|

Về ý kiến của 14 trí thức Việt Nam ở nước ngoài

Tháng 10 vừa qua, một tập thể trí thức Việt Nam ở nước ngoài đã cho phổ biến một văn bản mang tiêu đề: “Ý kiến chúng tôi: Cải cách toàn diện để phát triển đất nước” dài khoảng 30 trang A4 với trên 21.000 chữ. Bản văn này có thể xem là một đề án chính trị do 14 giáo sư cùng đứng tên:

Hồ Tú Bảo – Giáo sư Tin học, Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản, Nhật Bản; Nguyễn Tiến Dũng Giáo sư Toán học, Đại học Toulouse, Pháp; Trần Hữu Dũng – Giáo sư Kinh tế học, Đại học Wright State, Hoa Kỳ; Giáp Văn Dương – Nhà nghiên cứu (Vật lý), Đại học Quốc gia Singapore; Nguyễn Ngọc Giao – Nhà báo, nguyên Giảng viên Toán, Đại học Paris VII, Pháp; Ngô Vĩnh Long – Giáo sư Sử học, Đại học Maine, Hoa Kỳ; Vĩnh Sính – Giáo sư danh dự (Sử học), Đại học Alberta, Canada; Nguyễn Minh Thọ – Giáo sư Hóa học, Đại học Leuven, Bỉ; Trần Văn Thọ – Giáo sư Kinh tế học, Đại học Waseda, Nhật Bản; Cao Huy Thuần – Giáo sư danh dự (Chính trị học), Đại học Picardie, Pháp; Nguyễn Văn Tuấn – Giáo sư Y khoa, Đại học New South Wales, Úc; Hà Dương Tường – Giáo sư danh dự (Toán học), Đại học Công nghệ Compiègne, Pháp; Vũ Quang Việt -  Chuyên gia tư vấn Thống kê Kinh tế cho Liên Hiệp Quốc, Myanmar, Philippines và Lào; Phạm Xuân Yêm – Nguyên Giám đốc nghiên cứu Vật lý, Đại học Paris VI và Trung tâm Quốc gia Nghiên cứu Khoa học, Pháp.

Tập thể tác giả cho biết, văn bản trên đã được gửi cho Bộ Chính trị ĐCSVN trong tháng 9, sau đó cũng đã gửi Quốc hội nhưng không thấy phản hồi nên đã phổ biến công khai để nhận được sự quan tâm của quảng đại người Việt.

Ông Dương Bắc Giải, trên tập san Tổ Quốc số 123, đã đánh giá như sau:

“Lần đầu tiên, một nhóm trí thức VN dùng sở học chuyên môn để tìm ra giải đáp cho bài toán chính trị VN dù họ không làm chính trị. Các giải pháp đề nghị của những nhà khoa học là chìa khoá vàng để đảng cộng sản lãnh đạo đất nước thực hiện cụ thể hàng ngàn khẩu hiệu chính trị chiêu dụ người dân Bắc Nam Trung trong thời gian chiến tranh và sau khi đã cướp được chính quyền. Chỉ cần đảng cộng sản VN dám cầm lấy chìa khoá để mở ra các cánh cửa kinh tế, văn hoá, giáo dục, y tế, khoa học và công nghệ và các quan hệ đối ngoại là sẽ thay đổi ngay bộ mặt xấu xí của Việt Nam ngày hôm nay”.

Trên cơ sở đón nhận ý kiến trên, chúng tôi chỉ xin được tham bác bằng một vài thiển ý, rời rạc như sau:

a – Bàn về khoa học và công nghệ, những ý kiến sau đây có thể xem là rất xác đáng:

- “Người làm nghiên cứu trong ngành khoa học xã hội còn luôn nỗi ám ảnh sợ “chệch hướng”, mất lập trường, nên nói chung sáng tạo bị hạn chế, khoảng cách so với cộng đồng khoa học thế giới càng lớn. Ngoài ra, ngược với yêu cầu rất cao về sự bình đẳng, sự tự do tư duy của môi trường khoa học, việc mất dân chủ ở các cơ quan khoa học thường rất lớn, nhiều trường hợp nội bộ mâu thuẫn, giành giật địa vị, hoàn toàn không xứng đáng với phẩm vị của người làm khoa học”.

- “Hoạt động nghiên cứu và ứng dụng KH&CN ở Việt Nam còn mờ nhạt: hoạt động nghiên cứu KH&CN có chất lượng thấp và KH&CN chưa có những đóng góp xứng đáng cho sự phát triển đất nước”.

- “Kinh phí đầu tư, chính sách và cách quản lý làm cho KH&CN khó có thể trở thành yếu tố quyết định để Việt Nam thoát ra khỏi nhóm quốc gia chủ yếu chỉ sản xuất sản phẩm đơn giản hay gia công hàng hóa. Hiện tại, phần lớn doanh nghiệp làm ăn chưa dựa trên KH&CN và hầu hết không có liên kết chặt chẽ với các cơ sở KH&CN”.

- “Số người được đào tạo để hoạt động KH&CN tuy rất đông với nhiều bằng cấp, nhưng phần lớn không thật sự hoạt động KH&CN, mà lay lắt hoặc “chân trong chân ngoài” với danh nghĩa làm KH&CN”.

