WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Ghi lại những trao đổi với TS Hà Vũ hôm 13/6

LTS: Dưới đây là những trao đổi, căn dặn của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ với vợ mình, luật sư Nguyễn Thị Dương Hà khi bà tới trại giam số 1 Hà Nội thăm chồng hôm 13/6/2011. Ông Hà Vũ bị kết án 7 năm tù và 5 năm quản chế trong phiên tòa chớp nhoáng diễn ra tại Hà Nội ngày 4/4/2011 vừa qua theo điều 88 bộ luật Hình Sự.

Phiên phúc thẩm ông sẽ diễn ra ngày 2/8 này. Còn chưa đầy tuần nữa tới ngày xét xử nhưng một trong 4 luật sư do gia đình mời cho tới nay vẫn chưa nhận được giấy phép bào chữa.

———————————————-

3 Phản hồi cho “Ghi lại những trao đổi với TS Hà Vũ hôm 13/6”

  1. n.c.b1 says:

    It’s just Down with Communism

  2. n.c.b says:

    Bay’ tro’ xu` phuc’ tham` lam gi khi chua xu` moi nguoi deu ro` la : Y AN’ – Nguoi ta khong dam’ nhin thang` vao Su that – y an’ cung` khong sao , mien` la phien xu` that su binh dang` …

  3. Du Hoi says:

    Can not read it.

Leave a Reply to n.c.b