|

Nguyễn Văn An công nhận: Sai lầm hệ thống từ gốc đến ngọn

Cựu Chủ tịch QH: Nguyễn Văn An

Ông Nguyễn Văn An, cựu ủy viên Bộ Chính Trị Cộng Sản Việt Nam, mới lên tiếng phê bình đảng của ông đã sai lầm từ hệ thống, sai từ gốc đến ngọn, trong một bài phỏng vấn mới xuất hiện trên mạng lưới Tuần Việt Nam ở trong nước.

Góp ý kiến với đại hội đảng năm 2011 sắp tới, ông đề nghị đảng của ông phải “đáp ứng yêu cầu của Cách Mạng Việt Nam trong giai đoạn mới, giai đoạn đổi mới toàn diện, triệt để, cả kinh tế và chính trị, tức là hoàn thiện ở mức độ cao hơn, mức độ SỬA LỖI HỆ THỐNG.”

Ðọc những lời lẽ trên, phải ghi nhận lòng can đảm, óc tỉnh táo của ông Nguyễn Văn An. Những sai lầm căn bản của đảng Cộng Sản mà ông gọi là “lỗi hệ thống” được phân tích bằng những lý luận rất vững vàng, mạch lạc. Giống như ông đã vẽ ra một bức tranh lớn, lừng lững như một con voi, ai cũng phải nhìn thấy, phải đồng ý, không thể nào bác bỏ được.

Ông Nguyễn Văn An từng làm trưởng Ban Tổ Chức Trung Ương Ðảng, làm chủ tịch Quốc Hội từ 2001 đến 2006, có lúc đã hy vọng lên làm tổng bí thư. Năm nay, ông là người đầu tiên trong hàng ngũ lãnh đạo đảng dám nói thẳng với các đồng chí là đảng đã sai lầm ngay từ nền tảng. Ông giải thích: “Lỗi hệ thống là lỗi từ gốc đến ngọn, từ lý thuyết đến mô hình.”

Từ gốc đến ngọn, từ lý thuyết đến mô hình nghĩa là gì? Hãy nói về mô hình, có thể hiểu là phương cách quản trị việc nước, mà ông Nguyễn Văn An nhấn mạnh về kinh tế. Ông An vạch ra, lỗi lầm trong mô hình kinh tế của đảng ông là chủ trương lấy “chế độ công hữu làm chủ yếu.”

Ðó cũng không phải là một mô hình mới theo. Trong 70 năm qua đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn đề cao vai trò các xí nghiệp quốc doanh, theo mô hình “chế độ công hữu.” Chủ trương đó bắt đầu từ thời Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, kéo tới thời Ðỗ Mười, Nông Ðức Mạnh. Họ chỉ sao chép nguyên cách tổ chức kinh tế tại Nga Xô, Trung Cộng, đem áp dụng vào nước ta mà thôi. Mô hình “chế độ công hữu” này có từ thời Lê Nin, ông chủ trương dùng guồng máy nhà nước thực hiện cuộc cách mạng vô sản thế giới, cái đó gọi tên là “Chủ nghĩa Lê Nin.” Mô hình này sai lầm, 70 năm sau đã đưa Nga Xô đến chỗ sụp đổ. Cộng Sản Trung Quốc thấy thế phải đổi chiều, tự tư bản hóa để tồn tại. Mô hình này sai ra sao, bây giờ không ai cần giải thích nữa. Ðến giờ đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn cứ tiếp tục đề cao doanh nghiệp nhà nuớc, đó là lý do ông Nguyễn Văn An phải lên tiếng.

Nhưng “lỗi mô hình công hữu” này, ông Nguyễn Văn An nói, cũng chỉ là một sai lầm nằm ở tuốt trên ngọn. Phải tìm đến nguồn gốc của nó. Ông An nhắc lại rằng Cộng Sản Việt Nam hoàn toàn bắt chước Liên Bang Xô Viết, “Mà mô hình của Cộng Hòa Xô Viết thì lại bắt nguồn từ những lý thuyết của chủ nghĩa Marx-Lenin.” Ðó là gốc rễ. Ông nhận xét: “Mô hình (công hữu) lại xuất phát từ một lý thuyết cực đoan (chủ trương rằng): Tư hữu về tư liệu sản xuất là nguồn gốc của mọi sự bóc lột.”

