|

Những hình ảnh đặc biệt tại La Vang ngày 4 tháng 1

Lễ bế mạc năm thánh Giáo hội Công giáo Việt Nam kiêm Đại hội hành hương Đức mẹ La Vang lần thứ 29 tại La Vang (4-6/1/2011)

 

Phản hồi