WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Trả lời theo yêu cầu của bạn đọc: Tẩy chay bầu cử hay cách mạng 2 X?

Thưa quý bạn đọc,

Vừa qua có bài viết “Linh mục Nguyễn Văn Lý phát biểu Về bài viết của Thiên Ðức” (1). Kế đến có tác giả tên là Lão Móc, người tự nhận là kẽ đã hưởng ứng và bênh vực đường lối đấu tranh của linh mục Nguyễn Văn Lý từ năm 2000 cho đến nay, viết bài “CM 2X: Cách mạng hoang tưởng” (2). Thiên Ðức đã sớm đọc những bài viết đó và không định trả lời vì tôn trọng ý kiến đa chiều của bạn đọc. Thế nhưng qua sự yêu cầu chính thức của Lão Móc trong comment như sau:

Xin lỗi ông Thiên Ðức về chuyện& vô tri bất mộ! Thực lòng tôi không biết là ông “nổi danh” từ 15 năm nay. Vô cùng xin lỗi. Nhưng xin ông đọc kỹ lại giùm mạch văn tôi viết. Và xin góp ý vào bài viết. Cám ơn ông. (2)

Vì thế, chẳng đặng đừng, đành phải viết bài trả lời này, nếu có làm mất thời giờ hay bận lòng ai đó xin một lời miễn thứ trước.

I/- Về bài viết của linh mục Nguyễn Văn Lý có nhiều điểm cần phải tìm hiểu sự thật như sau:

1)- Linh mục Nguyễn Văn Lý đã lên tiếng tố cáo có người đã mạo danh TS Nguyễn Thanh Giang để phổ biến bài viết của Thiên Ðức. Trong sự việc này có liên quan đến hai người bị thiệt hại đó là:

· Tiến sĩNguyễn Thanh Giang, là người bị mạo danh chưa hề lên tiếng chính thức.

· Tác giả bài viết, Thiên Ðức đã từng tuyên bố công khai rằng những bài viết của Thiên Ðức không giữ bản quyền, thứ nữa ngay trong bài viết cuộc cách mạng 2x, trong phần những việc làm ngay, Thiên Ðức đã từng kêu gọi những ai đồng ý với cuộc cách mang 2X xin hãy tiếp tay phổ biến rộng rãi bài viết của Thiên Ðức đến các bạn đọc khác. Thành thật cảm ơn.

Nhự vậy, sự việc phổ biến bài của Thiên Ðức không có gì trở ngại đối với tác giả bài viết, còn việc mạo danh vì một lý do nào đó thì nên để chính nạn nhân lên tiếng hơn là một vị linh mục đa đoan thế sự lên tiếng vậy.

2)- Trở lại nội dung chính của bài viết linh mục Nguyễn Văn Lý như sau:

“Kêu gọi toàn dân hãy đứng lên lật đổ chế độ CS VN bằng lá phiếu 2X” và cổ vũ Ðồng bào hãy đi bầu cử cho thật đông. Ðồng thời đã có một số Việt Kiều tán thành chủ trương nầy.
Như vậy vô tình chúng ta sẽ mắc mưu CS, là sẽ đi bầu thật đông, để cho CS quay phim, chụp hình, tuyên truyền với Quốc tế là cuộc bầu cử thành công và người dân đi bầu đông đảo, ủng hộ chế độ.

Trong khi đó thì các tổ bầu cử CS sẽ thay các lá phiều 2X bằng các lá phiếu khác.

Chúng ta hãy tẩy chay cuộc bầu cử bằng cách là:

“Không đi đến phòng phiếu. Hãy ở nhà, đi thăm nhau, hay đi du ngoạn, hoặc đi đến Nhà Chùa, Thánh Thất và Nhà Thờ để cầu nguyện, từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối “.
Ðược như vậy là chúng ta thành công.

Chúng ta cũng cần phải hiểu là lần nầy hai bên CS và Dân chủ đều ghi hình cuộc bầu cử làm tài liệu, chứng cớ. CS thì sẽ ghi hình quay phim để tuyên truyền với quốc tế. Còn bên phe Dân chủ thì sẽ ghi hình để làm tài liệu lịch sử.

