WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Thừa thắng xông lên các đồng chí ta ơi!

Một trong những khẩu hiệu thường thấy ở VN: "Đảng là cuộc sống của tôi"

Đây là một bài báo của một đồng chí “trung kiên” quyết tâm  bảo vệ đảng đến cùng gửi bài viết tay cho một tờ báo nào đó. Trong khi đưa đi đánh vi tính và photocopy, một công nhân đánh máy thấy hay  hay  in ra một bản gửi tặng riêng tớ để tớ viết bài phản biện. Đọc xong tớ thấy bài này xứng đáng được sao lục nguyên văn để mọi người tìm hiểu cái não trạng của bọn “bốn kiên định”, coi thường thiên hạ nó đã u mê mù quáng đến thế nào.

Vậy là chúng ta đã thắng lớn trong cuộc chiến chống lại bọn phản cách mạng muốn lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa mà đứng đầu là tên tội phạm  họ Cù tên Vũ. Việc kết tội và bỏ tù hắn là một việc làm hết sức dễ dãi vì chúng ta dư sức để bắt tù không cần ra tòa án thậm chí “cho đi tàu suốt” những bọn phản động suốt quá trình trấn áp những kẻ muốn ngăn cản bước tiến của chúng ta.

Nhưng lần này cuộc trấn áp nó mang nhiều ý nghĩa khác:

Nó chứng tỏ sức mạnh của đảng ta, vị thế của đảng ta càng ngày càng vững chắc trong lòng nhân dân.

- Trước tình hình thế giới hiện nay, bọn đế quốc đang can thiệp vào nhiều nước trên thế giới để kích động quần chúng nổi lên làm cách mạng hoa này hoa khác. -Cuộc đấu tranh chống các “lực lượng thù địch” trong và ngoài nước ngày càng phức tạp..

- Bọn phản động mọi màu sắc đang hi vọng vào một số phần tử thoái hóa. Những tên tướng, những kẻ nhân danh “cách mạng lão thành” hùa theo đòi dân chủ nhân quyền, đòi thay đổi thể chế.

Tất cả bọn phản động trong và ngoài nước đang hi vọng vụ xử án tên tội phạm hình sự họ Cù tên Vũ sẽ là một dịp để chúng phát động lên một cuộc nổi loạn như Tunisie, Ai Cập, Libya …Chúng đua nhau lên mạng chửi bới chúng ta thậm chí có cả những tướng tá, những đảng viên 60,70 năm tuổi đảng còn kiến nghị viết thư gửi thẳng lên trung ương  đòi thả Cù Huy Hà Vũ. Thật quá đáng!

Vậy mà, cuộc chiến đấu đã thắng lợi, gọn gàng, nhanh chóng rực rỡ!

Không một cuộc biểu tình phản đối, không một khẩu hiệu “Đả đảo”, “Yêu cầu!”. Tất cả đều diễn ra trong  trật tự, đám đông đến dự đều bình tĩnh, yên lặng. Một vài tên tội phạm hình sự cũ như Phạm Hồng Sơn, Lê Quốc Quân…, lực lượng an ninh của ta đã dùng kĩ thuật nghiệp vụ tóm gọn và đưa thẳng về Hỏa Lò. Hầu hết đều chỉ đến vì tò mò rồi giải tán trong im lặng.

Tóm lại: Đối nội, chúng ta đã đo được lòng dân có bao nhiêu kẻ ủng hộ những hành động đòi hỏi tự do dân chủ nhân quyền thậm chí ngông cuồng, lếu láo đến mức kiện luôn cả thủ tướng!Chúng chỉ là một nhóm nhỏ ,rất nhỏ được bọn Đế Quốc C.I.A thuê mướn để phá sự ổn định của đất nước ta mà thôi!

