|

Đại Hội của những nghịch lý: Kiên định những giáo điều cần từ bỏ

Cuộc họp ban chấp hành trung ương kỳ thứ 14 khóa X đang diễn ra từ ngày 13 đến 21-12. Theo lời khai mạc của ông Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, cuộc họp rất quan trọng, trước hết là bàn và tiếp thu những góp ý của đại hội đảng các cấp, của toàn đảng và toàn dân để sưả đổi, bổ sung các văn kiện dự thảo, ‘để các văn kiện đưa ra Đại Hội XI thật sự là kết tinh trí tuệ của toàn đảng và toàn dân’. Nhiệm vụ thứ hai là hoàn chỉnh phương án nhân sự, nói nôm na là chia chác xong các ghế ngồi, trong 181 ủy viên trung ương ai sẽ ở lại, ai sẽ về nghỉ, trong 15 ghế ủy viên bộ chính trị cũng thế, ai đi ai ở, và chia cho xong 4 ghế đỏ chót : Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội.

Liệu còn ai tin "Đảng là đạo đức, đảng là văn minh"?

Nói thì hay vậy đó. Nhưng sự thật thì ra sao? Có đảng viên hay người ngoài đảng nào tin rằng kỳ họp trung ương 14 này sẽ tiếp thu những ý kiến xây dựng xác đáng nhất của các đảng viên kỳ cựu, của các trí thức hàng đầu và sẽ chọn ra thật sự những nhân tài của đất nước vào các cương vị lãnh đạo? Thật đáng nghi ngờ.

Cuộc họp còn vài ngày nữa mới kết thúc, nhưng những điều tiết lộ, rò rỉ ra ngoài phòng họp mấy ngày nay cho thấy những người quan tâm đến vận nước không thể không kéo còi báo động, và kịp báo động ngang tầm với những nguy cơ và hiểm họa của đất nước.

Trước hết về tiếp thu góp ý của toàn dân, đã có những dấu hiệu rõ rệt là Bộ chính trị đã bỏ ngoài tai tất cả những ý kiến tâm huyết, chân thành, xây dựng. Biên bản của 22 trí thức đảng viên cấp cao không được phổ biến trên báo Nhân dân, các báo Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân…Các góp ý của tướng Đồng Sỹ Nguyên, Nguyễn Trọng Vĩnh, của nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An theo hướng dân chủ thật sự, từ bỏ chủ nghĩa Mác Lenin, từ bỏ Chủ nghĩa xã hội, từ bỏ đảng trị – Bộ chính trị như ông Vua tập thể 15 đầu – , từ bỏ kinh tế quốc doanh là chủ đạo…cả 4 cột trụ bị cưa gãy tanh bành ấy, vẫn sẽ được dựng lại, khẳng định mạnh mẽ, kiên định gấp bội phần tại Đại hội XI. Nguy cơ lớn nhất là ở đây.

Nếu như hàng ngàn ý kiến yêu cầu phải viết hẳn lại Cương lĩnh và Chiến lược mới, với những quan điểm mới, vừa bắt nguồn từ truyền thống dân tộc, vừa mang đậm giá trị thời đại, thì cả 3 văn kiện cơ bản vẫn sẽ là 3 dự thảo cũ, giáo điều, cổ hủ, chỉ sửa lại chút ít cho ngắn gọn, không có một sự tiếp thu góp ý nào đáng kể cả.

Một thái độ độc thoại, nghiêm cấm phản biện của những người tự cho mình đã nắm trọn độc quyền chân lý. Họ vẫn coi thường lẽ phải, khinh thường nhân dân, khiêu khích toàn xã hội.

Đây là điểm then chốt cần báo động gấp, ngay trước khi Đại hội XI khai mạc. Để mọi tấm lòng yêu nước thật lòng, thương dân thật lòng có ngay thái độ cần thiết.

Về nhân sự, cũng là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Theo tiết lộ trong 15 ủy viên bộ chính trị, có 5 người về nghỉ hưu, vì đã trên 65 tuổi. Đó là các ông Nông Đức Mạnh, 71 tuổi, Nguyễn Minh Triết 69, Trương Vĩnh Trọng 68, Phạm Gia Khiêm 67 và Nguyễn Văn Chi 66 (tính đến 2011).

