WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Bức công hàm của TT Phạm Văn Đồng là lá bài tẩy trong tình hữu nghị Việt-Trung?

Theo tờ Xinhua ngày 14-6-2011, dẫn theo tờ Quân Giải phóng hàng ngày, chính phủ Trung Quốc phản đối nỗ lực để quốc tế hóa vấn đề Biển Đông, mà cho rằng chỉ nên giải quyết song phương thông qua hiệp thương hữu nghị giữa các bên tham gia.

Trong bài báo này có đoạn viết:

“Trong một tuyên bố chính thức vào năm 1958, chính phủ Trung Quốc đã tuyên bố rõ ràng các đảo ở biển Nam Trung Hoa như là một phần của lãnh thổ chủ quyền của Trung Quốc, và sau đó Thủ tướng Việt Nam Phạm Văn Đồng cũng bày tỏ sự thỏa thuận”.(1)

Những luận cứ và luận chứng của chính phủ Trung Quốc không có gì mới.

Ngày 17-11-2000, Bộ Ngoại giao Trung Quốc phát đi bản tin với cái gọi là “Sự thừa nhận của quốc tế về chủ quyền của Trung Quốc trên quần đảo Trường Sa”:

“ 5. Việt Nam

a) Thứ trưởng ngoại giao Dung Văn Khiêm [Ung Văn Khiêm] của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa khi tiếp ông Li Zhimin, xử lý thường vụ Toà Ðại sứ Trung Quốc tại Việt Nam đã nói rằng “theo những dữ kiện của Việt Nam, hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là môt bộ phận lịch sử của lãnh thổ Trung Quốc”. Ông Le Doc [Lê Lộc], quyền Vụ trưởng Á châu Sự vụ thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam, cũng có mặt lúc đó, đã nói thêm rằng “xét về mặt lịch sử thì các quần đảo này đã hoàn toàn thuộc về Trung Quốc từ thời nhà Ðường”.

b) Báo Nhân Dân của Việt Nam đã tường thuật rất chi tiết trong số xuất bản ngày 6/9/1958 về Bản Tuyên bố ngày 4/9/1958 của Nhà nước Trung Quốc, rằng kích thước lãnh hải của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là 12 hải lý và điều này được áp dụng cho tất cả các lãnh thổ của phía Trung Quốc, bao gồm tất cả các quần đảo trên biển Nam Trung Hoa. Ngày 14/9 cùng năm đó, Thủ tướng Phạm Văn Ðồng của phía nhà nước Việt Nam, trong bản công hàm gởi cho Thủ tướng Chu Ân Lai, đã thành khẩn tuyên bố rằng Việt Nam “nhìn nhận và ủng hộ Bản Tuyên bố của Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trong vấn đề lãnh hải”.

c) Bài học về nước CHND Trung Hoa trong giáo trình cơ bản của môn địa lý của Việt Nam xuất bản năm 1974, đã ghi nhận rằng các quần đảo từ Trường Sa và Hoàng Sa đến đảo Hải Nam và Ðài Loan hình thành một bức tường phòng thủ vĩ đại cho lục địa Trung Hoa”(2).

Ở đây chúng ta phải hiểu vấn đề này như thế nào?

Cần nhắc lại rằng ngày 4 tháng 9 năm 1958, trong bối cảnh của thời kỳ chiến tranh lạnh, lúc bấy giờ đang xảy ra cuộc khủng hoảng eo biển Đài Loan. Đài Loan lúc đó còn giữ hai đảo nằm giáp lãnh thổ Trung Quốc là Kim Môn và Mã Tổ. Hải quân Mỹ đến vùng eo biển Đài Loan, khiến Trung Quốc lo sợ rằng Mỹ có thể tấn công xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc. Trung Quốc phải lập tức ra tuyên bố lãnh hải của mình là 12 hải lý.

Sau đây là toàn văn tuyên bố:

“Tuyên bố của Chính phủ Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về Lãnh hải (Ðược thông qua trong kỳ họp thứ 100 của Ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc ngày 4 tháng 9 năm 1958)

Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa nay tuyên bố:

(1) Chiều rộng lãnh hải của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là 12 hải lý. Ðiều lệ này áp dụng cho toàn lãnh thổ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, bao gồm phần đất Trung Quốc trên đất liền và các hải đảo ngoài khơi, Ðài Loan (tách biệt khỏi đất liền và các hải đảo khác bởi biển cả) và các đảo phụ cận, quần đảo Bành Hồ, quần đảo Ðông Sa, quần đảo Tây Sa, quần đảo Trung Sa, quần đảo Nam Sa, và các đảo khác thuộc Trung Quốc.

(2) Các đường thẳng nối liền mỗi điểm căn bản của bờ biển trên đất liền và các đảo ngoại biên ngoài khơi được xem là các đường căn bản của lãnh hải dọc theo đất liền Trung Quốc và các đảo ngoài khơi. Phần biển 12 hải lý tính ra từ các đường căn bản là hải phận của Trung Quốc. Phần biển bên trong các đường căn bản, kể cả vịnh Bohai và eo biển Giongzhou, là vùng nội hải của Trung Quốc. Các đảo bên trong các đường căn bản, kể cả đảo Dongyin, đảo Gaodeng, đảo Mazu, đảo Baiquan, đảo Niaoqin, đảo Ðại và Tiểu Jinmen, đảo Dadam, đảo Erdan, và đảo Dongdinh, là các đảo thuộc nội hải Trung Quốc.

(3) Nếu không có sự cho phép của Chính Phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tất cả máy bay nước ngoài và tàu bè quân sự không được xâm nhập hải phận Trung Quốc và vùng trời bao trên hải phận này. Bất cứ tàu bè nước ngoài nào di chuyển trong hải phận Trung Quốc đều phải tuyên thủ các luật lệ liên hệ của Chính Phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

(4) Ðiều (2) và (3) bên trên cũng áp dụng cho Ðài Loan và các đảo phụ cận, quần đảo Bành Hồ, quần đảo Ðông Sa, quần đảo Tây Sa, quần đảo Trung Sa, quần đảo Nam Sa, và các đảo khác thuộc Trung Quốc.

Ðài Loan và Bành Hồ hiện còn bị cưỡng chiếm bởi Hoa Kỳ. Ðây là hành động bất hợp pháp vi phạm sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Ðài Loan và Bành Hồ đang chờ được chiếm lại. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa có quyền dùng mọi biện pháp thích ứng để lấy lại các phần đất này trong tương lai. Các nước ngoài không nên xen vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc”.

