WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Diễu cợt thời sự năm Kỷ Sửu

Xuân Canh Dần 2010

4889 tuổi Việt

Tú Dza LV

1. Trong những ngày đầu Xuân Canh Dần, người người, nhà nhà, ai nấy đều chúc nhau những lời vui tươi, tốt đẹp nhất cho một năm mới tràn trề hy vọng trước mắt. Riêng Đảng CSVN, họ chúc nhau ra sao? Mời các bạn.

“Lẳng lặng mà nghe” thời đại HCM

Lẳng lặng mà nghe chúng chúc nhau

Mua quan bán tước ngồi thật lâu

Nhân dân khẩn trương buôn võng lọng

Áo mão cân đai khắc sẽ giầu!

Lẳng lặng mà nghe chúng thúc nhau

Thị trường kinh tế đầu tư mau

Xã hội chủ nghĩa luôn định hướng

Mặc tình dân đói khối đứa giầu!

Lẳng lặng mà nghe chúng bàn nhau

Sửa đường cầu cống thực hiện mau

Toàn dân ta quyết buôn hắc ín

Buôn cả… cọc tre cũng vẫn giầu!

Lẳng lặng mà nghe chúng hỏi nhau

Đại hội mười một đảng về đâu?

Quốc dân ơi kiếm la-bàn bán

Chỉ hướng diêm vương xuống mà chầu!

Lẳng lặng mà nghe chúng thăm nhau

Khúc ruột nghìn dặm nối lại mau

Ai kia áo gấm về làng cũ

Thương thay đất nước lắm cô đầu!

Lẳng lặng mà nghe chúng kháo nhau

Tiền viện trợ nhiều để tại đâu?

Tăng đường dây dắt mối cá độ

Mày thắng hay thua dân bốc giầu!

Lẳng lặng mà nghe chúng bảo nhau

Hăm lăm năm đổi mới đến đâu?

Trai thời làm mọi khắp thế giới

Gái bán lỗ trôn lắm chị giầu!

Lẳng lặng mà nghe chúng khích nhau

Đứa đòi theo Mẽo, đứa ôm Tàu

Đứa nào phản tỉnh dân để sống

Thằng nào ngoan cố mất… đầu lâu!

Lẳng lặng mà nghe sóng trước sau

Công ơn tiên tổ vất ở đâu?

Ngoài, cắt biển đất dâng Trung Cộng

Trong, chiếm nhà dân, xây nhà lầu!

Lẳng lặng mà nghe tiếng dân đau

Oán! Trời kêu thấu sao không mau

Khấu đầu hối lỗi xin tha tội

Lưới trời lồng lộng trốn vào đâu?

2. Trong năm vừa qua có một số sự kiện rất đáng chú ý.

Trước hết, tự điển VN sẽ có một từ mới. Đó là “tàu lạ”. Và nhân đó, có thêm từ “kẻ lạ” được cộng vô làm phong phú tiếng Việt.

Tàu lạ

Tàu lạ từ đâu húc tàu ta

Mà đảng luống cuống tìm không ra

Quần chúng lạ gì, của các chú

Truyền thông bảo lạ. Ủa, lạ ha!

Tưởng chi, đảng nhột chẳng nói ra

Biểu tình Trung Cộng? Cấm chỉ nha

Toàn dân quắc mắt sao hèn thế?

Đảng rằng nếu nói, thầy… dập ta!

Tàu lạ từ đâu húc tàu ta

Ban ngày ban mặt giữa Hoàng Sa

Ngư phủ trú bão bất nhân bắn

Cả đảng câm họng, đớn hèn a?

Bỗng dưng Việt cộng khiếp nhược đa?

Trước đây đế quốc thịt cả ba

Vạch mặt chỉ  tên cũng cóc dám

Đánh đấm mẹ gì, nhục ông cha?

