WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Đề nghị bắt khẩn cấp BBT báo An Ninh Thế Giới

Ngày 08/08/2009 trên báo An Ninh Thế Giới số 881, tác giả Lưu Nguyễn đã viết bài “Lại thêm hành động không hữu hảo trên Biển Đông”. Bài viết nói trên đã lên án mạnh mẽ về việc Trung Quốc xâm lược nhiều đảo trong quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam trong đó nêu đích danh tên hai đảo, đó là Linh Côn và Phú Lâm. Đồng thời bài báo đó cũng lên án việc hải quân Trung Quốc đã bắt giữ nhiều tàu cá và ngư dân của Việt Nam trong thời gian qua để đòi tiền chuộc, và việc “tàu ta” bị “tàu lạ” mà lại hình như quen quen…đâm chìm vv…

Qua bài báo nêu trên chúng tôi có thể xác định theo tiền lệ giải quyết của công an an ninh Việt Nam, dưới “ánh sáng” của pháp luật Việt Nam hiện hành và dưới sự lãnh đạo vừa có tài vừa có tình thành “tài tình” của ĐCSVN như sau:

1. Báo ANTG đã có dấu hiệu (nói như công an thường nói) là cố tình làm tiết lộ bí mật quốc gia, vì việc Trung Quốc xâm lược quần đảo Hoàng Sa nhờ “đèn xanh” của bác Hồ và bác Đồng. Đảng “ta” đã giữ kín được hơn 50 năm nay. Măc dù mấy cái tờ báo “on lai” ở hải ngoại đã đề cập đến nhiều và vì thế nhân dân trong nước đều biết cả…

2. Qua bài báo này (báo CAND Online có đăng lại) thì báo ANTG đã có dấu hiệu phạm tội dùng cơ quan ngôn luận của Đảng để phá hoại tình đoàn kết “láng giềng vừa hữu vừa nghị” mười sáu chữ bằng vàng… “chín số chín” mà bác Hồ và bác Mao đã dày công xây dựng.

3. Báo ANTG có dấu hiệu phạm tội chụp mũ cho người khác khi viết rằng “mưu đồ chính trị thâm hiểm” của các đồng chí Trung Quốc. Trích: “Các vụ Trung Quốc bắt giữ tàu cá và ngư dân Việt Nam hành nghề trên các vùng biển của Việt Nam rõ ràng là hành động vi phạm chủ quyền và quyền chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông. Đây là một hành động nằm trong một mưu đồ chính trị thâm hiểm muốn biến Biển Đông thành ao nhà của Trung Quốc”.

4. Báo ANTG đã có dấu hiệu phá hoại công việc làm ăn bình thường của hải tặc đồng thời là hải quân Trung Quốc trong việc hành nghề bắt cóc đòi tiền chuộc (viết tắt là tống tiền).

5. Báo ANTG đã có dấu hiệu “đi vào giữa đường” thay vì phải “đi theo lề” như chỉ đạo của đảng “ta” trước đây.

6. Báo ANTG đã có dấu hiệu bắt tay với “các thế lực thù địch” xuyên tạc sự thật là Hoàng Sa từ lâu rồi đã được Trung Quốc “giữ giúp” chúng ta.

7. Báo ANTG đã có dấu hiệu “tự diễn biến” trong việc suy diễn lòng tốt của người láng giềng “trên cả tuyệt vời” đó là người bạn cộng sản quảng đại “nối khố” Trung Quốc.

Chiếu theo 7 điều có dấu hiệu trên, và lấy ví dụ so sánh với vụ án “biểu tình trước đại sứ quán Trung Quốc” của nhà báo tự do Hoàng Hải tức Điếu Cày, nhằm bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước.

Chúng tôi đề nghị công an bắt khẩn cấp ngay ban biên tập báo ANTG. Nếu tiện thì cho bắt đồng thời ban biên tập báo CAND vì báo này cũng đăng bài viết nói trên. Khởi tố ngay vụ án này với tội danh “tuyên truyền chống Trung Quốc” và tội “cố ý làm tiết lộ bí mật nhà nước”.

Bài do tác giả gửi đăng.

Phản hồi