Lời buộc tội thứ hai này chỉ ra mối sai lầm của đảng là đi theo một “lý thuyết cực đoan.” Ðó chính là chủ thuyết của Karl Marx; Marx nói khi các xí nghiệp, nhà máy, thiết bị, vân vân, đều thuộc quyền sở hữu của tư nhân thì giai cấp tư bản xuất hiện, họ bóc lột giới lao động. Vì thế cho nên Lê Nin chủ trương “công hữu,” tức là các phương tiện sản xuất phải thuộc quyền nhà nước.

Tại sao theo ý kiến bác bỏ quyền tư hữu của Karl Marx lại sai lầm? Ông Nguyễn Văn An giải thích: “Sở hữu tư nhân thực chất vẫn là vấn đề dân chủ tự do trên lĩnh vực kinh tế, trong mưu cầu hạnh phúc của mỗi người, nó là cội nguồn cảm hứng, là động lực to lớn cho sự phát triển. Kết quả của nó kỳ diệu như thế nào mọi người đã biết.” Nói cho dễ hiểu, ông An muốn giải thích rằng nếu không tôn trọng quyền sở hữu tư nhân thì người ta không có động lực tự nhiên để cố gắng làm việc. Do đó, kinh tế chung của cả xã hội sẽ không tiến lên được.

Nhưng không phải chỉ tai hại về hậu quả kinh tế; lý thuyết “cực đoan” này còn tước bỏ những quyền tự do quan trọng của con người, như tự do mưu cầu hạnh phúc. Như ông An nói rõ: Không tôn trọng quyền sở hữu tư nhân thì không ai có quyền tự do về kinh tế, tức là mỗi con người không còn được tự do mưu cầu hạnh phúc. Nói rộng hơn, không có tự do kinh tế thì cũng không có tự do, không có dân chủ gì cả. Ðó là ý nghĩa của câu ông An phát biểu: “Sở hữu tư nhân thực chất vẫn là vấn đề dân chủ tự do…”

Lời phát biểu trên không khác gì những ý kiến của Friedrich Hayek, một nhà kinh tế “tiên tri” đầu thế kỷ 20. Hayek từng viết: “Hệ thống tư hữu tài sản là bảo đảm mạnh nhất cho quyền tự do, không chỉ bảo đảm riêng cho những người có tài sản mà cho cả những người không tài sản.” Bởi vì, như Hayek giải thích: “Bị kiểm soát trong công việc kinh tế mưu sinh sẽ đưa tới bị kiểm soát trên tất cả mọi thứ khác” (To be controlled in our economic pursuits means to be controlled in everything).

Hayek có ảnh hưởng lâu dài hơn Karl Marx. Trong thế kỷ 19, Karl Marx tiên đoán chế độ kinh tế tư bản sẽ tự nó sụp đổ vì những mâu thuẫn từ bên trong. Marx phân tích rất hay về những mâu thuẫn đó; nhưng bài cáo phó của ông về kinh tế tư bản tới giờ vẫn chưa thành sự thật. Một trăm năm sau, Friedrich Hayek, (cũng là một người nói tiếng Ðức di cư sang sống ở London, Anh Quốc), lại tiên đoán rằng chế độ kinh tế kinh tế chỉ huy kiểu cộng sản chắc chắn sẽ đưa tới cảnh con người bị nô lệ hóa. Quả nhiên, nay nhìn lại, ai cũng thấy khi nhà nước nắm trọn quyền kiểm soát kinh tế, như trong các xã hội cộng sản, thì mọi người đã mất hết các quyền tự do, chẳng khác gì nô lệ. Cuốn “Con đường dẫn tới nô lệ” của Hayek, bên Trung Quốc đã dịch hết cho mọi người đọc.