- “Nhiều chính sách và cách quản lý đề tài KH&CN chưa hợp lý cũng góp phần làm ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng của nghiên cứu. Thí dụ tiêu biểu như cách tổ chức đề tài khoa học còn nặng tính xin-cho, làm nhiều người làm nghiên cứu mất nhiều thì giờ chạy dự án; việc tuyển chọn và nghiệm thu đề tài thiếu nghiêm túc nên rất nhiều đề tài không có ý nghĩa và giá trị khoa học. Những quy định, tiêu chuẩn hiện nay về việc phong các chức danh giáo sư, phó giáo sư không khuyến khích các nhà khoa học hướng đến những nghiên cứu quan trọng và thách thức, có giá trị khoa học cao hoặc cần cho sự phát triển, mà dễ hướng đến những nghiên cứu dễ làm, những nơi dễ công bố để có đủ “điểm” thỏa mãn các tiêu chuẩn phong chức danh, vốn không có ở bất kỳ nước nào khác. Đây thật sự là những điều rất không hợp lý đã được nhiều nhà khoa học góp ý gần hai chục năm, nhưng không được thay đổi”.

b – Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng không nên đánh giá “Chất lượng thấp này (KH&CN) có thể thấy rõ qua các thước đo khách quan như số lượng các công trình công bố trên các tập san khoa học quốc tế uy tín và số bằng phát minh sáng chế. Trong 10 năm qua, số lượng công bố của các nhà khoa học Việt Nam chỉ bằng 1/3 của Thái Lan và 2/5 của Malaysia. Hơn nữa, ở nhiều lĩnh vực, phần lớn những nghiên cứu này là do hợp tác với nước ngoài, tức còn phụ thuộc vào “ngoại lực” quá nhiều. Trong giai đoạn 2000-2007, các nhà khoa học Việt Nam chỉ đăng kí được 19 bằng phát minh, trong khi cùng thời gian này Malaysia có 901 bằng phát minh. Thái Lan (310), Philippines (256) và Indonesia (85) cũng đều có số bằng phát minh nhiều hơn Việt Nam nhiều lần”.

Đánh giá chất lượng khoa học và tài năng các nhà khoa học Việt Nam chủ yếu chỉ thông qua số lượng các công trình công bố trên các tập san khoa học uy tín quốc tế và việc đăng ký bằng phát minh là không thỏa đáng.

Trong các thập kỷ 70, 80 thế kỷ trước tôi là người hiếm hoi có công trình khoa học đăng trên tạp chí nước ngoài và được Phương Tây biết đến vào loại nhiều nhất nhưng thực chất, trong đội ngũ khoa học Việt Nam tôi chỉ ở hạng áp chót. Chính sách đóng cửa với thế giới Phương Tây (vì phải cảnh giác với các thế lực thù địch) và sự hạn chế về trình độ tiếng Anh làm cho nhiều nhà khoa học xuất sắc của Việt Nam chịu rất nhiều thiệt thòi. Tôi bung ra được không chỉ nhờ biết chút tiếng Pháp, tiếng Anh mà còn do dám quả cảm vượt những rào cản rất khắc nghiệt thời đó.

c – Ý kiến “Tuy số lượng cán bộ KH&CN của ta được đào tạo nhiều, nhưng hầu hết chỉ ở mức vừa xong giai đoạn học việc (như có bằng tiến sĩ mới là xong giai đoạn học để thành người làm nghiên cứu), thường không được rèn luyện thêm trong môi trường KH&CN phát triển để thành nhà khoa học trưởng thành” chắc là không đúng. Nhiều nhà khoa học Việt Nam trong các lĩnh vực y tế, địa chất, tóan học, nông học, khảo cổ, vật lý lý thuyết … không thể xem là chỉ mới “vừa xong giai đoạn học việc”.

d – Nhận định rằng “các nhà khoa học Việt Nam chưa có được môi trường KH&CN thích hợp để có thể làm việc và sáng tạo” là đúng. Nhưng khi nêu yêu cầu bức thiết đối với việc tạo môi trường tốt cho khoa học Việt Nam thì nên đưa yếu tố cơ bản thứ ba lên đầu trong ý kiến “Môi trường này gồm ba yếu tố cơ bản: điều kiện làm việc đủ tốt, lương đủ sống để tập trung cho công việc, các chính sách hợp lý có tác dụng kích thích tinh thần sáng tạo, dấn thân vì khoa học”.

e – Nhận định rằng: “Chính sách phân quyền hoàn toàn hợp lý để tạo sự chủ động, sáng tạo cũng như nhằm giải quyết các vấn đề riêng của địa phương, kể cả tạo cạnh tranh giữa địa phương này và địa phương khác” là đúng; cho nên cần xem xét lại có phải phân quyền là nguyên nhân “mở cửa cho những người có chức có quyền ở địa phương lợi dụng cơ hội đào khoét tài nguyên đất nước để làm giàu cá nhân” hay chính là do ”Luật Đất đai coi đất đai là sở hữu công, do đó dành cho chính quyền quyền thu hồi đất của bất cứ ai. Luật lại giao quyền này cho Ủy ban Nhân dân ở mọi cấp, xuống tận cấp quận, huyện, với giá do chính Ủy ban Nhân dân quyết định”.

