WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

TQ khống chế lãnh đạo đảng CSVN


1- Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa: Hồ Chí Minh.

Nhân dân Việt Nam, nhất là đồng bào ở miền Bắc không ai mà không biết đến cuộc Cải cách ruộng đất“ long trời lở đất” do chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa dưới sự lãnh đạo của ông Hồ Chí Minh thực hiện trên đất Bắc từ năm 1953 đến năm 1956 đã giết hơn nửa triệu người dân vô tội. (theo thượng tọa Thích Quảng Độ trong bản“ Nhận định về những sai lầm tai hại của đảng CSVN đối với dân tộc và Phật giáo Việt Nam”). Cũng chính vì chiến dịch CCRĐ này mà cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tố lẫn nhau tạo ra sự mất đoàn kết trong nhân dân và ngay cả trong gia đình mà hậu quả vô cùng bi thảm.

Ông Hồ Chí Minh kể từ khi theo đảng CS đệ tam quốc tế và ngữa tay nhận viện trợ của đồng chí Trung cộng, đấu tranh giải phóng gông cùm của Pháp 100 năm để mang vào cái ách của giặc Tàu 1.000 năm. Dân tộc Việt Nam đang có nguy cơ bị Hán hóa và diệt chủng. Tội lổi này được ông Hoàng Tùng, nguyên tổng biên tập báo Nhân Dân (1954-1982) viết chuyện về “ Bí mật HCM” kể như sau:

“Mùa hè năm 1952 Mao Trạch Đông và Stalin gọi bác sang, nhất định bắt phải thực hiện CCRĐ. Sau thấy không thể từ chối được nữa, bác mới quyết định phải thực hiện CCRĐ…
“ Muà hè năm 1952, sau khi đi Trung quốc và Liên xô về, bác chuẩn bị cho hội nghị cán bộ đầu năm 1953, quyết định CCRĐ. Đoàn cố vấn CCRĐ do Kiều Hiếu Quang làm trưởng đoàn. Kiều là phó bí thư tỉnh ủy Quảng Tây”. (Đàn chim Việt online ngày 4-7-2010)

Cụ Nguyễn Văn Trấn, một nhà cách mạng lão thành, trong thời kỳ CCRĐ đã đưa phái đoàn đại biểu miền Nam ra thăm ông Chủ tịch Quốc hội Tôn Đức Thắng, và ông kể lại trong “ Viết cho Mẹ và Quốc hội”:

“Nè nghe má. Có lần anh chị em Nam bộ“ đại biểu tôi đến gặp ông gìa Tôn mà hỏi, tại sao ổng để cho CCRĐ giết người như vậy?”
“Bác Tôn đang ngồi, nghe tôi hỏi, liền đứng dậy bước ra ghế, vừa đi và nói:
“Đụ mẹ, tao cũng sợ nó, mầy biểu tao còn dám nói gì?”
“Quả thật, lúc CCRĐ còn nghe theo Chệc mà phóng tay phát động ai mà có ý kiến với nó thì sẽ bị quy là có tư tưởng địa chủ”. (VCMVQH- trang 267)

2- Tổng bí thư đảng CSVN: Lê Duẩn.

Tổng bí thư Lê Duẩn, người trước kia theo Trung cộng chống bọn xét lại Liên Xô, sau lại theo Liên Xô chống Trung cộng, trong bài phát biểu năm 1979 ông nhắc lại chuyện bị đồng chí khống chế ra sao:

“Mao có suy nghĩ mới. Ông ta nói rằng, vì Mỹ đánh chúng ta, ông ta sẽ đưa quân đội (Trung quốc) đến giúp chúng ta xây dựng đường xá. Mục tiêu chính của ông ta là tìm hiểu tình hình đất nước ta để sau này ông ta có thể tấn công chúng ta từ đó mở rộng xuống khu vực Đông Nam Á. Không có lý do nào khác. Chúng tôi biết rõ mưu đồ này, nhưng phải cho phép (sự xâm nhập của quân đội TQ). Thôi thì cũng được. Nhưng họ quyết định đưa quân vào. Tôi yêu cầu họ chỉ gởi người, nhưng quân lính của họ đến cùng súng đạn. Tôi cũng phải chịu điều này”. (Đàn Chim Việt online ngày 14-6-2011)

