WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Thụy Điển đóng cửa ĐSQ tại Hà Nội

Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam, ngài Staffan Herrström

Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam, ông Staffan Herrström, xác nhận đại sứ quán Thụy Điển ở Hà Nội sẽ chấm dứt hoạt động trong năm 2011.

Trong bài blog “Những ngày đen tối ở Hà Nội” đề ngày 23/12, ông Herrström viết:

“Cắt giảm ngân sách do Quốc hội quyết định đã dẫn tới việc Chính phủ chúng tôi phải đóng cửa các Đại sứ quán.”

“Trong đó có Đại sứ quán ở Hà Nội – trong vòng năm 2011.”

Vị Đại sứ, người mới nhậm chức hôm 1/9/2010, nói ông đã được thông báo trước về việc đóng cửa Đại sứ quán ở Hà Nội hôm 21/12, ngày mà ông gọi là “ngày đen tối nhất trong năm”.

Ngoài Đại sứ quán ở Hà Nội, cơ quan đại diện ngoại giao của Thụy Điển ở Malaysia, Bỉ, Argentina và Angola cũng bị đóng cửa.

‘Cú sốc’

Trên blog của mình ông Herrström viết:

“Những người như tôi được bổ nhiệm không phải chỉ để lo những việc dễ – và có lẽ chủ yếu – là [để đối mặt] với những ngày đen tối và khó khăn như những ngày này.

“Chúng tôi có những nhân viên địa phương tuyệt vời và tôi cảm thấy buồn cho họ.

“Ngày hôm nay…những suy nghĩ của tôi xoay quanh các đồng nghiệp tại số 2 Núi Trúc. Những thử thách đối với họ. Tương lai của họ.”

Những người để lại lời bình luận trên blog của Đại sứ Thụy Điển bày tỏ sự bất ngờ và ngạc nhiên.

Một độc giả, Tom Hogersson viết:

“Tôi nghĩ rằng việc đóng cửa Đại sứ quán sẽ có hậu quả nghiêm trọng đối với quan hệ Việt Nam và Thụy Điển.

“Thụy Điển đã có đại diện ở Việt Nam trong hơn 40 năm. Nay khi Việt Nam cuối cùng cũng bắt đầu phát triển và nền kinh tế đang bùng nổ, các công ty và tổ chức của Thụy Điển cần nỗ lực làm ăn tại Việt Nam.”

Còn độc giả Le Thanh Forsberg từ Hoa Kỳ viết:

“Tôi biết rằng quyết định của chính phủ Thụy Điển ngày hôm qua sẽ gây ra cú sốc và sự khó hiểu lớn trong thời gian dài, không chỉ đối với phía Việt Nam mà còn cả [đối với] những người Thụy Điển đã và đang quan tâm tới sự phát triển của đất nước này.”

Nguồn: BBC

14 Phản hồi cho “Thụy Điển đóng cửa ĐSQ tại Hà Nội”

  1. Truong to linh says:

    chơi với csvn đâu phải dễ, phải đủ bản lĩnh ,phải lưu manh và vô cảm mới có khả năng tồn tại.

  2. Tâm says:

    Ai đóng được cứ đóng – không sao! Chỉ cần ĐCV không bị đóng là thấy khỏe trong người rồi.

Phản hồi