g – Ý kiến sau đây đã phản ánh đúng thực tế nhưng khó chấp nhận: “sau khi gia nhập WTO, Việt Nam đã đi theo hướng hầu như mở toang cửa nền kinh tế mà không kèm theo việc thiết lập một hệ thống pháp lý cần thiết nhằm giám sát các mặt trái của nền kinh tế thị trường. Kết quả là Việt Nam đã vô tình xây dựng và củng cố một nền kinh tế tư bản hoang dã phục vụ các nhóm lợi ích (nhất là các tập đoàn kinh tế), phá hoại tài nguyên thiên nhiên, bòn rút của công làm giàu cho cá nhân trong khi lao động chân chính phải khổ sở với đồng lương thấp trước sự leo thang của vật giá”. Bởi vì, nền kinh tế tư bản hoang dã ở Việt Nam đã xuất hiện từ trước khi gia nhập WTO chứ không phải do mặt trái của kinh tế thị trường.

h – Đối với Trung Quốc, bản khuyến nghị viết: “Thách thức từ Trung Quốc không chỉ trong ngoại thương. Các công ty Trung Quốc thắng thầu phần lớn các dự án trọng điểm quốc gia của Việt Nam. Trung Quốc với lối làm ăn không minh bạch, sẵn sàng mua chuộc, lại quả, nên dễ thắng phần lớn các gói thầu lớn ở Việt Nam. Theo ước tính, Trung Quốc chiếm khoảng 50% giá trị thầu trong vòng 10 năm nay, đặc biệt Trung Quốc thắng thầu tới 90% các dự án trọng điểm về điện, dầu khí, viễn thông, cơ khí, hóa chất và 100% dự án khai khoáng. Trong việc thực hiện các dự án này, Trung Quốc đưa nhiều lao động đi theo, kể cả các hình thức bất hợp pháp, thậm chí hình thành những khu cư trú đặc biệt cho người Hoa. Ngoài ra, nhiều chính quyền địa phương còn cho công ty Trung Quốc thuê rừng, thuê bờ biển hàng nửa thế kỷ, kể cả những nơi nhạy cảm nhìn từ góc độ an ninh quốc gia”.

Ý kiến xác đáng trên tương phản một ý kiến mơ hồ khác: “tính chất của ngoại thương Việt Trung hiện nay là quan hệ của một nước tiên tiến với một nước chậm phát triển. Tính chất này vừa tạo ra khó khăn cho kinh tế Việt Nam vừa làm hình ảnh Việt Nam trên thế giới xấu đi nhiều”.

i – Một vài ý kiến đã không thấu đáo đủ mức cần thiết. Trong mục “Cụ thể hóa các biện pháp làm cho giáo dục, đào tạo là quốc sách hàng đầu” chỉ viết: “Cần tăng cường mở rộng và xây dựng thêm các trường, các khoa liên quan khoa học tự nhiên và công nghệ, xây dựng nhiều trường cao đẳng công nghệ để cung cấp đủ lao động cho công nghiệp hoá trong giai đoạn tới”. Phê phán nền công nghệ nước nhà, chỉ viết: “Năm 1996 Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra mục tiêu công nghiệp hóa – hiện đại hóa, chủ trương phấn đấu làm cho Việt Nam trở thành một nước công nghiệp hiện đại vào năm 2020. Từ đó đến nay đã 15 năm, đã đi gần 2/3 đoạn đường dự định mà cái đích còn quá xa vời. Việt Nam chưa có được một ngành công nghiệp áp dụng công nghệ tiên tiến và cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường thế giới”.

Lẽ ra nên chỉ ra cụ thể: cần xây dựng thêm các trường, các khoa gì?, cần ngành công nghiệp áp dụng công nghệ tiên tiến nào? … Do không có được cái lợi thế nhãn quan quốc tế của các nhà khoa học sống ở nước ngoài, nên người trong nước rất kỳ vọng điểm này.

k – Do quá bức xúc trước thực trạng “nội lực Việt Nam đang suy yếu: Kinh tế bấp bênh, giáo dục và y tế xuống cấp, khoa học và công nghệ non yếu, đạo đức xã hội suy thoái, tham nhũng tràn lan, bộ máy nhà nước nhiều bất cập. Trong lúc đó, kinh tế ngày càng lệ thuộc vào Trung Quốc và đe dọa về an ninh từ nước láng giềng phương Bắc ngày càng rõ nét” “Kỷ cương phép nước và nhân phẩm của con người đang bị coi thường. Chưa bao giờ cái xấu, cái giả và cái ác, biểu hiện ở nhiều dạng nhiều mặt, lại xuất hiện nhiều như bây giờ. Các giá trị văn hóa tốt đẹp của nhân loại chưa kịp nuôi dưỡng và bén rễ thì đã bị những cái xấu, cái giả lấn át…”, bản dự án chính trị cho rằng “Phải có cuộc cách mạng về thể chế mới tránh được nguy cơ này và đưa đất nước phát triển bền vững”,đồng thời khẳng định: “Chúng tôi cho rằng ở thời điểm này chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới thực hiện được cuộc cách mạng này”.

Điều khẳng định này vừa đúng, vừa không.

Thật vậy, ở thời điểm này điều mong mỏi ĐCSVN hay một đảng, một thế lực nào lật đổ ĐCSVN đi để làm được cuộc cách mạng thể chế đều là chuyện “rau diếp làm đình, gỗ lim thái ghém”.

Nếu coi “Cốt lõi của cuộc cách mạng mới là dứt khoát từ bỏ sự ràng buộc của một chủ nghĩa, một học thuyết đã không còn sức sống ở cả Việt Nam và trên thế giới. Gắn chặt với học thuyết ấy, chủ nghĩa ấy cũng làm nước ta ngày càng lệ thuộc vào quỹ đạo của phương Bắc ngày càng nặng” thì chắc chắn ĐCSVN không làm. ĐCSVN cũng nhất định không chịu từ bỏ Điều 4 Hiến pháp vì họ không muốn tự sát.