Phê chuẩn của hội nghị lần thứ 100 của Ban Thường vụ

Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc ngày 4-9-1958

(Nguồn: http://law.hku.hk)

Đáp lại tuyên bố này, Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi bức công hàm cho Thủ tướng Chu Ân Lai nguyên văn như sau:

“Thưa đồng chí Tổng lý

Chúng tôi xin trân trọng báo tin để đồng chí Tổng lý rõ: Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ngày 4-9-1958 của Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa quyết định về hải phận của Trung Quốc.

Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tôn trọng quyết định ấy và sẽ chỉ thị cho các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung Quốc trong mọi quan hệ với nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa trên mặt biển.

Chúng tôi xin gửi đồng chí Tổng lý lời chào trân trọng”.(3)

Theo Tiến sĩ Balazs Szalontai, một nhà nghiên cứu về châu Á đang sống ở Hungary đã giải thích: “Trong các năm 1955-1958, ban lãnh đạo Bắc Việt chưa đạt tới mục tiêu thống nhất đất nước vì phải đối phó với khó khăn nội bộ và thiếu ủng hộ của quốc tế. Đồng minh chính của họ lúc này là Trung Quốc. Trong hoàn cảnh này, Hà Nội không thể hy vọng xác lập quyền kiểm soát đối với Hoàng Sa và Trường Sa trong tương lai gần, và vì vậy họ không thể có sự bất đồng lớn với Trung Quốc về các hòn đảo. Lúc này, chính phủ Bắc Việt tìm cách có được giúp đỡ của Trung Quốc, và họ chỉ cố gắng tránh đưa ra tuyên bố công khai ủng hộ những tuyên bố chủ quyền cụ thể của Trung Quốc hay ký vào một văn kiện bắt buộc mà sẽ công khai từ bỏ chủ quyền của Việt Nam đối với các đảo này.

Sang năm 1974, tình hình hoàn toàn khác. Việc thống nhất Việt Nam không còn là khả năng xa vời. Giả sử Trung Quốc có không can thiệp, Hà Nội có thể dễ dàng lấy các đảo cùng với phần còn lại của miền Nam. Từ 1968 đến 1974, quan hệ Việt – Trung đã xuống rất thấp, trong khi Liên Xô tăng cường ủng hộ cho miền Bắc. Trong tình hình đó, quan điểm của Bắc Việt dĩ nhiên trở nên cứng cỏi hơn trước Trung Quốc so với thập niên 1950.

Vì những lý do tương tự, thái độ của Trung Quốc cũng trở nên cứng rắn hơn. Đến năm 1974, Bắc Kinh không còn hy vọng Hà Nội sẽ theo họ để chống Moscow. Thực sự vào cuối 1973 và đầu 1974, Liên Xô lại cảm thấy sự hòa hoãn Mỹ – Trung đã không đem lại kết quả như người ta nghĩ. Washington không từ bỏ quan hệ ngoại giao với Đài Loan cũng không bỏ đi ý định tìm kiếm hòa hoãn với Liên Xô. Ngược lại, quan hệ Xô – Mỹ lại tiến triển tốt. Vì thế trong năm 1974, lãnh đạo Trung Quốc lại một lần nữa cảm thấy bị bao vây. Vì vậy họ muốn cải thiện vị trí chiến lược ở Đông Nam Á bằng hành động chiếm Hoàng Sa, và tăng cường ủng hộ cho Khmer Đỏ và du kích cộng sản ở Miến Điện.

Tiến sĩ Balazs Szalontai phân tích tiếp hoàn cảnh ra đời của bức công hàm mà Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã gửi cho Chu Ân Lai: “Trước tiên, ta nói về tuyên bố của Trung Quốc. Nó ra đời trong bối cảnh có Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1956 và các hiệp định được ký sau đó năm 1958. Lẽ dễ hiểu, Trung Quốc, mặc dù không phải là thành viên của Liên Hiệp Quốc, cũng muốn có tiếng nói về cách giải quyết những vấn đề đó. Vì lẽ đó ta có tuyên bố của Trung Quốc tháng 9 năm 1958.

Như tôi nói ở trên, trong những năm này, Bắc Việt không thể làm phật ý Trung Quốc. Liên Xô không cung cấp đủ hỗ trợ cho công cuộc thống nhất, trong khi Ngô Đình Diệm ở miền Nam và chính phủ Mỹ không sẵn sàng đồng ý tổ chức bầu cử như đã ghi trong Hiệp định Geneva. Phạm Văn Đồng vì thế cảm thấy cần ngả theo Trung Quốc.

Dẫu vậy, ông ấy có vẻ đủ thận trọng để đưa ra một tuyên bố ủng hộ nguyên tắc rằng Trung Quốc có chủ quyền đối với hải phận 12 hải lý dọc lãnh thổ của họ, nhưng tránh đưa ra định nghĩa về lãnh thổ này. Mặc dù tuyên bố trước đó của Trung Quốc rất cụ thể, nhắc đến toàn bộ các đảo bao gồm Trường Sa và Hoàng Sa mà Bắc Kinh nói họ có chủ quyền, thì tuyên bố của Bắc Việt không nói chữ nào về lãnh hải cụ thể được áp dụng với quy tắc này.

Dù sao trong tranh chấp lãnh thổ song phương này giữa các quyền lợi của Việt Nam và Trung Quốc, quan điểm của Bắc Việt, theo nghĩa ngoại giao hơn là pháp lý, gần với quan điểm của Trung Quốc hơn là với quan điểm của miền Nam Việt Nam.

Còn lời phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Ung Văn Khiêm đưa ra năm 1956, Tiến sĩ Balazs Szalontai đã có ý kiến: “Theo trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, vào giữa năm 1956, Ung Văn Khiêm đã nói với đại biện lâm thời của Trung Quốc rằng Hoàng Sa và Trường Sa về mặt lịch sử đã thuộc về lãnh thổ Trung Quốc. Ban đầu tôi nghi ngờ sự chân thực của tuyên bố này. Năm 2004, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thậm chí xóa đi những chương tranh cãi của lịch sử Triều Tiên khỏi trang web của họ. Tức là họ sẵn sàng thay đổi quá khứ lịch sử để phục vụ cho mình.

Tôi cũng chấp nhận lý lẽ rằng nếu ông Khiêm quả thực đã nói như vậy, thì có nghĩa rằng ban lãnh đạo Bắc Việt thực sự có ý định từ bỏ chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa. Nhưng nay tôi nghĩ khác, mà một lý do là vì tôi xem lại các thỏa thuận biên giới của Mông Cổ với Liên Xô.

