WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Tập Cẩm Bình và Cuộc đấu tranh sinh tồn của dân tộc VN trên bán đảo Đông Dương

Tập Cận Bình

Sắp tới từ ngày 20-22/12/2011, “Thái tử đỏ” Tập Cận Bình, người chuẩn bị bước lên ngôi Hoàng đế Đế quốc phong kiến Trung Quốc sẽ sang thăm Việt Nam.

Trong bối cảnh Hoa Kỳ tích cực trở lại Thái Bình Dương-Ấn Độ Dương, qua việc Tổng thống Hoa Kỳ Obama trực tiếp tham dự Apec 19 cuối tháng 11/2011 và tái khởi động Hiệp ước ANZUS giữa Australia-New Zealand- Mỹ, bằng tuyên bố triển khai 2500 quân đến đóng tại Darwin, Australia, thì việc một nhân vật quan trọng bậc nhất của ĐCS TQ, một nhân vật chuẩn bị đứng vào vị trí người có quyền lực nhất nhì hành tinh này, bỏ thời gian sang thăm Việt Nam, là 1 sự kiện quan trọng xứng với sự quan tâm của công luận Việt Nam.

Chuyến thăm Việt Nam này của Tập Cận Bình, chắc chắn không chỉ là 1 chuyến thăm xã giao bình thường. Điều gì đã kéo người lãnh đạo tương lai của một cường quốc đang bành trướng  mạnh mẽ đến Việt Nam hôm nay?

Bài báo này sẽ đặt cuộc đi thăm này của vị “Thái tử đỏ” họ Tập trong 1 bối cảnh lịch sử rộng lớn hơn để tìm hiểu nguyên nhân của chuyến sang Việt Nam này. Bối cảnh này là cuộc chiến bành trướng của phong kiến Trung Quốc hàng nghìn năm nay cho đến Đế quốc Trung Hoa cộng sản hôm nay đối với Đông Nam Á.

Mặt thứ 2 của bối cảnh trên chính là cuộc đấu tranh sinh tồn của dân tộc Việt Nam trước bành trướng Trung Quốc.

1. Vị trí địa chính trị đặc biệt của Việt Nam.

Biên giới Việt Nam-Trung Quốc nằm trên dãy núi Hoàng Liên Sơn. Dãy núi này làm thành tường đá bảo vệ cho Việt Nam trước các tập đoàn quân hùng mạnh của các triều đại phong kiến Trung Quốc mỗi khi Trung Quốc có ý định xâm lăng Việt Nam. Với bờ biển dài hơn 3200 km, duyên hải Việt Nam nhìn thẳng ra Biển Đông. Lưng Việt Nam tựa vào dẫy núi Trường Sơn chạy dài gần suốt địa hình Việt Nam. Việt Nam có chung Biển Đông với Philippines, Indonexia…Việt Nam có biên giới đất liền với Lào và Cămpuchia.

Nếu như khẳng định: “Ai khống chế Thái Bình Dương-Ấn Độ Dương sẽ có tiếng nói trọng lượng trong thế kỷ 21 này” là đúng , thì khẳng định sau là khẳng định chiến lược đúng: “Ai kéo được Việt Nam làm đồng minh sẽ có tiếp cận dễ dàng với nước Biển Đông, với bầu trời Biển Đông, và xa hơn là vùng trời Đông Nam Á, vùng đất Đông Nam Á, vùng biển Nam Thái Bình Dương”.

Nếu Việt Nam là đồng minh của Hoa Kỳ, cảng Cam ranh là nơi đồn trú của hải quân, không quân Mỹ, thì đảo Hải Nam Trung Quốc nằm trong phong tỏa của kỹ thuật quân sự Hoa Kỳ. Căn cứ tầu ngầm nguyên tử tại đảo Hải Nam của Trung Quốc sẽ bị Hoa Kỳ theo dõi chặt chẽ. Cả vùng duyên hải phía nam của Trung Quốc ở vào thế bị bao vây. Trung Quốc sẽ cảm thấy kém an toàn.

2. “Nam dụ” là chiến lược ngoại giao của Trung Quốc đối với Việt Nam.

