuổi cá nhân của ông lúc sinh tiền, và giờ đây chớp lấy cơ hội , với  những giọt nước mặt cá sấu,  lợi dụng sự ra đi của ông Phú để  tô son trét bóng , với dụng ý mua chuộc những người đã yểm trợ ông Lê Hữu Phú trong thời gian qua.

Do đó, một lần nữa,  chúng tôi mong mỏi và yêu cầu qúi vị : 1/  Những người yểm trợ Minh Dương mạnh bạo nhất   , 2/  Ban tổ chức Vận động Tranh cử cho Minh Duong, 3/ và  nhất là ông Huỳnh Lương Thiện, một người đã vận dụng và tung toàn lực lượng để chống ông Lê Hữu Phú bằng mọi phương thức , ra rã trên làn sóng phát thanh của ông trong thời gian qua.  Để vong hồn người quá cố được yên nghỉ , mong mỏi qúi vị đừng vì lợi ích cho một cá nhân trong trận chiến  tranh giành đấu thầu thương mãi trên mãnh đất màu mỡ khu vực 7 giữa hai phe tư bản mà lấn áp lương tri, tình cảm và lẻ phải của qúi vị.
San Jose ngày 7 tháng 10 năm 2010

TM Ủy Ban Chống Tuyên Vận Cộng Sản – Bắc California.
Mạc văn Thuận, Chủ Tịch,”

Bà Lê Mai Hương viết, “Một số người ngoài cuộc, đã có câu vè biến cải như sau:

Gió đưa Hữu Phú về Trời
Minh “Wong”  ở lại nghe lời đắng cay cay.
Và cũng đừng đến viếng người chết để lợi dụng: “Tang gia  bối rối, xin đừng kiếm phiếu”"

Phe ủng hộ Minh Dương hiện chỉ còn chưa tới một nửa gồm có: Ls Micheal Lưu, ủng hộ viên chủ chốt. Tờ Thế Hệ Trẻ với Đặng Thiên Sơn. Ủy Ban Bãi Nhiệm với Đỗ Doãn Quế và Vũ Huynh Trưởng. Liên Đoàn Cử Tri (LĐCT) với Huỳnh Lương Thiện, Ngô Văn Tiệp, Thomas Nguyễn, Đặng Thiên Sơn. Thằng Bờm News với Nguyên Thanh.

Trong suốt mấy năm qua, toàn bộ lực lượng này không quật ngã nổi Madison thì hiện nay với lực lượng ủng hộ Minh Dương chỉ còn một nửa, lại phải đương đầu với các tấn công nội bộ thì khả năng đánh bại Madison là điều không thể. Qua những chửi bới nội bộ, cử tri và người theo dõi biết được nhiều khuyết điểm của nhóm ủng hộ Minh Dương.

Trong bài “Vui Buồn Cùng Đồng Hương” ông Kiêm Ái viết những câu, những đoạn như:

