|

Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã hành xử hợp lý khi ký công ước 1958

LTS: Trên diễn đàn này, đã có rất nhiều bài viết, ở các mức độ khác nhau, phê phán công hàm 1958 do thủ tướng Phạm Văn Đồng ký kết. Nay chúng tôi xin đăng tải một bài khác với những phản biện của một luật sư, bênh vực cho vị cố thủ tướng Phạm Văn Đồng. Hy vọng, sự mổ xẻ từ những góc cạnh khác nhau, sẽ đem tới một cái nhìn đúng đắn về một sự việc diễn ra hơn nửa thế kỷ trước.

——————————————————

Thời gian qua, có nhiều giải thích khác nhau chung quanh Công hàm của Thủ tướng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Phạm Văn Đồng gửi Quốc vụ viện Trung Quốc liên quan đến lãnh hải Trung Quốc vào năm 1958, khiến nhiều người hiểu không đúng bản chất vấn đề. Qua nghiên cứu tài liệu, bước đầu chúng tôi xin có một số ý kiến giải thích sau đây:

1. Tuyên bố 1958 của Trung Quốc vi phạm Luật quốc tế:

Ngày 4 tháng 9 năm 1958, Ban thường trực quốc hội Trung Quốc thông qua tuyên bố về lãnh hải Trung Quốc. Tuyên bố có 4 vấn đề nhưng có 1 vấn đề tối quan trọng là định nghĩa về “đường cơ sở” (còn gọi là đường căn bản) như sau:

“Các đường thẳng nối liền mỗi điểm căn bản của bờ biển trên đất liền và các đảo ngoại biên ngoài khơi được xem là các đường căn bản của lãnh hải dọc theo đất liền Trung Quốc và các đảo ngoài khơi”.

Từ định nghĩa về đường cơ sở này, phía nước bạn Trung Quốc đã xác định tiếp ranh giới nội thủy và lãnh hải của họ một cách sai lầm trong bản tuyên bố như sau:

Phần biển 12 hải lý tính ra từ các đường căn bản là hải phận của Trung Quốc. Phần biển bên trong các đường căn bản, kể cả vịnh Bohai và eo biển Giongzhou, là vùng nội hải của Trung Quốc. Các đảo bên trong các đường căn bản, kể cả đảo Dongyin, đảo Gaodeng, đảo Mazu, đảo Baiquan, đảo Niaoqin, đảo Ðại và Tiểu Jinmen, đảo Dadam, đảo Erdan, và đảo Dongdinh, là các đảo thuộc nội hải Trung Quốc.”.

Tuyên bố của nước bạn sai lầm và vi phạm Luật quốc tế ở chỗ nào?

Trước hết xin nói qua về đường cơ sở. Khi ta đọc định nghĩa trong văn bản, do văn bản pháp luật đòi hỏi sự diễn đạt súc tích cô đọng nên thành ra khó hiểu với một số người, nên xin “diễn nôm” ra cho dễ hiểu. Theo đó, thì đường cơ sở chính là một cái “ranh đất liền”. Tương tự như khi làm nhà thì ta xác định ranh đất của ta tới đâu để xây nhà khỏi phạm lộ giới vậy.

Lẽ ra “ranh đất liền” của một nước là phải lấy đường bờ biển của nước ấy. Nhưng đường này trên thực tế đôi lúc quá quanh co khúc khuỷu, dẫn tới việc xác định bề rộng lãnh hải phức tạp, nên các nhà lập pháp quốc tế phải đưa ra một khái niệm gọn gàng, dễ xác định hơn, là đường cơ sở. Theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển, thì đường cơ sở là một đường gần gũi với đường bờ biển. Người ta xác định đường này để từ đây đo ra ngoài khơi nhằm xác định lãnh hải của nước mình.

Nhưng với Trung Quốc, “ranh đất liền” mà họ xác định vào năm 1958 ấy hoàn toàn không gần gũi với đường bờ biển của họ chút nào, mà họ kéo tuốt nó ra ngoài khơi, quàng vào các đảo xa xôi, trong đó có những đảo họ mới “giành lấy” chủ quyền ngay trong bản tuyên bố này. Như vậy vấn đề căn bản đầu tiên là xác định “ranh đất liền”, họ đã quá sai. Xác định tiền đề sai, dẫn theo hàng loạt cái sai khác. Rõ ràng đường cơ sở của nước bạn Trung Quốc là một khái niệm không phù hợp với Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển năm 1982 mà chính họ đã phê chuẩn. Có thể nói đây là một đường cơ sở “không giống ai”. Lẽ ra sau khi tham gia Công ước 1982, họ phải điều chỉnh lại đường này mới đúng nhưng họ đã không làm thế.

2. Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký công hàm 1958 là đúng vai trò:

Một số người thắc mắc vì sao Thủ tướng Phạm Văn Đồng lại có thể tự mình ký công hàm 1958 mà không được sự ủy nhiệm của chủ tịch nước đương nhiệm khi ấy là Chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc được sự ủy nhiệm của Quốc hội. Từ đó họ cho rằng Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký sai vai trò.

Chúng ta cần biết, thủ tướng, trong vai trò người đứng đầu chính phủ, hoàn toàn đủ tư cách ký công hàm nêu rõ quan điểm của chính phủ mình đối với một vấn đề quốc tế mà không cần bất kỳ sự ủy nhiệm nào (một số chức danh có thể ký những điều ước quốc tế liên quan mà không cần ủy nhiệm thư như nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ, bộ trưởng ngoại giao, người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao, trưởng phái đoàn tại hội nghị quốc tế, tổ chức quốc tế..).

 3. Công hàm 1958 không có giá trị “thỏa thuận lãnh thổ biên giới”.

Quan điểm cho rằng công hàm 1958 mặc nhiên thỏa thuận về một số vùng đảo và biển thuộc Trung Quốc như tuyên bố 1958 của nước bạn Trung Quốc là sai lầm. Theo Luật quốc tế, giá trị của công hàm chỉ là nêu quan điểm của chính phủ một nước về một vấn đề quốc tế, nói nôm na giống như là một tiếng vỗ tay đồng thuần hay một lời la ó phản đối. Chỉ khi nào Việt Nam ký hiệp định với Trung Quốc trong đó nêu rõ những vùng biển và đảo nào đó thuộc Trung Quốc thì khi đó mới có giá trị thực thi.

Chúng tôi lấy ví dụ, với Tuyên bố 1958 của Trung Quốc, Thủ tướng Canada hoặc Thủ tướng Ý chẳng hạn, nếu muốn thì họ cũng có thể ra công hàm ủng hộ Trung Quốc như công hàm 1958 của chúng ta, mặc đầu họ không có chung biên giới với Trung Quốc. Có nghĩa là, công hàm không có giá trị thỏa thuận.

 4. Sự khéo léo của Công hàm 1958:

Vào thời kỳ 1958, bề rộng lãnh hải của các nước tiếp giáp biển chưa thống nhất. Trước đó đa phần đều lấy bề rộng 3 hải lý tính từ đất liền. Cho đến năm 1958, một số nước đã tăng bề rộng lãnh hải lên 12 hải lý. Và Trung Quốc cũng tăng lên như thế trong Tuyên bố 1958. Điều này chẳng có gì đáng nói nếu như họ xác định đường cơ sở đúng như thông lệ quốc tế khi đó.

Vào năm 1958, trong bối cảnh Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đang quan hệ với Trung Quốc, việc ra công hàm ủng hộ Tuyên bố 1958 của nước bạn Trung Quốc là không thể không làm. Khổ nổi tuyên bố của nước bạn quá ngạo ngược về cái “ranh đất không giống ai” đó. Như vậy thì công hàm phải viết thế nào đây?

Nghiên cứu Tuyên bố 1958 của Trung Quốc chúng tôi thấy, tuyên bố đề cập đến 4 vấn đề như sau:

Bề rộng lãnh hải là 12 hải lý tính từ đường cơ sở (đường căn bản).

Kéo đường căn bản quàng lên các đảo thuộc và chưa thuộc chủ quyền của Trung Quốc tít ngoài khơi.

Xác lập chủ quyền lãnh hải và không phận của Trung Quốc nêu trong Tuyên bố 1958.

Nêu vấn đề Ðài Loan và các đảo phụ cận, quần đảo Penghu, quần đảo Ðông Sa, quần đảo Tây Sa, quần đảo Trung Sa, quần đảo Nam Sa, và các đảo khác.

Tuy nhiên, Công hàm 1958 của Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã khéo léo công nhận chỉ 1 vấn đề là bề rộng lãnh hải 12 hải lý mà thôi. Công hàm viết: “Chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tôn trọng quyết định ấy và chỉ thị cho các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung Quốc trong mọi quan hệ với nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa trên mặt biển”.