Chiến lược liên hoành của Trung Quốc ngày nay gồm 8 chữ: Nam dụ,Bắc hòa, Đông lấn, Tây an [xem Nguyễn Nghĩa. "Bài học Chiến Quốc và cuộc chiến chủ quyền Biển Đông ". danlambao, DCV].

“Nam dụ” là kế sách dành riêng cho Việt Nam.

“Nam dụ” là dụ Việt Nam trúng vào kế hiểm của Trung Quốc, dụ để đeo vòng kim cô vào cổ Việt Nam, dụ là cho mật ngọt “ý thức hệ vô sản” để sa vào bẫy, dụ là hối lộ các quan chức cộng sản Việt Nam. Dụ là đưa CNXH, đưa tình quốc tế vô sản, là tặng các lãnh đạo Việt Nam các từ sáo rỗng : lãnh tụ của phong trào cộng sản thế giới, là tiền đồn của phe XHCN, là Việt Nam chiến đấu để Trung Quốc xây dựng Chủ nghĩa xã hội…

Trung Quốc đã dụng kế sách này, hứa tăng viện trợ quốc tế vô sản cho Việt Nam xây dựng CNXH để Phạm Văn Đồng ký hiệp định Geneve chia cắt Việt Nam làm 2 miền, làm suy yếu Việt Nam.

Dụ là tăng cường viện trợ quốc tế vô sản để các đồng chí Việt Nam đánh tên Đế quốc đầu xỏ Hoa Kỳ. Dụ là kêu gọi Việt Nam đánh đến cùng, hi sinh đến người Việt Nam cuối cùng vì mục đích tiêu diệt Chủ nghĩa đế quốc Mỹ. Dụ là mật ngọt cùng ý thức hệ, cùng mục đích ngăn cản Đế quốc Hoa Kỳ ở Biển Đông, để chiếm 1 cách dễ dàng của VN Hoàng Sa, Trường Sa.

Trung Quốc cũng dụ ngọt Việt Nam khi tặng 16 chữ và 4 tốt, 1 chiếc vòng kim cô kiểu mới.

Dụ là cho VN vay tiền dài hạn để làm thủy điện Sơn La mà trường hợp vỡ đập chính, đồng bằng Bắc Bộ sẽ bị ngập từ 3m đến 60 m. Phan Văn Khải biết được điều này, nhưng vẫn triển khai dự án. Vì sao người cộng sản này lại bỏ qua những toan tính thận trọng cho tương lại dân tộc Việt Nam, nếu không phải có chữ ” hối lộ” kèm theo?

Biết Việt Nam cố bấu víu lấy CN Mác-Lênin, Trung Quốc đã dụ Việt Nam Nông Đức Mạnh sa vào dự án khai thác bôxit Tây Nguyên. Trung Quốc cũng dụ Việt Nam của Nguyễn Phú Trong đứng trên tầm cao đại cuộc, tầm cao ý thức hệ…để xuyên tạc lịch sử: “..tình hữu nghị đời đời Việt-Trung là tài sản quý báu chung của hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước, cần được không ngừng củng cố, phát triển, truyền mãi cho các thế hệ mai sau”[ Tuyên bố chung VN-TQ ngày 15/10/2011], để hạ thấp sự kiện Trung Quốc xâm lược Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, để xóa đi sự kiện gây chiến tranh biên giới với Việt Nam 1979, xóa đi sự kiện Trung Quốc cung cấp vũ khí cho Khơme đỏ gây hấn với Việt Nam 1978, để che đậy ý đò xâm lược các tỉnh biên giới của Việt Nam …

3. Bành trướng xuống Đông Nam Á là chiến lược hàng nghìn đời nay của phong kiến Trung Quốc, là chiến lược của Trung Quốc cộng sản.

Phong kiến Trung Quốc từ Tần Thủy Hoàng đã nhiều lần xâm lược Việt Nam. Phong kiến Trung Quốc đã sử dụng tất cả kỹ thuật quân sự, binh pháp quân sự, kiến thức tổng hợp về quân sự để khuất phục Việt Nam. Họ đã không thành công.

Trung Quốc cộng sản với Mao Trạch Đông đã công khai tuyên bố mục đích đưa 500 triệu nông dân Trung Quốc đánh chiếm Đông Nam Á.