“LÐCT đã coi Ban Ðại Diện như kẻ thù.” …“LÐCT đã “gây sự” với Ban Ðại Diện Cộng Ðồng”…  “Ðồng hương tin tưởng vào Ủy Ban Bãi Nhiệm, dốc hầu bao cho họ, tưởng họ sẽ làm nên “sự nghiệp”. Nhưng Thomas Nguyễn đã phụ lòng mọi người, bỏ các sắc dân khác cho Madison thao túng, bỏ mặc Chuck Reed.”… “Khi LÐCT chọn ứng cử viên Minh Dương để yểm trợ, đã có những phương thức vận động gian dối, tất cả những thủ đoạn, những mánh lới bất chính đều được đem ra để hạ cho bằng được ứng cử viên Lê Hữu Phú, mánh lới bỉ ổi nhất là gán cho Lê Hữu Phú “theo đạo Giê Hô Va”, tiếp theo là “cha Lê Hữu Phú chửi Ðức Giáo Hoàng” với một đoàn quân rỉ tai nhà nghề.”… “LÐCT đã dùng nhiều thủ đoạn có thể nói vừa tàn bạo không thua VC, vừa phản tuyên truyền vận động để đánh vào Ban Ðại Diện Cộng Ðồng mà mũi nhọn chĩa vào ông Nguyễn Ngọc Tiên và Tuần báo Tiếng Dân.” …“Chúng tôi đã từng tố cáo Huỳnh Lương Thiện, một nhân vật cao cấp của Mặt Trận Hoàng Cơ Minh trước đây đã lợi dụng sự ngay thẳng, nói nôm na là thẳng ruột ngựa của Lý Tống để có những sự hăm dọa mà ai nghe cũng phải buồn lòng, cũng “nổi da gà”… “ Lịch sử “tranh cử” của quốc gia Hoa Kỳ có khi nào đối thủ dùng những thủ đoạn khốn nạn như LÐCT và UBBN cũng như Huỳnh Lương Thiện hay không? Nếu đồng hương bình tâm suy nghĩ, có loại người quốc gia chống Cộng nào mà chỉ dùng âm binh, những tên ma, tên quỷ đế đối phó với người thật, việc thật hay không?” …  “Những gì chúng tôi trình bày trên Tiếng Dân là những lập luận mà LÐCT không thể nào phản bác, do đó, chúng phải dùng “bọn âm binh” để muốn nói sao thì nói, nói một cách vô tội vạ vì chúng chỉ là những tên giả. Ðể gỡ gạc, chúng đi rỉ tai với đồng hương tờ Tiếng Dân là “tờ báo chửi”. Trong khi đó bọn chúng nhất là Huỳnh Lương Thiện lại xui nguyên, dục bị để máu chảy đầu rơi thì chúng cho là có chính nghĩa, phải đoàn kết với chúng.”

Trong bài “Ai Đứng Đằng Sau LĐCT Và Huỳnh Lương Thiện?” ông Kiêm Ái viết, “Ðiều thâm độc của Thomas Nguyễn và LÐCT là núp dưới danh nghĩa Ban Ðại Diện Cộng Ðồng để ủng hộ VC.”… “Bọn âm binh núp trong diễn đàn Vietland bị Kiêm Ái và Ngvuyễn Thiếu Nhẫn lôi ra ánh sáng…”… “Cũng vì vậy mà tên Ðặng Thiên Sơn, chủ nhiệm kiêm chủ bút tờ Thế Hệ Mới nổi điên, gọi Nguyễn Ngọc Tiên, Kiêm Ái và Nguyễn Thiếu Nhẫn là “súc sanh” và “sâu bọ”. Tuy nhiên tên Ðặng Thiên Sơn không thể nào rửa được cái bản mặt đã gọi những người tị nạn Cộng Sản là “tha phương cầu thực” rập khuôn Việt Cộng gọi chúng ta, đã bị đồng hương biểu tình phản đối phải lánh mặt một thời gian, nên ai nghe tới “Ðặng Thiên Sơn” cũng lắc đầu, ngao ngán, nhất là khi người ta biết Ðặng Thiên Sơn là anh Ðặng Ðình Phụng, một tên nằm vùng tại Saigon trước năm 1975 và hiện đang là cán bộ VC tại thành phố này. Ðã nhiều lần nhà văn Nguyễn Thiếu Nhẫn đã tạo cơ hội và giúp Ðặng Thiên Sơn trở lại con đường chính, nhưng Sơn nhảy ra ít bữa là kiếm cách phá hoại. Vụ phá hoại nặng nhất là vụ “mượn tiền” của Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị bất thành, Ðặng Thiên Sơn liền viết cả một cuốn sách vu vạ cho ông Ðỗ Văn Trảng nhiều điều bịa đặt, nhưng cũng không hại được ông Trảng. Phong Trào “No Hồ” phát hành cuốn “Bạch Thư Tố Cáo Trung Cộng xâm lăng Hoàng Sa và Trường Sa” do Nguyễn Thiếu Nhẫn, Ðặng Thiên Sơn và Kiêm Ái đồng tác giả. Ðược thặng dư 6 ngàn đô, Ðặng Thiên Sơn “giữ để mướn người dịch ra tiếng Anh và xuất bản”. Cho đến nay, gần 10 năm rồi vẫn biệt vô âm tín, thế mà vừa rồi, Ðặng Thiên Sơn ghi tên Phong Trào No Hồ ủng hộ Minh Dương!