Trông mong ở thế lực khác lật đổ ĐCSVN để làm cuộc cách mạng đó cũng hầu như vô vọng. Các lực lượng đối lập mà ta quen gọi là các nhà dân chủ thì rất yếu. Họ không chỉ khác biệt nhau về nhận thức, về chủ trương mà còn ô hợp bởi không ít phần tử gian manh, độc ác. Có “nhà dân chủ” được xem là kỳ cựu đã từng công khai tố giác tôi có máy photocopy đặt tại nhà để ấn hành tập san Tổ Quốc và tán phát “tài liệu phản động”. Khi nhà văn Trần Khải Thanh Thủy bị đánh vỡ đầu thì có “nhà dân chủ” ra sức khuynh lóat dư luận trong ngoài nước rằng TKTT không bị đánh mà chính cô đã đánh công an. Luật sư Cù Huy Hà Vũ lên tiếng bênh vực nhà văn thì liền bị anh ta vu cáo là đã tằng tịu với TKTT. Cũng “nhà dân chủ” này đã mắng Nguyễn Phương Anh là tự quấn băng quanh đầu, tẩm thuốc đỏ để cào mặt ăn vạ, trong khi Vi Đức Hồi đã chứng kiến và viết trong hồi ký rằng hôm ấy NPA bị công an đánh vỡ đầu khi NPA lặn lội từ Hà Nội lên thăm VĐH ở Lạng Sơn v.v …

Cho nên, tôi đã phải dày công tạo dựng một con đường thứ ba trong dự án liên minh với Võ văn Kiệt, xin phụ tá cho ông, phục hoạt Đảng Lao Động Việt Nam, tạo thế cạnh tranh với hy vọng tất thắng ĐCSVN mà không cần đổ máu, đồng thời đương nhiên hình thành chế độ đa đảng ở Việt Nam. Tiếc rằng, tôi chưa thể nào tiếp xúc ông, kể cả có lần cụ Nguyễn Hộ đã bảo con gái đèo xe máy cho tôi đến nhà VVK nhưng không may hôm ấy ông đi vắng.

Người có thể thủ vai VVK bây giờ là Nguyễn Văn An, Trần Nhơn … nhưng tôi phần đã già, phần không còn uy tín kể từ khi bị chính mấy “nhà dân chủ” bôi bẩn, vu khống là man khai (không có bằng nhưng tự xưng tiến sỹ), gian lận (ăn chặn tiền nước ngoài gửi về cho các tù nhân lương tâm lấy tiền xây biệt thự)  … !

l – Mười bốn vị trong bản dự án chính trị nêu hai nguyên nhân chủ yếu làm cho đất nước lụn bại:

Thứ nhất, là do cơ chế thiếu dân chủ.

“Thứ hai, là hệ quả của nguyên nhân thứ nhất, trong thành phần lãnh đạo đất nước chưa có nhiều người tài giỏi, bản lĩnh, chịu trách nhiệm cao và quy tụ được bên mình những trí thức và cộng sự chân chính. Từ trung ương đến địa phương, nhiều quan chức thiếu cả năng lực và đạo đức cần thiết. Tình trạng bằng cấp giả và chạy chức chạy quyền đã trở thành vấn nạn nhức nhối. Việc lợi dụng vị trí công quyền để trục lợi cá nhân đang là hiện tượng phổ biến ở nhiều cán bộ nhà nước”.

Tôi muốn góp phần chứng minh sự xác đáng của nhận định: “Từ trung ương đến địa phương, nhiều quan chức thiếu cả năng lực và đạo đức cần thiết” bằng vài sự kiện:

- Báo mạng gần đây loan tin cựu tổng bí thư Nông Đức Mạnh vừa lấy một người vợ kém con ông ba tuổi. Chuyện này cũng như chuyện cụ Đỗ Mười tái giá với người giúp việc vì đã ăn nằm với bà ta đến có con, nếu có thật, đều không đáng bàn. Họ thuận mua vưa bán với nhau thì không phạm pháp. Song le, sống trong xã hội không chỉ phải tuân thủ luật pháp mà còn phải hợp đạo lý. Đạo lý Việt Nam quy ước phải sau ba năm tang lễ mới được tái giá. Lấy vợ khác khi vợ chết chưa được một năm là vô đạo. Lại nghe nói con cái ông NĐM viết thư phản đối gửi Bộ Chính trị. Thật là lạ. Ông được coi như có nhiệm vụ chăn dắt, giáo dục tư tưởng cho toàn Đảng, mà sao không thuyết phục nổi con cái trong nhà. Người ta cho rằng muốn tri quốc, bình thiên hạ thì trước hết phải tu thân, tề gia. Không tu nổi thân, không tề nổi gia mà lại trị quốc thì bảo sao quốc không lụn bại.

- Một vài người kể với tôi rằng một cựu Tổng Bí thư khác đã đến thuyết phục một nhà cách mạng kỳ cựu rằng: đừng nên tiếp tục lên án Trung Quốc nữa, phải nhớ ơn Trung Quốc, phải học tập họ như một mẫu mực, phải thần phục họ mới khỏi bị trừng phạt. Tuy mấy người đến kể chuyện đều là những người đứng đắn nhưng tôi vẫn bán tín vì nghĩ răng không có người Việt Nam nào lại ngu xuẩn một cách khốn nạn như thế.