Còn đối ngoại thì sao? Mấy chính phủ trùm tư bản như Mĩ, Anh, Pháp, EU cũng chỉ cho một vài nhân vật bộ ngoại giao ra tuyên bố “yêu cầu”, hoặc “rất quan tâm” rồi ngay sau đó lại nườm nượp các phái đoàn kinh tế, ngoại giao quân sự cấp cao thay phiên nhau vào nước ta, ngồi dưới tượng bác Hồ kính yêu của chúng ta để đàm phán về  sự phát triển bang giao ,về những quyền lợi kinh tế, chính trị, quân sự mà họ không thể nào bỏ qua khi nước chúng ta vẫn là nơi thừa tiềm năng về mọi mặt kinh tế, chính trị, quốc phòng ..có thể mang lợi cho họ hơn ba cái chuyện dân chủ, nhân quyền…

Riêng đối với những tổ chức lèm nhèm như “Hi-u mân-Uát”, “Hu mân rai” hoặc những tổ chức phản động của bọn “ma cô, đĩ điếm, quyền lợi dính chặt với đế quốc Mĩ” nay bị mất  nên căm thù cộng sản tận xương tận tủy, thì lớn tiếng đòi đưa chúng ta vào danh sách các “nước cần đặc biệt quan tâm” hoặc đòi cấm vận kinh tế, cắt đứt ngoại giao với ta thì rõ ràng chúng đã thất bại thảm hại một lần nữa vì chính ông đại sứ Mĩ sắp nhận nhiệm vụ cũng vừa vả vào mồm chúng bằng câu “quan hệ Việt Nam, Hoa Kì 15 năm qua chưa bao giờ tốt như hôm nay”.

Có thế nói qua một vụ xử án, chúng ta đã thắng lợi trên nhiều mặt trận cả trong và ngoài nước, đã đo được lòng dân tin yêu đảng đến mức nào.

Tuy nhiên, là một đảng viên kì cựu 90 năm tuổi đời, 60 năm tuổi đảng tuyệt đối trung thành với đảng, tôi vẫn thấy có nhiệm vụ phải góp ý kiến với các đồng chí lãnh đạo cao nhất của đảng mấy điều cơ bản sau đây:

1) Chúng ta còn nhiều “hữu khuynh” trong các văn bản hiến pháp, pháp luật để những kẻ xấu lợi dụng những kẽ hở đó mà tấn công lại chúng ta. Cụ thể là ta chưa khẳng định được dứt khoát quan niệm “Đảng ta là đảng cầm quyền” vậy tại sao lại còn đưa ra cụm từ “Đảng lãnh đạo”, “nhà nước quản lý” , “nhân dân làm chủ”?, lại còn đưa ra chuyện tam quyền, từ quyền lập pháp làm gì?.

2) Do không khẳng định được thế nào là đảng cầm quyền nên chúng ta đặt ra rất nhiều cơ quan vô ích, vô bổ thậm chí chồng chéo, đôi khi “ông nói gà, bà nói vịt”, đưa nhận thức sai lầm cho cả những người đã có thời ngồi ở vị trí cao nhất trong các cơ quan tổ chức đó.

Vì vậy nhân danh một người 3 đời theo đảng còn đảng còn mình, tôi xin đề nghị mấy việc cần làm ngay sau đây:

A) Nhất nguyên chế ngay nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN sau dịp bầu cử quốc hội lần này: Tổng bí thư là chủ tịch nước, bí thư tỉnh ủy là chủ tịch tỉnh, các cấp, quận, huyện, xã cũng như thế. Sự can thiệp của đảng được “đường đường chính chính” trong bất cứ một hoạt động xã hội nào là có hiến định, pháp định !Đảng ta là đảng cầm quyền cho nên  không cho phép ai không phải là người Việt Nam xía dzô là chuyện đương nhiên!