Tôi nhận ra rằng tuyên bố của Ung Văn Khiêm thực ra không có tác dụng ràng buộc. Trong hệ thống cộng sản, tuyên bố của một quan chức như ông Khiêm được coi như đại diện cho quan điểm chính thức của ban lãnh đạo. Nhưng ban lãnh đạo cũng có thể bỏ qua ông ta và những tuyên bố của ông ta bằng việc sa thải theo những lý do có vẻ chả liên quan gì. Đó là số phận của Ngoại trưởng Mông Cổ Sodnomyn Averzed năm 1958. Trong lúc đàm phán về biên giới Liên Xô – Mông Cổ, ông ta có quan điểm khá cứng rắn, và rất có thể là vì ông ta làm theo chỉ thị của ban lãnh đạo. Nhưng khi Liên Xô không chịu nhả lại phần lãnh thổ mà Mông Cổ đòi, và chỉ trích “thái độ dân tộc chủ nghĩa” của Averzed, Mông Cổ cách chức ông ta.

“Trong trường hợp Ung Văn Khiêm, ông ta khi ấy chỉ là thứ trưởng, và chỉ có một tuyên bố miệng trong lúc nói riêng với đại biện lâm thời của Trung Quốc. Trong hệ thống cộng sản, tuyên bố miệng không có cùng sức mạnh như một thông cáo viết sẵn đề cập đến các vấn đề lãnh thổ. Nó cũng không có sức nặng như một tuyên bố miệng của lãnh đạo cao cấp như thủ tướng, nguyên thủ quốc gia hay tổng bí thư. Rõ ràng các lãnh đạo Bắc Việt không ký hay nói ra một thỏa thuận nào như vậy, vì nếu không thì Trung Quốc đã công bố rồi.

Vậy thì, bức công hàm của Thủ tướng Phạm Văn Đồng có ý nghĩa pháp lý nào không?

Tiến sĩ Balazs Szalontai bày tỏ: “Nó khiến cho quan điểm của Việt Nam bị yếu đi một chút, nhưng tôi cho rằng nó không có sức nặng ràng buộc. Theo tôi, việc các tuyên bố của Trung Quốc nhấn mạnh nguyên tắc “im lặng là đồng ý” không có mấy sức nặng. Chính phủ miền Nam Việt Nam đã công khai phản đối các tuyên bố của Trung Quốc và cố gắng giữ các đảo, nhưng họ không ngăn được Trung Quốc chiếm Hoàng Sa. Trung Quốc đơn giản bỏ mặc sự phản đối của Sài Gòn. Nếu Hà Nội có phản đối lúc đó, kết quả cũng sẽ vậy thôi.

Tiến sĩ Balazs kết luận, do lá thư của Phạm Văn Đồng chỉ có giá trị pháp lý hạn chế, nên một sự thảo luận công khai về vấn đề sẽ không có hại cho cả Việt Nam và Trung Quốc. Nhưng dĩ nhiên chính phủ hai nước có thể nhìn vấn đề này theo một cách khác.(4)

Còn theo Tiến sĩ Luật Từ Đặng Minh Thu của Đại học Sorbonne, Pháp Quốc, thì cho rằng những lời tuyên bố trên của Thủ tướng Phạm văn Đồng không có hiệu lực vì trước năm 1975, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không quản lý những đảo này. Lúc đó, những đảo này nằm dưới sự quản lý của Việt Nam Cộng hòa; mà các chính phủ Việt Nam Cộng hòa luôn luôn khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo. Còn Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam cũng không tuyên bố điều gì có thể làm hại đến chủ quyền này cả. Tác giả Monique Chemillier-Gendreau đã viết như sau:

“Dans ce contexte, les declarations ou prise de position éventuelles des autorités du Nord Vietnam sont sans consequences sur le titre de souveraineté. Il ne s’agit pas du gouvernement territorialement competent à l’égard des archipels. On ne peut renoncer à ce sur quoi on n’a pas d’autorité…”

(Có thể dịch là: “Trong những điều kiện này, những lời tuyên bố hoặc lập trường nào đó của chính quyền miền Bắc Việt Nam không có hiệu lực gì đối với chủ quyền. Đây không phải là chính quyền có thẩm quyền trên quần đảo này. Người ta không thể chuyển nhượng những gì người ta không kiểm soát được…”).

Một lý lẽ thứ hai nữa là đứng trên phương diện thuần pháp lý, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa lúc đó không phải là một quốc gia trong cuộc tranh chấp. Trước năm 1975, các quốc gia và lãnh thổ tranh chấp gồm: Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam Cộng hòa và Philippines. Như vậy, những lời tuyên bố của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa xem như lời tuyên bố của một quốc gia thứ ba không có ảnh hưởng đến vụ tranh chấp.

Nếu đặt giả thuyết Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là một thì dựa trên luật quốc tế, những lời tuyên bố đó cũng không có hiệu lực. Tuy nhiên, có tác giả đã nêu thuyết “estoppel” để khẳng định những lời tuyên bố đó có hiệu lực bó buộc đối với Việt Nam, và Việt Nam bây giờ không có quyền nói ngược lại.

Theo luật quốc tế, không có một văn bản pháp lý nào có thể gắn cho những lời tuyên bố đơn phương một tính chất bó buộc, ngoại trừ thuyết “estoppel”. Điều 38 Quy chế Tòa án Quốc tế không liệt kê những lời tuyên bố đơn phương trong danh sách những nguồn gốc của luật pháp quốc tế. Estoppel là một nguyên tắc theo đó một quốc gia không có quyền nói hoặc hoạt động ngược lại với những gì mình đã nói hoặc hoạt động trước kia. Câu tục ngữ thường dùng để định nghĩa nó là “one cannot at the same time blow hot and cold.” Nhưng thuyết estoppel không có nghĩa là cứ tuyên bố một điều gì đó thì quốc gia tuyên bố phải bị ràng buộc bởi lời tuyên bố đó.

Thuyết estoppel bắt nguồn từ hệ thống luật quốc nội của Anh, được thâu nhập vào luật quốc tế. Mục đích chính của nó ngăn chặn trường hợp một quốc gia có thể hưởng lợi vì những thái độ bất nhất của mình, và do đó, gây thiệt hại cho quốc gia khác. Vì vậy, estoppel phải hội đủ các điều kiện chính:

1. Lời tuyên bố hoặc hành động phải do một người hoặc cơ quan đại diện cho quốc gia phát biểu, và phải được phát biểu một cách minh bạch (clair et non equivoque).