Cũng như tên Vũ Huynh Trưởng, thường ngày không góp mặt với cộng đồng, chỉ chực chờ khi nào có lộn xộn là hắn chui ra, tuyên bố lếu láo. … “Cũng từ đó, Vũ Huynh Trưởng không tiếc lời mắng nhiếc, vu vạ cho ông Nguyễn Ngọc Tiên đủ điều trên Internet, nhất là yêu cầu ông Nguyễn Ngọc Tiên từ chức!” …“… cũng như việc dàn dựng để đầu rơi máu đổ tại San Jose của LÐCT cũng như Huỳnh Lương Thiện chứng tỏ bọn chúng chỉ muốn gây xáo trộn cộng đồng, “phá nát được cộng đồng” mà thôi.

Tóm lại, LÐCT, Thomas Nguyễn, Ngô Văn Tiệp có những mục tiêu sau đây:

Lật đổ Ban Ðại Diện Cộng Ðồng đương nhiệm với những thủ đoạn đê hèn, theo như sách lược Việt Cộng: vu vạ, mượn danh BÐDCÐ để làm những chuyện xấu xa như ủng hộ VC làm mất uy tín của ông Nguyễn Ngọc Tiên, tuyên truyền rỉ tai như chính sách “Ba cùng” của VC. “Thực ra, LÐCT, UBBN nhất là sự góp sức tích cực của Huỳnh Lương Thiện KHÔNG CÓ MỤC ÐÍCH GIÚP MINH DƯƠNG THẮNG CỬ. Mục đích của họ là phá nát Cộng Ðồng chống Cộng ở San Jose và Bắc Caifornia mà thôi.”

Người Hùng Lý Tống chống Madison cũng đã bị mất uy tín hoàn toàn do chính những chuyện tình ông ta kể lại. Ông Đoàn bỉnh Viên viết, “Trong mối” tình hiện thực” với con gái Đặng thiên Sơn,  Lý Tống viết :”Cuộc tình giữa tôi và A., con gái của nhà báo đặng thiên Sơn, với tôi bắt đầu từ những ngày tuyệt thực chống tổng đài…Lý Tống sinh ngày 1/9/1945 còn Đặng thiên Sơn sinh năm 1946. Như vậy, mối tình giữa Lý Tống với con gái Đặng thiên Sơn là mối tình bác cháu.!Chẳng khác “bác hồ rồi lại bác tôn ‘.Quả là lũ quậy kiếm cơm , phá nát niềm tin phục quốc.!! Nhận định về sự việc này email From: CSQG phudacuy@yahoo.com viết, “Tên lưu-manh đĩ đực Lý-Tống đã lấy bùn dơ trét vào mặt gia-đình Ông Đặng-Thiên-Sơn. Đáng thương, đáng tội nghiệp và đau đớn cho Cô con gái của Ông Đặng-Thiên-Sơn ,vì đây là sự sĩ nhục tàn ác đối với một người con gái”.

Ls Micheal Lưu, một ủng hộ viên tích cực của Minh Dương cũng đã gặp một rắc rối cá nhân khiến uy tín của lực lượng ủng hộ Minh Dương giảm sút nhiều.

Trong khi đó lực lượng ủng hộ Madison vẫn không có gì thay đổi. “Địch tan rã một nửa lực lượng, trong khi lực lượng của ta được bảo toàn” đã khiến cho ưu thế chiến thắng của Madison trong kỳ bầu cử sắp tới không những có vẻ chắc chắn mà còn có cơ may với tỉ số cao hơn tỉ số 6/4 của lần trước.

II- Quay sang mặt trận truyền thông thì Minh Dương bị hai ông Kiêm Ái và Nguyễn Thiếu Nhất lên án là đã bỏ ngỏ giới truyền thông tiếng Anh cho Madison Nguyễn tung hoành.  Cư dân người Việt ngạc nhiên không hiểu tại sao Minh Dương được nhật báo San Jose Mercury News mời phỏng vấn mà anh lại từ chối. Anh đã bỏ một cơ hội quí báu mà ứng cử viên nào cũng thèm muốn. Có lẽ Minh Dương biết trước rằng cuộc phỏng vấn bởi truyền thông Anh ngữ sẽ rất gay go và nói theo như cựu tổng thống Bill Clinton, những cuộc phỏng vấn tranh cử như thế gay go tương tự như những cuộc thi trắc nghiệm. Một ứng cử viên mà tiểu sử có tì vết và thiếu bản lãnh chắc chắn sẽ gẫy đổ trong một cuộc phỏng vấn bởi truyền thông Anh ngữ.