Ở đây có ba ý cần tranh luận:

* Ý thứ nhất: “Các tổ bầu cử CS sẽ thay các lá phiều 2X bằng các lá phiếu khác” liên quan đến kết quả bầu cử người viết đã tiên liệu và đã có câu trả lời trong bài viết: So sánh hai phương cách đấu tranh: Tẩy chay bầu cử và cách mạng 2X (3)

* Ý thứ hai: là lần nầy hai bên CS và Dân chủ đều ghi hình cuộc bầu cử làm tài liệu, chứng cớ. CS thì sẽ ghi hình quay phim để tuyên truyền với quốc tế. Còn bên phe Dân chủ thì sẽ ghi hình để làm tài liệu lịch sử.

Ðiều này cho thấy phải chăng sự hô hào tẩy chay bầu cử chỉ nhằm mục đích là “ghi hình để làm tài liệu lịch sử” mà thôi? Sự hô hào tẩy chay bầu cử hoàn toàn không quan tâm gì đến kết quả và hiệu ứng của phương cách đấu tranh của mình mà Thiên Ðức đã phân tích rõ ràng trong bài viết so sánh hai phương cách đấu tranh nói trên. Nếu cộng sản muốn dàn dựng quay phim thì cho dù tẩy chay hay không tẩy chay, việc dàn dựng vẫn có thể xảy ra ở bất cứ đơn vị bầu cử nào, phe dân chủ có thể nào ngăn cản được không?

* Ý thứ ba: Giả dụ rằng phe dân chủ (theo ngôn từ của linh mục NVL) ghi được những tấm hình bầu cử để làm tài liệu lịch sử (?)thì thử hỏi nội dung của những tấm hình này nói lên được cái gì về phương cách tẩy chay bầu cử, hay tố cáo cọng sản gian lận bầu cử?. Tấm hình những phòng phiếu đông người hay phòng phiếu vắng người vào những thời điểm khác nhau là chuyện bình thường, hình ảnh một vài người nằm nhà ngủ, hay đi nhà thờ, đi du lịch có nói lên được ý nghĩa “tẩy chay bầu cử” hay không?

Từ ba ý kiến trên có thể đưa ra một hệ luận như là một ý thứ tư như vậy sự hô hào tẩy chay bầu cử phải chăng chỉ nói lên tiếng nói suông của những người chủ xướng mà không quan tâm gì đến hiệu ứng của phương cách đấu tranh của mình như là mở ra lộ trình đấu tranh, nâng cao dân trí qua mỗi lần bầu cử để người dân tự ý thức đứng lên lật đổ chế độ cs. Trước sự gian lận bầu cử phong trào tẩy chay bầu cử chỉ biết ghi hình để làm tài liệu chứ không đề xuất các bước đấu tranh mới, trong khi phương cách “2X” đã mở ra lộ trình hậu bầu cử đó là “giai đoạn 4 dậy mà đi! dậy mà đi!”.

II/- Về bài viết : “CM 2X: Cách mạng hoang tưởng” của Lão Móc

Thiên Ðức có thói quen trước khi trả lời bạn đọc, thì cũng nên tìm hiểu bạn đọc là ai? và đã hiểu biết đến đâu trong bài viết của mình trước khi trả lời để không mất thì giờ của các bạn đọc khác.

Vậy Lão Móc là ai?

Theo trong bài viết Lão Móc đã tự nhận:

Tôi có biết và viết bài ủng hộ linh mục Nguyễn Văn Lý ngay khi ông phát động cuộc tranh đấu “Tự do tôn giáo hay là chết” vào năm 2000. Và chính tôi là người đã triển khai chủ thuyết bất bạo động của Thánh Gandhi trong bài viết “Linh mục Nguyễn Văn Lý: một Mahatma Gandhi của Việt Nam”.