2. Quốc gia nại “estoppel” phải chứng minh rằng mình đã dựa trên những lời tuyên bố hoặc hoạt động của quốc gia kia, mà có những hoạt động nào đó, hoặc không hoạt động. Yếu tố này trong luật quốc nội Anh-Mỹ gọi là “reliance”.

3. Quốc gia nại “estoppel” cũng phải chứng minh rằng, vì dựa vào lời tuyên bố của quốc gia kia, mình đã bị thiệt hại, hoặc quốc gia kia đã hưởng lợi khi phát biểu lời tuyên bố đó.

4. Nhiều bản án còn đòi hỏi lời tuyên bố hoặc hoạt động phải được phát biểu một cách liên tục và trường kỳ. Thí dụ: bản án “Phân định biển trong vùng Vịnh Maine”, bản án “Những hoạt động quân sự và bán quân sự tại Nicaragua”, bản án “Ngôi đền Preah Vihear”,…

Ngoài ra, nếu lời tuyên bố đơn phương có tính chất một lời hứa, nghĩa là quốc gia tuyên bố mình sẽ làm hoặc không làm một việc gì, thì quốc gia phải thực sự có ý định muốn bị ràng buộc bởi lời hứa đó, thực sự muốn thi hành lời hứa đó.

Thuyết estoppel với những điều kiện trên đã được án lệ quốc tế áp dụng rất nhiều. Trong bản án “Thềm lục địa vùng biển Bắc” giữa Cộng hòa Liên bang Đức và Đan Mạch, Hà Lan, Tòa án quốc tế đã phán quyết rằng estoppel không áp dụng cho Cộng hòa Liên bang Đức, mặc dù quốc gia này đã có những lời tuyên bố trong quá khứ nhằm công nhận nội dung của Công ước Genève 1958 về thềm lục địa, vì Đan Mạch và Hà Lan đã không bị thiệt hại khi dựa vào những lời tuyên bố đó.

Trong bản án “Những hoạt động quân sự và bán quân sự tại Nicaragua” giữa Nicaragua và Mỹ, Toà đã phán quyết như sau: “… ‘Estoppel’ có thể được suy diễn từ một thái độ, những lời tuyên bố của một quốc gia, nhằm chấp nhận một tình trạng nào đó; thái độ hoặc lời tuyên bố không những phải được phát biểu một cách rõ rệt và liên tục, mà còn phải khiến cho một hoặc nhiều quốc gia khác dựa vào đó mà thay đổi hoạt động, và do đó phải chịu thiệt hại”.

Áp dụng những nguyên tắc trên của estoppel vào những lời tuyên bố của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, chúng ta thấy thiếu điều kiện 2 và 3 đã nêu ở trên. Năm 1956, năm 1958 và năm 1965, Trung Quốc đã không có thái độ nào, hoặc thay đổi thái độ vì dựa vào lời tuyên bố của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Và Trung Quốc cũng không thể chứng minh được rằng mình bị thiệt hại gì do dựa vào những lời tuyên bố đó. Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cũng không được hưởng lợi gì khi có những lời tuyên bố đó. Lúc đó hai dân tộc Việt Nam và Trung Hoa rất thân thiện, “vừa là đồng chí, vừa là anh em”. Những lời tuyên bố của Thủ tướng Phạm Văn Đồng hoàn toàn do tình hữu nghị Hoa-Việt.

Hơn nữa, lời văn của bản tuyên bố không hề nói rõ ràng minh bạch là công nhận chủ quyền của Trung Quốc trên Hoàng Sa. Bức công hàm chỉ nói: “Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tôn trọng quyết định ấy (quyết định ấn định lãnh hải 12 dặm của Trung Quốc), và sẽ chỉ thị cho các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung Quốc…”.

Lời tuyên bố của Thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng có thể hiểu là một lời hứa đơn phương, một lời tuyên bố ý định sẽ làm một việc gì (declaration d’intention). Thật vậy, đây là một lời hứa sẽ tôn trọng quyết định của Trung Quốc trong việc ấn định lãnh hải của Trung Quốc, và một lời hứa sẽ ra lệnh cho cơ quan công quyền của mình tôn trọng lãnh hải đó của Trung Quốc.

Một lời hứa thì lại càng khó ràng buộc quốc gia đã hứa. Tòa án Quốc tế đã ra thêm một điều kiện nữa để ràng buộc một lời hứa: đó là ý chí thực sự của một quốc gia đã hứa. Nghĩa là quốc gia đó có thực sự muốn bị ràng buộc bởi lời hứa của mình hay không. Để xác định yếu tố “ý chí” (intention de se lier), Toà xét tất cả những dữ kiện xung quanh lời tuyên bố đó, xem nó đã được phát biểu trong bối cảnh, trong những điều kiện nào (circonstances). Hơn nữa, nếu thấy quốc gia đó có thể tự ràng buộc mình bằng cách ký thoả ước với quốc gia kia, thì lời tuyên bố đó là thừa, và Tòa sẽ kết luận là quốc gia phát biểu không thực tình có ý muốn bị ràng buộc khi phát biểu lời tuyên bố đó. Vì vậy, lời tuyên bố đó không có tính chất ràng buộc.

Trong bản án “Những cuộc thí nghiệm nguyên tử” giữa Úc, New Zealand và Pháp, Pháp đã tuyên bố là sẽ ngừng thí nghiệm nguyên tử. Toà án đã phán quyết rằng Pháp bị ràng buộc bởi lời hứa vì Pháp thực sự có ý muốn bị ràng buộc bởi lời hứa đó.

Trong trường hợp Việt Nam, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, khi tuyên bố sẽ tôn trọng lãnh hải của Trung Quốc, không hề có ý định nói đến vấn đề chủ quyền trên Hoàng Sa và Trường Sa. Ông đã phát biểu những lời tuyên bố trên trong tình trạng khẩn trương, chiến tranh với Mỹ bắt đầu leo thang, Hạm đội 7 của Mỹ hoạt động trên eo biển Đài Loan và đe doạ Trung Quốc. Ông đã phải lập tức lên tiếng để ủng hộ Trung Quốc nhằm gây một lực lượng chống đối lại với mối đe doạ của Mỹ.

Lời tuyên bố năm 1965 của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cũng như vậy. Động lực của lời tuyên bố đó là tình trạng khẩn trương, nguy ngập ở Việt Nam. Đây là những lời tuyên bố có tính chính trị, chứ không phải pháp lý.