Công nhận hải phận 12 hải lý là phù hợp thông lệ quốc tế khi đó và phù hợp Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển 1982 về sau. Nhưng cũng chỉ là vấn đề hải phận 12 hải lý. Công hàm không hề nhắc đến 3 vấn đề còn lại. Chúng ta lưu ý, vấn đề thuộc luật pháp cần được hiểu, cái gì được nói ra thì chỉ là cái đó. Nếu như công hàm 1958 viết rõ: “Chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ủng hộ toàn bộ nội dung của Tuyên bố…” thì mới bao hàm cả 4 vấn đề.

Từ đó chúng tôi kết luận: Công hàm 1958 không thể là nguyên nhân dẫn đến các rắc rối về sau liên quan đến chủ quyền biển đảo giữa Việt Nam và nước bạn Trung Quốc. Việc nước bạn Trung Quốc có những tuyên bố thiếu phù hợp gần đây là do sự chủ động của họ.

TP.HCM ngày 11/12/2011

Luật gia Trần Đình Thu

Nguồn: Quechoa.info

 

 

100 Phản hồi cho “Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã hành xử hợp lý khi ký công ước 1958”

 1. Hi x Pham says:

  Luat gia gi ma dan don qua the ngai oi, ngai hoc truong nao ma ngai u me the. Noi nhu ngai, bien luan nhu ngai dung chi dung voi ke manh. Ve viec nay giac Cong yeu, Tau Cong manh Tau Cong chi can
  lay roi quat vao dit may ngai giac Cong roi moi chi to giay lon cua ngai Van Dong thu tuong rieng cua cac
  ngai phan thi hanh. Xong roi hieu chua ngai luat gia. Chi co may ngai giac Cong luon tho ngai Mao
  chu tich moi co nhung lap luan nhu vay : …”Tho Mao chi tich Xit ta Lin bat diet” Do la ton chi cua cac ngai giac Cong tu khi cuop chinh quyen tu chinh phu TRAN TRONG KIM ( o tu Phap nhu tuyen truyen).

 2. HẢI SƠN says:

  Một hành vi HÈN HẠ lại được thực hiện từ 1 lãnh đạo tối cao của 1 nước ? ngày xưa cái tội ăn cắp thường bị … chặt tay ! ngày nay ăn cắp cũng bị tóm vào nhà đá. Vậy 2 tên ăn cắp này phải xử nó chặt tay hay vào nhà đá ? Thật là SIÊU TRỘM ! có khác nào tài sản trong túi người ta, nhưng anh Hồ này lại viết giấy ký bán cho người khác. Nghe như chuyện tiếu lâm mà không ngờ có thiệt.

 3. Dao Cong Khai says:

  Đúng rồi, các đồng chí VC lúc nào cũng đúng hết. Đảng là sáng suốt và tài tình…!

  Thủ tướng răng vổ Phạm Văn Đồng của ta ký công hàm ủng hộ đường biên giới của Trung Quốc bao gồm tới đảo Hoàng Sa và Trường Sa của ta, cái đó là văn kiện ngoại giao hữu nghị lúc ta và Trung Quốc đang có mối liên hệ mật thiết thôi. Canada nó cũng có quyền ủng hộ Trung Quốc giống như vậy. Nhưng ta ký công hàm suông chứ ta đâu có ký hiệp định rõ ràng với Trung Quốc mà quần chúng phải lo sợ. Thủ tướng là đại diện và tiếng nói cho cả nước ta. Nhưng thủ tướng Phạm Văn Đồng của ta ký và tuyên bố cái công hàm đó chẳng qua là tuyên bố chơi thôi, quần chúng đừng để ý tới chuyện đó. Khi nào thủ tướng mình qua bên Tàu hội nghị rồi ký 1 hiệp định rõ ràng với Trung Quốc thì quần chúng mình mới nên sợ. Thôi cứ vui vẻ đi các đồng chí ơi. Ta thắng Mỹ thắng ngụy là hãnh diện rồi. Trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước, mình còn nợ Trung Quốc khối đây, nó đâu có thèm đòi mình trả ơn cái gì đâu. Chơi với Trung Quốc lúc nào ta cũng có nãi đấy. Luật sư XHCN mình nghiên cứu đấy nhá, không phải nông dân đâu.