 

Đối ngoại thì ra nước ngoài chào cờ bắn đại bác, cử quốc ca, đảng ta, nhà nước ta là một. Quốc tế đón tiếp nhà nước ta tức là tiếp đảng ta. Không phân biệt đón người cao nhất của đảng và người cao nhất của nhà nước nữa. Đỡ gây khó xử cho các  nước đang muốn làm bạn với ta càng ngày càng nhiều. Đặc biệt điều IV  cần khẳng định rõ ràng hơn: à nhà nước, nhà nước là đảng, tòa án là đảng thì hỏi còn “phân” Đảng ta là nhà nước ta, mọi đường lối chính sách của đảng là mọi đường lối chính sách của nhà nước, xóa bỏ tất cả những văn bản, những khái niệm tư sản, thậm chí mập mờ. Không có tam ,tứ,ngũ  quyền phân lập gì hết. Đảng lcho ai? Quốc hội cũng gồm 90% đảng viên và 10% quần chúng được chọn lọc kĩ càng chỉ là một “cơ quan tư vấn tối cao “góp ý để hoàn chỉnh mọi nghị quyết của đảng chứ không thể là một “cơ quan quyền lực cao nhất”,ngồi trên cả Đảng lẫn chính phủ!. Cụm từ này theo tôi chính là cái cửa mở cho các phần tử thoái hóa vào chơi cái “trò chơi dân chủ giữa quốc hội”, như lời của cựu TBT Nông đức Mạnh đã nói mà thôi!

B) Sát nhập ngay Bộ tư pháp, tòa án, công an, kiểm sát vào một tổ chức do Bộ công an làm chủ có thể gọi là Bộ Công Tư Tòa chẳng hạn. Tổng cục điều tra sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ chuyển sang Tổng cục tòa án, Tổng cục (hoặc Cục) Tư pháp soạn ra các văn bản cần thiết cho mỗi vụ xét .Tất cả đều dưới sự chỉ đạo chặt chẽ của cơ quan Bộ công an do  một ủy viên bộ chính trị chỉ đạo chặt chẽ. Tất cả đều phải ghi trên giấy trắng mực đen, bạch hóa trước dư luận trong nước và thế giới không để xảy ra một sự mâu thuẫn nào giữa những cơ quan đều cùng chung một mục đích giữ vững an ninh xã hội và trừng trị những kẻ phá hoại tổ quốc ta.

C) Dần dần xóa bỏ những tổ chức không phù hợp ,thậm chí gây cản trở cho việc đảng cầm quyền, ví dụ:

a) Các tổ chức hội đoàn, luật sư mà đa số  đều bị ảnh hưởng các điều luật của tư sản thì nhiều, chủ nghĩa Mác Lê thì ít nên hay gây chuyện, phản biện, phản biếc, rắc rối cho những vụ xét xử mà đảng ta đã quyết định.

b) Từng bước giải thể các trường đại học luật vì các trường này rõ ràng đào tạo ra hàng loạt luật sư chuyên gây khó khăn cho các ngành công an, điều tra, tòa án bằng cách bênh vực cho những kẻ có tội. Một số thì thoái hóa, đi bênh vực cho cả  bọn lừa đảo buôn gian bán lận, tham ô… để kiếm tiền. Việc giải tán thế nào thì tôi không dám có ý kiến vì đảng ta đã có nhiều kinh nghiệm khi giải tán Đảng xã hội, Đảng dân chủ năm xưa và gần đây không tuyên bố giải tán nhưng bắt buộc họ phải tự giải tán như cơ quan Ai- đê- ét vừa qua. Nhưng tôi có thể nói chắc chắn ràng: Việc nhất nguyên chế ,sát nhập và giải thể một số cơ quan ,tổ chức nêu trên sẽ mang lại lợi ích vô cùng to lớn về vật chất, bớt chi tiêu công,giảm biên chế, đóng góp tích cực cho mục tiêu “chống lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội” mà Đảng ta đang quyết tâm đi tới!

Trên đây là những ý kiến tích cực nhất của người đảng viên một lòng một dạ theo Đảng đến cùng. Có thể ai đó cho là quá tả hay chăng? Nhưng tất cả chỉ vì lòng yêu đảng, yêu bác Mác, bác Lê,  bác Mao ,bác Hồ chứ không có một ý đồ gì khác. Cuối cùng tôi xin cùng các đồng chí hô to:

“Đảng cộng sản Việt Nam muôn năm!”

THỪA THẮNG XÔNG LÊN CÁC ĐỒNG CHÍ TA ƠI!!!