Nếu xét yếu tố liên tục và trường kỳ thì ba lời tuyên bố của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cũng không hội đủ tiêu chuẩn này. Estoppel chỉ đặt ra nếu chấp nhận giả thuyết Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một; và cả Pháp trong thời kỳ thuộc địa, và Việt Nam Cộng hòa trước năm 1975 cũng là một đối với Việt Nam hiện thời. Nếu xem như Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một quốc gia riêng biệt với Việt Nam hiện thời, thì estoppel không áp dụng, vì như đã nói ở trên, lời tuyên bố sẽ được xem như lời tuyên bố của một quốc gia không có quyền kiểm soát trên lãnh thổ tranh chấp. Như vậy, nếu xem Việt Nam nói chung như một chủ thể duy nhất từ xưa đến nay, thì ba lời tuyên bố của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chỉ là một sự phát biểu có ý nghĩa chính trị trong đoản kỳ thời chiến, so với lập trường và thái độ của Việt Nam nói chung từ thế kỷ XVII đến nay.

Tóm lại, những lời tuyên bố mà chúng ta đang phân tích thiếu nhiều yếu tố để có thể áp dụng thuyết estoppel. Yếu tố “reliance” (tức là quốc gia kia có dựa vào lời tuyên bố của quốc gia này mà bị thiệt hại), và yếu tố “ý chí” (tức là quốc gia phát biểu lời hứa có ý muốn bị ràng buộc bởi lời hứa đó) rất quan trọng. Không có “reliance” để giới hạn sự áp dụng của estoppel thì các quốc gia sẽ bị cản trở trong việc hoạch định chính sách ngoại giao. Các quốc gia sẽ phải tự ép buộc cố thủ trong những chính sách ngoại giao lỗi thời.

Khi điều kiện chung quanh thay đổi, chính sách ngoại giao của quốc gia kia thay đổi, thì chính sách ngoại giao của quốc gia này cũng phải thay đổi. Các quốc gia đổi bạn thành thù và đổi thù thành bạn là chuyện thường.

Còn những lời hứa đơn phương trong đó quốc gia không thật tình có ý muốn bị ràng buộc, thì nó chẳng khác gì những lời hứa vô tội vạ, những lời hứa suông của các chính khách, các ứng cử viên trong cuộc tranh cử. Trong môi trường quốc tế, nguyên tắc “chủ quyền quốc gia” (état souverain) rất quan trọng. Ngoại trừ tục lệ quốc tế và những điều luật của Jus Congens, không có luật nào ràng buộc quốc gia ngoài ý muốn của mình, khi mà quốc gia này không gây thiệt hại cho quốc gia nào khác. Vì vậy ý chí của quốc gia đóng một vai trò quan trọng trong việc quyết định tính chất ràng buộc của một lời hứa đơn phương.(5)

Ông Lưu Văn Lợi, cựu Chánh văn phòng-Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, Trưởng ban Biên giới thuộc Hội đồng Bộ trưởng (1978-1989) đã nhận xét: “Công hàm của ông Phạm Văn Đồng chỉ là một cử chỉ tốt đẹp về tình hữu nghị, ủng hộ Trung Quốc trong lúc Mỹ đưa hạm đội 7 tới eo biển Đài Loan mà thôi”.(6)

Từ những phân tích trên, theo chúng tôi là xác đáng nhưng cần phải nhấn mạnh rằng tất cả những hành động ngoại giao của Thủ tướng Phạm văn Đồng không phải là ông không nhìn thấy mọi ý đồ của Trung Quốc đối với cách mạng Việt Nam vì ông đã có kinh nghiệm và đã trả giá trong bàn đàm phán Geneve năm 1954, khi bàn về việc chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Đông Dương. Nhưng kinh nghiệm ấy cũng không ngăn ông được khi giải quyết các vấn đề biên giới, lãnh thổ với Trung Quốc vì Việt Nam đã tạo nên ấn tượng rằng Việt Nam đã tự nguyện chấp nhận những hy sinh vì lợi ích của đường lối chung về “cùng tồn tại hòa bình” đang thịnh hành trong thế giới xã hội chủ nghĩa lúc bấy giờ.

Nhưng quan trọng hơn hết, từ năm 1945 đến nay, Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Quốc hội nước Việt Nam Cộng hòa, Mặt trận DTGPMN Việt Nam và sau đó là Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt và hiện nay là Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam chưa bao giờ lên tiếng hoặc ra nghị quyết từ bỏ chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa.

Tất cả những chứng cứ mà phía Trung Quốc đưa ra đều vô hiệu!

Đ. K. P.

Nguồn: Bauxite
—————————————
Chú thích:

(1) Nguồn:

http://news.xinhuanet.com/english2010/indepth/2011-06/14/c_13929394.htm

(2) www.fmprc.gov.cn, ngày 17/11/2000

(3) Lưu Văn Lợi, Cuộc tranh chấp Việt-Trung về 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, NXB Công an, Hà Nội, 1995, trang 105.

(4) BBC ngày 24-1-2008 và tổng hợp ý kiến của Tiến sĩ Balazs.

(5) Từ Đặng Minh Thu, Chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa – Thử phân tích lập luận của Việt Nam và Trung Quốc, Thời Đại Mới, số 11/7/2007.

(6) BBC Vietnamese.com ngày 18/09/2008. Bài “Trung Quốc xuyên tạc cử chỉ hữu nghị”.

51 Phản hồi cho “Bức công hàm của TT Phạm Văn Đồng là lá bài tẩy trong tình hữu nghị Việt-Trung?”

 1. ĐẠI HỌA MẤT NƯỚC

  Ngay từ thủa già Hồ rước Mác,
  Chạy theo Mao phá nát cơ đồ.
  Cắt đôi đất Mẹ làm hai mảnh
  Một mảnh cho Tàu, mảnh xác xơ.

  Đại họa từ khi chia đất nước
  Nhân danh “giải phóng” hại nước nhà.
  Để cho Hán cộng toan dời mốc,
  Làm lõm biên thùy vô rất xa.

  Bản Giốc, Nam Quan đi tuốt luốt,
  Dãy rừng biên giới chúng cho thuê.
  “Đỉnh cao trí tuệ” loài nhơ nhuốc
  Bán nước buôn dân để hả hê.

  Hải phận đem dâng xin viện trợ
  Từ sau Hiệp Định (*) chẳng bao lâu.
  Hồ, Đồng, Chinh, Giáp… bầy tôi tớ
  Phản bội tiền nhân để cuối đầu…

  Mã Viện (*) sai đâu nghe đến đấy,
  Thành xưa quách cũ luống trông chờ.
  Anh Linh Việt tộc nơi tiên giới
  Xin hãy linh thiêng viếng cõi bờ!

