13 Phản hồi cho “Ai thắng ai?”

  1. dân đen says:

    du đãng côn đồ ưu việt của bác đãng
    thắng dân lành
    ngày phán xét sau cùng thắng bạo quyền đãng cướp trị

Phản hồi