Người yêu đảng suốt đời kí tên

19 Phản hồi cho “Thừa thắng xông lên các đồng chí ta ơi!”

 1. MINH ĐỨC sYDNEY says:

  chỉ dùng 2 bao cao-su (condoms) mà trấn áp được ông Cù thì cha y-tá này đáng làm thầy Bộ Công An .

  Bác Tô Hải thiệt là thâm !

 2. ngo van trang says:

  Kính bác
  Tôi hơi bị bất ngờ bởi bài viết này, vì từ trước đến giờ hễ thấy bài viết ký tên Tô Hải là tôi đọc trước tiên. Riêng bài này, đọc dọan đầu, chán, bỏ đoạn giữa, ráng đọc đoạn cuối và không tin nổi, sợ mình nhầm lẫn, trở ngược lại xem tên tác giả, tôi hụt hẫng.
  Thưa bác
  Các cụ ta nói: “người già giống như con nít”
  Tôi xin gởi câu này đến bác
  Hình như có một lần, bác đã định gác bút
  Nay tại thời điểm này có lẽ nên…
  Nguyễn thiếu Nhẫn có bài viết đả kích bác, tôi rất bất bình, nhưng nay tôi thấy mình đã sai
  Đừng để thần tượng trong tôi bị sụp đổ ( tác giả ‘Sơn nữ ca”)
  Trân trọng

 3. Ngọc Công-Đà nẵng. says:

  Hoan hô cụ Bùi Tín . Cụ đã 90 mà còn chiến đấu cho dân chủ.
  Chúc cụ luôn khỏe và dẻo dai !
  Chúng ta phải góp tay cho dân chủ.

 4. hoàng says:

  Đối với đảng Đểu
  baì viết phải Đểu

  • BUILAN says:

   TÔi xin chọn cái COM nầy để KÝ TÊN !

   Nó vứa ĐỂU lại vừa THÂM nữa mơí là ĐỘC

   CHÊ cũng tốt , mà KHEN cũng hay !
   “GỪNG càng già càng CAY” (VH says) là vậy !
   Kính

 5. Minh Quang says:

  Hoan hô! hoan hô đồng chí!
  Xuất phát từ tình yêu đảng nồng nàng mà đồng chí đã có những cao kiến đóng góp cho đảng. Tôi nghĩ rằng nếu ý kiến này của đồng chí được gữi vào trong đại hội đảng vừa qua thì rất là bổ ích không muốn nói đây là đỉnh cao của trí tuệ. nếu ngày nay Hitle mà con sống cũng như các bác thần tượng của đồng chí còn sống thì sẽ đón đồng chí vào chính phủ gấp với một ban bệ được thành lập với tên gọi “Ban cố vấn của đỉnh cao trí tuệ”.
  Chúc đồng chí sống mãi trong căn nhà tràn đầy tình yêu trí tuệ!
  Tôi khuyên đồng chí đừng có mà mon men đứng gần tường nếu không muốn mất đi thần tượng.

 6. Dân Việt says:

  Tôi đọc bài này do hơi tò mò bởi cái đầu đề của nó nhưng đọc được một đoạn thì được cảm giác thấy buồn và cười gần … rụng rốn. Thỉnh thoảng có bài châm biếm sâu sắc thế này, nhưng theo tôi hình như do người đọc ít có tính hài hước nên không nhận ra ẩn ý của tác giả và vội vàng cho là tác giả là một thằng gàn. Tôi thấy là một bài châm biếm và tố cáo chế độ một cách sâu sắc. Bái phục tác giả.

 7. vuxuan...mọi...rợ.... says:

  Hoan hô ” 2 bao cao su ” …..thừa ….thắng

 8. Vu Hai says:

  Phải đó, hãy thừa thắng xông lên các đồng chí ta ơi!
  Không có lú lẩn đâu.
  Đảng CSVN đang dẫy chết nhưng vẫn còn thoi thóp. Lão này già rồi (90 tuổi đời), sợ rằng không thấy được ngày đảng chết trước khi lão nhắm mắt, nên lão tìm cách rút ngắn tuổi thọ của đảng đó thôi. Đúng là gừng càng già càng cay.

Phản hồi