Trong khi đó Madison đã xuất hiện trên truyền hình và báo chí Anh Ngữ. Ngoài ra cô còn được sự công khai ủng hộ của nhật báo tiếng Anh San Jose Mercury News.   Yếu tố này lại khiến cho tỉ số chiến thắng của Madison Nguyễn còn dâng cao hơn nữa.

III-So sánh tiểu sử hai ứng cử viên.

Trong bài báo của Tracy Seipel trên nhật báo San Jose Mercury News ngày 08/10/2010 tác giả viết, ƯCV Minh Dương có theo học tại Đại học UC Berkely, nhưng không tốt nghiệp. Ngoài ra bài báo còn cho biết về tình trạng tài chánh của ƯCV Minh Dương như : căn nhà 4 phòng ngủ bị tịch biên( foreclosure ) và theo lịch trình sẽ đem  ra bán vào ngày 21/10/2010 sắp tới, còn nợ tiền công ty tư vấn về bầu cử năm 2008 là $18,000.00 và nội vụ sẽ được ra toà xét xử vào tháng 11/2010. Ngoài ra ƯCV Minh Dương còn nợ tiền thuế môn bài là $3,067.61 năm 2009 cho cửa tiệm bán bàn ghế MHD Home Furniture & Decor on East Brokaw Road.

Về vấn đề khai gian bằng cấp của Minh Dương, tờ Việt Nam Nhật Báo sau khi kiểm chứng với trường đại học UC Berkeley và sau khi bị từ chối yêu cầu phỏng vấn Minh Dương để xác nhận sự kiện, đã viết, “- Phải chăng ƯCV đã cố tình đánh lừa cử tri đơn vị 7 khi tự nhận rằng đã “.. earned a bachelors degree in Economics, minoring in Mathematics and Statistics” tại UC Berkeley?

- Tại sao chưa có bằng cử nhân mà Minh Dương lại dám ghi rành rành là không những có bằng cử nhân mà lại là bằng “hạng ưu”?

- Nếu như may mắn đắc cử lần này thì liệu Minh Dương có thể tiến xa hơn trên con đường chính trị trong giòng chính hay không khi mà vấn đề “dối trá về bằng cấp” không sớm thì muộn cũng sẽ bị các cơ quan truyền thông giòng chính và đối thủ phanh phui?

- Cử tri đơn vị 7 sẽ nghĩ gì về tư cách và đạo đức của ƯCV Minh Dương?

- Minh Dương có thể nào còn có hy vọng để được xem là tấm gương cho tuổi trẻ Việt Nam hay không ?”

Trong khi đó tiểu sử của Madison Nguyễn không có những tì vết như của Minh Dương. Nếu cho một người dân bình thường 5 điểm thì Minh Dương chỉ được 0 điểm (zéro) vì rất ít người có tiểu sử như Minh Dương. Trong khi ít ra Madison Nguyễn cũng được 5 điểm, bởi vì cô có một tiểu sử bình thường như mọi người. Nếu xét những thành tích đóng góp cho cộng đồng thì Minh Dương chưa có một thành tích nào. Trong khi Madison Nguyễn đã là viên chức dân cử trong gần 10 năm qua. Nếu bảo rằng Madison Nguyễn không thực hiện được nhiều thành quả như cử tri mong muốn thì có lý, nhưng ít ra, so với Minh Dương, cô cũng còn có đóng góp cho cộng đồng. Tiểu sử và thành tích cá nhân vừa nêu cũng lại khiến tỉ số chiến thắng của Madison vượt cao hơn tỉ lệ 6/4 cũ rất nhiều.