3. Chính vì tôn Trung Cộng là thầy, nên thầy nói gì trò cũng phải nghe theo.

Chính trường theo gót chú Ba

Việt Nam trước ngã ba đường

Kinh tế tư bản, chính trường chú Ba

Trung Quốc “dzĩ” đại hơn ta

Đảng luôn theo gót chú Ba học đòi

Chú chệt quát: phải sít dòi

Ừ thì ta sít lược dòi nhăng dăng (1)

Chú bảo: thui mở lằng lằng (2)

Đảng ta: hảo hảo, mở dằng dằng li (3)

Chú phán: hê, chệt lường nghê (4)

Đảng ta líu ríu guây xê chở dề (5)

Đúng là một tấn tuồng hề

Chỉ đâu đánh đấy thuộc nghề gì đây?

Hây hây, nghề chủ-tớ này

Cộng đảng lãnh đạo nhờ thầy… chú Ba

Mẳng cúi hài doóng. Ấy dơ (6)

Ngổi khíu khíu chỏ. Chít chơ ngổ dòi! (7)

(1)   Sít lược dòi nhăng dăng: Siết được rồi nhân dân

(2)   Thui mở lằng lằng: Thôi mở lần lần

(3)   Hảo hảo, mở dằng dằng li: Tốt tốt, mở dần dần đi

(4)   Chệt lường nghê: Chệch đường nghe

(5)   Guây xê chở dề: Quay xe trở về

(6)   Mẳng cúi hài doóng. Ấy dơ: Muỗi cắn hòn dái. Ái da

(7)   Ngổ khíu khíu chỏ. Chít chơ ngổ dòi: Ngộ khó khó chịu. Chết cha ngộ rồi.

4. Sự kiện tiếp theo là vụ việc khai thác bôxít của Trung Cộng tại Tây Nguyên. Dù được đông đảo nhân dân trong cũng như ngoài nước, trong cũng như ngoài đảng góp ý, đặc biệt là những lá thư phản đối khai thác bôxít của vị lão tướng uy tín trong quân đội, Võ Nguyên Giáp, nhưng CSVN vẫn cho đây là chủ trương lớn của đảng, là quyền lợi của đảng chứ nào phải của nhân dân VN. Nên đảng không thèm đếm xỉa gì đến những tiếng kêu gào thảm thiết, không thèm đưa ra quốc hội luận bàn dù chỉ là để các đại biểu nhân dân gật gù thông qua cho có lệ.

Bô xít bu xịt

Bô xít bu xịt chính phủ ơi (*)

Tưởng rằng dễ nuốt sướng mê tơi

Ai ngờ cả nước phản biện quá

Thôi làm thí điểm vẫn có lời.

Thiên triều rầm rập kéo quân qua

Cóc cần chiến chinh cũng thắng mà

Tây Nguyên “lạ” nắm thậm nguy đấy

Nhân dân thấy rõ đảng nhìn ra?

Thèm ăn bùn đỏ đành ba hoa

Đây “chủ trương lớn” của đảng ta

Đầu tư tí tẹo bàn chi chứ?

Phiền hà quốc hội phải thông qua!

Bô xít bu xịt cách mạng ơi

Chú Ba thâm lắm chứ chẳng chơi

Ai đi với dân “hơi bị” sống (**)

Bằng không “Tàu” suốt, tán tiêu đời!

(*) Bu xịt: Bull shit

(**) Hơi bị: Dân ta trong nước ưa dùng từ này thay cho “rất” hoặc “qúa”. Đi tàu suốt: Chết

5. Tự do tôn giáo kiểu VN?

Trong vụ chùa Bát Nhã, 400 tu sinh theo pháp môn của thiền sư Thích Nhất Hạnh đã bị nhà nước đuổi khỏi chùa không cho tu, mà mới vài năm trước đó những lãnh đạo cao cấp nhất của đảng và chính quyền đã đồng ý cho sư ông Nhất Hạnh tổ chức sự tu học này. Có tin cho rằng VN bị Trung Cộng áp lực dẹp bỏ vì sư ông lên tiếng ủng hộ đức Đạt lai Lạt ma của Tây Tạng. Nhưng truyền thông lề phải của nhà nước thì leo lẻo đây là sự tranh chấp trong nội bộ Phật Giáo!