Việc chọn Tổng bí thư, thật gay, bầu thăm dò không ai đạt quá bán, ông Trọng bị loại do quá tuổi (sinh tháng 4-1944, sắp 67 tuổi, sau lại được ‘vớt’ vì ‘thiếu người’, vì ông Nguyễn Tấn Dũng ‘không được thiên triều gật’, sau đó ông Trương Tấn Sang và ông Hồ Đức Việt đều đạt thấp, đành phải để ông Trọng làm một khóa 5 năm, đến khi 72 tuổi vậy, nghĩa là còn già hơn ông Mạnh lúc này. Ông Việt nhận chức an ủi: thường trực bộ chính trị.

Có ai vui, phấn chấn, hân hoan về ông Tổng bí thư mới sắp xuất hiện? Vì nếu như cả bộ chính trị là nhóm người ‘lùn’ so với các khóa bộ chính trị cũ, thì ông Trọng được coi là người ‘lùn’ hơn cả. Chính ông là người bảo vệ mạnh nhất, liều lĩnh nhất cả ‘4 cột trụ lý luận Kiên định‘ nói trên. Người ta gọi ông là ông Bốn Kiên Định! Chính ông là người bảo vệ cho việc khai thác bôxít trên mái nhà Tây Nguyên. Ông cũng đã gạt đi yêu cầu của quốc hội nghe báo cáo về Biển Đông, vì ‘tình hình năm nay ở đó không có gì mới’ (!).

Nhưng đây mới là vấn đề. Ông tổng mới dù tuổi cao, tư duy yếu, nhưng chỗ mạnh của ông là lọt mắt thiên triều. Ông nhiều lần cam kết với Bắc Kinh là ra sức học tập đàn anh về mọi mặt, về mối quan hệ 16 chữ vàng, về quan hệ Bốn Tốt – Tứ Hảo.

Tuy cái thế mạnh tạm thời nói trên có làm cho ông yếu thế hẳn đi trước con mắt nhân dân, nhưng không ai lại có thể bắt cá hai tay! Được điều này, mất điều kia là tất nhiên.

Còn chuyện ông Trương Tấn Sang được ghế Chủ tịch nước, nặng về lễ lạc hiếu hỷ, ông Nguyễn Tấn Dũng giữ được ghế Thủ tướng nhiều quyền lực nhất, và ông Phạm Quang Nghị lọt vào ghế Chủ tịch Quốc hội…vốn là chuyện của Nhà nước mà cứ như trò đùa.

Người dân, các công dân, cử tri nước ta hay hỏi cắc cớ: sao kỳ vậy, quốc hội sang năm mới bầu, rồi Quốc hội XIII mới sẽ họp bầu ra Chủ tịch và các phó chủ tịch Quốc hội, sau đó mới cử Chủ tịch nước, cử raThủ tướng…Vậy mà Bộ chính trị và Ban chấp hành trung ương đảng có quyền gì, do ai trao, mà phân chia trước các chức vụ cao nhất của đất nước.

Thế là sinh con rồi mới sinh cha. Thế có trái khoáy không!

Bộ chính trị và Ban chấp hành trung ương là của riêng của đảng chứ có dính gì đến toàn dân, có quyền gì mà cử Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội? Hiến pháp ở đâu, pháp luật ở đâu mà lộn xộn, vô nguyên tắc thế? Biết bao ý kiến yêu cầu phải thay đổi tận gốc hệ thống chính trị của đất nước, nhưng lãnh đạo đã quyết bỏ ngoài tai.

Lại 5 năm dân ta buộc phải chịu đựng những điều nghịch lý cần từ bỏ gấp. Và chịu sự lãnh đạo của nhóm người cả tâm và tầm đều thấp kém rõ. Kiên nhẫn của người dân là có hạn.

