WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Khi Đại Hội XI sắp khai mạc: Bao giờ chuyển giao thế hệ?

Đại hội đảng. Hình AP

Kỳ họp thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng CS Việt Nam vừa bế mạc. Vấn đề quan trọng nhất là tiếp thu những góp ý của toàn đảng và toàn dân để bổ sung vào 3 văn kiện cơ bản là Báo cáo chính trị, Cương lĩnh quá độ lên chủ nghĩa xã hội và Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2010-2020 xem ra đã bị coi rất nhẹ. Nói thẳng ra là bị khinh thường.

Quốc hội cũng vừa họp xong, nhưng không hề có buổi nào để các đại biểu góp ý cho các văn kiện dự thảo cho Đại hội XI. Cái não trạng của Bộ Chính trị là các văn kiện dự thảo đã được chuẩn bị kỹ rồi, việc đưa ra lấy ý kiến của toàn đảng và toàn dân chỉ là hình thức. Các đại hội trước đây đã vậy, Đại hội này còn tệ hơn nữa.

Xin mọi người chờ xem bản tổng hợp những ý kiến góp ý của toàn đảng và toàn dân sẽ rõ ngay, các ý kiến đáng chú ý, quý giá, có góc cạnh sắc sảo, mang tinh thần sáng tạo, mang giá trị thời đại đều bị loại bỏ kỹ lưỡng, đều bị sàng lọc ngặt nghèo qua lăng kính bảo thủ và giáo điều, lăng kính của chủ nghĩa Marx – Lenin và của Chủ nghĩa xã hội. Cả 2 thứ chủ nghĩa này đều đã bị các trí thức hàng đầu của đảng, kể cà nguyên chủ tịch Quốc hội bác bỏ triệt để. Để thấy rằng Bộ Chính trị hiện tại bảo thủ, già nua đến mức nào trong tư duy khi định hướng cho Ban Chấp hành Trung ương chuẩn bị lần cuối nội dung và nhân sự cho Đại hội XI.

Và từ đó đã có thể thấy trước được rằng người ta không có thể hy vọng được điều gì tốt đẹp ở Đại hội XI sắp đến! Cả về nội dung, đường lối, chính sách, cả về khung nhân sự.

Những văn kiện bảo thủ, già nua, lạc hậu hàng vài chục năm, có thể nói là hàng thế kỷ, do một “hội đồng bô lão” thảo ra, làm sao có thể gây nên cảm hứng tươi trẻ, đầy sức thanh xuân!

Xin nhìn vào tuổi tác của Bộ Chính trị hiện nay, và các chức sắc cao nhất sắp đến. Ông Tổng bí thư đương chức sắp 71 tuổi, tuổi xưa nay hiếm. Ông Tổng bí thư sửa soạn khăn áo để nối ngôi cũng sắp 67 tuổi, nghĩa là đã quá tuổi về hưu. Quan trọng hơn là tư duy chính trị của ông còn già lắm, già hơn tuổi nhiều!

Cả 3 ghế đỏ chót còn lại: Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội đều sắp 62 tuổi, nghĩa là sắp đến tuổi nghỉ hưu rồi. Trẻ nhất trong Bộ Chính trị là một cụ sắp sửa 61 tuổi. Ở nông thôn ta, các cụ đến 50 tuổi là đã làm lễ “Cáo lão”, mở hội khao “Lên lão”. Vậy thì Bộ Chính trị hiện nay gọi là “Hội đồng Bô lão” là thích hợp quá còn gì.

Thế mà các văn kiện của đảng Công sản luôn nói đến bàn giao thế hệ, đến trẻ hóa cơ quan lãnh đạo, đến phát hiện, tuyển mộ nhân tài vượt cấp. Nói một đằng, làm một nẻo là thế.

