WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Việt Weekly phỏng vấn ông David Dương, Chủ tịch Hiệp Hội Doanh Gia Việt Mỹ

Ông David Dương. Ảnh: vietbao.vn

(Vietnamese American Business Association/ VABA)

Tại Bắc California, ngày 7 tháng 1, 2011, Hiệp Hội Doanh Gia Việt Mỹ (Vietnamese American Business Association/VABA) đã được thành lập với mục đích chính là hỗ trợ, vận động và liên kết các doanh gia người Mỹ gốc Việt trong các hoạt động thương mại tại Hoa Kỳ và các nước khác trên thế giới, đặc biệt là ở Đông Nam Á và Việt Nam. Chủ tịch Hiệp Hội là ông David Dương, một doanh gia thành công trong lãnh vực công nghiệp tái chế phế liệu, có công ty đang hoạt động tại Hoa Kỳ lẫn Việt Nam. Việt Weekly không đến tham dự buổi ra mắt của VABA, nhưng đã có cuộc phỏng vấn qua điện thoại với ông David Dương để tìm hiểu thêm về hoạt động của hội. Dưới đây là nội dung cuộc trao đổi.

VW: Thưa ông David Dương, trong cương vị là chủ tịch, xin ông cho biết Hiệp Hội Doanh Gia Việt Mỹ (Vietnamese American Business Association/ VABA) vừa được thành lập có gì liên hệ đến các tổ chức thương mại từng thành lập trước đây hay không và mục đích của Hiệp hội là gì?

David Dương (DD): Trong buổi ra mắt Ban chấp hành VABA, cũng có một số cơ quan truyền thông đặt ra vấn đề này, nhân đây, tôi xin khẳng định một lần nữa, VABA là hội mới được thành lập, hoàn toàn không liên quan gì đến bất cứ hội nào có trước đó, dù ở trong nước hay ngoài nước. Hội VABA hoàn toàn độc lập, không trực thuộc trực tiếp hay gián tiếp đến bất kỳ một tổ chức, đảng phái, chính quyền nào trong cũng như ngoài nước. Hội VABA được thành lập do một số doanh gia chuyên nghiệp tại San Jose, trong đó có tôi là David Dương, nhận thấy tình trạng kinh tế đang khốn đốn, doanh gia bị bao vây và ảnh hưởng nặng đến giới thương nghiệp. Đây là dịp để các doanh gia ngồi lại chia sẻ kinh nghiệp hoạt động thương trường để giúp đỡ lẫn nhau. Chủ trương của VABA là hỗ trợ, vận động và liên kết.

VW: Về mặt nhân sự trong Ban chấp hành, dư luận nêu vấn đề có nhiều vị từng có chân trong các tổ chức doanh nghiệp khác, ví dụ các ông Nguyễn Hữu Liêm, Đỗ Vẫn Trọn đang bị một số tổ chức chính trị, cá nhân trong cộng đồng chống đối, ảnh hưởng của họ thế nào đối với VABA?

DD: Mục tiêu chung của VABA lập ra là để kêu gọi tất cả các doanh gia Mỹ gốc Việt có dịp ngồi lại làm việc với nhau. Tất nhiên, một số trường hợp như anh vừa nêu chúng tôi cũng được biết. Tuy nhiên, VABA là hiệp hội chỉ chuyên sâu về mặt doanh nghiệp, thương mại, không có mục tiêu về chính trị. Vì vậy, các thành viên tham gia Hiệp Hội, cho dù họ có quan điểm chính trị khác nhau, đó là những chuyện của cá nhân họ, chúng tôi cũng tôn trọng họ, miễn là công việc, ảnh hưởng cá nhân của họ không đi ngược lại tôn chỉ hoạt động của VABA, chúng tôi vẫn cho họ tham gia. Tùy từng trường hợp, nếu có sự ảnh hưởng nghiêm trọng, Ban chấp hành sẽ họp và giải quyết thỏa đáng. Hội không muốn tỏ ra kỳ thị, phân biệt, cho người này hay không cho người kia gia nhập, miễn là họ đủ điều kiện gia nhập hội là chúng tôi đồng ý.

VW: Về mặt tiêu chuẩn để hội viên có thể tham gia với VABA, xin ông cho biết thêm?

DD: Về mặt hội viên, muốn tham gia VABA, chúng tôi đón nhận các doanh gia trên toàn quốc Hoa Kỳ, trong bất cứ ngành nghề nào đang hoạt động tại Hoa Kỳ đều có thể tham gia. Ngoài ra, các doanh gia ở các nước khác, nơi có người Việt sinh sống cũng được tham gia. Nhưng nếu muốn vào Ban chấp hành của VABA, chỉ có những doanh gia nào đang sống và có công ty mở ra ở Hoa Kỳ, và được anh chị em trong Ban chấp hành giới thiệu. Chúng tôi có hai loại Ban chấp hành. Một loại được bầu (voting board) và không được bầu (non voting board) để tuyển dụng những doanh gia có khả năng, có tâm huyết đóng góp cho hội.