Madison đã có một đặc tính thẳng thắn, hy sinh cho cử tri của mình mà rất ít chính trị gia dám thực hiện là “bỏ phiếu ngược lại lực lượng đã ủng hộ mình để bảo vệ quyền lợi của cử tri.” Ví dụ cô đã bỏ phiếu thuận cho 2 dự luật mà hai nghiệp đoàn ủng hộ cô là nghiệp đoàn Cảnh Sát và nghiệp đoàn Cứu Hỏa, đang ra sức chống đối là 2 dự luật V và W. Cùng trong bài báo của Tracy Seipel, tác giả đã viết, “Nguyễn, là một đồng minh nổi tiếng của nghiệp đoàn lao động. Tuy nhiên cô lại được sự ủng hộ của mấy đối thủ của nghiệp đoàn như Thị Trưởng Chuck Reed và nghị viên Sam Liccardo và Pete Constant, là những người đã cho rằng cô có uy tín khi bỏ những lá phiếu độc lập. Ví dụ trong hè vừa qua, cô đã làm thất vọng nghiệp đoàn nhân viên (employee unions) bằng cách bỏ phiếu ủng hộ hai dự luật sẽ ảnh hưởng tới lương bổng của họ. Dự luật V sẽ giới hạn những vị trọng tài từ bên ngoài (outside arbitrators ) có thể dành phần thưởng cho cảnh sát và nhân viên cứu hỏa trong các tranh chấp về lương bổng và quyền lợi (benefits), dự luật W sẽ cho phép thành phố đề nghị giảm quyền lợi hưu bổng (retirement benefits) đối với các nhân viên tương lai. Cô Nguyễn nói rằng lá phiếu của cô phát xuất từ những phản hồi từ cộng đồng trong cuộc bầu cử sơ bộ vừa qua. Cô nói nguyên văn, “Những điều tôi nghe từ các cư dân trong quận hạt của tôi là chúng ta phải tạo ra một số thay đổi trong hệ thống tài chánh của chúng ta.” Cô cho biết, cô đã giải thích điều này cho bà Cindy Chavez, người lãnh đạo tổ chức đầy quyền lực là  Hội đồng Lao Động vùng Nam Vịnh, trước khi bỏ phiếu.

Sự thắng thế của Madison hiện nay đã thể hiện rõ ràng qua những lần xuất hiện của cô trong mấy sinh hoạt đông đảo của đồng hương cộng đồng như cuộc lễ viếng Phật Ngọc, một sinh hoạt có gần 200 ngàn đồng hương tham dự. Như thế tỉ số thắng cử 6/4 của lần vừa qua chắc chắn sẽ bị vượt xa qua cuộc bầu cử lần này. Và tỉ số 7/3 không phải là điều xa vời với Madison.

Dù không có hy vọng thắng cử, nhưng tiếng nói của Minh Dương và những người ủng hộ anh là quí giá và cần phải được tôn trọng. Bởi vì trong một nền dân chủ, không một tiếng nói nào có thể bị đè bẹp.

© Nguyễn Tường Tâm

© Đàn Chim Việt

9 Phản hồi cho “Dự đoán kết quả bầu cử Madison- Minh Dương: 7/3”

 1. Nguyễn Tường Tâm says:

  Tin cuối cùng nghe được do một chương trình phát thanh tiếng Việt vào lúc 6:58 sáng mùng 3/11/2010 cho biết nữ nghị viên Madison Nguyễn đã được tái cử nhưng chỉ với cách biệt trước đối thủ Minh Dương có 200 phiếu. Kết quả này trước hết sẽ khiến nữ nghị viên Madison Nguyễn trong 4 năm trước mắt sẽ phải lưu tâm tới tiếng nói chống đối mình.
  Ngoài ra kết quả này cũng cho thấy lực lượng chống đối Madison Nguyễn trong mấy năm qua mặc dù có nhiều khuyết điểm như có những lời lẽ và hành vi bạo động, không thích hợp với không khí dân chủ và bao dung (tolerance) ở Hoa Kỳ, vẫn có sức mạnh đáng kể để mọi chính trị gia gốc Việt trong tương lai phải suy nghĩ. (Vì phải đi làm nên không thể viết nhiều hơn về những suy nghĩ, phân tích cho hiện tượng này)