3- Tổng bí thư đảng CSVN: Nguyễn Văn Linh

Năm 1990, sau khi Liên Xô nước đầu đàn của khối XHCN sụp đổ tổng bí thư đảng CSVN Nguyễn Văn Linh lật đật quay lại cầu cạnh và tôn Trung quốc làm nước XHCN đàn anh. (Người ta lớn vì ta quỳ xuống- TH)

Nguyên thứ trưởng Ngoại giao Trần Quang Cơ trong hồi ký chương“ Thuốc đắng không dã được tật” thuật lại lời của ông Linh như sau:

“Chúng tôi muốn cùng các người cộng sản chân chính bàn vấn đề bảo vệ CNXH…Tôi sẳn sàng sang Trung quốc gặp lãnh đạo cấp cao Trung quốc để khôi phục lại quan hệ hữu hảo. Các đồng chí cứ kêu một tiếng là tôi đi ngay…
“ Tôi cần nêu cao ngọn cờ CNXH, kiên trỉ chủ nghĩa Mác-Lênin”. (Hồi ký TQC- chương 10)

Theo“ Hồi ức và suy nghĩ” chưa xuất bản công khai của ông Trần Quang Cơ thì ngày 2-9-1990 một phái đoàn CSVN cấp cao do TBT Nguyễn Văn Linh cầm đầu bị Trung Quốc lừa gọi sang bí mật họp ở tại Thành Đô, thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên thực chất là để“ nhận lệnh” giải quyết vấn đề Campuchia theo hướng có lợi cho Trung quốc mà không bàn gì đến vấn đề Việt-Trung.

“ Sở dĩ ta dễ dàng bị mắc lừa ở Thành Đô là vì chính ta đã tự lừa ta. Ta đã tạo ra ảo tưởng là Trung quốc sẽ giương ngọn cờ CNXH, thay thế cho Liên Xô làm chỗ dựa vững chắc cho cách mạng Việt Nam và CNXH thế giới, chống lại hiểm họa“ diễn biến hòa bình” của chủ nghĩa đế quốc do Mỹ đứng đầu”. (Dân Làm Báo online ngày 10-10-2011)

4- Tổng bí thư đảng CSVN: Đỗ Mười.  

Theo bài của Lý Nguyên dịch từ nguồn tin công bố trên báo chí của Trung cộng và chính tân TBT Đỗ Mười là người cầm đầu phái đoàn cao cấp sang Trung cộng để chính thức bình thường hóa bang giao và nhận 16 chữ vàng oan nghiệt!

“Một năm sau gặp gỡ Thành Đô, tháng 11 năm 1991, tổng bí thư mới của đảng CSVN Đỗ Mười và chủ tịch Hội đồng bộ trưởng mới Võ Văn Kiệt thăm Trung quốc. Người lãnh đạo hai nước công bố tuyên bố chung, tuyên bố quan hệ Trung-Việt bình thường hóa. Tháng 2-1999, người lãnh đạo Trung-Việt công bố
“ Tuyên bố chung”, xác định khuôn khổ phát triển quan hệ hai nước trong thế kỷ mới, nói ngắn gọn là 16 chữ “ ổn định lâu dài, hướng tới tương lai, láng giềng hữu hảo, hợp tác toàn diện”. (Dân Làm Báo online ngày 10-10-2011)

5- Tổng bí thư đảng CSVN: Lê Khả Phiêu.

Dưới thời tổng bí thư đảng CSVN Lê Khả Phiêu, Việt Nam và Trung cộng ký Hiệp ước biên giới tháng 12-1999 tại Hà Nội và hiệp ước phân Vịnh Bắc Bộ vào tháng 12-2000 tại Bắc Kinh dâng đất, dâng biển cho Trung cộng mà không thông qua Quốc hội đã bị dư luận trong các vị lão thành cách mạng chê trách thậm tệ.

Giáo sư Trần Khuê trả lời phỏng vấn của tuần báo Việt Tide, ông nói:

“Các cụ lão thành cách mạng và các cựu chiến binh mà tôi gặp ở đó nói rằng bộ chính trị của Lê Khả Phiêu đã nhường một phần đất biên giới cho Trung quốc. Tôi rất ngạc nhiên. Họ cũng phê bình, chê ông Lê Khả Phiêu là hậu duệ của Lê Chiêu Thống…
“Đúng như thế, hành động cắt đất, cắt biển cho ngoại bang như thế là hành động phản dân tộc, phản quốc, phản lịch sử cần phải được xét xử”. (Việt Tide số 30 ngày 8-2-2002)

6- Tổng bí thư đảng CSVN: Nông Đức Mạnh.

