WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Mỹ bổ nhiệm Đại sứ mới tại Việt Nam

Ông David Shear

Văn phòng báo chí Nhà Trắng  hôm 9/12/2010 đã ra thông báo rằng, ông David Shear, một nhà ngoại giao chuyên nghiệp đã được tổng thống Mỹ Barack Obama chính thức đề cử làm chức vụ đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam để thay thế cho Đại sứ Michael Michalak sắp mãn nhiệm.

Ông David Shear hiện đang là phó trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách Văn phòng Đông Á và Thái Bình Dương. Trước đó, ông từng là Giám đốc Văn phòng Trung Quốc Sự vụ. Trước đó nữa ông đã làm việc tại Kuala Lumpur-Malaysia, Tokyo, Sapporo- Nhật Bản, Bắc Kinh- Trung Quốc.

Ông David Shear sẽ là đại sứ Hoa Kỳ thứ năm cuả Mỹ tại Việt Nam kể từ khi Washington thiết lập quan hệ ngoại giao với Hà Nội cách đây 15 năm.

Ông David Shear tốt nghiệp cử nhân đại học Earlham College và tốt nghiệp cao học bang giao quốc tế tại đại học Johns Hopkins University.

Theo trang web của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, ông David Shear từng là nghiên cứu sinh chương trình Rusk Fellow nghiên cứu ngoại giao tại đại học Georgetown University, Washington, DC, từ năm 1988 đến năm 1989.

Trong 15 năm quan hệ, Mỹ đã mở đại sứ ở Hà Nội, lãnh sự tại Sài Gòn. Việt Nam có đại sứ ở Washington và 2 cơ quan lãnh sự ở San Francisco và Houston.Trong một biến cố khác, tháng 9 vừa qua, Mỹ đã bổ nhiệmmột người Mỹ gốc Việt, ông Lê Thành Ân, sinh năm 1955 gốc Gò Công làm Tổng Lãnh sự tại Sài Gòn.

Tổng hợp từ Người Việt, RFA.

Phản hồi