VW: Đối với chủ trương của VABA giúp các hội viên liên kết, hỗ trợ và vận động làm thương mại đối với các nước trên thế giới, ở Đông Nam Á, nói chung không có vấn đề gì đáng bị đặt ra, chỉ riêng chuyện làm ăn, đầu tư vào Việt Nam, mặc dù giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đã có thương ước và hợp tác toàn diện về mọi mặt, nhưng riêng đối với  tình hình chính trị của cộng đồng người Mỹ gốc Việt, vẫn còn có khuynh hướng chống cộng, không muốn thấy việc làm ăn với phía Việt Nam, VABA đã có sự chuẩn bị thế nào để giải thích những dị biệt trong quan hệ thương mại của các hội viên trong các dịch vụ qua lại với Việt Nam và Hoa Kỳ?

DD: Như đã nói từ đầu, VABA là hiệp hội thương mại có chủ trương tạo sức mạnh thương mại cho các thành viên là doanh gia sống ở Hoa Kỳ. Chúng ta đang sống ở một nước Hiệp chủng quốc, với trên 50 sắc dân khác nhau với nhiều cộng đồng khác nhau, mà mỗi cộng đồng đều tìm đủ mọi cách để tập hợp và nâng cao, đẩy mạnh sức mạnh của cộng đồng mình. Cộng đồng Việt tuy đến sau, nhưng chứng minh không phải là cộng đồng yếu. Việc tập hợp là cần thiết để có một tiếng nói chung. Việc các anh em đầu tư ở bất cứ nơi đâu trên thế giới hay tại Đông Nam Á như Lào, Miên, Singapore, Thái Lan, Phi Luật Tân, Đại Hàn, Trung Quốc hay Việt Nam, hội không có ý kiến. Đó là quyền chọn lựa của các thành viên theo kinh nghiệp thương trường mà họ có được. Chúng tôi không chống đối, cũng không khuyến khích. Còn nếu anh em chọn đầu tư vào Việt Nam, nếu nói đó là “làm lợi cho chính quyền cộng sản” tôi nghĩ lối nói này không hợp lý. Tôi xin đơn cử trường hợp của tôi, khi đầu tư công nghệ tái sinh phế liệu vào Việt Nam, Công ty VSW của chúng tôi có mục tiêu kinh doanh về môi trường, cải thiện môi trường, giúp người dân có một điều kiện sống khỏe khoắn hơn, trong sạch hơn, bớt bệnh hoạn. Nếu chúng tôi không đấu thầu để làm, vào thời điểm đó, cũng có rất nhiều công ty nước ngoài như Trung quốc, Canada, Hồng Kông, Singapore, Hòa Lan… tất cả các công ty nước ngoài này cũng muốn làm như chúng tôi. Điều khác biệt giữa chúng tôi và họ là, nếu các công ty nước ngoài làm ở Việt Nam, họ chỉ chú trọng đến quyền lợi của họ, mà không phải vì quyền lợi của dân tộc, người dân Việt Nam. Còn chúng tôi, tuy là doanh nhân ở Hoa Kỳ, nhưng mình cũng là người Việt, nên có lòng muốn cải thiện môi trường tốt hơn cho người Việt mình. Theo tôi biết, người Trung quốc nắm rất nhiều dự án lớn ở Việt Nam, mang lại nhiều nguồn lợi cho đất nước của họ, chứ không phải chỉ riêng gì doanh nhân Trung quốc đầu tư vào Việt Nam. Tôi nghĩ, việc làm của tôi không phải là “làm lợi cho chính quyền CS” mà thực ra mà nói, lợi nhiều cho hàng triệu triệu người Việt Nam, dân tộc của chúng ta. Tùy vào việc đầu tư ở ngành nghề gì ở Việt Nam. Tôi khuyến khích các doanh nhân đầu tư vào Việt Nam theo các ngành nghề tốt, có lợi nhiều cho người dân, ví dụ như giáo dục, y tế, năng lượng, môi trường. Những đầu tư vào lãnh vực này phải có vốn đầu tư lớn, dài lâu.

VW: Nhân nói đến vấn đề đầu tư vào Việt Nam, ông có lời khuyên nào đối với những người lần đầu tiên muốn làm ăn ở Việt Nam?