Hãy nhìn lại những người lãnh đạo kỳ cựu của đảng Cộng sản. Ông Trần Phú làm Tổng bí thư khi mới 26 tuổi. Ông Nguyễn Văn Cừ làm Tổng bí thư cũng khi 26 tuổi. Ông Trường Chinh làm Tổng bí thư khi 33 tuổi. Ngay như ông Hồ Chí Minh năm 1945, khi 55 tuổi, làm Chủ tịch nước, rồi Chủ tịch đảng, lúc ấy đã là “Cụ Hồ”, so với người “trẻ” nhất trong Bộ Chính trị hiện nay cũng vẫn còn là “trẻ măng”!

Tất cả 15 vị ủy viên Bộ Chính trị hiện tại so với trước kia, đều là “Cụ cố”, là cổ lai hy hết.

Thế là trẻ hóa lãnh đạo, là chuyển giao thế hệ kiểu Cộng sản Việt Nam? Toàn là chuyện trái khoáy, trái quy luật, là những nghịch lý, là dĩ vãng không chịu ra đi.

Hãy nhìn ra thế giới. Ông John F. Kennedy nhận chức Tổng thống Hoa Kỳ năm 1960 khi 43 tuổi. Ông Laurent Fabius nhận chức Thủ tướng Pháp năm 1984 khi 37 tuổi. Mới đây, tháng 5 năm 2010, ông David Cameron nhận chức Thủ tướng nước Anh khi 43 tuổi. Trông người mà ngẫm đến ta. Mà buồn.

Đó mới là tuổi hoa niên, tuổi vừa chín tới, tuổi sung mãn sức xuân cả về thể lực và trí tuệ, của trí tưởng tượng dồi dào, của sức bật ý chí, của tinh thần xốc tới. Trong đảng Cộng sản hiện nay, mọi người bị dồn ứ ở các phòng chờ, từ huyện ủy,chờ lên tỉnh uỷ, thành uỷ, rồi lọt vào thường vụ của đảng uỷ, vào ủy viên thường trực cấp ủy, rồi mới vào được Trung ương. Sau đó, phải chờ ở trung ương 1, 2 khóa mới lọt được vào Bộ Chính trị, lại 1, 2 khóa ở Bộ Chính trị mới lên được chức Tổng bí thư… Cứ mỗi khóa là 5 năm. Tuần tự nhi tiến. Không có cách tuyển chọn nào khác. Đã thành nếp rất cổ hủ, rất trái với quy luật tư nhiên là sự phát triển bất đồng của mọi sinh vật. Thành bô lão, thành lão làng, thành cụ già hết cả. Gần tuổi hưu và quá tuổi hưu hết cả.

Đã có lần trong khóa 8 đã nêu lên giữ nghiêm độ tuổi, không châm chước một ai, cứ 60 là về nghỉ, thế rồi ông Nông Đức Mạnh quá tuổi vẫn được “châm chước đặc biệt”, hẹn làm 1 khóa, lại ở lỳ 2 khóa, nay ông Trọng cũng vậy, đã quá 3 tuổi vẫn cứ để làm 1 khóa, nhưng ai biết được, sẽ lỳ ra 2 khóa như chơi.

Đại hội XI có thể gọi là Đại hội của những bô lão chăng? Do các bô lão già nua, bảo thủ cầm cân nảy mực, định hướng cho các văn kiện cốt lõi rất cũ, rất cổ hủ, cho việc lựa chọn các vai vế lãnh đạo quốc gia trong 5 năm đầy thử thách sắp đến.

Thật đáng sợ cho đất nước. Thật đáng lo cho hiện tại, cho tương lai gần, khi tinh thần Bắc thuộc ươn hèn còn dai dẳng, khi hiểm họa môi trường do khai thác bauxite vẫn hiển nhiên, khi nạn nội xâm tham nhũng thêm bất trị, khi nền y tế, nền giáo dục quốc gia vẫn bị buông lỏng, khi nền văn hóa, đạo đức suy đồi không sao ngăn nổi nữa, khi phân hóa 2 cực giàu nghèo mở rộng, khi nông thôn thành bãi rác cho các khu công nghiệp…mà Đại hội XI vẫn nhơn nhơn tự đắc, tự khen, tư mãn, cờ xí, kèn trống om sòm.

Chờ đến bao giờ mới thật sự chuyển giao thế hệ?