Nhân dân Việt Nam không còn ai lạ gì với việc Trung cộng khai thác bauxite ở Tây Nguyên, mặc dù đã có không biết bao nhiêu sự chống đối nhưng bộ chính trị đảng CSVN vẫn cho tiến hành vì cho đó là“ chủ trương lớn của đảng”. (chớ không phải là chủ trương của Dân). Trong dự án này thấy rõ là đảng CSVN đã đi ngược lòng Dân và cả hàng ngàn vị thân hào nhân sĩ trí thức cũng như vị tướng khai quốc công thần Võ Nguyên Giáp. Người chịu trách nhiệm đầu tiên là tổng bí thư đảng CSVN là Nông Đức Mạnh và kế đến là thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

“Bản tin của Bộ Ngoại giao Việt Nam thì nói, hồi giữa năm ngoái, tổng bí thư đảng CSVN, ông Nông Đức Mạnh, sang thăm Trung quốc, cũng khẳng định 2 nước“ tăng cường hợp tác trong các dự án” trong đó có dự án khai thác bauxite tại Đắc Nông”. (RFA online ngày 11-2-2009)

7- Tổng bí thư đảng CSVN: Nguyễn Phú Trọng.

Đương kim tổng bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng thì“ ông bị một số nhà quan sát nước ngoài cho là“ thân Trung quốc” và có xu hướng thiên về bảo thủ tuy được đánh giá là nhân vật ôn hòa”(BBC online ngày 19-1-2011)
Vừa qua, trong chuyến đi triều kiến Thiên triều chỉ nhận được 6 điều lệnh chung chung, toàn những lời sáo ngữ thông thường, nhưng tựu trung là dặn dò giải quyết tranh chấp ôn hòa kiên trì phương châm 16 chữ vàng và 4 tốt và, ông Trọng vui vẻ nâng bi.

“Tại hội đàm, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa khẳng định ủng hộ thực hiện nhất quán chính sách một nước Trung quốc, ủng hộ sự nghiệp lớn thống nhất Trung quốc”. (Thanh Niên online ngày 11-10-2011)

Khi các đồng chí vĩ đại ôm nhau hôn hít, giải quyết “tầm cao chiến lược” ở bàn hội nghị“ theo tinh thần tuần tự tiệm tiến”, “chín mùi”,( nuốt luôn khỏi nhai) kiên quyết giải quyết qua đàm phám hòa bình mọi tranh chấp trên biển Đông thì ngay khi chữ ký chưa ráo mực, tờ Hoàn Cầu Thời Báo, một tiếng nói chính thức của đảng CS Trung quốc đã trịch thượng hăm dọa“ phá hỏng” dự án thăm dò dầu khí giữa Việt Nam và Ấn Độ ngay trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

“Không chỉ lên tiếng phản đối, Trung quốc cần phải có“ những hành động kiên quyết” để phá hỏng dự án đó. Tờ Hoàn Cầu Thời Báo đề nghị, một khi Ấn Độ và Việt Nam khởi động thăm dò dầu khí chung, Trung quốc có thể gửi các lực lượng phi quân sự đến phá rối và gây bất hòa giữa hai nước để ngăn chận việc thăm dò này”. (RFI online ngày 14-10-2011)

8- Trung tướng thứ trưởng bộ QP: Nguyễn Chí Vịnh

Ngoài những vị tổng bí thư của đảng CSVN ra còn một ông tướng thường hay nổi đình đám nhiều tai tiếng là ông trung tướng thứ trưởng bộ QP Nguyễn Chí Vịnh, theo cụ Lê Hữu Hà, người có 65 tuổi đảng và là cựu tư lệnh chiến dịch Tây Bắc trả lời thông tín viên Hà Giang đài RFA, cụ nói về ông tướng“ lưng cong” này như sau:

“Tôi biết là nó rất hư xấu, nhưng mà rất ranh mãnh từ nhỏ. Tôi là người đề nghị đình chỉ công tác Nguyễn Chí Vịnh đi cô ạ, bởi vì hiện tại thì tôi biết nó là tay sai của một thế lực nước ngoài đang phá hoại công trình của đất nước chúng tôi”. (RFA online ngày 23-6-2010)

Tiến sĩ địa chất Nguyễn Thanh Giang chua chát nhận định về những nhà lãnh đạo của đảng CSVN như sau:

