WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Kỷ niệm năm thứ 62 Ngày Quốc Tế Nhân Quyền

Trên thế giới và tại Việt nam

Ngày 10 Tháng 12 Năm 2010 sắp tới là kỷ niệm lần thứ 62 ngày Liên Hiệp Quốc ban hành Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền (1948 – 2010). Nhớ lại vào ngày đó trong năm 1948, Bà Eleanor Roosevelt, Nguyên Đệ Nhất Phu Nhân của nước Mỹ đã đại diện Liên Hiệp Quốc để tuyên đọc Bản Tuyên Ngôn lịch sử này tại thành phố Paris thủ đô nước Pháp.

Và sau đó không lâu, Liên Hiệp Quốc đã công nhận ngày 10 tháng 12 hằng năm là “Ngày Nhân Quyền” (Human Rights Day). Trong những năm gần đây, thì Liên Hiệp Quốc còn chọn chủ đề cho ngày Nhân Quyền trong mỗi năm. Riêng cho năm 2010 này, thì chủ đề là: “Người bênh vực Nhân quyền mà hành động để chấm dứt nạn kỳ thị” (Human Rights Defenders who act to end discrimination). Mục đích của Liên Hiệp Quốc là nhằm cổ võ cộng đồng thế giới vinh danh và bênh vực những người tranh đấu chống lại những vi phạm nhân quyền mà điển hình là sự kỳ thị lọai bỏ, áp bức, bạo hành đối với những kẻ yếu thế trong xã hội.

Ngày Nhân Quyền năm 2010 sẽ đề cao và quảng bá những thành tích của các chiến sĩ bảo vệ Nhân quyền, dù họ là người nổi danh hay ít được công chúng biết đến. Nhân dịp này, LHQ cũng nhắc nhở đến nghĩa vụ của các chánh phủ là phải tạo điều kiện cũng như bảo vệ cho các người đã hy sinh đứng ra tranh đấu vì lý tưởng nhân quyền trong khu vực xứ sở của họ.

Cũng vào ngày 10 tháng 12 năm 2010 này, thì tại thủ đô Oslo của Vương quốc Na uy bên Âu châu, Giải thưởng Nobel về Hòa Bình năm nay sẽ được trao cho người đại diện của nhà yêu nước Lưu Hiểu Ba, mà hiện vẫn còn bị chánh quyền cộng sản Bắc kinh giam giữ ở trong tù.

Và cũng riêng trong năm 2010 này, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã công bố chọn ngày 1 tháng 12 là “Ngày Nhân Quyền Helsinki” (Helsinki Human Rights Day) để kỷ niệm lần thứ 35 ngày ký Thỏa Ước Helsinki năm 1975 về sự tôn trọng nhân quyền và các tự do căn bản giữa các quốc gia Mỹ, Canada, Liên Xô và Âu châu. Từ đó thành lập được một cơ chế có tên là “Cơ quan An ninh và Hợp tác tại Âu châu” (Organization for Security and Cooperation in Europe OSCE). Như ta đã biết, chính Thỏa Ước Helsinki này đã góp phần quyết định vào sự thắng lợi của cuộc tranh đấu cho tự do và nhân quyền tại khắp các nước Đông Âu, cũng như tại Liên Xô dưới sự kềm kẹp tàn bạo của chính quyền cộng sản. Và cuối cùng đã đưa tới sự sụp đổ của tòan bộ hệ thống Xô viết tại Âu châu.

* Còn tại quê hương Việt nam chúng ta, thì sao?

Mặc dầu trong năm qua, chánh quyền cộng sản Hà Nội vẫn tiếp tục đàn áp dã man đối với những người tranh đấu cho Dân Oan, những tín đồ các tôn giáo dám có can đảm đòi lại ruộng đất bị cán bộ lấn chiếm vô tội vạ, những người dũng cảm chống lại việc Trung quốc xâm chiếm đất và biển của tổ quốc v.v…, thì cuộc tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền vẫn tiếp tục được nhiều người, đặc biệt là giới trẻ tham gia tích cực.

Và năm 2010, Giải Nhân Quyền Việt nam do Mạng Lưới Nhân Quyền khởi xướng cấp phát hàng năm, kể từ năm 2002, đã được công bố sẽ trao cho hai nhà tranh đấu hiện còn đang bị giam giữ trong nhà tù cộng sản. Đó là ký giả Trương Minh Đức và nhà Đấu tranh Đòan Huy Chương.

Cả hai nhân vật này đều đã có thành tích họat động kiên cường để bênh vực giới nông dân và giới công nhân trong nhiều năm qua. Anh Trương Minh Đức thì đã viết rất nhiều bài báo để bênh vực Dân Oan. Còn Anh Đòan Huy Chương thì đã tận tình tranh đấu cho giới lao động thông qua tổ chức “Hiệp Hội Đòan Kết Công Nông”. Và mặc dầu bị liên tục khủng bố, bị hành hạ trong các trại tù, hai Anh vẫn giữ nguyên được ý chí sắt đá của mình trong công cuộc tranh đấu cam go để bênh vực các nạn nhân của sự đàn áp bóc lột tàn tệ, độc ác cùng cực của chánh quyền độc tài chuyên chế cộng sản.

Lễ Trao Giải thưởng Nhân quyền lần này sẽ được long trọng tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Việt nam thuộc thành phố Houston, Texas, vào đúng ngày Nhân quyền Quốc tế trong buổi chiều tối Thứ Sáu ngày 10 tháng 12 năm 2010 từ 6 đến 8 giờ.

Địa điểm: Trung Tâm Văn Hóa Việt nam

10613 Bellaire Blvd. Ste 270 – Houston, Texas 77072

Mặc dầu cũng như mọi năm, các nhân vật được trao giải đều vẫn còn bị giam giữ trong nhà tù, thì buổi lễ vẫn được tổ chức và Giải thưởng sẽ được trao cho người đại diện đứng ra lãnh giùm.

Hưởng ứng việc làm thật có ý nghĩa trong Ngày Nhân quyền năm 2010 này, nhân dân Việt nam chúng ta tất cả đều hân hoan vui mừng và vinh danh hai chiến sĩ can trường Trương Minh Đức và Đòan Huy Chương.

Quả thật hai Anh đã nêu một tấm gương lý tưởng rất cao quý cho lớp người trẻ noi theo trên bước đường phục vụ quê hương và dân tộc Việt nam thân yêu của chúng ta. Các Anh Trương Minh Đức và Đòan Huy Chương rõ ràng còn là niềm tự hào của thế hệ thanh niên Việt nam trong những năm đầu của thế kỷ XXI ngày nay vậy.

California, Ngày đầu tháng 12 năm 2010

© Đoàn Thanh Liêm

© Đàn Chim Việt

Phản hồi