WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Mẹ đi làm xa, con sống nhờ bú… bò cái

Ban đầu, con bò không chịu để cậu bé 20 tháng tuổi bú, nhưng cậu khóc lóc vì thèm sữa nên cuối cùng nó cũng “động lòng”.

Ông Um Oeung, người Campuchia cho biết cháu nội ông sống nhờ vào… bò cái kể từ khi bố mẹ bé phải rời bỏ làng quê đi kiếm việc làm.

Bé trai Tha Sophat, 20 tháng tuổi, bắt đầu bú bò cái từ hồi tháng 7 sau khi thấy con bê được cho bú, và đây cũng là thời điểm bố mẹ bé rời làng quê, tha hương đi kiếm việc làm. Ông Um Oeung kể rằng, mới đầu con bò không chịu để thằng bé bú nhưng khi thấy thằng bé khóc lóc, con bò cũng… rủ lòng thương, chịu cho bú. Từ đó, mỗi ngày bé bú bò từ một đến hai lần.

Bé trai Tha Sophat đang sống với ông bà ở tỉnh Siem Reap, Campuchia, kể từ khi bố mẹ bé sang Thái Lan kiếm việc làm.Giờ thì con bò cái không nề hà gì việc cho thằng bé bú, nhưng ông Um Oeung tỏ ra lo lắng cho sức khỏe của cháu mình khi phải tiếp tục bú bò cái như thế .

Theo báo Đất Việt

1 Phản hồi cho “Mẹ đi làm xa, con sống nhờ bú… bò cái”

  1. dân bờ hồ says:

    Có sữa bò cái mà bú vẫn còn tốt chán, ở Vn kia trẻ con còn đi ăn mày ăn xin hay liếm lá ở đầu chợ đầy ra

Phản hồi