Tôi có thấy loạt bài “Cách Mạng 2X” của tác giả Thiên Ðức. Và coi tác giả này như một người “nặc danh”, nên không đọc những bài viết của ông ta. Cho đến khi linh mục Nguyễn Văn Lý lên tiếng về chuyện có ai đó đã mạo danh Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang và phổ biến tài liệu của tác giả Thiên Ðức ở trong nước. Và linh mục Nguyễn Văn Lý cho biết có một số Việt Kiều ủng hộ ý kiến của ông này. Do đó, tôi đã viết bài “Chính danh vs mạo danh”.

Như vậy đã quá rõ ràng Lão Móc là người ủng hộ linh mục Nguyễn Văn Lý về phương pháp “tẩy chay bầu cử “từ năm 2000 cho đến nay.

Lão Móc là người chưa hề đọc bất cứ bài viết của Thiên Ðức ngay trên diễn đàn báo Tổ Quốc này. Cho đến khi linh mục Nguyễn Văn Lý lên tiếng, Lão Móc mới giật mình tỉnh giấc nhớ lại nhiệm vụ (?)của mình đã vội vàng nói theo hay ăn theo lấy điểm với người chủ bằng hai bài viết liên tiếp trong cùng ngày với người chủ và ngày kế tiếp đó là bài “Chính danh vs mạo danh” và bài “CM 2X: Cách mạng hoang tưởng”. Rồi chính thức yêu cầu Thiên Ðức trả lời theo như comment đã dẫn ở trên. Nói một cách chính xác hai bài viết này là những sản phẩm được hình thành theo kiểu “phản xạ có điều kiện” như thí nghiệm Pavlov, chứ thật ra trong đầu của Lão Móc chẳng có một khái niệm gì về cuộc cách mạng 2X cả (vì chưa hề đọc một bài viết nào của kẽ “nặc danh” Thiên Ðức)

Thưa quý bạn đọc,

Lão Móc khi viết hai bài viết trên đã cho mình là kẽ chính danh mà lại tự nhận vị thế của mình là kẽ theo đuôi của người khác chứ hoàn toàn không có ý kiến độc lập của riêng mình thì có đáng cho bạn đọc để ý và quan tâm đến bài viết của Lão Móc hay không?

Thôi thì cũng ráng chìu ý Lão Móc, Thiên Ðức xin trả lời một lần cuối cùng cho vấn đề này vậy.

Thưa Lão Móc, nội dung của cuộc cách mạng 2X không phải là một sự bốc đồng và ngẫu hứng viết theo đuôi người khác, mà là cả một quá trình chuẩn bị có tất cả 11 bài viết kể từ tết âm lịch cho đến nay và có thể còn tiếp tục trong những ngày tháng kế tiếp nữa, tổng cọng bao gồm 20.542 từ trên 50 trang giấy chưa kể đến bài “Danh sách những ứng cử viên cần gạch bỏ theo tiêu chuẩn cách mạng 2X” có 15.271 từ, 28 trang giấy. Ðược phổ biến đầy đủ ngay chính trên trang báo Tổ Quốc này.

Trong khi bài viết “CM 2X: Cách mạng hoang tưởng” của Lão Móc chỉ có trên dưới 1.610 từ gồm 4 trang giấy phân nữa là trích dẫn lời nói của người khác, một phần là cà kê chuyện tình cảm riêng của bạn đọc đối với Lão Móc không liên quan gì đến đề tài. Phần còn lại Lão Móc chưa chính thức đưa là một ý nào phản biện trong toàn bộ bài viết của Thiên Ðức thế mà yêu cầu Thiên Ðức trả lời bài viết.

Thật là nghèo nàn và thảm hại!

Thiên Ðức xin tự nhận không biết trả lời cái gì nữa, đành để bạn đọc phán xét vậy. Văn hóa Việt Nam có câu: “Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe”. Thiên Ðức tình nguyện dựa cột mà nghe linh mục Nguyễn Văn Lý và Lão Móc phản biện toàn bộ bài viết về cuộc cách mạng 2X. Ðể học hỏi kinh nghiệm.