DD: Theo kinh nghiệm của tôi, nếu muốn đầu tư vào Việt Nam phải đầu tư chính thức dưới danh nghĩa một công ty Hoa Kỳ vào Việt Nam. Hay là một công dân Hoa Kỳ đầu tư. Có như vậy, quyền lợi của người đầu tư mới được bảo vệ thỏa đáng như một công ty và công dân Hoa Kỳ. Có như vậy, hiệu quả mới cao hơn, và mới đóng góp tích cực, cải thiện được đời sống của người dân nhiều hơn. Đầu tư vào Việt Nam, các doanh gia có thể giúp người dân trực tiếp bằng cách đóng góp một phần lời vào các quỹ từ thiện, quỹ giúp người nghèo, khó khăn trực tiếp ngay tại Việt Nam, không cần phải tốn kém tiền bạc, tài lực kiếm ra từ Hoa Kỳ rồi gởi về Việt Nam. Nếu các ngành giáo dục, y tế, năng lượng, môi trường ở Việt Nam được đầu tư để nâng cao, đời sống người dân, xã hội Việt Nam được cải thiện tốt, đất nước từ đó mới tốt hơn.

VW: Từ công ty tái sinh phế liệu California Waste Solutions hoạt động ổn định ở Hoa Kỳ, tới Cty Vietnam Waste Solutions đã đi vào ổn định ở Việt Nam, ông được xem là doanh gia thành công, trong khi đó, có nhiều người cho rằng đầu tư, làm ăn ở Việt Nam thường bị thất bại, rủi ro, ôm đầu máu… Theo ông, bí quyết nào giúp cho ông thành công ở Hoa Kỳ cũng như Việt Nam?

DD: Ở Việt Nam hiện nay cũng có lập ra hiệp hội doanh nhân Hoa Kỳ, trong đó cũng có sự tham gia của nhiều hội viên từ Mỹ đầu tư vào Việt Nam. Những ai về Việt Nam đầu tư cũng nên tham gia để tìm hiểu cách thức làm ăn ở Việt Nam hiện nay ra sao. Còn nói là làm ăn ở Việt Nam có nhiều rủi ro, tôi thấy kết luận này cũng không chính xác. Theo tôi, đầu tư bất cứ ở đâu cũng có nhiều rủi ro, kể cả đầu tư ở Hoa Kỳ. Theo tôi, sự rủi ro xảy ra vì nhiều lý do. Thứ nhất là đầu tư sai ngành nghề. Thứ hai, chọn sai đối tác đầu tư. Thứ ba, không hiểu luật lệ thương mại ở nơi đầu tư và không áp dụng đúng đắn luật lệ vào ngành đầu tư. Phần đông những vụ thất bại, “ôm đầu máu” là vì về đầu tư không chính thức, đầu tư trên phương diện không phải là công dân Hoa Kỳ, mà chỉ đầu tư theo lời bạn bè, người thân đứng tên doanh nghiệp v.v. Khi có việc xảy ra, nhà đầu tư không được bảo vệ trên phương diện pháp luật. Tôi có nghe rất nhiều trường hợp làm ăn thất bại, tựu chung vì những lý do như tôi vừa nêu. Có nhiều nơi khác cũng thất bại như Trung quốc, Hàn Quốc, Thái Lan… nhưng nói về Việt Nam, tôi xin chia sẻ như vậy.

VW: Trong trường hợp các doanh gia từ Việt Nam có khả năng tài chánh, muốn phát triển ở Hoa Kỳ, điều kiện nào của Hiệp Hội VABA có thể giúp đỡ họ tham gia đầu tư, gia nhập vào hội hay không?