  Với lại hồi đó năm 1958 mà, chỗ đó của Ngụy, có phải của mình đâu mà các đồng chí tiếc. Trung Quốc vĩ đại nó còn giúp ta súng đạn đánh chiếm được cả miền Nam, nó còn chưa đòi ta trả ơn, tiếc gì mấy cái đảo hoang vu đấy. Đảo của Ngụy thì ta mới ủng hộ để Trung Quốc nó lấy. Trung quốc nó chiếm được cũng như ta chiếm được, cùng là các đồng chí vô sản XHCN anh em với nhau chứ có ai xa lạ đâu.

 4. Đinh Ngọc Minh says:

  Vào cuối đời ông Phạm Văn Đồng do quá hối hận vì điều này nên đã vào chùa Đậu ở Hải Dương mà phát tâm qui y sám hối. Ông Trần Đình Thu có biết chuyện này hay không ?

 5. noileo says:

  Công nhận bản tuyên bố của ông Trần Đình X,[trong đó nêu rõ A, B, C, D và Trần Đình THu là con của ông Trần Đình X], khẳng định sự tôn trọng bản tuyên bố của ông Trần Đình X, lại không có nghĩa là công nhận Trần Đình Thục là con của ông bà Trần Đình X?

  Không có một ngôn ngữ & cú pháp Việt nam, tây Tàu Mỹ Nhật nào lại có thể có một ý nghĩa như trên.

  Một khi công nhận bản tuyên bố của ông Trần Đình X, trong đó nêu rõ A, B, C, D và Trần Đình Thu là con của ông Trần Đình X, một khi khẳng định sự tôn trọng đối với bản tuyên bố trên của ông Trần Đình X, thì sự công nhận & tôn trọng ấy đương nhiên có ý nghĩa, mặc nhiên công nhận Trần Đình Thu là con của ông Trần Đình X.

  “Chúng tôi lấy ví dụ, với Tuyên bố 1958 của Trung Quốc, Thủ tướng Canada hoặc Thủ tướng Ý chẳng hạn, nếu muốn thì họ cũng có thể ra công hàm ủng hộ Trung Quốc như công hàm 1958 của chúng ta, mặc đầu họ không có chung biên giới với Trung Quốc. Có nghĩa là, công hàm không có giá trị thỏa thuận”.

  “Luật sư” này học luât ở đâu, học lẽ phải/trái ở đâu, mà suy nghĩ khôn ngay thế nhỉa !

  Giả sử thủ tướng VN ra tuyên bố nói rằng vùng biển 12 hải lý quanh Hoàng sa & Trường Sa & Côn Sơn & Phú Quốc & Keo Ngựa & Kiến vàng & Hòn Tre & Hòn Đất & Thổ Chu & Nam Du, Sơn Rái & Ba Hòn , the pirates & Hòn Hèo & Hòn Nghệ …là lãnh hải của VN

  xong, giả sử rằng Thủ tướng Ý, Thủ tướng Canada ra công hàm ủng hộ tuyên bố trên của VN,

  nhưng vì lẽ Canada và Ý “không có chung biên giới với VN”, nên công hàm của thủ tướng Ý & Canada không có giá trị thỏa thuận?

  nên Hoàng sa & Trường Sa & Côn Sơn & Phú Quốc & Keo Ngựa & Kiến vàng & Hòn Tre & Hòn Đất & Thổ Chu & Nam Du, Sơn Rái & Ba Hòn , the pirates & Hòn Hèo & Hòn Nghệ … không phải là lãnh thổ của VN?

  nên Canada & Ý cứ thoải mái đổ bộ lên Hoàng sa & Trường Sa & Côn Sơn & Phú Quốc & Keo Ngựa & Kiến vàng & Hòn Tre & Hòn Đất & Thổ Chu & Nam Du, Sơn Rái & Ba Hòn , the pirates & Hòn Hèo & Hòn Nghệ …

  hoặc thản nhiên coi như hành động của tàu cộng đổ bộ lên Hoàng sa & Trường Sa & Côn Sơn & Phú Quốc & Keo Ngựa & Kiến vàng & Hòn Tre & Hòn Đất & Thổ Chu & Nam Du, Sơn Rái & Ba Hòn , the pirates & Hòn Hèo & Hòn Nghệ … là hành động đổ bộ lên một hòn đảo hoang, chứ không phải là hành động xâm phạm bất hợp pháp lãnh thổ VN?