Trong cả hai bài viết : “CM 2X: Cách mạng hoang tưởng” và “Chính danh vs mạo danh”. Lão Móc đã để lộ quá nhiều điều không biết về người viết cũng như nội dung cuộc cách mạng 2X.

Một lần không biết có thể tha thứ được, nếu trong bài viết đã để lộ ra nhiều lần không biết mà vẫn nói ( hay gọi là cương ẩu) thì khó lòng được tha thứ, riêng nếu rơi vào trường hợp Thiên Ðức thì Thiên Ðức sẽ chính thức xin lỗi bạn đọc, và tạm xin “giã từ vũ khí” để về đi học lại. Xin chào trân trọng.

Những việc cần làm ngay:

Bạn đọc nào đồng ý với cuộc cách mạng 2X xin tiếp tay phổ biến rộ ng rãi bài viết này đến các bạn đọc khác thành thật cảm ơn.

Theo tiến trình của cuộc cách mạng 2x thì vào ngày 19 và ngày 20 tháng 5 sắp đến là ngày kêu gọi toàn dân hãy ra khỏi nhà để cổ động bầu cử gạch bỏ hai tên cộng sản cao nhất trong lá phiếu nhằm mục đích lật đổ sự lảnh đạo đảng cộng sản Việt Nam. Mong bạn đọc tham gia ủng hộ.
–––––––––––––––––-
Ghi chú:
1)- Linh mục Nguyễn Văn Lý phát biểu Về bài viết của Thiên Ðức

http://baotoquoc.com/2011/05/14/linh-m%e1%bb%a5c-nguy%e1%bb%85n-van-ly-phat-bi%e1%bb%83u-v%e1%bb%81-bai-vi%e1%ba%bft-c%e1%bb%a7a-thien-d%e1%bb%a9c/

2)- CM 2X: Cách mạng hoang tưởng

http://baotoquoc.com/2011/05/16/cm2x-cach-m%e1%ba%a1ng-hoang-t%c6%b0%e1%bb%9fng/

3)- So sánh hai phương cách đấu tranh: Tẩy chay bầu cử và cách mạng 2X

http://baotoquoc.com/2011/05/10/tr%e1%ba%a3-l%e1%bb%9di-b%e1%ba%a1n-d%e1%bb%8dc-so-sanh-hai-ph%c6%b0%c6%a1ng-cach-d%e1%ba%a5u-tranh-t%e1%ba%a9y-chay-b%e1%ba%a7u-c%e1%bb%ad-va-cach-m%e1%ba%a1ng-2x/

6 Phản hồi cho “Trả lời theo yêu cầu của bạn đọc: Tẩy chay bầu cử hay cách mạng 2 X?”

 1. Nguyen V N says:

  Sự thành công lớn của Thiên Đức là ý thức được cho quần chúng phương cách tranh đấu ôn hòa trong hoàn cảnh đăạc biệt kềm kẹp của CS.
  Phản ứng đông đảo đông ỳ hay chống bán thật nhiều là cho thấy lời đề nghị của Thiên Đức ggây môt tiếng động trong quần chúng.
  Đây cũung là lần tiên cuôc đối thoại và hơp tác HN và QN rât là êm thắm cảm kích. Tiếng nói tha thiêt của Thiên Dức đã thuyết phu:c đươc người trong nước hơn là những lời kêu gọi hùng hổ nhưng không ai nghe và theo.

  Khi mà cuôc đấu tranh chính trị ăn khớp giữa HNvà QN đã đươc phát triển qua cái thí nghiệm nhỏ này mà thành công được như vậy thì chúng ta có thể hi vọng là QN sẽ tiếp tục tranh đâu BBĐ với sự hổ trợ của HN.
  chúng tôi cám ơn và khích lẹ Thiên Đức và anh em trong nước qua diễn đàn quí báu này.
  chúnh ta cám ơn BBTDan chim Viet info.