Ông Nguyễn Văn An nói rõ ràng: Chủ nghĩa Lê Nin sai lầm, mà chủ nghĩa Mác cũng sai lầm nốt. Theo hai chủ nghĩa đó là sai từ gốc đến ngọn. Sau khi nghe ông An biện giải, ai cũng phải đồng ý. Phải đi tới kết luận: Người khôn ngoan thì không ai đi theo những con đường sai lầm như thế. Người tử tế thì khi biết mình đã sai là phải sửa đổi ngay, để khỏi tiếp tục làm hại đồng bào.

Nhờ đâu mà ông Nguyễn Văn An đã nhìn ra những sự thật trên đây? Nhờ ông đã “giác ngộ” được tính chất “kỳ diệu” của quyền sở hữu tư nhân. Sau khi đã chứng kiến suốt 20 năm “đổi mới” các đồng chí cộng sản hồ hởi làm giầu, khẩn trương tích lũy, năng nổ thu vét tài sản của toàn dân về trong tay mình và đồng đảng, thì đến người khiếm thị cũng phải nhìn ra là “quyền tư hữu” tạo ra những tác động tâm lý, kinh tế, chính trị rất kỳ diệu. Nó kỳ diệu như ma ấy. Nó có thể biến người thành ma, biến ma thành người. Khi vấp vào nó, không vỡ đầu cũng sứt trán; ở Liên Xô cả cái chủ nghĩa Lê Nin đứng khựng lại. Kinh tế nhà nước tại Nga bị chết cóng suốt mấy thế hệ vì họ không công nhận quyền tư hữu. Ngược lại, khi đã giác ngộ quyền tư hữu, dùng quyền tư hữu làm động cơ phát triển, các đồng chí cộng sản Trung Hoa đã quyết chí làm giầu, ào ào tư bản hóa, họ bỗng nhiên thành tỷ phú hết. Họ đã lãnh đạo giai cấp vô sản Trung Hoa biến hóa thành những bàn tay làm gia công cho các xí nghiệp Mỹ, Ðài Loan, sung sướng lãnh đồng lương “bóc lột” để cung cấp hàng hóa rẻ cho thế giới tư bản. Cái gọi là quyền tư hữu nó quả thật là một con ma kỳ diệu.

Giác ngộ sự thật này, nó quý hơn những người vẫn khoe đã giác ngộ chủ nghĩa Mác Lê Nin khi đi tìm đường cứu nước. Ông Nguyễn Văn An đã kết luận là phải dứt khoát, không do dự: “Do đó chúng ta phải dứt khoát từ bỏ lý thuyết và mô hình sai trái từ gốc này, vì hậu quả của nó gây ra như thế nào mọi người đều đã biết. Ðó là con đường trở về thời kỳ thiếu thốn và đói khổ.” Xin nhấn mạnh hai chữ: TRỞ VỀ. Ông Nguyễn Văn An đã xác nhận: Trước khi “đổi mới” theo kinh tế tư bản, Cộng Sản Việt Nam đã đưa đất nước đến cảnh thiếu thốn và đói khổ. Dân ta không ai muốn phải “trở về” cảnh đói khổ đó nữa.

Năm 1989 ông Trần Xuân Bách đã nhìn thấy cái sai của Ðảng Cộng Sản, ông viết: “Tư duy khoa học đang thay thế tư duy giáo điều… Ðổi mới là cái gương để ta soi. Nếu mặt bị nhơ chỉ rửa mặt chứ không phải là đập vỡ gương. ” Nhưng ông Trần Xuân Bách vẫn còn mơ mòng tin tưởng vào chủ nghĩa Mác, ông viết: “Ta phải nhận lỗi trước Mác vì đã làm méo mó chủ nghĩa Mác.” Năm nay, ông Nguyễn Văn An, trong phạm vi hiểu biết của mình, đã vạch ra một sai lầm lớn của Marx. Sai lầm từ gốc, chứ không phải đã bị ai làm méo mó cả. Phải công nhận thái độ của ông An can đảm và tiến bộ về mặt tri thức.