DD: Trong tình hình hiện nay, tôi đã nhìn thấy rất nhiều doanh gia từ Hoa Kỳ mang tiền về Việt Nam làm ăn, đầu tư. Vào trong nước, họ bị sự cạnh tranh ở bên trong nước, đó là chuyện đương nhiên, chắc chắn sự thiệt thòi sẽ về phía họ. Vì làm sao cạnh tranh với những người ở bên trong, nếu không tuân thủ đúng theo luật pháp để được bảo vệ. Điểm thứ hai, các doanh gia này thường có thái độ giữ im lặng, không dám lên tiếng vì sợ sự phản đối của cộng đồng ở đây, cho là “làm lợi cho cộng sản.” Những trường hợp bị thất bại kiểu này cũng nhiều. Nói cách khác, kiếm tiền thu góp ở Hoa Kỳ, mang về Việt Nam làm ăn thua lỗ, sức mạnh kinh tế của cộng đồng Việt ở Hoa Kỳ cũng bị ảnh hưởng gián tiếp theo. Ngược lại, tôi biết có rất nhiều công ty, tập đoàn, doanh gia giàu có, muốn đầu tư ra nước ngoài như Hoa Kỳ ở các lãnh vực như địa ốc, nhà cửa, khu thương mại nơi có nhiều người Việt sinh sống, rồi người Việt ở hải ngoại lại mướn lại những đất, phố, khu mua sắm này để đóng tiền cho họ. Điều đáng nói là, thay vì có những tổ chức, hiệp hội do người Việt làm chủ hay hướng dẫn họ, đàng này lại không có, nên có nhiều người phải đi ngang, trung gian, giới thiệu từ các ông chủ Đại Hàn, Trung quốc, Đài Loan làm chủ. Những người chủ ngoại quốc này kiếm lời trên những đồng tiền, lẽ ra phải vào tay của người Việt Nam, giúp cho sức mạnh của cộng đồng Việt tốt hơn. Với sự quan tâm này, hội VABA muốn tạo ra một tiền lệ tốt là giúp đỡ, hướng dẫn, cố vấn, đầu tư, liên kết các doanh gia, doanh nghiệp bên trong cũng như bên ngoài tham gia về mặt kinh doanh, để đồng tiền được rơi vào tay người Việt, tạo điều kiện xây dựng sức mạnh cho cộng đồng một cách hiệu quả hơn.

VW: Với uy tín của ông, VABA hiện nay đã có bao nhiêu doanh nghiệp gia nhập rồi, và có những dự án nào tiêu biểu trong hoạt động sắp tới?

DD: Chúng tôi mới thành lập, trong năm nay 2011, trong Hội đồng quản trị có khoảng 20 người. Chúng tôi dự tính phát triển lên khoảng 70 người. Còn hội viên đang được đón nhận sự tham gia, ghi danh rộng rãi khắp nơi. Trong tình hình kinh tế cũng còn chưa sáng sủa, VABA vẫn chú trọng đến các doanh gia đang hoạt động ở Bắc và Nam Cali cũng như trên toàn quốc Hoa Kỳ. Chúng tôi đang vận động các thành viên của hội thành lập một quỹ chung, để nâng đỡ các dự án của hội cũng như các thành viên trong hội, tùy theo từng trường hợp. Nếu các hội viên đang có những dự án có tiềm năng tốt, nhưng gặp khó khăn vì tài chánh, vì nhà băng chưa kịp giải ngân v.v. chúng tôi cũng có thể giúp đỡ phần nào.

VW: Trong bối cảnh kinh tế giao thương giữa Hoa Kỳ và Việt Nam hiện nay, là một doanh gia đang hoạt động ở Hoa Kỳ lẫn Việt Nam, đứng ở góc độ nhà kinh doanh, ông đánh giá sao về những khác biệt về mặt chính trị giữa chính quyền Việt Nam và một số những người có lập trường chính trị khác với họ ở hải ngoại?

DD: Tôi chỉ xin chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của tôi, không dám nói tới kinh nghiệm của người khác. Vì tôi hiểu mỗi doanh nhân để tồn tại được, hoạt động được đều có những khả năng, cách đánh giá vấn đề khác nhau, không ai giống ai. Cá nhân tôi thấy, nếu xác định mình là một doanh gia, không nên dính vào chính trị. Vì sẽ có lúc bị tắc nghẽn. Là doanh gia sống ở xứ tự do Hoa Kỳ, tôi cần phải biết rõ luật lệ, và vận dụng tích cực các luật lệ để bảo vệ mình. Tôi phải tuân thủ theo luật, không vi phạm. Nói là vậy, luật ở Hoa Kỳ rất chặt chẽ, nhưng vẫn có sự lạm dụng, hay không đúng, đầy đủ vì ở đâu cũng do con người mà ra. Ở đâu cũng có người tốt, kẻ xấu. Không riêng gì ở Việt Nam, mà ngay ở Hoa Kỳ cũng vậy. Có thể vì cạnh tranh, vì ganh ghét mà có khi mình bị họ hại. Cũng có khi không phải vì cạnh tranh, mà chỉ vì một vài nhân viên chính quyền hay địa phương không thích, hay có dị ứng cũng là vấn đề. Ví dụ công ty California Waste Solutions của tôi ở Oakland, ở San Jose chẳng hạn, cũng phải đối phó với nhiều nạn cửa quyền, bắt chẹt, xét nét, gây khó khăn bởi một số nhân viên chính quyền. Những khó khăn xảy ra trong làm ăn nhiều vô kể, anh em nhiều khi không biết đi đâu, gặp ai để xin chia sẻ, góp ý. Qua kinh nghiệm của tôi, lập ra hiệp hội doanh gia là để anh em tìm đến với nhau, tạo thành sức mạnh bảo vệ quyền lợi cho nhau trong công việc làm ăn. Năm 2007, nếu tôi không vận dụng được sức mạnh từ cộng đồng, vụ đấu thầu trên 700 triệu USD, phục vụ tái sinh phế liệu hiện nay đâu có đạt được như mong đợi. Chúng tôi lúc đó bị đối xử không công bằng, vì mình là người Mỹ gốc Việt, chính quyền cho rằng mình không đủ khả năng, kinh nghiệm, trong khi mình rất đầy đủ, rất giỏi, và nhờ vận dụng sức mạnh cộng đồng, tôi thắng thầu, và hiện nay, làm rất tốt, tốt hơn các công ty trước đây từng làm. Thành phố Oakland rất khen ngợi công ty CWS của chúng tôi. Từ kinh nghiệm này, nếu có tiếng nói chung của hiệp hội, có sức mạnh hơn của một cá nhân không chỉ ở Hoa Kỳ, ở Việt Nam mà ở khắp nơi trên thế giới, nơi đâu có người Việt sinh sống.