  -
  Nếu có sự việc VN ra tuyên bố vùng biển 12 hải lý chung quanh HS & TS & Côn sơn & Phú quốc & Hòn Tre & Hòn Nghệ & Keo vàng & Kiến Ngựa & Nam Du & Hòn Đất & Thổ Chu… là lãnh hải VN,

  và sau đó các Thủ tướng Canada ra công hàm ủng hộ công hàm của VN,

  thì mặc dầu không có chung đường biên giới với VN,

  công hàm của Ý, của Canada hoàn toàn có giá trị thỏa thuận xác định & công nhận các quần đảo HS & TS & Côn sơn & Phú quốc & Hòn Tre & Hòn Nghệ & Keo vàng & Kiến Ngựa & Nam Du & Hòn Đất & Thổ Chu… là lãnh thổ VN.

  -
  Nếu có sự việc Thủ tướng Ý hoặc Canada ra công hàm ủng hộ Trung quốc như công hàm của Phạm Văn đồng, chuyên gia ký văn tự bán nước của VN cộng sản, ủng hộ Tàu cộng, thì, mặc dầu họ không có chung biên giới với Trung quốc, thì điều ấy vẫn hoàn toàn có ý nghĩa thỏa thuận, xác định rằng Thủ tướng Ý, Thủ tướng Canada mặc nhiên công nhận những vùng lãnh thổ đuọc nêu trong bản tuyên bố của Trung quốc, trong đó có HS & TS, là lãnh thổ Trung quốc.

  “Vào năm 1958, trong bối cảnh Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đang quan hệ với Trung Quốc, việc ra công hàm ủng hộ Tuyên bố 1958 của nước bạn Trung Quốc là không thể không làm.

  Trong ký kết các hợp đồng & văn kiện giữa các cá nhân, giữa các tổ chức, cũng như giữa quốc tế, người ta không thể ký rồi, rồi lại nói, rằng thì là mà, “vì tôi sơ ý không đọc hết mọi chi tiết …”,

  cũng như không thể nói, rằng thì là mà, “hoàn cảnh hồi ấy khiến tôi phải ký chứ thục ra tôi không muốn ký nên bản văn không có giá trị…”

  -
  Tưởng tượng coi, Phạm văn Đồng đem căn nhà hương hoả của Phạm văn Đồng bán cho Trần Đình Thu, lấy tiền cưới vợ hai, thời gian sau, trăng mật đã đía với vợ hai xong, Phạm văn Đồng gặp Trần Đình THu, nói, “hồi ấy tôi kẹt tiền quá, nên tôi mới phải bán căn nhà hương hỏa cho anh, lấy tiền cưới vợ hai, chứ thực ra tôi đâu có muốn bán căn nhà ấy cho anh, vì thế căn nhà ấy vẫn là của tôi”

  “luật sư” trần Đình Thu chấp nhận đuọc luận điệu ấy của Phạm văn đồng là hợp pháp, hợp lý à? “luật sư” trần Đình Thu muốn thiên hạ người ta cười cho thối mũi à , thối mũi lây đến cả giới luật sư Vn xã nghĩa !

  Muốn chấp nhận luận điệu trên của Phạm văn Đồng là hợp lý, trước hết “luật sư” Trần Đình THu hãy xé bỏ cái bằng luật sư của mình đi cho khỏi thối lây đến cả giới luật sư VN xã nghĩa.

 6. Bùi Lễ says:

  >”… Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký công hàm 1958 là đúng vai trò…”

  Ông luật sư này nói ngớ ngẫng thật!
  Thủ Tướng ký công hàm là trực thuộc vai trò của ông fa?i làm không ai
  trách nhưng vấn đề cũng phải được bàn thảo qua nhiều cấp mới đi đến
  kết luân để ông ta ký. Hồ chí Minh là kẻ đã quyết định cuối cùng Và ông Đồng
  mới là kẻ thừa hành trong chức vụ Thủ tướng cuối cùng là “ký”. Nếu nói
  như ông luật sư này thì thủ tướng là kẻ có quyền cao và có thể ký những văn
  kiện liên quan đến quốc gia kho6ng cần thông qua ai cã hay sao ?
  Chạy tội cho Hồ chí Minh với cái biện hộ như vầy quả là xem dân việtnam toàn
  là một đám ngu chắc ?

