1 Phản hồi cho “Thác Bản Giốc”

  1. lê ngọc hân (dì tư bánh bèo) says:

    hão lớ ! cứ làm bộ ký mười mấy chữ dzàng khè và mấy cái hão hão là thác, sông, hồ hay biển của nước nào cũng đều là ao nhà của ta, muốn tắm ở đâu cứ tuột quần ra là tắm. Hão ló !

Phản hồi