WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Thư gửi BCT về việc cơ quan an ninh tung tin bịa đặt về tư cách của TS Hà Vũ

LTS: Ban Biên Tập chúng tôi nhận được đơn thư của bà Xuân Bích, em gái tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, người bị kết án 7 năm tù hôm 4/4/2011, về việc cơ quan an ninh bịa chuyện bôi nhọ tư cách đạo đức của anh trai bà.

Bức thư ấy như sau:

Kính gửi: Quý Báo

Gần đây có một số Công an (An ninh) đã đến từng nhà riêng của những người ký Kiến nghị yêu cầu trả tự do cho TS Cù Huy Hà Vũ để đe dọa và tung tin bịa đặt về tư cách của TS Cù Huy Hà Vũ, hòng gây hoang mang trong dư luận, dọn đường cho việc xét xử TS Cù Huy Hà Vũ trước phiên  tòa phúc thẩm sắp diễn ra . Vì những lý do đó mà hôm nay, tôi, Cù Thị Xuân Bích, em gái TS Cù Huy Hà Vũ, đã có đơn thư gửi tới Bộ Chính trị, Ban Bí Thư,Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Công an, Chánh án Tòa án tối cao và Viện trưởng VKS nhân dân tối cao. Đề nghị Quý báo cho đăng để những ai quan tâm được rõ.

Trân trọng cảm ơn Quý Báo

Dưới đây là đơn thư gửi Bộ chính trị của bà Xuân Bích:

———————————————-

18 Phản hồi cho “Thư gửi BCT về việc cơ quan an ninh tung tin bịa đặt về tư cách của TS Hà Vũ”

  1. Ngo Nhat Nam says:

    Che tao ra kynghe tan tien nhat the gioi thi Congsan khong bao gio lam duoc.Nhung nghi ra cach de hanh ha loai nguoi thi Congsan la nhat,cho vao nha giam va dem ve chi co mo bat chao hay cu khoai do la sach luoc cua DangCongSan.Khong biet den bao gio dan Vietnam minh moi het kho?

    (BBT: Không biết đến bao giờ bạn mới viết tiếng Việt có dấu?)

  2. Nguyễn Phú Trọng says:

    Dưới thời Ngụy Sài Gòn, nhiều trí thức, luật sư được nắm nhiều chức vụ quan trọng trong chính quyền. Thí dụ như Vương Văn Bắc (Bộ Trưởng Ngoại Giao – mới mất), Nguyễn Văn Bông (Học Viện Quốc Gia Hành Chính, sắp làm Thủ Tướng – bị ám sát), Nguyễn Hải Bình (Bộ Trưởng Kinh tế), v.v. Dưới thời kách mệnh CHXHCN Việt Nam, nhiều trí thức, luật sư được ưu ái cho đi ở tù dài hạn, cho ở nhà nghỉ mát: Lê Công Định, Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Tiến Trung, v.v. Chế độ của ta thật là ưu việt, kách mệnh, và ưu đãi trí thức.

Phản hồi