  Xem lũ Việt gian tuồng phản bội,
  Công lao giữ nước trải bao đời.
  Giặc thù (*) từng lớp thây phơi núi
  Dọc dải biên thùy máu đỏ tươi.

  Ngoảnh lại thành xưa nhìn thêm tủi,
  Còn chăng chỉ một lũ vô hồn.
  Buôn dân bán trẻ, dâng sông núi
  Cho kẻ thù xưa đã sắp xong.

  Khắp cõi vọng vang hồn tử sĩ,
  Vong thân vị quốc cả hai Miền (*):
  Hoàng Trường, biên giới không do dự,
  Thà chết còn hơn phản Tổ-tiên.

  Lịch sử từng trang không thiếu sót
  Hồ đi “cứu nước” rước Mao về
  Trốn hang Pắc-pó làm con chốt
  Cường quốc tranh nhau chẳng hiểu chi.

  Nước mất nhà tan còn có kẻ
  Tung hô “vạn tuế” khác đâu nào!
  Non sông ba dãy trời dâu bể
  “Thống nhất” sơn hà thay thế Mao.

  Vĩnh Nhất Tâm 1/1/2011

  (*) Hiệp Định chia đôi 20/7/1954; Công Hàm dâng hải phận14/9/1958.
  (*) Mao là con cháu của Mã Viện.
  (*) Giặc thù: Tức thù truyên kiếp, chỉ Hán cộng nói nói riêng và phương Bắc nói chung (Hán, Mông và Mãn).
  (*) Hải Quân Việt Nam tại Miền Nam đánh Tàu cộng xâm lăng Hoàng Sa vào năm 1974. Và Quân Đội Việt Nam tại Miền Bắc đánh Tàu xâm lăng vào năm 1979 tại các tỉnh biên giới lần thứ nhất, và tại Núi Đất vào năm 1984. Sự hy sinh cao cả của những người chiến sĩ đánh đuổi giặc Tàu xâm lăng, đều do bọn ngu si và dốt nát của Bắc bộ phủ do Hồ Chí Minh đề xướng và đồng bọn chạy theo, đã từng là bọn người mù phân định màu sắc để sát hại cả hai Miền Nam Bắc từ sau ngày cắt đôi đất nước (1960-1990).

 2. BCVN says:

  Hận thù luôn làm con người trở nên mù quáng, phiến diện…haiz…cảm thông…cảm thông…!

 3. Trung Kiên says:

  Theo tôi thì… “công hàm” của Phạm Văn Đồng chỉ là 1 tờ giấy lộn về “pháp lý” (kể cả với quốc tế)!

  Vốn với tính nịnh bợ và làm tay sai ngoại bang… nên ông Hồ và Phạm Văn Đồng mới loi choi như cá tra…”đớp” tỏm… “tuyên bố tào lao” của Tầu khựa,…và “công nhận” bừa như thế!

  Tại vì lãnh đạo csvn lại khiếp nhược và “sợ” Tầu quá lố, khiến chúng làm tới!

  Có phải vì “công hàm” 1958 này không? Không…Chẳng có gì để phải sợ với “lý do” từ tờ giấy lộn ấy cả!

  Nếu bây giờ nhà nước csvn lên tiếng phủ nhận công hàm ấy… với lý do như luật biển hiện hành đã ấn định! (HCM và PVĐ ngu dốt không hiểu)…thì bọn Tầu sẽ vỡ mặt và tức như bò đá…

  Nhà nước phải để cho mọi tầng lớp nhân dân vào cuộc, những chuyên gia về luật quốc tế góp phần làm sáng tỏ vấn để, phải để cho nhân dân bày tỏ lòng yêu nước qua những cuộc biểu tình bất bạo động để tạo thêm khí thế!

  Tại sao nhà nước csvn cấm cản nhân dân biểu tình chống Tầu khựa xâm lược, gây khó dễ và khủng bố những người bất đồng chính kiến một cách côn đồ thảo khấu như thế?

  Thiển nghĩ, làm như vậy là hành động NGU XUẨN…tự diệt nội lực của mình và làm lợi cho ngoại bang (TQ)!

 4. NguyenHung says:

  Buc Cong ham cua Trung quoc xac dinh Khu vuc tai san cua Trung quoc nhung co nhieu ben lien quan .Vn chi la mot trong nhieu thanh vien co lien quan toi van de Phan chia Tai san nay . Tuy nhien Buc Cong ham do khong duocTat ca cac ben co lien quan thua nhan . Vay ve mat Phap li no khong co gia tri hieu luc .Viet nam hoan toan co quyen rut lai loi tuyen bo nhu trong buc Cong ham cua Thu tuong Pham Van Dong va tuyen bo Buc cong ham cua Pham van Dong la khong co hieu luc Sau do dam phan voi Tat ca cac ben co lien quan de tim ra mot quyet dinh chung .Trong van de nay Tat ca cac ben co lien quan nen tien hanh mot cuoc dam phan Da phuong ve Bien dong hon la dam phan Song phuong voi Trung quoc

 5. Nguyễn Tấn Trung says:

  Trương sa Hoàng sa là của Việt nam từ lâu đời và được quốc tế công nhận , Chíng phủ VNDCCH không do dân bầu ra nên không thể đại diện cho dân tộc Việt nam nên công hàm công nhận của TT Phạm văn Đồng không có giá trị , Hơn nữa thời bấy giờ VNDCCH là một bộ phận của Cộng sản quốc tế coi biển đảo và mọi cái là của chung nên công hàm của ông Đồng không có nghĩa là công nhận Trường sa Hoàng sa là của Trung quốc. Vì Vậy Trường sa Hòang sa vẫn là của Việt nam. Ngoai vua chúa thời xưa, chính phủ nào do dân ầu ra trong cuộc bầu cử thật sự tư do, công bằng, trong sạch có quốc tế giám sát và công nhận quốc tế mới có quyền đại diện cho dân nói về biển đảo thãnh thổ và có giá trị.

  • nvtncs says:

   “Chíng phủ VNDCCH không do dân bầu ra nên không thể đại diện cho dân tộc Việt nam nên công hàm công nhận của TT Phạm văn Đồng không có giá trị”
   ————————————–

   Trước pháp luật quốc tế, tất cả các nước trong LHQ công nhận chính phủ VNDCCH và cờ đỏ sao vàng là chính phủ chính thức và cờ chính thức của nước VN và dân tộc VN.

   Tất cả những nước lớn trên thế giới có quan hệ thường xuyên với chính phủ VNDCCH và có đại sứ quán ở Hà Nội. Vậy đối với những nước khác, công hàm của Ttướng PVĐồng có tính cách chính thức.