Tiếp đến, vụ phá sập cây Thánh Giá được dựng trên nghĩa trang Núi Thờ, hay Núi Chẽ, thuộc thôn Đồng Chiêm, xã An Phú, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, cũng đã gây căm phẫn trong nhân dân. Bọn “quần chúng tự phát” (?) (không biết ở đâu lắm thế?) đã hành hung và đánh trọng thương nhiều giáo dân đẫm máu. Trước đó không lâu, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết đã đến Vatican gặp đức Giáo Hoàng nhằm nối lại quan hệ ngoại giao!

Đảng CS luôn to mồm VN có tự do tôn giáo nhưng lại hành xử với các tôn giáo như trên.

Tự do tôn giáo

Tự do tôn giáo là cái chi?

Là không thể dựng bất cứ gì

Chẳng biểu tượng đảng và nhà nước

Đương nhiên bị buộc phải gỡ đi!

Tự do tôn giáo để mà chi?

Ui chao thuốc phiện, nước non gì?

Mê tín dị đoan hết cả đám

Tịch rồi: Lên? Xuống? Con “khổ khi!”

Đảng ta tôn trọng mọi hành vi

Xem lễ, đi chùa, đọc… Kinh Thi

Cấm chỉ rao giảng truyền đạo nhé

Độc nhất vô thần được loan đi!

Chính quyền cộng sản vô thần ni

Cóc tin kiếp trước, kiếp sau gì

Trơ mặt hồ hởi xì sụp lậy

Cho con giữ ghế, chớ đuổi đi!

6. Một hiện tượng cũng đáng chú ý là tài chọc cười thiên hạ và nhân dân của ngài Chủ tịch Nguyễn Minh Triết nổi cộm lên trong lúc thăm viếng Cuba, đã ngôn rằng khi Cuba thức thì VN ngủ và khi Cuba say giấc điệp thì VN tỉnh táo, thay phiên canh giữ cho nền hòa bình thế giới tồn tại và nhân loại được bình yên!

Cu-Việt: Dài hòa bình thế giới

Trái đất quay vòng quay tít quay

Việt Nam thức, Cuba ngủ say

Ngậm hờn buồn thương cho Lỗ Má (Ni)

“Hàng” chàng rù trằn trọc quắt quay.

Trái đất tuần hoàn tiếp tục xoay

Việt ngái ngủ, Cu ngổng dậy ngay

Canh cho dài hòa bình thế giái

Tài chọc cười chủ tịch gớm, hay.

Đám tư bản tụi bây biết tay

Chửa cần đến Liên Xô ra tay

Cu đồng Việt nghênh địch tiền trạm

Kham gì nổi, kinh hoàng guốc bay (good bye)

Chớ tưởng bở tư bản là hay

Bọn tao nghèo nhưng… ớt tao cay

Có ngon thử thượng đài sẽ rõ

Cu-Việt dập quằn quại lăn quay!

7. Tiếp đến là những vụ xử án các nhà dân chủ yêu nước. Ngày 20 tháng 12 năm 2009, nhà cầm quyền Hà Nội đã tuyên án tù dành cho các anh Lê Công Định, Nguyễn Tấn Trung, Lê Thăng Long và Trần Huỳnh Duy Thức, từ 5 năm đến 16 năm tù. Bản án này đã bị nhân dân VN và các nước Tây phương cực lực phản đối. Dư luận cho rằng đảng CSVN bỏ tù các nhà trí thức dân chủ để chuẩn bị cho đại hội đảng lần thứ 11 sẽ diễn ra vào đầu năm tới.

Trí thức hiên ngang

Trí thức mà chi trí thức ơi

Đâu bằng vài ba cục phân hôi

Bón cây chả bõ cây xanh tốt

Chỉ biết phá thối cho rối bời (?)

Đảng ta cần giỏi chém giết thôi

Chữ nghĩa, tiểu tư sản lôi thôi

Búa liềm lãnh đạo. Ôi, tốt chán

Sai, sửa. Mấy chốc đỉnh cao vời!