  • sjman says:

   hi …hi….
   sao bác Tâm “trong khi đó tiểu sử của Madison Nguyễn không có những tì vết như của Minh Dương. Nếu cho một người dân bình thường 5 điểm thì Minh Dương chỉ được 0 điểm (zéro) vì rất ít người có tiểu sử như Minh Dương. Trong khi ít ra Madison Nguyễn cũng được 5 điểm,” giữa người 0 điểm và 5 điểm cộng với ủng hộ của tờ báo lớn nhất local là SJ Mercury News và đài CNN local mà chỉ chênh lệch có “200 phiếu” thì thành qủa của Madison cũng thuộc loại “khủng” thật.
   Tôi chả ủng hộ ai cả và tôi cũng không ở khu vực 7. Theo tôi cả hai đều bất xứng, hai con sâu này nên dẹp đi cho vườn rau cộng đồng đỡ tởm.
   sjman,

 2. dan chai says:

  Madison thang Minh duong la cai chac ,nguoi ta chi khong ro la ty so co de bep nhu tien doan cua da so ba con San jose nhu the nao ma thoi. Ly do that don gian va hien nhien la Madison da co kinh nghiem trong phuc vu va da anh dung doi dau voi quy ma de chien thang ngoan muc voi bon dau trau mat ngua trong cai goi la Uy ban bai nhiem. Minh Duong da khong khon ngoan de tinh toan la tuong lai cua minh se co nhieu co hoi vao dong chinh neu nhu khong thang duoc lan nay..Tiec la chang thanh nien kho khao nay da nghe theo ma quy quay pha CD ma khong thay la thanh phan tham lang va nhung nguoi theo chan phong trao DC da phan cam, nhan thay chuyen bai nhiem chi la tra thu cua nhom a dua,lam dung cum tu chong Cong bang moi gia, da tro lai ung ho Madison, nguoi nghi vien sang gia va la 1 phu nu can truong bat khuat san sang cho ho 1 bai hoc the nao la DC cua nhung di dan ti nan song tai 1 dat nuoc DC rat ly tuong nay,phai lam gi doi voi chinh quyen va CD nho nhoi cua minh dang an cu lac nghiep.

 3. lotxac says:

  Tôi không phải là DI-DÂN của vùng SAN JOSE; mà cũng không phải là dân-cư của vùng Nam; Bắc California nào hết. Nên những sự việc đã; đang và sẽ xảy ra không ảnh hưởng gì với chúng tôi từ nh̃ng Tiểu bang xa người Việt-Nam.Tuy nhiên; những tuổi trẻ của các thế hệ kế tiếpm của CON CHÁU chúng ta như Madison Nguyễn đã làm cho chúng tôi rất hãnh diện với người Mỹ; người Ân-Nhân lớn nhất đã cưu mang chúng tôi; con cháu chúng tôi đã thành công trong vấn đề học vấn; học nghề… và làm sáng tỏ giòng máu CHA ÔNG/VNCH trên xứ sở TỰ-DO này.
  Tổng số tuổi trẻ thành công và nổi tiếng phần đông là Viet-namese ‘s females hơn là Việtnamese’ s males.
  Có lần chúng tôi đã gặp tận mặt cháu Madison Nguyễn nghe từ cách ăn nói của cháu; nhìn từ nụ cười của cháu; cử-chỉ diễn đạt của cháu…khiến tôi phải sửa lại cách ăn nói của người lớn; vì mình cứ ỷ mình LỚN muốn nói gì thì nói…theo kiểu Việt-Nam ?
  Nước Mỹ họ dạy trẻ con tập ăn; tập nói từ khi ra khỏi lòng mẹ;cho đến lúc vào trường; nên người Mỹ đi về ngoại-giao; họ rất tế nhị : ĂN;NÓI. Nhưng họ chịu khó ngồi NGHE. Ngược lại;là CĐVN ta ai ai cũng muốn làm….TRỜI; vì ở trong CSVN lâu quá không được làm TRỜI ?