Ông An nhắc đi nhắc lại nhiều lần, rải rác trong bài phỏng vấn những câu này: “Ðảng (Cộng Sản) của mình đã phạm sai lầm có tính hệ thống mà không nhận ra được và không khắc phục được… Ðảng đã trở thành lực lượng cản trở dân chủ, tự do, cản trở sự phát triển của xã hội. Ðảng đã trở thành ông Vua tập thể, đã trở thành Ðảng trị… Ðảng đã trở thành lực lượng cản trở sự phát triển của xã hội, đã trở thành lực cản của sự phát triển tự do dân chủ của xã hội. Nói theo tinh thần của Marx thì cái gì cản trở sự phát triển là thối nát, là phản động.”

Nói đến như thế thật là đã nghĩ hết lẽ, nói hết lời. Ðọc những phân tích và nhận định của ông Nguyễn Văn An, bất cứ ai có trí khôn ở mức bình thường cũng sẽ phải đi tới một kết luận sáng suốt, tất yếu. Khi phân tích cảnh Liên Xô sụp đổ, ông Nguyễn Văn An công nhận: “Chính những người cộng sản chân chính cũng muốn giải tán đảng đã biến chất để xây dựng đảng mới, để sửa lỗi hệ thống, để làm lại từ đầu.” Có ai ở Việt Nam còn muốn làm “những người cộng sản chân chính” như vậy hay không? Hãy đứng lên xóa bỏ cái đảng “vua tập thể” “thối nát, phản động” này đi, làm lại từ đầu đi! Phải ngăn không cho nó nắm độc quyền chính trị tiếp tục làm vua nữa! Không nên để cho nó kéo dài việc “cản trở dân chủ, tự do, cản trở sự phát triển của xã hội” nữa!

Nhưng rất tiếc, tất cả công trình phân tích của ông Nguyễn Văn An lại dẫn ông tới những kết luận hoàn toàn “hụt hẫng!” Ðọc rồi không thể tin được là con người phân tích rành rọt ở trên cũng là con người đang nêu ra các đề nghị ở dưới. Hãy cử một thí dụ: Ông An bảo đảng Cộng Sản “phải giành quyền lãnh đạo thông qua tranh cử trong đảng và ngoài xã hội.” Nhưng ông lại không chấp nhận có thêm một đảng chính trị nào khác ngoài đảng Cộng Sản cả. Thế thì khi tranh cử là ai tranh cử với ai?

Ðề nghị của ông An, nghe xong phải bật cười: Ðảng Cộng Sản sẽ tranh cử với đảng Cộng sản! Ông đề nghị mỗi lần bầu cử mỗi chức vụ đảng Cộng Sản sẽ đưa ra nhiều ứng cử viên tranh cử với nhau, mỗi ứng cử viên có một chương trình, để cho dân chúng “tự do” bỏ phiếu chọn một trong mấy người đó! Cuối cùng, ai đắc cử cũng thế, đảng Cộng Sản vẫn tiếp tục cai trị! Ðọc tới đây, nếu không bật cười thì chắc ai cũng phải lắc đầu: Rõ chán! Thà rằng theo lối ở thành phố Athena ngày xưa, chỉ bốc thăm chọn người đắc cử theo lối xổ số, dân không cần đi bỏ phiếu, coi bộ còn thành thật và đỡ tốn kém hơn!

Trong phần phân tích, các lý luận của ông An sắc xảo, vững vàng, đồ sộ, lừng lững như một con voi, ai cũng bị thuyết phục. Khi ông nói cần “đổi mới toàn diện, triệt để, cả kinh tế và chính trị,” ai nghe cũng tưởng là thật! Vậy mà cuối cùng, đến những đề nghị thay đổi cụ thể, thì những ý kiến của ông vừa lúng túng vừa hời hợt, không còn sâu sắc và gắn bó chặt chẽ như phần đầu nữa. Như thể con voi của ông có cái đầu rất to nhưng không có được một cái đuôi tương xứng.