Tiêu chuẩn bần cố nông ba đời

I tờ cũng chễm trệ trên ngôi

Xếp hàng đều bước. Tõm, lọt hố

Lạy ngài mau cứu, trí thức ơi!

Việt tộc trong ngoài khắp mọi nơi

Kiêu hãnh tuổi trẻ thật tuyệt vời

Đòi phải dân chủ theo hiến pháp

Trả lại công lý cho chúng tôi! (*)

(*) Ưu ái gởi tặng các nhà dân chủ và trí thức VN đang bị tù đầy.

Ngày 29 tháng 1 năm 2010, Phạm Thanh Nghiên, nhà báo và cũng là một blogger, đã bị kết án 4 năm tù giam và 3 năm quản chế. Chị đã bị bắt tháng 8/2008 khi đang tọa kháng tại gia, phản đối Trung Quốc xâm lấn chủ quyền VN, với hai biểu ngữ đòi buộc Hà Nội phải cứng rắn với Tàu Cộng chiếm hữu Hoàng Sa và Trường Sa.

Ngày 5 tháng 2 năm 2010, VN cũng đã đưa Trần Khải Thanh Thủy, một nhà văn phản kháng ra tòa. Chị bị kết án 3 năm rưỡi tù vì tội đả thương do CSVN dàn dựng, trong lúc các công an mặc thường phục thản nhiên đứng nhìn bọn côn đồ hành hung vợ chồng chị.

Anh thư dân tộc

Hỡi người thiếu nữ Triệu Trưng ơi

Dòng dõi anh thư thật tuyệt vời

Tôi xin gởi tặng bông hồng thắm

Nụ cười ngạo nghễ mãi trên môi.

Giặc Cộng hoành hành riết quê tôi

Liễu yếu vì dân tâm sáng ngời

Sánh vai trượng phu cùng tranh đấu

Trả quyền tự quyết cho chúng tôi. (*)

(*) Cũng xin ưu ái gởi tặng các anh thư dân tộc đang bị tù đầy vì kêu gọi dân chủ hóa đất nước, cũng như đòi đảng CS phải cứng rắn với Trung Cộng xâm chiếm đất đai, biển đảo VN.

8. Ngày 20 tháng 1 năm 2010, vụ án “Hiệu trưởng mua dâm” (và mua trinh) ngay chính những học trò trong trường đã gây quan tâm sâu rộng trong quần chúng. Nhân dân chưng hửng và há hốc mồm kinh ngạc khi được tin ông hiệu trưởng tỉnh Hà Giang, Sầm Đức Xương (con cháu Sầm Nghi Đống?) mua trinh nói trên. Tại tòa, ông tuyên bố đã mất khả năng tình dục (vì gái trinh?). Sau đó, nhân dân càng há hốc mồm tợn hơn nữa khi biết rằng ngoài ông ra, còn nhiều lãnh đạo cao cấp cũng đã tìm mối mua dâm và mua trinh các thiếu nữ chỉ đáng tuổi con cháu. Phải chăng, họ đang học theo đạo đức HCM mà đảng vẫn ra rả kêu gọi trước nay? Các cán bộ của ông thật hủ hóa và tệ bạc, đã không chịu học gương bác Minh của mình, giữ hồn xác cho trinh trắng sạch sẽ, mà ngược lại, đi “phá trinh” chính các cháu ngoan bác Minh. Ông Sầm Xương, một nhà giáo dục XHCN, không được dạy bảo kỹ lưỡng đã hiện nguyên hình… mất dạy, trước mắt con em học sinh của ông! Và đây là gương bác.

Bác còn trinh

Bác Minh xưa chỉ muốn nằm

Với đồng chí gái một chăn một giường

Suốt đời bác phải làm gương

Không con không vợ vì… thương giống nòi

Bi chừ hết bí mật rồi

Tây, Tàu, Việt, thiểu, cái “dồi” bác no (*)

Đảng ta mép giải mồm loa

Bác đồng trinh đấy, ra tro hãy còn

Thánh thần! Bác ngậm bồ hòn

Biến ta thành thánh thời còn gì hơn

Cà chua. Cà chớn. Cà tơn

Hại đời phụ nữ thì hơn… nợn à?