Đây là mục đích trước sau như một của Trung Quốc cộng sản bành trướng.

3.1. Để đạt mục đích này, Trung Quốc bành trướng đã dùng kế sách “Nam dụ” đối với Việt Nam.

Hiểm độc hơn, Trung Quốc cộng sản luôn thi hành chính sách “1 Việt Nam yếu bên cạnh Trung Quốc”.

Kế sách này ngoài mục đích làm cho Việt Nam không có khả năng tự bảo vệ, phải lệ thuộc vào Trung Quốc, còn có nguồn gốc từ sự yếu kém đoàn kết của dân tộc hán.

Nước Trung Quốc phong kiến có chu kỳ Hợp và Tan. Hợp là khi Trung Quốc dùng bạo lưc phong kiến tàn sát dân chúng để hợp nhất các nước nhỏ trong Trung Quốc. Tan là khi Trung Quốc tự chia 5 xẻ 7 , tự gây nội chiến với nhau, tàn sát lẫn nhau.

Trong lịch sử của mình, nước Trung Quốc rộng lớn kia luôn bị các nước nhỏ, nhưng mạnh mẽ bắt nạt. Ta kể đến tộc Khuất đan, tộc Nữ Chân, tộc Mông Cổ, tộc Mãn Thanh…

Vì thế, Trung Quốc sợ 1 nước Việt Nam thống nhất, hùng mạnh, nên họ đã dùng chước chia Việt Nam làm 2 năm 1954 tại hội nghị Geneve. Trung Quốc ủng hộ Khơme đỏ cũng trong ý đồ chiến lược này. Đánh Việt Nam năm 1979 cũng nhằm làm Việt Nam yếu hơn. Cướp Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam cũng trong kế sách này…

Ngày nay trong quan hệ kinh tế, có dự án nào là giúp Việt Nam vô tư đâu? Từ thủy điện Sơn La đến Bô xít Tây Nguyên, đến xuất siêu sang Việt Nam hàng chục tỷ đô la 1 năm, đến thắng 90% thầu EPS…

Tất cả đều nhằm hủy hoại môi trường sinh thái Việt Nam, hủy hoại quan hệ xã hội Việt Nam, hủy hoại truyền thống yêu nước Việt Nam, tiêu diệt văn hóa Việt Nam,… tất cả đều nhằm làm Việt Nam lệ thuộc hơn, nhằm vơ vét nhiều tài nguyên Việt Nam, nhằm chuyển sang Việt Nam nhiều hàng kém phẩm chất, độc hại,…

3.2 Đối với nội bộ ĐCS TQ, tiêu chuẩn số 1 để chọn lãnh đạo tương lai là thấm nhuần Chủ nghĩa đại hán và quyết tâm bành trướng của Mao Trạch Đông.

Mao chọn Đặng Tiểu Bình không phải vì họ Đặng xu nịnh, hay họ Đặng am hiểu Chủ nghĩa Mác- Lê-Nin. Tôi tin rằng, thay vì viết kiểm điểm nhận sai lầm để gửi cho Mao, Đặng Tiểu Bình đã viết bản kế hoạch đánh chiếm Hoàng Sa của Việt Nam và khẩn thiết yêu cầu Mao không bỏ qua cơ hội này. Đặng đã chiếm của VN Hoàng Sa, đã gây ra cuộc chiến tranh biên giới tây nam và phía bắc với VN năm 1978,1979.

Sau này, Giang Trach Dân là người chiếm của VN 8 đảo ở Trường Sa vào các năm 1988, 1992.

Hồ Cẩm Đào thể hiện quyết tâm bành trướng của Trung Quốc tại Tây Tạng và Biển Đông của Việt Nam trong các bước vẽ đường lưỡi bò lên LHQ, trong tuyên bố đây là lợi ích cốt lõi của Trung Quốc, trong các vụ cắt cáp 2 tầu thăm dò địa chất Bình Minh 2 và VIKING2 đang hoạt động trong lãnh hải 200 hải lý của Việt Nam…

Như vậy theo qui tắc chọn lựa lãnh đạo, Tập Cẩm Bình cũng sẽ là 1 nhân vật mang nặng tư tưởng bành trướng đại hán.