 4. chu chi says:

  Madison Nguyễn vẫn ung dung làm việc theo nguyên tắc của bà là thực hiện những điều cử tri muốn chứ không khuất phục bởi óc hẹp hòi phe cánh của những người mượn danh Cộng Đồng chỉ nghĩ đến sự co cụm nội bộ của cộng đồng VN theo ý riêng của nhóm to miệng mà thôi. Vì vậy, họ đã thất bại nặng nề khi đòi truất phế bà Madison và đã làm cho bà Madison càng thêm uy tín và nổi tiếng. Tôi ủng hộ sự can đảm suy tư độc lập của bà trước bao sóng gió đánh phá tư bề mà vẫn đứng vững… Việt Nam có óc hẹp hòi nội bộ chỉ nghĩ đến mình. Ai không làm theo ý mình là hạ bệ, hạ nhục bằng mọi cách. Có những cách hết sức vô văn hóa và trẻ con. Như cười đùa về sự khuyết tật của người khác. Bới móc những tật bẩm sinh. Đấy là cách thức của bọn vô học vô giáo dục không phải của những người có văn hóa trong xã hội tự do, dân chủ và văn minh. Họ không biết xấu hổ. Có lẽ Cộng Đồng mãi mãi là đứa trẻ con chứ không bao giờ trở thành người trưởng thành được. Tiếc thay! Một lần nữa tôi ủng hộ bà Madison. Còn Minh Dương thì chỉ một tội nói dối về bằng cấp đã đủ để nói hết về con người của ông thế nào rồi? Không cần tìm chứng cớ ở đâu khác nữa?

 5. NGUOI NEW ENGLAND says:

  Cầu chúc Madison Nguyễn tái đắc cử để phục vụ cộng đồng tốt đẹp đối những người dân làm ăn chân chính đóng góp cho xã hội .Đừng vì những lũ người ăn bám, làm loạn mà nản lòng

 6. Bac Pham says:

  Nguễn tường Tâm viết:
  “Dù không có hy vọng thắng cử, nhưng tiếng nói của Minh Dương và những người ủng hộ anh là quí giá và cần phải được tôn trọng. Bởi vì trong một nền dân chủ, không một tiếng nói nào có thể bị đè bẹp”.

  Tôi không là người ủng hộ Madison hoàn toàn, nhưng rõ ràng cô đã là người tiên phong cho người Việt chúng ta trên phương diện hội nhập vào giòng chính thống của hệ thống chính trị Mỹ. Câu kết của bài viết này khiến tôi cảm thấy ông Tâm có hơi ấu trĩ và coi thường độc giả trên mật trận tuyên truyền.. Ủng hộ thì cứ ủng hộ. So sánh cái xấu và tốt giửa đôi bên, để mang lợi cho phe mình, cũng là điều nên làm.Nhưng những phản biện từ bài viết này đối với riêng tôi bỗng trở nên nhạt phèo và thấy quen quen, khi sau cả một bài dài ai đọc cũng hiểu là ông đứng vào và bênh phe nào, đôi khi đưa cả những bằng chứng rất nhỏ nhen nữa để làm xấu đi hình ảnh Minh Dương, thì cuối bài lại phang một câu thật mã thượng. Như thế có Nhạc bất Quần quá không?
  Madison vẫ là người nên được ũng hộ, cô đã làm một điều khá ngu xuẩn đối với cộng đồng Việt khi nhất định lỳ lợm không đồng ý cái tên Little Saigon tại San Jose này. Cô đã trả giá và học được một bài học lớn vì sự thiếu tế nhị và sự bướng bỉnh của mình. Có lẽ cộng đồng Việt ta cũng nên học được bài học rằng vì sự nhất quyết của việc đòi hỏi trong chiến dịch Recall Madison, mà dân cư địa phưong ở đây đã nhìn chúng ta thế nào, qua cuộc bầu cử vừa rồi. Các ứng cử viên gốc Việt ở đợt tranh cử rồi đã thảm bại thế nào, quí vị cũng đã biết rồi. Tôi không cần biết ai sẽ thắng, nhưng khi đã có người thắng rồi, nếu có thật là người Việt, hãy xin đoàn kết lại để ủng hộ người sẽ đại diện mình, hãy cố gắng để các sắc dân khác đừng vì tức giận cộng đồng Việt mà ngoảnh mặt với nhửng ứng cử viên gốc Việt trong tưong lai. Tôi vẫn ủng hộ Madison vì lý do đon giản, cô đã có tiếng nói, có good relation với các vị dân cử của thành phố, nếu cộng đồng ta biết nuôi duỡng cô và biết tập hợp lại, tương lai và tiếng nói của người Việt ở riêng thành phố này chắc chắn sẽ lớn mạnh hơn nhiều. Đó có phải là điều chúng ta mong muốn không? Hãy tự đặt cho chính mình câu hỏi này.