VW: Trong trường hợp các thành viên trong Ban chấp hành, hay hội viên của VABA tuy là doanh gia, nhưng đồng thời họ cũng có những ý kiến, thái độ, hoạt động đảng phái chính trị. Nếu xảy ra những vấn đề rắc rối liên quan đến luật pháp, chính kiến chính trị Quốc-cộng, sự can thiệp của hội sẽ ra sao?

DD: Hiệp hội VABA thuần túy là một tổ chức chú trọng về mặt kinh tế, thương mại, không có chủ trương về mặt ý thức hệ, quan điểm chính trị nào hết. Sức mạnh của VABA chỉ tập trung vào vấn đề liên kết, vận động và hỗ trợ về mặt kinh doanh, nghiệp vụ thương mại. Chúng tôi đón nhận tất cả hội viên có chung những mục tiêu của hiệp hội, nhưng không can thiệp hay có trách nhiệm gì với những hoạt động có tính cách cá nhân của từng hội viên theo quan điểm chính trị của họ. Bất cứ hành vi, hoạt động nào của các thành viên trong VABA đều được đánh giá dưới góc độ chủ trương của Hiệp hội. Nếu có những bất công, không thỏa đáng, bị chèn ép, cô lập từ các thế lực, phe nhóm đến các thành viên của VABA mà đúng theo chủ trương của chúng tôi, hội sẽ bảo vệ, còn ngoài ra, chúng tôi tôn trọng tự do cá nhân, tự do chọn lựa của mỗi người. Nếu các thành viên của VABA có tham gia, dính líu hay rắc rối về mặt chính trị, cứ để cho các hội đoàn, tổ chức có sự hiểu biết về chính trị giải quyết những trường hợp này. Chúng tôi không can thiệp.

VW: Câu hỏi cuối xin nói về kinh nghiệp kinh doanh ở Việt Nam của ông, một số người xem những thông tin từ Việt Nam qua TV, báo chí, thấy ông được nhà nước khen tặng, cho là có công đóng góp lớn cho Việt Nam. Một số người ở hải ngoại có khuynh hướng không muốn thấy bất cứ ai về Việt Nam làm ăn, rất khó chịu với những hình ảnh vinh danh này, ông có lời giải thích gì với họ?

DD: Chúng tôi rất hãnh diện việc Cty Vietnam Waste Solutions hiện đang đi vào hoạt động ổn định ở Việt Nam. Quan niệm làm ăn của tôi là làm sao cải thiện trực tiếp đời sống của người dân ở Việt Nam, qua việc làm này, mỗi ngày chúng tôi giải quyết, xử lý được trên 3,000 tấn rác thải tại thành phố Saigon. Quý vị cứ xem, nếu chúng tôi không xử lý rác đúng tiêu chuẩn, hậu quả của nó gây ra như thế nào? Ví dụ như ảnh hưởng vào nước dùng của người dân, môi trường độc hại, nhất là hệ thống cống, rãnh, ống dẫn nước ở địa phương. Ô nhiễm sẽ gây ra nhiều bệnh tật, nhất là về ung thư theo thống kê rất cao, từ nhiều nguyên do, trong đó vấn đề nước tiêu dùng là quan trọng. Vậy công ty của chúng tôi đã áp dụng đúng công nghệ cao của Hoa Kỳ, làm đúng tiêu chuẩn Hoa Kỳ về cho đất nước Việt Nam của mình. Việc chính quyền Việt Nam vinh danh hay ghi nhận công lao đóng góp của chúng tôi chẳng qua là xác nhận công việc rất chính đáng, đạt tiêu chuẩn quốc tế của chúng tôi. Xét về mặt thành quả, công ty chúng tôi đã mang lại lợi ích cho hàng triệu triệu người dân Việt Nam trong lãnh vực môi sinh, môi trường. Công việc của chúng tôi, trực tiếp giúp dân Việt Nam và đó là niềm hãnh diện cho chúng tôi.