4. Trung Quốc xuất chiêu “lợi ích cốt lõi tại Biển Đông” quá sớm, Hoa Kỳ đang trở lại Đông Nam Á và bao vây Trung Quốc trên khắp các lĩnh vực.

Hoa kỳ triển khai kế hoạch trở lại Đông Nam Á -Thái Bình Dương trên 3 hướng chính, rõ nét ngay trong tháng 11/2011, qua chuyến công du dài 9 ngày của Tổng thống B.Obama ở Châu Á.

Về kinh tế, tại Diễn đàn APEC tháng 11/2011 ở Hawai, Mỹ đã tích cực thúc đẩy đàm phán Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Khối hợp tác kinh tế này không có ý định mời TQ tham dự.

Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement – TPP) hiện bao gồm 9 thành viên, trong đó có Mỹ và Việt Nam, khởi động năm 2005, nhằm xây dựng một khu vực thương mại tự do ở 2 bên bờ Thái Bình Dương.

TPP được cho là một tiến trình hội nhập thương mại kinh tế tham vọng nhất trong lịch sử khu vực châu Á-Thái Bình Dương, liên quan tới 9 nền kinh tế năng động, thuộc 3 châu lục, chiếm 25% sản lượng kinh tế thế giới, có tổng sản phẩm quốc nội (GDP) là 16.000 tỷ USD trong một thị trường với 472 triệu dân. Đây sẽ là hiệp định đầu tiên nối liền hai bờ Đông và Tây của Thái Bình Dương và khi hoàn tất, nó sẽ để ngỏ cho các thành viên khác tham gia. Có nhiều khả năng, Nhật Bản sẽ tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương trong một tương lai gần.

Về quân sự, chính trị, B.Obama tái khởi động Hiệp ước ANZUS giữa Australia-New Zealand- Mỹ, ký năm 1951 tại San Francisco, với tuyên bố Mỹ sẽ triển khai 2500 quân đến đóng tại Darwin, Australia. Cùng với Guam, Okinawa, Darwin đã lấp chố trống phía nam trong chuỗi các căn cứ quân sự Mỹ tại Nam Thái Bình Dương. Từ căn cứ Darwin đến Indonesia 820 km, Malacca 3.500 km, Sunda 2.600 km và Trường Sa 4.500 km. Căn cứ Darwin là nơi tốt nhất để xuất phát các cuộc hành quân trong trường hợp cần bảo vệ các cứ điểm trên. So với các căn cứ quân sự của Mỹ tại Nhật Bản và Hàn Quốc thì Darwin gần Đông Nam Á hơn. Hải quân Mỹ cũng đang thành lập căn cứ các tàu chiến tại căn cứ hải quân Changi của Singapore, cạnh các vùng nước tranh chấp thuộc Biển Đông.

Về ngoại giao, Ngoại trưởng Hoa Kỳ đã xuất sắc liên tục vạch các điểm yếu nhất của Trung Quốc trước công luận.

Về các đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông, H.Clinton nói : Muốn đòi hỏi chủ quyền , phải có bằng chứng pháp lý.

Trung Quốc không có điều này.

Yêu cầu chủ quyền tại Hoàng Sa, Trường Sa của TQ năm 1951 đã bị Hội nghị bàn về yêu cầu chủ quyền của các nước bị Nhật chiếm trong Đại Chiến Thế giối thứ 2, họp tại San Francisco, bác bỏ với 48 phiếu chống, chỉ có Liên Xô và 2 nước Cộng Sản Đông Âu khác ủng hộ, trên tổng số 51 nước tham gia Hội nghị.

Về chính trị phản quyền con người, chính trị đọc tài của TQ, Ngoại trưởng Hoa Kỳ đã ví các lãnh đạo TQ như những tên hề của lịch sử.

Chuyến thăm Myanma của H.Clinton đã chứng tỏ chính trị của Hoa Kỳ là tương lai, chính trị của Trung Quốc là quá khứ.