  • sjman says:

   Bác Tâm này ủng hộ cho Madison Nguyễn nên cách nhìn, nhận định không tránh khỏi mùi quảng cảo tranh cử. Phe Madison Nguyễn có nhiều lợi thế khi cả local CNN & SJ Mercury News đã lên tiếng ủng hộ, thành ra các bài viết từ các cơ quan này còn trung thực hay không? còn những nhận định như “Madison đã có một đặc tính thẳng thắn, hy sinh cho cử tri của mình mà rất ít chính trị gia dám thực hiện”. Hy vọng là bác Tâm đọc lại những gì mình viết, khi viết ra những câu như vậy làm giá trị của bài viết càng giảm vì ai ở san jose cũng biết Madison Nguyễn là “thẳng thắn” và “hy sinh” cở nào cho cử tri mình, đặc biệt là cho cử tri gốc Việt :-)).
   quote “Nếu xét những thành tích đóng góp cho cộng đồng thì Minh Dương chưa có một thành tích nào. Trong khi Madison Nguyễn đã là viên chức dân cử trong gần 10 năm qua. Nếu bảo rằng Madison Nguyễn không thực hiện được nhiều thành quả như cử tri mong muốn thì có lý, nhưng ít ra, so với Minh Dương, cô cũng còn có đóng góp cho cộng đồng.” Madison Nguyễn đã lợi dụng cơ hội trong việc cái chết của cô gái gốc Việt từ tay cảnh sát, đánh bóng tên tuổi, chớp thời cơ. Cộng đồng người việt tại San Jose, tưởng bở ủng hộ hết mình góp phần quan trọng trong việc đưa cô vào chức nghị viên. Rồi sau đó ra sao? vụ việc “little Saìgon” cũng đủ đánh giá tư cách của nghị viên này.
   Đừng chơi trò đánh bóng cá nhân kiểu này nữa bác Tâm ơi, nghe sao giống báo CATP qúa.
   sjman

   • NGUOI NEW ENGLAND says:

    Tôi không sống ở vùng SJ. DO đó Madison Nguyễn hay Minh DƯơng đắc cử chẳng ảnh hương gì đến tôi. Minh Dương lo cứu bản thân mình còn không nổi mà đòi cứu cả triệu người! Minh DƯơng mạo nhận tốt nghiệp tối ưu tôi cũng chẳng trách. Vì sống với đám tuồng đồ toàn những người chuyên môn nổ bậy tự xưng mình toàn là trung tá đại tá thiện chiến VNCH như dù, TQLC, mặc dù nhiều vị lúc đó mới 20 tuổi (năm 1975). Khong ai dám sưng mình là trung sĩ hay đại Úy bộ binh .Không dám xưng thiếu tướng, trung tương sợ lô. Do đó chọn trung tá đại tá không ai biết xạo . CÔng thêm nhũng kẻ kêu minh là diện này đại diện nọ bừa bãi chẳng ai bầu đó đó ảnh hưởng đến các trẻ em tiếp xúc nay lúc bé. Cho nên Minh DƯơng bị ảnh hưởng của lối sống mạo nhận này của bậc cha anh của mình. Chính sự mạo nhận bậy này làm cho quí vị lên cơn điên khùng khi ai nói sự thật. Bầu cử là chọn mặt gửi vàng . Do do Đối với tôi Những người nào khăng khăng chọn Minh DƯơng thì chẵng khác nào Huỳnh Là tại SJ. ( Huỳnh Là một người mù bẩm sinh vào cuối thập niên 1980 tại thành phố HCM lừa đảo tiền bạc nhiều ngươi qua vay vốn lãi suất cao mà bao nhiêu người mang tiền cho hắn. Đến lúc đổ bể thiên hạ đàm tiếu người sáng không biết giữ tiền lại nhờ thằng mù giữ giùm)

Leave a Reply to chu chi