WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

4 Phản hồi cho “Hoàng Sa, Trường Sa – nỗi đau mất nước”

 1. Trương Phi says:

  Phê bình họa sĩ một phát nhé: vẽ chưa đầy đủ. Thằng tàu nó đã chiếm một phần tây nguyên của ta rồi , sao không thấy màu đỏ ở đó? Vẽ đi, đừng ngại. Vẽ đi, vẽ đủ đi, để cho dân ta biết mà căm thù tất cả bọn chúng, bọn cướp nước cũng như bọn bán nước.

 2. vungu says:

  Đừng no ( lo ) Bộ đội ” anh hùng ” đánh thắng thực dân Pháp , thắng luôn đế quốc Mỷ, Ngụy , hiện sau tháng 5 năm 1975 có thêm nhiều..nhiều anh hùng như : CSCĐ,CSGT,Công An,Dân Phòng,vài năm gần đây có thêm…Nhân dân tự phạt ..sẻ đánh tiêu .. bọn phản động trong nước;;!! do thế lực thù địch xuối dục . Biển , đảo , biên giới , cao nguyên có người anh em láng giềng bảo vệ… . Tướng , Sỉ Quan phải lo làm việc ich lợi khác cho….????? . Người dân được hương nhiều..nhiều nhửng : lể hội , thi hoa hậu , xem chân dài biểu diển thời trang , xem ca sỉ trình diển nhạc , nhiều.. nhiều không kể hết được…

 3. td says:

  Các triều đại vua chúa VN trước đây đã ra sức chống giặc Tàu đễ bảo vệ bờ cõi VN …Nhưng đến thời cộng sản của HCM …đã đễ mất đất biên giới phía bắc VN …mất biển Đông như Hoàng Sa – các đảo Trường Sa do cs VN thông đồng buôn dân bán nước …thỏa thuận cho Tàu chiếm trọn đảo HOÀNG SA năm 1974 …mà Trung cộng dựa vào công hàm Phạm văn Đồng năm 1958 dưới thời HCM …đến năm 1988 đảng cs cũng che dấu sự chiếm đống bằng vũ lực của Tàu cộng ..giết chết hàng chục bộ đội cs VN …mà không một lời lên án ..như vụ Trung cộng xâm lược biên giới 6 tỉnh phía bắc VN năm 1979 …Nhìn chung chế độ cs làm mất biên giới – biển đảo nhiều nhất trong các triều đại qua các thời kỳ trị vì dân tộc , QG VN , Như vậy là chế độ cs manh nha bán lãnh thổ cho đ/c cộng sản bắc kinh Trung cộng …CS VN là kẽ tội đồ buôn dân bán nước VN cho đ/c 4 tốt 16 chữ vàng giả dối …chống bắt người biểu tình chống Trung cộng .

 4. dân đen says:

  thời xưa ở miền bắc xã nghĩa cứ ra ngõ nà gặp anh hùng
  bây giờ tàu khựa ló nhuộm máu hải đảo, ló nhuộm máu đất niền
  anh hùng đâu cả rồi ? Sao toàn thấy bọn du thủ du thực, côn đồ
  được đãng cướp cho mặc áo quần chúng tự phát ?
  Thời đại thông tin toàn cầu mà bọn bây cứ nghĩ dân ngu, dân i tờ
  Khinh thường dân í nà tự sát các con ạ !

Phản hồi