- Đối với ông Tổng Bí thư đương nhiệm, khi nghe ông trả lời Quốc hội rằng “Biển Đông không có gì mới” và trả lởi cử tri quận Ba Đình rằng “Chuyện Biển Đông chỉ là chuyện mấy cái đảo” tôi lại muốn viết thêm mấy bài “Rất đáng phàn nàn về ông Nguyễn Phú Trọng” nữa. Rất may là các bản tuyên bố chung của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với Hà Lan, Nhật Bản …; của chủ tịch nước Trương Tấn Sang với Ấn Độ, Philipine … đều đang bỏ xa bản tuyên bố chung của ông Nguyễn Phú Trọng với Hồ Cẩm Đào.

Dẫu sao đi nữa cũng không nên quá bi quan, hãy hợp sức kiên cường đấu tranh tạo sức ép đủ mạnh để có tự do ngôn luận và có bầu cử dân chủ công khai thực sự thì ắt sẽ xuất hiện nhân tài đảm đương việc nước thật xứng đáng. Thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay không chỉ có Ngô Bảo Châu toán học mà còn có nhiều Ngô Bảo Châu khác đang nung nấu ẩn tàng trong chính trường.

Hà Nội 24 tháng 11 năm 2011

Nguyễn Thanh Giang
Số nhà 6 – Tập thể Địa Vật lý Máy bay
Trung Văn – Từ Liêm – Hà Nội
Điện thoại: (04) 35 534 370

14 Phản hồi cho “Về ý kiến của 14 trí thức Việt Nam ở nước ngoài”

 1. ruby says:

  mấy cha nội ở nước ngoài( pháp, anh, đức, mỹ …)thì cứ lo ở bên đó đi cứ lo đi tranh cử với tổng thống obama trong nhiệm kỳ tới 2012 đi. hoặc tổng thống các nước khác để ” chăm lo cho dân cho cuộc sống , cho mấy người ở nước ngoài cho tốt đi” …chứ VN chúng tôi không cần. hồi đó giờ VN nhờ được gì ở 14 ông giáo sư kia? hay là 14 ông sinh ra nhờ máu mủ người VN. nếu không muốn nhìn nhận mất gốc rể mình thì thôi luôn đi chứ đừng đi phân bua lôi kéo người khác làm gi. Một lũ ngu.

 2. sakura says:

  Một lũ phản động!toàn những ý tưởng điên rồ,chắc là mắc bệnh hoang tưởng hết rùi!mấy người đáng ra phải sinh vào khoảng Thế kỷ 18, hay đầu 19 nhưng không được đầu thai vào những nhà quan lại, địa chủ hay bọn tay sai mà phải sinh ra trong những gia đình nông dân bị bọn thực dân, đế quốc đàn áp, bóc lột xem có tỉnh mộng ra không?cứ mở miệng ra là thế này thế kia! chắc đất nước VN này phải như mấy nc châu Phi hay Trung Đông thì mấy người mới thỏa nguyện???

  • Kẻ Vọng Ân says:

   Sinh trong gia đình nông dân bị chính sách “CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT” của HCM, LDuẩn cũng đủ tôi mạng rồi, đâu cần thực dân đế quốc đàn áp….( Tỉnh mộng từ lâu rồi )

 3. Vị Nhân says:

  Trông đợi một thế lực lật đổ đảng CS thì không khác gì “rau diếp làm đinh, gỗ lim thái ghém”. Xin thưa với ông NT Giang, thế lực đó là thế lực “nhân dân”. Chắc ông quên sử Việt hay không nghe, không biết gì về sự sụp độ cuả chủ nghĩa CS trên toàn thế giới hay những cuộc CM vừa mới hay đang xảy ra? Đừng vì chuyện nhỏ(cay cú với những nhà”dân chủ giả cầy”) mà bi quan như thế ông Giang ơi!

  Ông cũng đừng làm cho nhiều độc giả chết vì cười khi nghe ông nói về dự tính “liên minh” với Võ Văn Kiệt để phục hoạt đảng Lao Động (tiền thân cuả Đảng CSVN) và vì thế “đương nhiên” hình thành chế độ đa đảng ở VN.

 4. Ld says:

  Nguyễn phú Trọng phát ngôn biển đảo VN cũng như ông bí thư chi bộ phường ở SÀI GÒN nói đảo HOÀNG SA là CÁI ĐẢO CHIM ỈA có gì mà om sòm la lối bạn giũ ( TQ ) cũng như ta giữ ( VN ) còn Nông đức Mạnh thì thói trăng hoa giống cha ( rau nào sâu nấy ) cái tay đào hoa này cũng làm được 2 nhiệm kỳ QH và 2 nhiệm kỳ TBT đcsVN là oách lắm rồi ….Viết mấy dòng trong mùa mưa lũ ở xứ miền trung gian khổ mà bị cúp điện liên miên …trong lúc nước đầy hồ xã lũ làm dân chúng điêu đứng trở tay ko kịp …ôi tự hào VN quang vinh …đang có đảng lo …QH lo …NN lo …và quan tham tự do tham nhũng còn dân thì vật lộn với bão giá và lạm phát + giá điện ,giá nước ,giá xăng dầu ngất ngưỡng , sắp đến vàng SJC do nhà nước quản lý độc quyền người dân chỉ biết lao động kiếm ăn qua ngày đoạn tháng …tất cả có đảng cs và TQ lo …

 5. Trần Khả says:

  HỞI CÁC VỊ TRÍ THỨC YÊU NƯỚC, CÁC NHÀ DÂN CHỦ TRONG NƯỚC, NGOÀI NƯỚC HÃY TẬP TRUNG NỘI LỰC, TIỀM LỰC CHỜ THỜI CƠ XÓA BỎ CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN VIỆT NAM.