Nguồn: Etctera, Việt Weekly

7 Phản hồi cho “Việt Weekly phỏng vấn ông David Dương, Chủ tịch Hiệp Hội Doanh Gia Việt Mỹ”

 1. D.Nhật Lệ says:

  Buồn cười cho Người VN.này qúa xá qùa xa !
  Người Mỹ có chiến lược và kế hoạch của họ,người VN.có con đường riêng để đi.Mỗi bên phải khác
  nhau vì quyền lợi không tương đồng.Người Mỹ vì quyền lợi của Mỹ,chẳng lẽ người VN.cũng nhắm mắt
  phục vụ cho Mỹ hay sao ? Lý lẽ của ông thấp qúa,nói gì đến thuyết phục người khác.
  Nếu làm ăn phát triển kinh tế một cách bài bản,đúng quy luật kinh tế thì chẳng ai góp ý làm gì,đằng này
  chỉ vơ vét đầy túi tham bằng cách lấy đất nông dân làm sân gôn;thống kê về lời-lỗ mù mờ,không minh
  bạch,gây hậu qủa tai hại rõ ràng trước mắt nhưng chẳng ai chịu trách nhiệm;tham nhũng cấp chóp bu
  thì chưa ai bị đụng đến mà chỉ cấp thấp nhưng cuối cùng ra toà là do người nước ngoài tố cáo trong
  khi báo chí quốc doanh nếu dám nói thì bị ngồi tù hay mất việc làm báo v.v.Còn biết bao thủ đoạn làm ăn bất chính khác nữa.Làm kinh tế gì mà chỉ biết chụp giựt,móc ngoặc,chia chác lợi nhuận theo kiểu
  chia chiến lợi phẩm của bọn ăn cướp không bằng !
  Lẽ ra,ở trong nước,ông không được quyền nói thì phải ủng hộ những ngưoì khác nói thay cho mình
  chứ ông lại còn ăn theo VC.để bịt miệng chúng tôi nữa chăng ? Ông nên nhớ Cộng đồng VNHN.có
  đến hơn 8 tỷ đô la Mỹ gửi về nước hàng năm.Hãy từ bỏ việc yêu nước bằng khẩu hiệu,xảo ngữ đi
  mà phải yêu nước bằng việc làm cụ thể,thực tế ! Nước VN.đã bị lấy mất một phần lãnh thổ và lãnh
  hải mà ông còn già mồm bám đuôi VC.thì thật có mắt như mù,có trí óc không biết nghĩ,có bệnh hết
  thuốc chữa rồi vậy !
  Đừng nằm ngủ mê nữa,nếu cứ tiếp tục thì khi tỉnh dậy,ông chỉ nghe toàn tiếng Tàu…ngộ,nị hảo hảo…đấy nhé ! Lúc ấy có sáng mắt cũng chỉ thấy một màu đen tối của cuộc đời nô lệ !

 2. Tran Tra Vinh says:

  Việtweekly cùng Davis Dương kẽ tung người hứng một cuộc phõng vấn TRÊN CẢ TUYỆT VỜI thôi thì chúc mừng Davis Dương, gã doanh gia thành công, đầu tư VN rồi ôm đầu máu không hề là chuyện bịa hay tưởng tượng ,Gương Trịnh Vĩnh Bình cũng đầu tư từ sự khuyến khích của chính phủ Hoà Lan ,cuối cùng còn cái mạng về Hoà Lan là mừng rôi, tôi củng có những bạn trẻ có nhiều tài năng nhưng cuối cùng củng không ngoại lệ ,biết đâu họ không không khéo bằng Davis Dương
  BIẾT ĐÂU?

 3. Người Việt Nam says:

  Xem qua các comment trên website danchimviet.info, tôi thấy phần đông các bài bình luận mang tính chất chửi cộng hơn là chống cộng, đừng nói mong một nước giàu mạnh, dân chủ, công bằng…

  Các anh nghĩ rằng cứ viết cho nhiều, cho khoẻ, đăng nhiều video clip trên youtube.com làm người ta chán ghét thêm chế độ, nhưng lại đánh giá ngược lại sự hiểu biết, và tình cảm của các anh đối với nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam.

  Càng ngày tôi càng thấy các anh không còn là những “người di tản buồn” mà phần đông các anh đã trở thành người ngoại quốc, nói tiếng Việt, cùng màu đỏ, da vàng như tôi.