Bóng ma Bắc thuộc cứ ám ảnh hoài nền chính trị nước ta suốt 20 năm ròng, há chưa đủ chăng. Đây là tiếng còi báo động khẩn cấp trước giờ khai mạc của Đại Hội XI đang đến gần.

Nguồn: Blog Bùi Tín (VOA)

12 Phản hồi cho “Đại Hội của những nghịch lý: Kiên định những giáo điều cần từ bỏ”

 1. Udo Unbekannt says:

  Không cần phải thắc mắc thêm về Cương Lĩnh hay Dự Thảo trong nhiệm kỳ hay kế hoạch năm năm gì hết. Đây phải xác nhận rõ ràng Chính Quyền này KHÔNG phải là Chính Quyền Nhân Dân và Vì Dân.

 2. 1/86 tr. con chim says:

  Chán nhỉ, cả dân tộc trong nước nói lên nói xuống, ở ngaòi nước họ cũng nói ngược nói xuôi mà, mà thế giới tự do đã rõ như ban ngày rồi mà đối với “đảng ta” họ cứ như nước đổ lá khoai ấy nhỉ.

  Trước đây khi Mỹ đánh Irag, có nhiều người suy luận rằng vô cớ, không có chứng cớ, bất chấp cả sự không thuận của hội đồng bảo an LHQ.v.v.
  Bây giờ nghĩ lại, người dân Irag và dân Bắc Triều chắc họ cũng cùng cảnh ngộ như bên ta. Đối với bọn CS kiểu này thì không cần phải chứng cớ, cứ tẩn bỏ m… chúng nó đi là có cở hết và sau đó cho chúng nó ra vành móng ngựa hỏi chúng nó lấy cái cớ gì, lấy quyền gì để kìm hãm sự phát triển và ăn hiếp MỘT DÂN TỘC chừng ấy năm trời!

  Chỉ tiếc rằng ông Bush đã mãn hạn và Obama dạo này bận nhiều việc về kinh tế và các chiến trường khác.

  Nhưng trong thâm tâm tôi đã biết ơn câu phát biểu của nhà ngoại giao Mỹ mới đây khi trả lời CSVN “nếu muốn hợp tác chặt chẽ với Mỹ thì làm lại cái món dân chủ cho đàng hoàng” theo tôi câu này người ta nói hộ toàn dân tộc ta. Mà sau này một lúc nào đó dân ta được tự do dân chủ thì phải mang ơn những nhà ngoại giao Mỹ, dù rất nhiều vấn đề phải giải quyết, nhưng họ vẫn nghĩ tới bên kia bán cầu có một dân tộc đang quòan quoại khổ đau vì không có tự do nhân quyền!

 3. nguoidan says:

  dang la tri tue , la van minh , theo toi dang dang lam tro cuoi cho chinh cau khau hieu nay .

 4. Thanh Điềm says:

  Bác Bùi Tín ơi!
  Cái xã hội Dân sự mà Bác chờ đợi, đang “lừng lững bước tới không cần một tiếng súng” đấy, Bác ạ!
  Bây giờ Bác còn tin vào cái đám “người lùn” này biết phân biệt phải trái nữa không? Tôi đã từng nói, “Rồi thì thằng “lùn” nhất sẽ trúng, vì cũng như Nông Đức Mạnh, lùn nên tới hai nhiệm kỳ. Đều lùn cả thì thằng lùn nhất, tức là đần nhất, sẽ phải chịu chia chác đồng đều nhất.
  Bác cũng thừa biết, với trẻ hư, phải vừa dạy vừa cho ăn đòn. Hơn thế, với những đứa trẻ quá bướng và tối dạ, thì “già đòn non nhẽ”, không cần nói nhiều, cứ ra roi, vụt cật lực là đâu ra đấy.
  Chỉ tiếc cái không khí hừng hừng cách đây không lâu, sẽ sắp được đám người lùn này dọn sạch.