 6. D.Nhật Lệ says:

  Xin nói thẳng,những trí thức VN.xứng đáng gọi là trí thức rất ít,may lắm chỉ đếm được trên 10 đầu ngón tay !
  Trong số đó,tôi đánh giá cao tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang,Hà Sĩ Phu tức Nguyễn Xuân Tụ v.v bởi họ dám nói
  thẳng thừng quan điểm chính trị của họ là đòi hỏi 1 chế độ dân chủ cho nước VN.,không phải như những trí
  thức khác chỉ dừng lại ở mức kêu gọi nới rộng dân chủ cho dân nhưng vẫn tin cậy nhà nước VC.làm cái
  việc gọi là lãnh đạo “cuộc lột xác” hay nói như Nguyễn Trung là nắm lại “ngọn cờ đầu” (?) v.v. và v.v.
  Đáng tiếc thay,số này lại chiếm số đông nên nếu chỉ kêu gọi VC.cải cách thì họ phải chờ đến ‘Tết Congo’
  ,nghĩa là họ kêu gọi trong sa mạc,họ làm cái việc bất khả thi hay nói theo English là “mission impossible”.
  Về bác NTG.,dù bị VC.chĩa mũi dùi tấn công ngay trong nhà qua một số cựu chiến binh nghe lời xúi giục
  của công an VC.ông còn bị ngay chính vài ‘trí thức’ nước ngoài nhưng thiên tả (mất nước mà vẫn còn thiên
  tả) tiếp tay ĐÁNH HÔI chê bai ông,điển hình như trên blog của mình,Trần H Dũng dẫn nguồn tin của báo
  CAND.(ngày 6-12-08) thế này “Đội lốt ‘dân chủ’,ăn chận đô la : Nguyễn Thanh Giang” ??? Ôi ‘trí thức’ gì
  mà lại a dua với chính quyền để mạt sát người trí thức khác như ở nước ta không ? Ấy thế mà mỉa mai
  thay họ lại ngộ nhận mình là “thiên tả”.Đúng nghĩa thì thiên tả là biết BÊNH VỰC người bị đàn áp,chống
  lại bất cứ nhà nước nào độc tài áp bức,vi phạm nhân quyền và dân quyền nhưng ở đây ngược lại,khoa
  bảng VN. tự nhận mình là thiên tả mà chỉ muốn nịnh bợ chính quyền,thiếu điều…cúi xuống qùy lạy chúng !
  Quả là đau xót cho dân VN.ta có ‘trí thức’ thiên tả…NGƯỢC ĐỜI như thế này ! Hay nói như nhà văn Trần
  Trung Đạo trong bài ông viết cách đây vài năm là Trí thức xã hội chủ nghĩa,nổi đau của dân tộc VN. (tôi
  nhớ có thể sai 1,2 chữ nhưng ý chính là vậy.Muốn biết rõ hơn xin đọc lại trên Talawas).
  Để dìm bác NTG.xuống tận đáy bùn đen,VC.mạo chữ viết của NTG.gửi thư đến nhà nhà văn Dương Thu
  Hương nhằm gây mâu thuẫn cho 2 nhân vật lúc ấy hiện thân như trí thức phản kháng chế độ CS.Đáng
  buồn là nhà văn DTH.bị mắc quỷ kế của VC.mà quay lại tấn công nhà trí thức NTG.Ngoài DTH.bác Giang
  còn bị vài người khác xỉa xói nên kể như VC.đã thực hiện xong màn triệt hạ uy tín của bác NTG.qua chính
  những người ủng hộ dân chủ.Kể từ đó,phong trào ủng hộ dân chủ yếu dần đi vì VC.liên tục gây LY GIÁN !
  Điều phải xét mình nghiêm khắc là những người ở ngoài thay vì ủng hô họ thì lao vào mỗi người thụi một
  kiểu theo cách tiểu nhân của mình khiến cho tình hình hiện nay chưa được lạc quan như bác nói.
  Tiếp tay gây ra thảm trạng này là “trí thức” Ở NGOÀI vỗ ngực MẠO DANH là thiên tả,chứ không phải ai
  khác cả ! Xin cầu qúy vị đừng về huà với nhà nước VC.phản động và bán nước hiện nay đề cứu lấy nước
  trước bọn đại Hán vì “cứu nước như cứu hỏa”.Bọn VC.đang đặt ý thức hệ trên cả chủ quyền đất nước,
  chẳng lẽ qúy vị cũng đồng ý với chúng hay sao ???
  Mong thay !

  • Trung Kiên says:

   Tôi đồng ý với phần nào quan điểm của bạn D.Nhật Lệ

   Tuy nhiên, tôi xin thưa với bác Nguyễn Thanh Giang thế này;

   Hơn ai hết, Bác là người sống với csvn lâu rồi, nên thừa biết rằng chúng rất quỉ quyệt, gian manh và xảo trá…mạo danh viết thư giả, hay ngụy tạo chứng cớ là sở trường của ma quỉ…

   Chỉ tiếc rằng Bác đã không kiên trì, vội “đầu hàng” hay chùn bước vì những đánh phá và vu khống của csvn!

