WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Đường hoa Nguyễn Huệ

Chúa Xuân đang về khắp đất trời. Từ trong nước ra hải ngoại, nơi đâu người Việt cũng chuẩn bị chào đón những ngày Tết linh thiêng của dân tộc.

Một năm mới, ấp ủ hy vọng và niềm tin mới đang đến. Mùa xuân, đất trời như bừng tỉnh sau những đêm đông lạnh giá. Lòng người rộn rã reo vui.

Thiên nhiên cũng hòa vào niềm tin yêu rạng rỡ đó. Cây cối, cỏ hoa đâm chồi nảy lộc chào đón chúa Xuân. Xuân đồng hành với hoa. Xuân không thể thiếu hoa. Không có hoa, nàng Xuân sẽ buồn thảm và thiểu não.

Như thông lệ hàng năm, đường hoa Nguyễn Huệ Sài Gòn được mở ra cho dân chúng du xuân và thưởng hoa.

Những bức ảnh dưới đây được chị Nguyễn KC Hậu ghi lại vào sáng sớm 28 tết, trước khi mở cửa cho công chúng thưởng ngoạn.

© Đàn Chim Việt

Chị Nguyễn KC Hậu, phải, "phó nhòm" tập ảnh và cô học trò trước giờ du Xuân

Phản hồi