 5. Hoang Vu says:

  Đáng ta là đạo đức, là văn minh…trơ trẽn tự nhận như vậy mà không chút e dè, ngượng ngập thì qủa là trên dời này, chưa có ai dám mặt mo như thế. Tham nhũng từ trên xuống dưới. Bán đất, bán đai, bán hải đảo của cha ông thời này sang thời khác, năm này sang tháng khác. Tổ chức bán đàn bà, con nít. Thu vàng cho dân vuợt biên. Cho con cháu, gia đình độc quyền làm kinh tế béo bở để trở nên giầu xụ. Tỉnh ủy thì cưỡng hiếp gái tơ. Hiệu trưởng thì tổ chức nữ sinh đi làm làm mãi dâm. Chuyện đổ bể đưa ra tòa thì nạn nhân bị vào tù, còn tội phạm thì chỉ bị cảnh cáo nội bộ đảng…Thế mà giám viết trườn ra trước mặt bàng quang thiên hạ…”đảng ta là đạo đứ, là văn minh” thì thật hết chỗ nói.

 6. Tân Phong says:

  „Cách chức Nhân dân“
  (Berthold Brecht)

  Có một điều cần bàn lại và một điều nên suy nghĩ thêm.

  1
  Điều cần bàn lại là: Khi một đảng chấp chính (nắm quyền), thì việc nó đưa ra một khung nhân sự (Chủ tịch nước, Thủ tướng chính phủ, etc.) là điều tất nhiên vì là nhiệm vụ cụ thể của nó. Việc này được làm trong đại hội đảng cũng là tất nhiên, lkhông cần bàn thêm.

  2
  Điều nên suy nghĩ thêm là:
  Khi đã nói chính quyền „của Dân, do Dân (bầu lên) và vì (các quyền của) Dân“ thì cung cách „đảng cử, Dân bầu“ chính là một kiểu „cách chức Nhân Dân“!
  Mục đích „cách chức Nhân Dân“ để „toàn trị“; Nghĩa là đem tri thức của (cứ gọi là) 2 triệu đảng viên để quản trị gần một trăm triệu người. Việc này tất nhiên là „phản động“ vì nó chống lại trí tuệ của cộng đồng lớn hơn nhiều lần mà kết quả „nhỡn tiền“ là mọi sự, việc quốc gia đều rối như canh hẹ!
  Nhưng tại sao có thể „cách chức Nhân Dân“?
  Cũng nhỡn tiền là cái cách dùng „luật rừng“ để nhũng và tham mà „nội dung công tác hàng ngày“ là KHÔNG CHO DÂN MỞ MIỆNG nói lên chân lý và lẽ phải để bảo vệ quyền sống của dân.
  (Đã không cho dân mở miệng thì việc không nghe những lời góp ý, luận bàn lẽ phải điều hay cũng … có gì là lạ?!)

  3
  Trước đại hội XI đảng Cộng sản Việt Nam, tôi mong quý vị nhận ra đang làm và đi trên con đường sai để bắt đầu làm và đi cho đúng con đường của Dân tộc Việt Nam.
  Cứ bàn cãi quanh co và ngụy biện thì đều không tốt gì cho đảng và Dân tộc.
  Câu giờ trục lợi không phải là cái cách của người gọi là trí tuệ và quân tử.

  Mong thay!

 7. D.Nhật Lệ says:

  Phải công nhận tấm lòng vì dân vì nước của ông Bùi Tín và sự phê phán không mỏi mệt của ông,một
  cụ già trọng tuổi mà bàn về chính trị vẫn còn sáng suốt hơn cả giới trẻ,ngay cả”trí thức”trong nước !
  Đúng như phê phán của ông là việc nước cứ như trò đùa.Quốc Hội chưa họp mà Đảng CSVN.đã chỉ
  ai được hưởng “ơn mưa móc” làm… chủ tịt trước rồi,coi QH.chẳng là cái thá gì cả ngoài làm cái bình hoa trang trí,muốn ném hoa vất cành lúc nào cũng được ! Thế mà có người còn tự hào về cái QH.này nữa chứ ! Ngày nào QH.chỉ có dăm ba người dám bảo vệ dân như giáo sư Nguyễn Minh Thuyết thì ngày đó QH.chưa phải là QH.đúng nghĩa của nó.Một con én không làm nổi mùa xuân !
  Dân chủ không phải chỉ nói bằng mồm mà phải thực hành,thưa các ngài còn “ngủ” ở thế kỷ 21,
  đừng tiếp tục lừa bịp dân tộc VN.thêm nữa !
  Nói cho cùng,dân chủ đa đảng là con đường TẤT YẾU để nước ta tách ra khỏi LỆ THUỘC Tàu vì
  chỉ có những kẻ ngu đần,phản nước hại dân mới đi CHUNG ĐƯỜNG với kẻ thù TRUYỀN KIẾP !