   “Chuông đồng” càng đánh rửa, kỳ cọ càng kỹ thì càng thêm sáng nước. VÀNG càng thử lửa, thì càng tỏ lộ rõ thực chất vàng ròng…Bác Giang không nên vì một vài kẻ tiểu nhân “đội lốt dân chủ” đánh phá mà vội siêu lòng…

   Nếu Bác..” đã phải dày công tạo dựng một con đường thứ ba trong dự án liên minh với Võ văn Kiệt…hay bất cứ với ai, thì hãy tiếp tục con đường của mình! Cần phải “nắm bắt thời cơ” để tạo thế cho DÂN CHỦ Việt Nam!

   Không lẽ chỉ vì…”chưa thể nào tiếp xúc ông, kể cả có lần cụ Nguyễn Hộ đã bảo con gái đèo xe máy cho tôi đến nhà VVK nhưng không may hôm ấy ông đi vắng“…mà Bác bỏ rơi ý tưởng của mình…

   Nếu thế thì thật đáng tiếc, việc nước non, thế chính trị mà còn làm tùy hứng, tiện thì làm…không thì thôi, thì không thể nào là “Chiến Sĩ Dân Chủ” được, phải không Bác???

  • Trong số này có người đã từng coi Lê Duẩn, Lê Đức Thọ là các nhà đại trí như ,Trần Hữu Dũng tên đặc công nằm vùng CÙNG VỚI Trần Chum Ngốc và Nguyễn Ngọc Giao cùng nhóm Diễn Đàn ÔNG CUỘI

   Tố Hữu là nhà thơ yêu nước trong sáng và coi cuộc nội chiến tàn khốc được khoác vỏ „chiến tranh giải phóng“ sặc mùi ý thức hệ do Đảng cộng sản VN thực hiện là chính nghĩa!
   Lấy mộng làm thực của 14 nhà khoa bảng !

   Tôi Nguyễn Hữu Viện xin đi xa và quá đà hơn :

   Bọn trí ngủ “ăn mày quá khứ” đa số là SINH VIÊN MIỀN NAM du học BÀY ĐẶT chạy theo đuôi ( suiveur !) THÂN CỘNG ….
   Bản chất của chúng là NHỮNG nường kiều thời đại BÁN TIỂU ÓC nuôi ĐẠI TRÔN …
   Chính bọn lưu manh trí thức này đã ĐUN ĐẨY Tổ Quốc cùng với lũ tội đồ HCM vào vòng quỹ đạo chư hầu của Tàu cộng
   Bọn lưu manh 14 tên tình cờ trùng 14 heo nọc + heo nái BỘ TRÍNH CHỊ …
   Chính ra khi qua Singapore HỘI (th)ẢO HÈ chúng phải lập đàn cúng lạy ĂN NĂN TỘI LỖI ….của chúng

   ĐỌC TIẾP

   http://tintuchangngay.info/2011/11/18/l%E1%BA%A5y-m%E1%BB%99ng-lam-th%E1%BB%B1c-c%E1%BB%A7a-14-nha-khoa-b%E1%BA%A3ng/

   • D.Nhật Lệ says:

    Thử điểm mặt mấy nhà khoa bảng trên đây mà ai quan tâm thời cuộc cũng đã
    nhẵn mặt từ lâu.(trừ một số ít chưa biết rõ quan điểm chính trị của họ) :
    -Cao Huy Thuần là linh hồn và lãnh tụ chủ chốt của Biến động miền Trung 1966,
    người khét tiếng với chủ trương dân chủ là dân chủ trong đảng (CS.).
    -Ngô Vĩnh Long là sinh viên du học thân cộng phản chiến,dù ông ta đánh phủ
    đầu bàng cách hỏi có chứng cớ nào cho là ông nằm vùng cho VC.hay không,
    nhưng người ta biết qua những hoạt động và quan điểm ủng hộ VC.của ông.
    -Nguyễn Văn Tuấn từng đại diện Việt kiều Úc đón tiếp Nông Đức Mạnh qua Úc
    -Nguyễn Ngọc Giao từng hoạt động thân cộng toàn thời ở Pháp.
    -Trần Hữu Dũng như tôi đã dẫn nguồn trước đó.
    Những nhân vật khác thì hơi đáng ngờ.Một số rất ít ủng hộ dân chủ như tiến sĩ
    Giáp Văn Dương,Nguyễn Tiến Dũng là 2 người trẻ tuổi,sợ bị ảnh hưởng của
    vài lão thành cách mạng…chầu rìa như CHT,NNG,HDT.Còn gs.PXY.hình như không có chính kiến rõ rệt,số này còn có Trần Văn Thọ ở Nhật,Vĩnh Sính (?).

   • Vân Nam says:

    Cao Huy Thuần, Nguyễn Ngọc Giao “full time” thân Cộng!
    Trần Hữu Dũng con Trần Hữu Nghiệp(Bác sĩ) Cộng Sản.
    Ngô Vĩnh Long con Ngô Bá Thành, con Phạm Thị Thanh Vân, cháu ngoại Phạm Văn Huyến bị c/q VNCH ném qua cầu Hiền Lương năm nào!

   • Trung Kiên says:

    Hình như chúng ta, những người “chống cộng” vẫn còn lủng củng trong ngôn ngữ…khi nói tới những tên nằm vùng hoat động cho csvn phá hoại miền Nam là “cách mạng”?

    “CÁCH MẠNG” là gì…nếu không phải là lật đổ chế độ cũ, xây dựng chế độ mới tiến bộ hơn…Hay là một cuộc biến đổi nhằm làm thay đổi lớn, theo chiều hướng tiến bộ, trong lĩnh vực nào đó: cách mạng khoa học?