Các cụ bô lão không có câu trả lời. Tuổi trẻ Việt Nam há chịu khoanh tay và chịu đựng?

Nguồn: Blog Bùi Tín (VOA)

7 Phản hồi cho “Khi Đại Hội XI sắp khai mạc: Bao giờ chuyển giao thế hệ?”

 1. Le Dat says:

  Góp ý với “Dang vien say”!
  Ông nhầm to rồi ông đảng viên ơi! Ờ mà ông là đảng viên cơ mà? Vậy thì ông chê bác Bùi Tín là phải rồi. Đã là đảng viên thì phải bênh vực cho các “bô lão” đảng viên cộng sản của cái bộ chính trị chính em VN chứ? “Đang viên say” này cũng “bô…cụ”(?) rồi còn gì? Thôi, ở tuổi của “dang vien say” về nhà đuổi gà cho vợ đi! Ra chỗ công luận làm gì cho đau lưng! Nói ra người ta lại cười cho thúi mũi đấy “dang vien say” ạ!

 2. nguyen van sac says:

  Cái cốt lõi là lấy “đạo đức”làm nền tảng. Còn chuyện già trẻ thì xin có ý kiến như vầy:”Già quá thì sinh lẫm cẩm,trẻ quá lại hay bồng bột tùy hứng” (đa phần như thế…).
  “Đức là nền tảng là luật tắc tất yếu của trời đất,ai không đi đúng theo luật tắc nầy,tất sẽ bị đào thải không sớm thì muộn.Trân trọng!

 3. DangVien says:

  Cụ Bùi Tín viết hay thật, xứng danh cựu tổng biên tập. Có lẽ cụ không thích nhưng cụ phải thấy rằng cụ phiến diện lắm. Tôi chỉ lấy một số ví dụ thôi nhé.

  Cụ bảo là các đồng chí trong BCT là già và dẫn chứng các thủ tướng Anh, Pháp, Mỹ gì đấy nhưng tôi cũng có thể chỉ ra là ở Nhật dưới 60 thì đừng nghĩ đến chuyện lãnh đạo đất nước, ở Hàn Quốc cũng vậy thôi. Cụ đang sống ở Pháp đúng không, tổng thống Pháp Chirac bao nhiêu tuổi thì đắc cử ấy nhỉ.

  Cụ là người cao tuổi rồi nhỉ, cụ nghĩ thế nào nếu một người cụ cho là thằng ranh con vắt mũi chưa sạch lên làm lãnh đạo và đưa đất nước về thời kỳ nô lệ, tôi nghĩ cụ cũng hiểu ra. Đổi mới là cần thiết nhưng không được thiếu suy nghĩ, nông cạn mà điều này thì rất dễ xảy ra nếu lãnh đạo trẻ tuổi. Đơn cử nước Pháp của cụ, Sarkozy cũng không phải là trẻ nhưng cũng chưa già và ông ta đang đưa nước Pháp đi sai đường. Trước đây Chirac có thể nói không với Mỹ, Trung Quốc, Nga, có thể đứng trên lập trường của mình là nước Pháp, dân Pháp có thể tự hào mình là người Pháp. Còn bây giờ thì sao, Pháp phải nghe lời Mỹ, mỗi khi Mỹ sủa thì Pháp phải vẫy đuôi. Pháp phải nghe Trung Quốc và Nga, không dám phản đối. Chỉ có thể bảo ban được các nước nhỏ tý. Đến người Việt Nam còn không coi người Pháp ra gì, không còn vị thế như ngày xưa nữa, lỗi do ai.

  Nói chung là nếu ai đó bới lông thì sẽ tìm ra rận thôi. Không có gì là hoàn hảo cả. Cụ không nên quá cực đoan và phiến diện.

  DangVien.