“ …nhiều vị lãnh đạo của ta còn bị Trung quốc sập bẫy biến thành kẻ dâng hiến các phần lãnh thổ: công hàm 14 tháng 9 năm 1958 của thủ tướng Phạm Văn Đồng đang đẩy Hoàng Sa vào thế kẹt, năm 1988 Lê Khả Phiêu đi Trung quốc hiến thác Bản Giốc, Mục Nam Quan, Vịnh Bắc bộ, năm 2001 Nông Đức Mạnh  đi Trung quốc mở đường cho họ vào khai thác bauxite và nằm vùng ở Tây Nguyên…!
“ Từ khi ông Trọng lên nắm quyền, chỉ trong vòng ba tháng, từ tháng 6 tới tháng 9 vừa qua, ít nhất ba phái đoàn cấp cao đã được cử sang Bắc kinh…Những chuyến công du mở đường để ông Trọng sẽ được khoản đãi long trọng ấy đã đạt được những kết quả gì?
“ Phải chăng chỉ đạt được những lời rủ rê mà như lệnh truyền:“ cùng Việt Nam cảnh giác trước âm mưu của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ sự hợp tác hữu nghị, truyền thống tốt đẹp giữa 2 nước”. (Đàn Chim Việt online ngày-10-2011)

Điểm danh qua các vị lãnh đạo đảng CSVN từ khi có đảng đến nay thì không có vị nào là không bị Trung cộng khống chế cả. Tất cả đều răm rắp làm theo sự chỉ đạo của ngoại bang thì làm sao mà lãnh đạo đất nước một cách tốt đẹp được. Giành quyền lãnh đạo mà lãnh đạo như thế ư? Ngày xưa khi quân giặc sang xâm chiếm bờ cỏi thì nhà vua huy động sự quyết tâm chống giặc của toàn dân qua Hội Nghị Diên Hồng, còn ngày nay“ vua quan” không có lòng chống giặc thì làm sao có được. Dân mới biểu tỏ quyết tâm chống giặc qua các cuộc biểu tình ôn hòa thì đã bị đảng CSVN đã thẳng cẳng“ đạp vào mặt”, “ khiêng đi” rồi còn gì mà chống. Họ đã ngang nhiên chà đạp lên tình yêu nước của dân tộc. Không có gì đau lòng hơn nhìn mấy thanh niên mặc áo màu vàng “ NO.U” phía sau lưng cởi xe chạy trong mưa nói lên lòng yêu nước chống quân xâm lược mà phải có hành động trốn chạy như kẻ chống đảng CSVN không bằng.

Ôi, còn nổi nhục nào hơn!!!

© Đại Nghĩa (Sưu tầm)

© Đàn Chim Việt

5 Phản hồi cho “TQ khống chế lãnh đạo đảng CSVN”

 1. Vô Vi says:

  Đã từng ở Mexico cũng lâu, khi đọc bài pác này thấy suy nghĩ cứ ngộ ngộ nên xin chia xẻ vài dòng thế này:
  Chuyện nước lớn muốn gây ảnh hưởng đến nước nhỏ là chuyện không chỉ riêng với trường hợp của anh Tàu khựa với ta và cũng chẳng có gì là mới lạ. Ngay như Paraguay bên cạnh “đại Brasil” đó thôi, rồi như Mexico có thời nào thoát khỏi tầm “khống chế” của chú Sam luôn rêu rao bình đẳng nơi đầu lưỡi đâu. Đến mức người dân Mexico còn có câu thành ngữ: Nỗi bất hạnh lớn nhất của Mexico là ở xa Chúa trời quá mà lại gần Mỹ quá. Giữ hòa hảo với chú Sam là thời kỳ Mexico phát triển và không phải gánh chịu thêm tổn thất, nhân dân đỡ phải chịu cảnh chiến tranh tàn phá,.. . Nếu có khi nào chính quyền Mexico và chú Sam căng thẳng thì đó chính là thời của những năm 1846-1848, và hệ quả của nó thì không chỉ mất Bang Texas mà còn thêm mấy bang nữa và cuối cùng thì nhân dân mới là người chịu thôi.
  Nếu cóp nhặt sự kiện, ghép chúng lại như pác này để phân tích rồi quy kết mà không thấy được những chuyện lớn hơn thì thật là không biết nghĩ đó.