    Nhưng thực tế cho thấy, từ khi ông HCM và đảng csvn cõng CNCS vào Việt Nam thì chỉ gây thêm chết chóc, đau khổ, đất nước tan hoang và kiệt quệ…!

    Ngay cả cuộc phản loạn 1/11/1963 cũng mệnh danh là “cách mạng”, nhưng thực chất chỉ là cuộc phá hoại, diệt nhân tài, phỉ báng nhân phẩm và đạo đức con người…tiếp tay với ngoại bang (Mỹ) và csvn phá bỏ VNCH?

    Đối với tôi, tất cả những hành động trên đều là phá hoại và phản quốc, hại dân!

 7. Tôi rất quý bác Giang, tuy nhiên bác bàn về người trí thức VN thì tôi cũng có quyền bàn về trí thức ấy, và cái nhìn của tôi về trí thức VN khác với quan điểm của bác rất nhiều, vì tôi thấy trí thức VN hiện tại phần lớn chỉ đề nghị nhưng chưa đưa ra một giải pháp cụ thể để giải thể cái đảng ác ôn VC.

  Những người trí thức làm công việc trên chỉ nước đổ lá môn, VC sẽ để ngoài tai vì như bác biết chuyện đàn gải tai trâu, bọn to đầu VC không có trình độ để hiểu người trí thức nói gì, vì XHCN là đỉnh cao trí tuệ. Đỉnh cao trí tuệ mà ngồi nghe chuyện lảm nhảm của người trí thức hay sao?, cho nên việc làm người trí thức hải ngoại chỉ đi theo vết xe củ của tướng Kỳ, sẽ thất vọng tràn trề và bị quy tội phản cách mạng, phản động sẽ không bao giờ nhận hồi âm. May mà những người trí thức này sống ở ngoại quốc, nếu những người này sống tại VN đề nghị kiểu này sẽ bị ném phân vào nhà và sẽ bị diệt trừ trong trứng nước như Tu Viện Bát Nhã ở Lâm Đồng, hoặc bị xử án với bản án nặng nề như LS Cù.

  Tàu sẽ đánh VC là điều không tránh khỏi, tôi tin chắc 100% nếu VC không muốn làm đứa con ngoan ngoãn gọi dạ bảo vâng. VC muốn sống kiếp sống giàu sang bóc lột thì phải vâng lệnh kẻ trên, bắt buộc cúi đầu tâng bốc người chủ. VC là tên cháy túi, nếu không có sự viện trợ của Tàu bằng những bao thơ thì làm sao chúng tồn tại, số lương căn bản của VC là loại lương chết đói, chỉ sống vài ngày là xong. Bác khuyên chúng đừng đừng tham nhũng, không khác gì bác đập nồi cơm sinh tử của chúng, làm sao chúng nghe bác. Chuyện tham nũng là chuyện quốc sách, hái ra tiền rất dễ mà khỏi cần đổ mồ hôi, sôi nước mắt, có tên VC nào ngu mà từ chối công việc sinh tồn ấy. Tàu muốn làm chủ thế giới thì phải trừng trị bọn phản cách mạng VC, nếu không, VC sẽ làm cản bước đi lên của Tàu trong tương lai. Tàu càng do dự thì Tàu mang lấy hậu quả không tốt sau này.

  Người trí thức nếu không tham dự chính trường, không muốn làm chính trị thì khó quay chiều lịch sử. Kẻ nào muốn thay đổi vận mệnh VN phải tham dự chính trường, phải làm chủ nhân ông của đất nước. Nếu người trí thức chỉ muốn làm thợ thì không khác gì mấy ông VC là người thợ ngoan ngoãn của người chủ Tàu và Tàu đang vạch hướng đi nhân bản đích thực cho đứa đầy tớ trung thành nhưng chưa đáng tin, cần nhiều lần cải tạo tư tư mới dám tin.

  Còn nhiều điều muốn bàn cùng bác về người trí thức nhưng còn nhiều điều để nói, nói suốt đời cũng chưa hết. Xin tạm dừng nơi đây, chúc bác trường thọ, an khang để vững bước đấu tranh cho thế hệ tương lai VN.

 8. Lê Thiện Ý says:

  Nguyễn Phú Trọng là tên Việt gian bán nước mới bảo “biển Đông chỉ là chuyện mấy cái đảo” (sic) hay: “Biển Đông ko có gì mới” Chỉ có “nhắm mắt xuôi tay” mới không biết những bức bối cuả thời sự mà NGƯỜI VIỆT NÀO CŨNG THẤY. Hắn là ĐẦU ĐẢNG CSVN,KẺ LUÔN CHỦ TRƯƠNG 4 TỐT 16 CHỮ VÀNG ĐẦY PHẢN ĐỘNG VÀ Ô NHỤC !
  Rất tiếc MỌI TIẾNG NÓI YÊU NƯỚC, BẰNG LƯƠNG TÂM TRONG SÁNG, VỚI Ý THỨC TRÁCH NHIỆM VÀ TÀI NĂNG TÂM HUYẾT ĐỀU BỊ GẠT BỎ THẲNG TAY !
  ĐÓ LÀ TỘI LỖI CUẢ CS, LÀ NỖI BẤT HẠNH LỚN CHO VN !

  (BBT: Đề nghị bạn không lạm dụng chữ in hoa)

Phản hồi