  Hình như có bất kì cái gì liên quan đến Việt Nam là có cơ hội các anh phải chống cho bằng được. Vậy sao không chống cả cựu tổng thống Bush, Đương kim ngoại trưởng hiện nay, và các thượng nghị sỹ, cựu binh Mỹ, doanh nhân Mỹ…đã từng về Việt Nam để thúc đẩy sự phát triển cho Việt Nam?

  Họ là người Mỹ, dù có một quá khứ chiến tranh, và dĩ nhiên họ không ưa cộng sản, diệt cộng sản nhưng những hành động gần đây của họ tại sao được nhiều người có cảm tình, thậm chí càng hàng ngũ quan chức cũng muốn cho con đi du học ở Mỹ. Vì cái gì làm lợi cho người dân Việt, đất nước Việt tự khắc cá nhân người ta sẽ đến, sẽ tìm hiểu, sẽ cổ suý

  Các anh sống nhiều năm ở Mỹ, Úc, Pháp…là nơi có nhiều người tị nạn CS xin hãy theo gương các chính phủ, cá nhân của các nước đó. Khi đó chẳng cần CS tuyên truyền, tự người dân sẽ chào đòn, và tôn vinh các anh.

  Còn cứ ra rả tuyên truyền hận thù, chống phá chỉ có ngược lại mà thôi!
  Hay các anh cũng chẳng có gì ngoài thời gian dư rả để chửi cộng cho thoả mãn?

  Một dạo trước trong nước lịch sử chính thống từng đả phả, bôi nhọ mạnh mẽ các Vua quan nhà Nguyễn, nay điểm lại thấy nhiều việc nhà Nguyễn để lại công lao quá lớn cho dân tộc Việt Nam. Dù hiện giờ chưa nhắc tới, nhưng tuyệt nhiên không còn các bài viết bôi nhọ. Và qua các bài viết, trang báo tuy chưa phải là lịch sử chính thống đã ca ngợi một cách gián tiếp.

  Khi nào các anh, có nhiều cống hiến cho dân tộc Việt Nam, làm vẻ vang dân Việt trên nhiều lĩnh vực, chứ không phải ăn tiền trợ cấp hàng tháng…tự khắc dù CS có không thích sau này vẫn sẽ có những dòng lịch sử viết về sự cống hiến đó (nếu có).

  Hãy tự điểm lại những cái gì mình đã làm cho dân tộc, đất nước đi ? Không nên cho rằng đó là tiếp tay CS, điều đó chỉ làm khổ, phiền nào các anh suốt cuộc đời còn lại. Đáng thương lắm thay!

  Các anh không cảm nhận thấy một điều rằng chính các anh đang tuyên truyền, tự nhồi sọ một chiều cho chính mình mà không biết. Trong khi thế giới nói chung, người dân trong nước nói riêng đã thay đổi từng năm/từng tháng. Tất nhiên sự thay đổi này bao hàm cả những việc tiêu cực/thối nát/tham nhũng trong các hàng ngũ cơ quan công quyền nữa. Nhưng xét toàn cục thì đã khả quan, khả dĩ trông thấy so với chỉ 15-20 năm trước.

 4. D.Nhật Lệ says:

  Lợi dụng quyền tự do ở các nước phương Tây,VC.toa rập với người VN.gốc Tàu tìm cách cấu kết với
  bọn tư bản Mỹ để cổ động cho việc làm giàu bất cứ ở đâu,miễn kiếm ra nhiều lợi nhuận ! Muốn thế thì
  VN.là “ứng viên” béo bở nhất vì luật pháp còn nhiều kẻ hở và nhất là sự xử phạt tuỳ thuộc vào các thế
  lực chóp bu với phe nhóm hưởng lợi đang tìm cách vơ vét moị thứ trong nền kinh tế tư bản hoang dã
  mà VC.gán cho cái đuôi gọi là định hướng XHCN.Dưới cái mặt nạ này,chúng ra sức làm giàu bất chấp
  mọi thủ đoạn bất chính và mặc kệ gây hậu qủa nguy hại cho người dân,xã hội,môi trường v.v.
  Như ở Úc,một hiệp hội tương tự đã ra đời cách đây mấy năm.Mới đầu,cũng lấy danh nghĩa hoạt động
  trong lãnh vực kinh doanh nhưng rồi dần dần còn lộ ra những toan tính chính trị nhằm ủng hộ chế độ
  VC.Hội quảng cáo,chụp hình chung với cán bộ cao cấp từ trong lẫn ngoài nước.Khi lãnh đạo nào qua
  Úc thì chúng lập ban đón tiếp,mạo danh người VNHN.để tuyên truyền lừa bịp chính phủ và dân bản xứ
  Do đó,chúng ta nên cảnh giác với tất cả những hội có bọn cán bộ lẫn bọn nằm vùng ra mặt hoạt động
  công khai,nhân danh quyền tự do dân chủ mà chúng triệt để lợi dụng.Nếu ngày xưa có bọn “ăn cơm
  quốc gia,thờ ma cộng sản” thì hiện nay bổn cũ soạn lại là “ăn cơm bên tây,làm đầy tớ cho VC” !