   Nếu muốn xóa bỏ công hàm 1958 của chính phủ VNDCCH hiện tại, phải có một chính phủ mới ở VN, cho nước VN, do dân VN bầu, đứng lên tuyên bố, không công nhận công hàm của chính phủ VNDCCH cũ.

  • Trường Giang says:

   Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam?

   Nếu thực sự Hoàng Sa và Trường Sa là của việt Nam thì tại sao nhà nước VN lại cấm nhân dân biểu tình xác nhận những quần đảo ấy khi bị TQ xâm chiếm?

   Tôi không thể hiểu được!

 6. LamViVi says:

  Toi ke mot vi du de moi nguoi suy nghi:Mot con Ho va mot con Rong dang chia nhau mieng moi ,thi bong dung co mot con Cho den , no noi voi con Rong :Hay chia phan cho Tao voi ,va no noi voi con Ho , May hay danh con Rong nay de giup Tao cuop lay mieng moi cho tao . Cac Ong nghi sao Hai con Rong va con Ho co the danh nhau vi loi de nghi cua con Cho nay khong

  • BUILAN says:

   Thưa LamVIVI
   Ông cho caí vi du rất là thâm, đễu .. và cũng rát là “hoành tráng”, “nhạy cảm ” nưã !
   Viết ẩn dụ như vậy may ra có KỤ Giáp nhà ta mới hiểu nổi!
   Nhưng than ôi, tội cho Kụ lắm má !!! Còn bọn thiến heo, cạo mũ, sơn guốc .xuất thân Đội, Rễ, Chuổi… thì có khác chi ” Đờn gảy tai ngưu ”

   Xin làm cái nhiệm vụ “triển khai” thêm cho vui
   _HỔ và RỒNG… ông muốn nói là TAÙ với Mỹ phaỉ hông ?
   _Lời đề nghị cuả con CHÓ !- Con CHÓ VC chứ gì ?
   Ông nở nào “Chưỉ quê hương” bóng bẩy như vậy !!!!!!!!!

 7. Hoa Hoa says:

  Trước đây Ông VNDCCH “cho” Tàu HS-TS nó chỉ đại diện cho 1/2 nước mà thôi; còn 1/2 còn lại Ông VNCH lúc đó không đồng ý cho, vẫn giữ HS-TS, đã đánh cho Tàu một trận tời bời; Vì vậy văn bản trên là không có hiệu lực trước pháp lý Quốc tế, nay Con Cháu đòi lại HS-TS là hợp lý.

 8. Thanh giong says:

  Tay Pham van Dong nay ra cong ham bay ba roi cung phai chet

 9. nvtncs says:

  Hoàng Sa, Trường Sa của Tầu.
  Năm 1958, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã công nhận điều này, trên giấy trắng mực đen, còn đó.
  Sau năm 1975, nước VNDCCH là chủ của toàn quốc, từ Cà Mau đến Nam Quan ( ải này, mất cho Tầu rồi ). TS-HS, xưa của CHVN, nay đã thuộc VNDCCH. Nước này đã nhượng TS-HS cho Tầu năm 1958. Vậy HS-TS của Tầu.
  Xin đừng cãi chầy, cãi cối nữa.

  • Hoang Hoa says:

   Không nên lấy một tờ giấy như vậy mà đem tranh cãi! Vì hiện nay nó chẳng có giá trị gì cả.
   Năm 1958, nước VN chia làm 2 miền, miền Bắc và miền Nam.
   Miền Bắc theo chế độ Đảng trị, nên văn bản của ông Đồng chỉ đại diện cho vài trăm ngàn người thời đó mà thôi; Văn bản trên muốn có pháp lý trên quốc tế thì phải có “trưng cầu dân ý” trước khi ký, đằng này lại không có!
   Miền Nam phản đối, không đồng ý.
   Như vậy tại thời điểm đó văn bản trên đã không có giá trị rồi… thì làm gì hiện nay có giá trị nữa!

  • Hoang Hoa says:

   Bây giờ ông Chính phủ “Trưng cầu dân ý”, ra Công hàm khác gởi cho Tầu và LHQ, với 2 ý sau:
   - Hủy bỏ Công hàm năm 1958 có nội dung ở trên vì lý do chưa Trưng cầu dân ý,
   - Theo kết quả “trưng cầu dân ý” thì 100% người dân VN đồng ý là HS-TS là của VN

  • Hoang Hoa says:

   Không nên lấy một tờ giấy như vậy mà đem tranh cãi! Vì hiện nay nó chẳng có giá trị gì cả.
   Năm 1958, nước VN chia làm 2 miền, miền Bắc và miền Nam.
   Miền Bắc theo chế độ Đảng trị, nên văn bản của ông Đồng chỉ đại diện cho vài trăm ngàn người thời đó mà thôi; Văn bản trên muốn có pháp lý trên quốc tế thì phải có “trưng cầu dân ý” trước khi ký, đằng này lại không có!
   Miền Nam phản đối, không đồng ý.
   Như vậy tại thời điểm đó văn bản trên đã không có giá trị rồi… thì làm gì hiện nay có giá trị nữa!

   * Cũng giống như hiện nay, mấy ông trong Đảng ký và cắm cột mốc biên giới ở phía Bắc và Nam mà cũng không có “Trưng cầu dân ý” thì sau này Con Cháu VN đòi lại là chuyện hợp lý.

  • Vũ duy Giang says:

   “Người vẫn thích nước CS”(nvtncs) hãy học lại lịch sử Hoàng Sa đã bị TQ đánh chiếm của VNCH năm 1974,và đến 1988,TQ cũng đánh mấy đảo trong quần đảo Trường Sa của XHCNVN(còn giữ lại đa số 29 đảo ở đây).Việc TQ đã gian lận(lừa và bắt nạt VC bằng cách giúp VN xây đường sắt từ TQ qua nối với đường sắt VN vào xâu trên đất nước VN,rồi từ đó nhận vơ là đất Tầu!) lấy vùng Ải Nam Quan phía VN là chuyện khác.
   “nvtncs.TQ” đừng có”lập lờ,đánh lận con đen”để”ăn gian,viết dối”cho ba Tầu,giống như TQ

   • nvtncs says:

    Tất cả các nước chung quanh Biển Đông, nước nào cũng tranh giành chủ quyền các đảo trên biển này. Nước nào cũng cho những đảo đó là của mình, kể cả nước VNCH trước năm 1975.