 4. 1/86 tr. con chim says:

  Vâng,
  Đứng, nhìn trên khía cạnh xã hội văn minh mà phân tích một cách sòng phẳng thì như vậy đấy. Lớp già cách mạng lão thành đã làm được những gì để lại cho đất nước rồi thì làm rồi, bây giờ đến thế hệ sau và sau nữa. Người ta cũng có quyền phấn đấu và làm việc để xây dựng đất nước ngày càng tươi đẹp hơn và hơn nữa. Vì họ là chủ nhân của xã hội mới. Đó là quyền được sống và làm việc mà như ông Hồ Chí Minh cũng đã từng nói.
  Ừ thì các cụ ngày xưa vất vả, khỏ sở, hy sinh này kia các thứ.v.v cho đất nước.
  Nhưng không có nghĩa là xã hội này, dân tộc này thuộc quyền sở hữu của riêng các cụ một cách vĩnh viễn. Nhân dân VN không phải đàn cừu sống trong cái chuồng nhà các cụ mà các cụ cũng không sở hữu “quyển sổ đỏ” của chuồng cừu ấy. Mà muốn thò ra thì thò, không thích tao lại cho nó xuống giưới gối!
  Cuộc đời con người ngắn thôi, có ai vĩnh hằng đâu mà điều này các bô lão cảm thấy và biết rất rõ điều đó. Nào có thiếu gì, cũng đã một thời trai tráng, cũng đã chinh chiến, cũng đã ghi công này nọ trong mấy cuộc kháng chiến.v.v. Nhà nước có chính sách hưu trí đầy đủ, bổng lộc đầy nhà rồi, con cái ok.
  Bây giờ già nua cái tuổi tác rồi, xã hội, thế giới người ta đang phát triển ầm ầm. Thôi để cho thế hệ trẻ, họ khỏe hơn, hội nhập hơn, có điều kiện học vị cao hơn người ta làm.
  Ôm khư khư cái quyền cai trị làm chi cho tội dân tội nước!
  Mai-kia có ra đi khỏi trốn trần gian này, không những người ta không khen mà nhắc đến tên người ta còn nguyền rủa cho không biết đến bao giờ!
  Người làm chính trị, có công họ cũng ghi, có tội họ cũng lưu trong sử sách. Liệu lúc đó có yên được giấc ngàn thu không? Có ai cưỡng lại được quy luật tạo hóa đâu!

  Trong trường hợp ngọt-nhẹ không nghe, mà dân người ta không chịu được nữa, vì “con giun đã quá quoằn quoại”, họ nổi dậy, họ bất chấp đầu rơi-máu đổ, họ cam chịu thà chết còn hơn sống cuộc đời con cừu-người. Thì lúc đó thôi rồi lượm ơi, người ta đập cho vào mặt, người ta chế diễu, người ta hành hạ mấy cái thân già thì còn ra làm sao?

  Chúc các bô lão sức khỏe và tỉnh táo nghĩ lại trong dịp nghỉ giáng sinh!

 5. Dân tộc says:

  Phải vùng lên lật đổ tụi đầu trâu mặt ngựa này thôi.
  Không có con đường nào khác là chôn tụi này và ĐCSVN.
  Anh em ơi ! Cùng chung tay xây dựng lại Việt nam !

 6. maison says:

  Xã hội cổ hủ phong kiến Việt Nam dung dưỡng kẻ gian ác, hủy hoại đàn áp tuổi trẻ nhân tài..

 7. Đức Hào says:

  Cụ Bùi Tín viết hay và vui quá!
  Mình năm nay 42 tuổi , thấy chín về mọi mặt rồi.
  Tương lai Việt thật ảm đạm. Báo công an Đà nẵng hôm nay có đăng lương công nhân thấp nhất 44 usd /tháng. Vậy mà tại Đà nẵng cũng có người có vài ngàn tỷ. Mình biết nhiều người công nhân rất cực khổ còn đi xe đạp , không có nhà cửa. Bây giờ cuộc sống càng khó khăn hơn với người nghèo.
  Tuổi trẻ Việt còn hèn Bác Tín ạ ! Cháu cũng muốn dẹp đám quan tham độc tài nhưng không biết làm sao. Hy vọng có ai đó ra tay thì mình ủng hộ.
  Chúc Bác Tín sức khỏe viết bài cho dân mình đọc !
  Đức Hào -Đà nẵng.

Leave a Reply to 1/86 tr. con chim