 2. Đại Nghĩa says:

  Thành thật cảm ơn D. Nhật Lệ đã đọc và thắc mắc về tên cụ” Lê Hữu Hà, 65 tuổi,cựu tư lệnh chiến dịch Tây Bắc thời kháng chiến chống Pháp…rất thân cận và cùng sống chết với cha Nguyễn Chí Thanh cả ở chiến trường cũng như ở cơ quan. Tôi quen với cả mẹ nó nữa” ( Đối Thoại online ngày 23-6-2010). Như vậy cụ Lê Hữu Hà là quân đội chớ không phải ông Lê Hồng Hà, nguyên chánh văn phòng bộ Công an. Trân trọng.

  • D.Nhật Lệ says:

   Hoá ra cụ thuộc hàng “lão thành cách mạng”,có thể kể như người trong cuộc
   nên biết rõ qúa về nội tình.Xin chúc cụ khoẻ mạnh và cám ơn cụ đã chỉ dạy.
   Kính.

 3. D.Nhật Lệ says:

  Hình như Lê Hồng Hà thì phải,thay vì Lê Hữu Hà như bài viết ?
  Trung cộng khống chế HCM.ngay từ lúc đầu,đến nỗi bà Nguyễn Thị Năm mà HCM.không muốn kẻ bị xử tử
  hình đầu tiên là phụ nữ,thế nhưng lúc đó dù ông ta nắm hết quyền hành cũng đành phải tuân theo áp lực của Tàu cộng.Huống chi những tên thuộc hạ còn bị TC.khống chế đến đâu nữa !
  Có lẽ chỉ có duy nhất Lê Duẫn muốn chống Tàu nhưng sự chống này bắt nguồn từ cá tính và tâm lý.Khi Mỹ
  rút lui để cho VC.chiếm đoạt cả miền Nam thì Lê Duẫn cảm thấy mình là người có công đầu nên đâm ra tự cao tự đại,coi trời bằng vung mà nổi lên chống Tàu.Về sau còn là do tên tay sai và là đệ tử cuồng tín của Mao là Polpot đánh phá các tỉnh sát Miên,chứ LD.chống Tàu không có chiến lược gì bài bản cả.
  Kể từ khi LD.chết thì cả giàn bộ sậu VC.đều mang mặc cảm phản bội Tàu cộng nên cố gắng làm thân
  trở lại với Bắc Kinh trong mục đích chung nhau giữ vững chế độ CS.vốn đang tan rã ở Đông Âu.
  Đó là khởi đầu thời kỳ Tàu cộng thực hiện thủ đoạn xâm lấn VN.thông qua mặt trận tình báo hết sức tinh vi xảo quyệt kết hợp với lấn chiếm công khai ở Biển Đông mà Tàu xem như tiềm tàng tài nguyên cực kỳ giá trị là vàng đen và nhất là cửa ngỏ chiến lược để dân Tàu tràn xuống Đông Nam Á cũng như kiểm soát
  cả Biển Đông,hòng canh tranh quyền lực với Mỹ..
  Bề ngoài,chúng ta thấy rõ Tàu cộng thường xuyên coi Biển Đông như “ao nhà” của chúng,không xem VC. ra gì cả,muốn cắt cáp là cắt cáp,thấy nước nào lăm le khai thác dầu hỏa cũng đều bị Tàu đe doạ,thậm chí
  gây áp lực mạnh đến mức không nước nào dám hợp tác với VC.
  Huống gì bên trong trên mặt trận tình báo,chắc chắn chúng đủ thủ đoạn gian manh để khống chế VC.Lý do
  dễ hiểu là vì VC.vẫn mù qúang tin vào chủ nghĩa CS.nên VC.phải đặt Ý THỨC HỆ lên trên CHỦ QUYỀN
  đất nước,hy sinh tổ quốc cho đại cục (CNCS.) để hợp tác với kẻ thù truyền kiếp và khốn kiếp Tàu cộng
  mà Nguyễn Phú Trọng đã xác nhận với Tàu cộng mới đây,nhân danh đảng CSVN.

 4. vk says:

  Nói chung đến thời đại hiện nay mà cái ý thức hệ của những người mang cái mác đảng cs , cũng còn mơ hồ ảo tưởng cái chủ thuyết hoang tưởng của Mác -Le – Mao nâng tầm chiến lược ăn hại đến với người dân ,còn đảng thì cấu kết với tinh thần đ/c thắt chặt hữu hão thành một gia sản chủ thuyết đễ Trung cộng BK lấy đó làm cái mốc …đễ hành xử với cái đảng em VN lệ thuộc bị xỏ mũi bất cứ lúc nào , nhằm khống chế bằng luật chơi của đảng cs đối với đảng cs VN hiện nay ..

Phản hồi