  > “… Công hàm 1958 không có giá trị “thỏa thuận lãnh thổ biên giới …”

  Dốt về sử /địa của nước nhà thành ra đã dẩn đến việc đưa đất nước đi vào
  ngỏ cụt! Ông luật sư này cũng thế. Cái tuyên bố của Tàu thời đó đã vi phạm
  vào lãnh địa của Vietnam (theo sự phân chia của Pháp & nhà Thanh) mà
  đảng việt cộng vẩn làm lơ không lên tiếng phản đối đã là một chuyện đáng
  trách rồi. Nhưng cái ngu xuẫn thêm lại xác nhận cái tuyên bố của người
  ta thành ra bây giờ đám việt cộng như kẻ mgậm cu Tàu mà mắc nghẹn .
  Đề nghị o6ng luật sư này nên về học lại sử /địa việtnam . Rồi hảy ra
  bào chửa cho lão Hồ chí Minh .

  >”… Vào năm 1958, trong bối cảnh Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đang
  >quan hệ với Trung Quốc, việc ra công hàm ủng hộ Tuyên bố 1958 của
  > nước bạn Trung Quốc là không thể không làm. Khổ nổi tuyên bố của
  >nước bạn quá ngạo ngược về cái “ranh đất không giống ai” đó. Như vậy
  > thì công hàm phải viết thế nào đây? …”

  “… “ranh đất không giống ai” …” Cũng vì dzốt về địa chất nên Hồ chí Minh
  đã chấp nhận sự đòi hỏi của Tàu . vì chính Hồ đã nói Tàu đòi “vùng đất khỉ
  ho cò gáy” đó thì đưa cho họ . Còn Lê Đức Thọ nói, ” Tàu nó muốn cã nước
  VN chứ đâu chỉ có cái đó …”. Cũng may là Tàu chỉ xác định vùng biển không
  thôi nếu như Tàu nó xác định Hà Nội là của nó thì đảng việt cộng làm thế
  nào đây ? Man! hết ý kiến về cái quote của đám luật sư này !

  Nếu không có tờ công hàm 1958 của đám việt cộng bán nước thì Tàu không
  thể làm ngang chiếm lấy Hoàng xa của VN (trước khi south VN collapse) .

  ** Nên nhớ đảng việt cộng đã im lặng không lên tiếng phản đối Tàu trong
  khi lính VietNam cọng hòa đánh trả để cố bảo vệ lãnh hải . Chỉ nhìn vào
  việc này người dân VN và con cháu sao này đã hiểu khỏi cần phải bàn .
  ** Mãi đến khi đám dân “phản quốc” ở các nước ngoài VN la quá to cho nên
  tụi việt cộng mới cho bà Nguyễn Phước Đại sang Pháp nghiên cứu về lãnh
  hải VN và lên tiếng phản đối Tàu xăm lăng lấy lệ :-))) .

  >”… Từ đó chúng tôi kết luận: Công hàm 1958 không thể là nguyên nhân
  >dẫn đến các rắc rối về sau liên quan đến chủ quyền biển đảo giữa Việt Nam
  >và nước bạn Trung Quốc. Việc nước bạn Trung Quốc có những tuyên bố
  >thiếu phù hợp gần đây là do sự chủ động của họ. …”

  Tội nghiệp cho đám hoạn thư trí thức việt cộng này ! Lời tuyên bố của
  người ta xâm phạm vào lãnh thổ của mình và mình đã xác nhận (confirm)
  sự bằng lòng . Giờ lại cho là vô tội thì quả thật chỉ có những kẻ mắc bệnh
  tâm thần mới nghĩ ra !
  Họ (đảng việt cộng) cố tình bào chửa, chạy tội bán nước của đám việt cộng
  Hồ chí Minh trong mục đích để cũng cố niềm tin của đám việt cộng members
  và lòng dân Vietnam. Hình như trước đó cũng có ông luật sư hoạn quan
  cũng đã làm chuyện này thì fa?i.
  Do tờ công hàm xác nhận lời tuyên bố này mà Tàu đã đánh chiếm Hoàng Sa
  đã là sự thật. Đám việt cộng dâng đất cho Tàu qua tờ công hàm 1958 đã là
  sự thật. Điều này không thể chối cải được . Bạn bán nước đáng bị nhân dân
  nguyền rủa

Phản hồi