Có cái gì khúc mắc trong đầu khiến ông không gỡ ra được? Chúng tôi sẽ bàn thêm trong một bài sau.

Nguồn: Nguoi-viet.com

Đọc  bài cùng chủ đề:

Chuyện như đùa, nhà cải cách cãi nhau với chính mình

13 Phản hồi cho “Nguyễn Văn An công nhận: Sai lầm hệ thống từ gốc đến ngọn”

 1. nguyen ha says:

  Dảng CS là băng dảng,là mafia,là một tập doàn’uống máu ăn thề’… cho nên khi dã vào rồi thì dã trót ‘nhúng chàm’.Chúng ta không lạ gì từ Võ văn Kiệt cho dến Nguyễn văn AN,sau khi ra khỏi chức
  vụ dều phát biểu ‘phản-thùng’.Chúng ta cũng dừng vội vã tin vào những phản biện dó,như là chứng
  nhân của Sự-thật! Bởi vì Ô VVK và NVA họ dều không phải là những con người tự-do,họ cũng không phải nhà tranh dấu.Còn chuyện làm ăn cuả DCS VN là chuyện thường ngày ở huyện,dứa con nít cũng biết,há gì dến Ô Kiệt,Ô An..Nói cho mau,bản chất các Ông là kẻ cướp,dã dến hồi thấy’làm
  ăn’ không dược nữa,bắt dầu ‘tập tành’hòan lương,chỉ tôị cho những ai còn xem những “me-xừ’ ấy
  như những nhà tư-tưởng cải-cách./