 5. Người đa sự says:

  Những điều ông David Dương nêu ra nghe rất hay , hợp tình hợp lý với riêng ông và chính quyền sởi tại VN mà thôi. Ngay những doanh gia Mỹ, Đại Hàn , Nhật cũng phải chấp nhận một quy luật chung khi bước vào VN làm ăn: đó là đút lót, đó là vấn đề “tiền đâu”. Điều này ai cũng biết,không chỉ nghe những lời đồn đãi đâu ông David Dương ơi! Tham nhũng là 1 tệ nạn mà việt cộng không thể nào dứt bỏ dễ dàng trừ phi chúng bị đưa xuống địa ngục. Chắc ông David Dương đã bị và đang còn bị, chưa thể nào rút chân ra được vì lỡ lọt vào hang hùm rồi, chưa có lối thoát nên bây giờ bị chúng bắt đi khắp nơi làm cò mồi .
  Xin các doanh gia người Việt gốc Mỹ phải rất thận trọng , suy nghĩ cho kỹ trước khi đút đầu vào cái rọ mà việt cộng giăng ra, giao cho David Dương dụ dỗ ngon ngọt. Tôi nghĩ chắc chắn một điều là cái bẫy này giăng ra để mồi chài những người nhẹ dạ, chưa có kinh nghiệm gì đối với cộng sản. Xin các nhà chính trị, các doanh gia đã từng bị bọn cộng sản VN trấn lột phải bỏ của chạy lấy người, đem kinh nghiệm ra chỉ vẽ và chứng minh những điều : cướp đêm là giặc mà cướp ngày là các quan cộng sản VN cho mọi người biết. Đừng để David Dương và các tên trong danh sánh của Hiệp Hội Doanh Gia Việt Mỹ gài bẫy. Cứ nhìn những tên tuổi trong danh sánh này xem. Toàn những tên, mặt mũi rất quen thuộc mà cộng đồng VN đã biết họ là ai rồi!!!
  Đừn g có đem vấn đề giúp người dân VN, giúp nền kinh tê nước Mỹ, giúp những hội từ thiện ra để che lấp cái dã tâm moi của mồ hôi nước mắt mà những người tỵ nạn cộng sản đã gây dựng được suốt 35 năm trên xứ người. Tại sao những doanh gia tại VN, những người giàu có bạc tỷ dollars tại VN, những ông Nguyễn minh Triết, Nguyễn tấn Dũng, v..v.. có tiền tỷ dollars không bỏ ra một chút để giúp người nghèo, người già bịnh tật, trẻ mồ côi mà cứ kêu gọi lòng từ tâm của người Việt ở hải ngoại??? Người Việt hải ngoại lúc nào cũng hướng lòng về quê hương, tổ quốc, thương cho dân VN phải sống dưới một chế độ thiếu nhân bản , tình người nhưng không vì thế mà dại dột đâm đầu vào bật cứ cái bẫy nào.
  Quý vị cứ nhìn kỹ đi, bất kỳ 1 tổ chức có tiếng tăm nào dù lớn hay nhỏ, dù Việt hay Mỹ đều có mặt của David Dương bỏ tiền ra ủng hộ. Cái bẫy này rất tinh vi nhưng nhìn cho kỹ thì đó là tiền bỏ ra để mua chuộc lòng người trước. Bây giờ là cái rọ đang mở ra mời quý vị bước vào …….
  Cha nó lú còn có chú nó khôn. Xin quý vị hãy lên tiếng dùm.

 6. phong says:

  here we go, the number 36 is coming beginning with this guy.

 7. TONY TRAN says:

  Davis Duong nay la mot con buon , cai gi co loi cho han,cho vo con han la han lam.
  Quy Vi co biet,muon mo mot Dich vu,mot Cty , co tinh chat Nuoc Ngoai tai Viet Nam,thi phai co nhung dieu kien,at co va du nao khong ? Cai Cty ma Duong mo tai Sai Gon hien nay co tam voc lon. No se chi phoi
  hang tram trieu,tham chi hang ty U.S.D/nam. Do do,Project nay co su bao tro cua nhung The luc Den, tu
  Viet Nam den My.

Leave a Reply to Tran Tra Vinh