    Riêng có nước VNDCCH, năm 1958, duy nhất công nhận rằng TS-HS không phải của mình, mà của TQ. Nước VNCH không còn nữa. Bây giờ lãnh thổ của cố nước VNCH là một phần của nước VNDCCH.

    Hãy đem những thực tế đó ra trình bầy với hội đồng an ninh LHQ và tòa án quốc tế mà kiện TQ xem có thắng được không.

   • Hoang Hoa says:

    nvtncs phải hiểu rằng: Đất nước khác Nhà nước nhé!
    Tất cả các lãnh đạo dù cấp nào cũng chỉ đại diện cho Nhà nước thôi! mà Nhà nước VN chỉ có độc Đảng CS cai trị nên chỉ đại diện cho mấy mươi ngàn người lúc đó mà thôi, số lớn còn lại (hơn 10tr) là nhân dân (thuộc Đảng Nhân Dân hiện đang và sẽ công bố) không đồng ý.
    Đất nước của VN bao gồm cả HS-TS. Không tin thì đem công hàm trên hỏi LHQ xem!

   • nvtncs says:

    Xin đọc trả lời Nguyễn Tấn Trung, của tôi, ở phiá trên.

 10. Timsuthat says:

  Lý luận của Đ.K.P và của các tác giả trong các bài tương tự cho là VN có chủ quyền HS TS thật là ấu trĩ, theo cảm tính và không dựa trên căn bản chính trị quốc tế đã có tiền lệ. Mang ra tòa án LHQ sẽ thua ngay không kịp ngáp. Tôi xin vắn tắt:

  1. Trước 75 (từ 54), VNCH là quốc gia được quốc tế xác nhận độc lập, có chủ quyền HS và TS trên mặt lịch sử (qua tài liệu qua các triều đại trước đó và qua tài liệu của Pháp); khi Pháp ký hiệp định 54, quốc tế cũng sẽ công nhận các điều khoản chính phủ Pháp đã công bố trong tài liệu địa lý.

  2. Chính phủ CSVN, qua các công hàm của P.V.Đồng đã trực tiếp công nhận giá trị của những tuyên bố từ Trung Quốc – có nghĩa là a) đã không công nhận chủ quyền những vùng đất và biển này, hoặc b) đã nhượng lại những gì họ cho là của họ, tuy họ không có thực sự chủ quyền trong thời gian đó trên căn bản quốc tế.

  3. Khi chính phủ CSVN chiếm đoạt miền Nam, họ trở nên chủ nhân của miền Nam, và tất cả những gì đã thuộc về miền Nam – kể cả HS và TS – đối với quốc tế. Nhưng vì những công hàm và hiệp ước mà CSVN (VNDCCH) có với TQ, trên căn bản điều kiện (a) ở trên, HS và TS đã trở thành không có chủ, hoặc trên điều kiện (b) ở trên, Trung Quốc gián tiếp (implicitly) trở nên chủ nhân của HS và TS.

  4. Vì các chính phủ kế vị của một nền chính thể không gián đoạn phải thi hành những hiệp ước mà chính phủ thời trước đã công nhận, TQ có chủ quyền trên những gì mà CSVN đã công bố thuộc về TQ. Trên căn bản này, TQ có quyền đánh VN để lấy HS và TS. Nếu mang ra tòa án LHQ, TQ sẽ thắng trên căn bản này, chứ không phải trên căn bản lời tuyên bố trơ trơ từ đời vua nào hoặc từ Tôn Nhật Tiên – vì nó không có di tích lịch sử trong tài liệu địa lý cũng như di tích dân cư (qua các nghiên cứu của nhiều chuyên gia Tây Phương).

  5. Ngay cả trên căn bản luật LHQ UNCLOS 1982 mà VN và TQ đã công nhận (ratify), VN và TQ chỉ có quyền dùng luật này trên vùng biển không thuộc những vùng có tranh chấp trước, và dưới tiền lệ của các luật pháp QT trước đó. Trên căn bản này, TQ có chủ quyền những gì VN đã “nhượng”, dù là nó ở trong giới hạn 200 dặm. Hãy tìm đọc về “Sealand” trong Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Sealand) – một nước chỉ là một khoan mỏ dầu ngoài biển Anh Quốc để hiểu luật QT.

  TQ có chủ quyền trên căn bản trên, tuy họ không gây chiến vì không có lợi về mặt chính trị QT, nhưng họ cố tình gây trở ngại cho VN để có cớ đánh khi VN nổ súng trước. Họ sẽ đánh tới mức nào mà VN chịu leo theo.

  Mỹ, trên căn bản hòa bình và luật QT, đứng trong cuộc cũng chỉ có thể trì hoãn sự hung hãn của TQ, chứ không thể ngăn cản TQ được nếu họ muốn đòi thi hành các công hàm/hiệp ước giữa VN và TQ.

  ĐCSVN đang lận con bài (vì người dân không hiểu vấn đề này) để gây áp lực trên mặt QT với Trung Quốc và do đó sẽ ít nhất có thể thương lượng với TQ mà lấy lại một ít trong một hiệp ước mới. Các hãng Mỹ và Tây Phương hoạt động trong việc khai thác vùng biển này cũng là một cách Tây Phương đang thử thách TQ.

  Do đó, giải pháp duy nhất để vô hiệu hóa các hiệp ước và công hàm của VNDCCH là phải lật đổ chính thể này trước khi TQ dùng vũ lực để lấy HS và TS hoàn toàn, vì nếu không thì sau đó có chính thể mới cũng không lấy lại được trên căn bản luật QT (chỉ có thể lấy lại qua vũ lực). Khi lật đổ, chính quyền mới có quyền không công nhận hai chính thể của hai miền trước 75 (VNDCCH ở Bắc và VNCH ở Nam) vì cả hai đã không do dân hai miền cùng bầu. Chính phủ mới sẽ có quyền lấy lại lãnh thổ trên căn bản cuối thời thuộc địa. Vùng đất miền Bắc mất về TQ sẽ có thể đòi lại (nhưng chắc chắn sẽ không lấy được trừ khi dùng vũ lực). Đảng CSVN và chính phủ đương thời phải bị giải tán. Quân đội – khi ly khai với ĐCSVN – có quyền đứng về phía dân và thực thi tất cả những quyền lợi của VN trong chính thể mới, và xé bỏ tất cả các hiệp ước trước với TQ.

  Ý kiến của hai ông Trúc Bạch và Mai Vũ Lâm viết trước đây cũng khá tương tự để giải lý vấn đề này. Tôi hy vọng đã làm sáng tỏ hơn trên căn bản luật QT.

Phản hồi