 2. Người dân có cảm nhận gì về bài phát biểu của chủ tịch Quốc hội Việt nam Nguyễn Văn An?
  Đọc bài phát biểu của ông Nguyễn Văn An, chủ tịch Quốc hội Việt nam mà báo TuanVietnam đã đăng tải với nhan đề:”Nguyên Chủ tịch QH khuyến khích đổi mới hệ thống chính trị” tôi tin là mọi nngười dân Việt nam trong đó có rất nhiều Đảng viên, cán bộ đã về hưu hay tại nhiệm rất hân hoan và đồng ý với những quan điểm thẳng thắn và hợp tình hợp lý này. Nhân đây tôi xin có một vài ý kiến như sau:
  1, Chủ tịch Quốc hội Việt nam Nguyễn Văn An đã đi vào lịch sử.
  Tôi đã đọc nhiều bài viết của ông Nguyễn Minh Triết, Võ Nguyên Giáp, Đồng Sỹ Nguyên v.v…và nhiều cựu lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt nam nói về dân chủ và những ý kiến về cải cách hệ thống chính trị mới của nhiều vị đang nhiệm và kể cả khi đã về hưu nhưng thực tâm mà nói tôi chưa thấy có bài nào có ấn tượng mạnh và sâu sắc như bài phát biểu này của chủ tịch Quốc Hội Việt Nguyễn Văn An. v.v… Những phát biểu của ông đã đưa ra những khám phá lớn và hệ thống lại những gì mà các nhà lãnh đạo Việt nam đã nhìn về tương lai để mong muốn cải cách chính trị và dân chủ nhưng theo tôi thì dấu ấn lịch sử mà ông Nguyễn Văn An để lại vẫn là sống động hơn cả vì ông nói trong khi đương nhiệm và đã làm nên lịch sử của Quốc hội Việt nam xưa nay chưa từng có và ông Chủ tịch Quốc hội Việt nam đã hoàn thành xuất sắc trách nhiệm của mình và đi vào lịch sử của đất nước được bạn đọc đón nhận rất nồng nhiệt.
  Tôi không phải là những nhà lý luận chính trị mà đơn thuần chỉ là một người dân bình thường Việt nam nên chỉ nói những vấn đề thiết thực theo ý nghĩ và nguyện vọng tâm tư chung của mọi người dân mà thôi. Theo tôi thì Nhưng chỉ xin góp thêm một vấn đề là ông An đã thành công trong vai trò chủ tịch Quốc hội Việt nam nhất là những ngày vừa qua các phiên họp Quốc hội diễn ra thật sôi động chưa bao giờ có và các đại biểu quốc hội thực sự đã bắt đầu lấy lại dáng vóc và tiếng nói của mình thay mặt cử tri để chất vấn các quan chức chính phủ kể cả thủ tướng về những vấn nạn, sai lầm trong đường lối chính sách và công tác lãnh đạo quản lý kinh tế và bảo vệ đất nước mà nổi cộm là Bauxít Tây nguyên, chuyện Vinasin và tham nhũng đất đai. Đây là sự kiện chưa bao giờ có trong lịch sử các kỳ họp Quốc hội ở nước ta và là sự biểu hiện của Dân chủ bắt đầu hé nở.
  2, Nhân dân và cử tri và đại đa số Đảng viên Đảng cộng sản Việt nam mong muốn điều gì?
  Nhiều người thường khi nhìn thấy những tiêu cực trong xã hội thường chỉ trích những nhà lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Việt nam. Đó là điều chính đáng vì người lãnh đạo đất nước phải là người chịu trách nhiệm trước nhất nhưng chúng ta cũng phải nhìn nhận một sự công bằng là có nhiều vị lãnh đạo rất có tâm huyết vì dân vì nước. Nếu có thêm nhiều và ngày càng nhiều những người như thế thì đất nước hạnh phúc biết bao. Dư luận bà con Việt nam ở Hà lan, Bỉ và châu Âu rất quan tâm đến bài phát biểu của chủ tịch Nguyễn Văn An về những vấn đề nóng hổi của đất nước hiện nay và đây là bằng chứng cho thấy Quốc hội nước ta thật sự là Quốc hội của Dân chủ và tiến bộ. Mọi người đều cho rằng bất kỳ ai có quan điểm chính trị tiến bộ cởi mở cần phải được động viên và hoan nghênh. Bài phát biểu của ông chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An được mọi người đánh giá là một bài nói hay cả về nội dung là tư tưởng lẫn học thuyết. Nếu chú ý phân tích nó thì ông rõ ràng cũng như đa số Đảng viên Đảng CSVN nay ai cũng thấy học thuyết Mac-lê nin áp dụng vào Việt nam là lỗi thời và không hợp lý mà phải quay về nhà nước Dân chủ tự do như nhà nước Việt nam dân chủ cộng hoà xưa đã dựng lên và ngày đó ai đã sống đã chứng kiến thì đó là một nhà nước tốt và hiệu quả người dân thực sự có quyền dân chủ và tự do hơn ngày hôm nay rất nhiều.
  Các Đảng viên và nhân dân mong ở Đảng cộng sản Việt nam và nhà nước mình điều gì? Rất đơn giản là họ chỉ mong những điều đơn giản như ngày nào đó là người ốm vào bệnh viện được chữa trị tốt không mất tiền, trẻ con đi học không phải nộp học phí, ra trường được phân công công việc làm hợp lý v.v… người lãnh đạo là người ăn cơn của dân, mặc áo dân, ở nhà dân vì dân là người trả lương cho họ vậy họ có cái quyền đòi hỏi người cán bộ ấy phải là người trung thành một lòng một dạ phục vụ nhân dân, chịu trách nhiệm về việc mình làm trước nhân dân.
  Cho nên bài nói chuyện này đã thể hiện đúng bản chất con người của ông Nguyễn Văn An hay của cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt và nhất là ý kiến của Đại tương Võ Nguyên Giáp và của nhiều nhà cách mạng lão thành và trí thức khắp trên cả nước và cả kiều bào ở nước ngoài tham gia rất cần được tiếp thu một cách nghiêm túc có trách nhiệm. Rất mong đại hội Đảng Cộng Sản Việt nam lần này sẽ càng có thêm những gương mặt lãnh đạo biết lắng nghe nhân dân vì dân phục vụ và trước tiên là phải có trách nhiệm trước nhân dân.
  Nguoi Quan Sat