  Nguyen V N

 2. Thien co says:

  Thien Duc la mot ten thay boi nham nhi, khong hieu gi ve chuyen dau tranh cach mang, Y chi suot ngay noi chuyen nham nhi, ngu xuan .,, Toi ung ho Lm Nguyen van Ly ve chuyen Lm Ly phe phan cai nham nhi sai lam cua Thien Duc,, Mong cac web hai ngoai dung dang bai cua ten thay boi nham nhi Thien duc nay nua. Toan noi chuyen ba lap ngu xuan,,

 3. Làm người khổ nhục nhấ là vô liêm sỉ,không có lòng tự trọng với lương tâm ,nhất là những kẻ nhuốt lời ???.
  Tôi đề nghị ông Nguyễn Phú Trọng ,ông Nguyễn Tấn Dũng ,ông Nguyễn Sinh Hùng,ông Lê Hồng Anh và các ngài trong bộ chính trị đảng CSVN hãy vì thể diện Quốc Gia Dân Tộc từ bỏ lòng tham ,từ bỏ những suy nghĩ tiểu nhân hẹp hòi và những hành động hung ác (ác giả ác báo) với đồng bào ruột thịt cuả mình ,tôn trọng hiến chương Liên Hiệp Quốc về quyền con người , quyền dân sự và quyền chính trị của công dân …..
  Mỗi lời nói và hành động của các ngài người dân đều biết cả ,thôi các ông đừng nói dối nữa ,đã 13 kỳ bầu cử Quốc Hội, người dân chúng tôi bị ĐCSVN lừa cả, là con người tử tế biết tự trọng các ông không nên ra đường nữa ,các ông không thấy xấu hổ sao ????
  Cả thế giới tiến bộ đang nhìn bộ mặt thật của các chế độ độc tài còn sót lại .Cách mạng Hoa Lài ở bắc Phi đuổi độc tài đó, chế độ độc tài XHCN hiện hành tại VN nhất định cũng phải ra đi ,thời gian sẽ trả lời !!!!
  Luật nhân quả vẫn còn nguyên giá trị trong mọi thời đại ,các ông hãy chờ ……

 4. Việt Nam says:

  Tôi biết là đảng CS sẽ gian lận trong bầu cử, chỉ hy vọng rằng người dân ý thức được quyền bầu cử của mình từ đó nhận rõ bộ mặt thật của đảng CS( đây là tôi nói những người nông dân, công nhân họ ít tếp xúc với thông tin ngoài thông tin của đảng).Theo tôi ý thưởng của ông Thiên Đức là hợp lý, nó tạo một tâm thức cộng đồng rất tốt cho các cuộc đấu tranh dân chủ sắp tới tại Việt Nam

 5. Vo Quang Nam says:

  Kính thưa quí vị.
  Tôi rất quí những người cố gắng làm cho dân Việt Nam được hít thở không khí tự do . Việc dễ làm, hợp pháp là gạch bỏ tên mà mình không chọn. Vị nào có chút thiện chí với dân tộc đều có thể tham gia được vào công cuộc đấu tranh cho tự do của mình và đồng bào theo cách của tác giả Thiên Đức.
  Vị nào không đi bầu cử thì cũng thể hiện được ý chí của mình, thiển nghĩ đều tốt.
  Trân trọng.

 6. Quang Ha says:

  Định chụp những tấm ảnh khi hòm phiếu đông đúc hay vắng vẻ đều rất dễ, Những tấm ảnh này chẳng nói lên gì hết.
  Chỉ ngồi một chỗ trong nước, hoặc chỉ từ hải ngoại muốn chỉ đạo người trong cuộc làm sao mà sâu sát được?
  Người dân rất khó cưỡng lại sự thúc bách của cán bộ thôn xã, phố phường để chần chừ không tới hòm phiếu. Cứ ngồi một chỗ hoặc cứ từ xa chõ về, tưởng dễ lắm.
  Cách duy nhất làm được là xử lý lá phiếu. Dẫu vậy, kết quả bầu vẫn không thay đổi vì CS độc quyền kiểm phiếu và tuyên bố kết quả. Dẫu sao, xử lý lá phiếu c

Phản hồi