(*) Thiểu: Thiểu số, người dân tộc.

9. Ngay trước và sau ngày xét xử “bộ tứ hiên ngang”, Long-Thức-Định-Trung, “người quen” (?) lẫn “kẻ lạ” (?) đã thông đồng đánh sập những trang mạng lề trái được toàn dân trong và ngoài nước hưởng ứng tìm đọc. Trong nước có Bauxitvn.info, Blog Osin; ngoài nước có: Talawas, Đàn Chim Việt, X-cafevn, Dân Luận, Đối Thoại, Cao Trào Nhân Bản, Tập Hợp Vì Dân Chủ. Với nhân sự và tiền bạc dồi dào, cả người quen lẫn kẻ lạ vẫn không dập tắt nổi những tiếng nói bất khuất kia. Ít ngày sau, các trang mạng đã lần lượt xuất hiện trở lại, mạnh mẽ đương đầu và hùng hồn thách thức tất cả các âm mưu hèn hạ đê tiện nọ.

Xin được chúc mừng, chúc mừng toàn thể.

Chúc mừng, chúc mừng

Chúc mừng chúc mừng, rồi chúc mừng

Chúc lề trái ảo nhảy cà tưng

Phen này “kẻ lạ” cay cú lắm

“Người quen” cũng thấm thú… đau thương!

Chúc mừng chúc mừng, lại chúc mừng

“Tự do ngôn luận” đòi nở bung

Nhân dân ùn ùn sang lề trái

Đảng ta đơn độc rút… về bưng?

10. Một hiện tương cũng gây xôn xao dư luận là ngày 27 tháng 1 năm 2010, một tốp công an áo xanh và dân phòng áo đen, dẫn đầu bởi Chủ tịch UBND phường Điện Biên Phủ, Lê Văn Định, hùng hổ kéo đến nhà luật sư Cù Huy Hà Vũ, để “cưỡng chế” và đập bỏ bức tường của ông. Luật sư Hà Vũ, người đã liều lĩnh (?) xách đơn kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra tòa vào ngày 11 tháng 6 năm 2009 vì đã cho phép Trung Cộng khai thác bôxít trên Tây Nguyên VN trái hiến pháp và pháp luật. Đây là hiện tượng vô tiền khoáng hậu tại VN. Tuy nhiên, đơn kiện chắc đã ngủ yên trong thùng rác và ông Cù Vũ đã không nhận được sự trả lời chính thức nào từ phía thủ tướng cũng như từ chính quyền. Dư luận vỉa hè nhân dân cho rằng luật sư họ Cù đã tạo một “cú cù” ngoạn mục nhưng thủ tướng không cười! Tuy nhiên, nhân dân đã được một phen bể bụng chết cười là 9 giờ sau, một nhóm người khác đã kéo đến tự động xây cho bức tường sắt sơn mới cáu chỉ, ngay ngắn hẳn hòi mà họ Cù không tốn xu teng nào!

Có thể coi đây là mini “Bức tường Bá Linh VN” được chăng?

Mini Bá Linh VN

Hàng rào phân bố xóm giềng nhau

Vững chãi thẳng tắp hoa đẹp màu

Bỗng dưng ai kia đến phá đổ

Ai nọ lại bẩu xây lại mau!

Ô hay chỉ đạo trước khác sau

Không lẽ lãnh đạo uýnh lộn nhau?

Chóp bu thực tập đa nguyên đấy

Thay đổi đến nơi! Ráng nguyện cầu!

Trên đây là 10 tin tức thời sự nóng bỏng và nổi cộm nhất trong năm Kỷ Sửu.

Nhân dân đang chờ đợi năm nay, Canh Dần, chúa sơn lâm trở về bình định làng xóm, hy vọng sẽ đem đến những tin tức vạn phần tốt đẹp hơn năm cũ.

Nhân dân hãy cứ sắt son tin tưởng như vậy đi. Chờ xem.

© Tú Dza LV

© Đàn Chim Việt

Phản hồi