 3. Các anh chị nhận xét,trách cứ ông Nguyễn văn An đều đúng cả,nhưng tôi thử thêm ý kiến xem có sáng tỏ hơn không.Xin đính chính ngay là tôi không bênh vực ông An.
  Rằng ông An chỉ là trưởng ban tổ chức trung ương đảng thì làm được gì,bất cứ ai giữ chức vụ đó đều chưa đủ “điều kiện” để làm chuyện thay đổi.Còn phân tích như ông An thì biết đâu trong giai đoạn đó chưa đầy đặn,chưa chín muồi nên chưa nói.
  Rằng ông An chỉ là chủ tịch Quốc hội thì như chúng ta đều biết nó đâu đã đúng là Quốc hội,nó bị phong tỏa,kềm chế,hình thức,không thực ngay từ đầu,thì chủ tịch cũng chưa đủ “điều kiện” để làm chuyện thay đổi.Khéo léo khơi mào,điều hành một Quốc hội thiếu về tố chất,yếu về “trình độ” tập tành thực hành chức năng nhiệm vụ đại biểu QH đã là một “công trạng”,tạo được một bản lề.
  Thế nên khi ông An đã hồi hưu mới nói được những điều như đã nói trước khi đảng CSVN họp kỳ 14 và đại hội lần 11 là một ý kiến có lợi cho quá trình thay đổi toàn cục cho nền chính trị Việt Nam mà toàn dân đang đòi hỏi.Nhất định phải thay đổi toàn cục cách bất ngờ nhưng an toàn mới khôn ngoan.
  Nên tôi nghĩ,tổng bí thư đương nhiệm làm được việc này.

 4. Puretea says:

  Tôi đồng ý với phản hồi của bạn có nick name Bến Tre!

 5. tran van binh says:

  Lúc còn tại vị sao không sửa sai đi, sao không đổi mới đi. Bây gờ hết quyền hành lại bị Đảng sai đi gõ mỏ để thấu cáy nhân dân, để đánh nước đôi nước ba với nhân dân. Đảng không có sai gì cả vì đảng không nhìn thấy cái sai mà chỉ nhìn thấy dân ” Không có cơm ăn áo mặc”, dân bán mặt cho đất bán lưng cho trời, lầm than cùng cựa. Đảng không có sai vì đảng viên ai cũng giàu có, ai cũng ăn nhà hàng, đi khách sạn, đi xế hộp, du lịch công cán bằng tiền thuế của dân.

  Bây giờ ông NVA nói thế thì ông đã thành con Trâu già bị buộc rồi, mà dân ta có câu” trâu buộc thì ghét trâu ăn”. Đảng ta không có sai vì bao nhiêu tên Đảng CSVN có thấy sai đâu mà sao Ông An lại nói Đảng sai? Hay ông ông là người lập dị??? Có một câu truyện Ngụ Ngôn là:

  Ngày xưa các loài vật đều biết nói, chúng sống rất hoà thuận và sinh sống chỉ toàn là ăn cỏ, cây hoa trái không con nào ăn thịt cả kể cả loài hùm lang hổ báo…Mỗi tối sau khi đi ăn về đầu tập hợp thành Đại hội để mà mỗi con kể một câu chuyện. Tối hôm đó đến lượt anh thỏ Kể chuyện, Thỏ kể chuyện cực kỳ vui, các con thú đều cười nghiêng ngửa, duy chỉ có con BÒ nó không có cười mặt mày trơ ra như khúc gỗ.

  Tối hôm sau đến lượt anh cáo kể chuyện, câu chuyện của Cáo buồn thật là buồn, tất cả loài thú đều buồn rười rượi, duy chỉ có anh BÒ là lăn ra cười nghiêng cười ngửa. các con thú đều trách tại sao chuyện buồn và thường tâm như thế anh lại cười??? BÒ nói : ” Chuyện của anh Thỏ kể tối qua thật là buồn cười” nên tôi mới cười.

  Tóm lại : Chuyện bây giờ mới hiểu đúng là NGU NHƯ BÒ nói làm gì nửa?