 8. Dan Tran says:

  Dung nhu vay ! TRI THUC ca nuoc dau? Hay dang “KET TINH” voi DANG de “DAU THAI” tro thanh
  “THIEN TU” sao ma im hoi vay

 9. Vũ Duy Giang says:

  Lần đầu tiên BCT lựa chọn nhân sự chủ chốt(TBT,CT nước,CT.QH,Thủ tướng)trong danh sách đề cử từ 2 đến 3 người cho mỗi chức năng(theo bài Vietnamnet mới phỏng vấn ông Nguyễn văn An,cựu CT.QH),rồi đưa danh sách này cho Ban chấp hành TW xem xét.Như vậy có lẽ là Nguyễn- “lú”-Trọng đã được”Thiên triều vớt”,vì theo LS.Trần Lâm,nước”tầu lạ”vẫn có ý đồ tâng một vị”thư lại”này lên làm TBT,vì vị này rất được lòng thiên triều,không chỉ vì”lú lẫn”,mà lại tin vào cái thứ lý luận ngụy biện đã reo bao tai học cho dân tộc mình,mà còn sẵn sàng cống hiến cả Tổ quốc mình cho ý đồ bá quyền của Thiên triều! Viên thư lại này không được tôi luyện trong thực tiễn đa diện của cách mạng,không được tui rèn qua những va đập khốc liệt của cuộc sống,mà chỉ nhờ VIẾT mướn diễn văn cho các CỤ,rồi được các CỤ thổi lên rất thong dong,nên rất dễ có tư chất NGÂY THƠ của
  một CẬU ẤM hiện đại,và tư duy rất DỄ bị”định hướng”PHI THỰC TẾ”.
  Như vậy thật đáng lo ngại cho tương lai của nước Việt,nếu tt.Nguyễn”TẤN”Dũng vẫn sẽ bị TBT”lú Trọng”(cũng như Nông ĐỨC Yếu)coi nhẹ không bằng KILO nào cả(nói gì đến cả”TẤN”!!).Chưa thấy nói gì đến tương lai của ông Phó”chặt chém”Nguyễn sinh Hùng(cháu bác Nguyễn sinh Thành!)sẽ”về vườn”,hay cũng được”Bác”chạy chọt xin MAO CT cứu vớt?!

 10. Lê Thiện Ý says:

  Đại-hội-đảng là TRÒ HỀ RẺ TIỀN, LỐ LĂNG VÀ VÔ DUYÊN THẬM TỆ! Nguyễn Phú Trọng đã rõ là TAY-SAI-TQ, nên dù đã quá tuổi hưu vẫn được “chủ-tín-nhiệm”, “cơ cấu” nắm đảng; Ng.T.Dũng thì bất tài – vô hạnh, tấm gương cuả dối trá và lộ̣ng quyền được tiếp tục tại vị để phá nát cơ đồ VN cho bọn bành trướng dễ bề thôn tính.
  Con quái vật với 15 cái đầu và 181 cánh tay lại thiếu bộ óc điều khiển, mạnh ai nấy làm, thiếu đồng
  bộ, “trên bảo dưới không nghe”, lụp chụp, lấn cấn chưa từng thấy. Cách vá víu, mị dân ấy không thể tồn tại lâu dài. Mô hình K/tế thị trường – định hướng xhcn là quái thai, là lực cản cho sự phát triển và tiến hoá cuả xã hội; nó cần bị triệt bỏ càng sớm càng tốt !

Leave a Reply to Lê Thiện Ý