 6. D.Nhật Lệ says:

  Bài viết này phân tích rõ ràng và thuyết phục còn phê phán thì chính xác để chỉ cho chúng ta biết cái
  “đặc điểm” của chế độ CS.là NGHĨ một đằng NÓI một nẻo,ngoài nói một đàng,làm một ngả hoặc nói
  thì hay làm như…mèo mửa (theo lối nói dân dã).
  Thường những kẻ mánh lưới,khôn vặt thì chủ trương “mồm miệng đỡ chân tay”,do đó chúng rất thạo
  dùng ngôn ngữ như 1 phương tiện nhằm che đậy và thay thế cho cái kém cõi,bất tài vô tướng của mình.Do đó,chúng ta nên và phải luôn luôn đối chiếu DANH với THỰC,nếu không muốn bị lừa gạt !
  Thế nhưng,tư duy của ông NVA.đáng trách MỘT thì kẻ từng nhiều năm ở nước ngoài như ông Cao Huy Thuần(ở Pháp) đáng trách 100 lần khi ông ta sợ hay nịnh đảng CSVN.cũng chỉ dám nói dân chủ là dân chủ trong Đảng ! Hoặc như bà TNTNinh là dân chủ độc đảng ! Than ôi là trí…ngủ !

 7. Lê Thiện Ý says:

  Ai có đủ tỉnh táo, có chút suy nghĩ đều thấy là CS ĐÃ PHẠM SAI LẦM TỪ CĂN BẢN, TỪ HỆ THỐNG. Không phải là họ không thấy, không hiểu; chỉ vì THAM QUYỀN, THAM LỢI,họ áp dụng chính sách công-an-trị “đè cổ Tự-Do-Dân-Chủ” để trục lợi, bất chấp lợi ích quốc gia – dân tộc .
  Khi đã về hưu, mất điạ vị, một số trong bọn họ mới kịp PHẢN TỈNH, nói lời nói của lương tâm.
  Muộn vẫn hơn không, Nguyễn văn An củng như số đảng viên dám PHẢN BIỆN vẫn đáng được ngưỡng phục, khuyến khích, hoà cùng đại khối công dân đấu tranh cho VN DÂN CHỦ THỰC SỰ.

 8. Minh Đức says:

  Đảng viên CS tranh cử với đảng viên CS thì đảng viên có thể chỉ khác nhau về cách thực hiện đường lối, còn thì họ là cùng một đảng họ không thể đưa ra đường lối khác với đường lối của đảng. Nếu đảng đó sai lầm từ đường lối thì cho đảng viên tranh cử với nhau không giải quyết được vấn đề.

 9. Bến Tre says:

  Đồ vớ vẩn , sao lúc còn có quyền hành không sửa sai , bầy giờ về hưu lại chữa cháy?

 10. DO NGHE says:

  CỜ đến TAY AI người ẤY PHẤT
  Thuở ĐƯƠNG THỜI Ông CẤT CỜ ĐÂU
  Bây giơ CỜ ĐẢ PHAI MẦU
  Có SAI biết SỬA thật GIÀU LÒNG NHÂN
  Tỉnh tỉnh ĐỪNG NHẦM RỒI SỬA
  SỬA sửa hoài NÔNG NỖI TRỜI ƠI
  Nam QUAN Bản GIỐC MẤT RỒI
  Hoàng SA máu ĐỔ thịt rơi hãi hùng
  Dân YÊU NƯỚC đeo CỒNG LAO LÝ
  Nước YÊU DÂN sĩ KHÍ mỏi MÒN
  Ngàn NĂM ĐẠO NHĨA NƯƠC NON
  BIẾT SAI biết SỬA Có CÒN HƠN KHÔNG
  Chúc Cụ AN trót LÀM phải TRÉT
  Trét đến CÙNG đến CHẾT MỚI THÔI
  Cầu cho VẬN NƯỚC đổi DỜI
  VIỆT NAM trăm HỌ người NGƯỜI như ÔNG

Phản hồi