5. Những tuyên bố mạnh bạo của Việt Nam về chủ quyền trong thời gian gần đây.

Ngày 25/11, trước Quốc hội Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có tuyên bố :“Việt Nam khẳng định có đủ căn cứ về pháp lý và lịch sử khẳng định rằng quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là thuộc chủ quyền của Việt Nam. Chúng ta đã làm chủ thực sự, ít nhất là từ thế kỷ 17, chúng ta làm chủ khi hai quần đảo này chưa có bất kỳ một quốc gia nào….”

Đây là 1 tuyên bố mạnh bạo, điều mà ngay cả khi Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa năm 1974, Trường Sa năm 1988, 1992 chưa bao giờ các lãnh tụ cộng sản Việt Nam dám nói.

Chỉ với chiêu bài ngụy biện ” Chủ quyền của TQ tại HS, TS đã có bằng chứng lịch sử và đã được lãnh đạo VN công nhận” là TQ đã có thể cướp trắng trợn một cách ngoạn mục 2 chuỗi quần đảo quí giá của Việt Nam.

Các thế hệ lãnh đạo cộng sản VN tránh nói đến điểm này như gặp phải tà, phải bùa. Cái bùa mà TQ nguyệch ngoạc ” lãnh đạo VN đã công nhận” bịt lấy mồm các lạnh tụ cộng sản VN, chính là công hàm 14/9/1958 của Phạm Văn Đồng, mà người đứng đầu Bộ chính trị ĐCS VN , người chịu trách nhiệm chính là Hồ Chí Minh.

Việc tuyên truyền sùng bái 1 cá nhân, việc đặt uy tín 1 cá nhân bằng uy tín của 1 đảng chính trị, đã đem lại hậu quả tồi tệ nhất cho dân tộc VN. Hậu quả VN bị TQ chiếm HS, TS mà không dám 1 lời phản đối.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phá lệ, đây là 1 dấu + cho ông ta. Tuy nhiên đây là lòng yêu nước hay con bài lấy uy tín, khi Vinashin đổ bể, kinh tế Việt Nam chao đảo, vụ hối lộ tiền polimer đang được công luận chú ý..? sẽ được công luân đánh giá chính xác trong tương lai.

Một nhân vật khác của lãnh đạo VN là Tổng bí thư ĐCS VN Nguyễn Phú Trọng cũng lên tiếng, sau khi đã đặt tầm cao đại cuộc, tầm cao quan hệ với TQ, lên trên việc lên án cuộc xâm lược HS,TS của TQ trong chuyến thăm TQ tháng 10/2011. Vị Tổng bí thư này cũng đã nói đại ý là phải đặt chủ quyền lên trên các vấn đề khác.

Chủ tịch nước VN Trương Tấn Sang cũng có động tác làm TQ phải quan tâm là việc thăm thác Bản Giốc, một danh lam thiên nhiên của Việt Nam bị Trung Quốc ép VN nhượng cho Trung Quốc trong Hiệp định trên biên giới và vịnh Bắc Bộ năm 2000.

Các lãnh đạo VN đã đã thay đổi quan điểm trong quan hệ với Trung Quốc? Việt Nam đang ngả sang Tây?

Câu hỏi này, Tập Cận Bình đang muốn giải đáp.

6. Tập Cẩm Bình là ai?

Đây là câu hỏi nhiều người đặt ra khi họ Tập được bầu làm Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc hôm 18/10/2011.

“Ấn tượng chung về Tập Cận Bình là, ông là một người rất thận trọng”, Cao Trí Khai, một nhà bình luận chính trị tại Bắc Kinh nói. “Trước công chúng, ông ấy rất thận trọng, cẩn thận. Ông ấy không phải là người dễ thể hiện cảm xúc, ít nhất là trước công chúng”.

Cho dù là người thận trọng và không công khai bộc lộ quan điểm chính trị để dấu mình, thì trong các cuộc họp kín chắc chắn họ Tập kia đã có những đề nghị, quan điểm mà số đông các lãnh đạo cao cấp Trung Quốc tán thưởng. Họ đã và đang sức nước hoa để đưa Tập Cận Bình lên ngôi Hoàng đế Đế quốc TQ này.

Tập Cận Bình chính là 1 chính trị gia xảo quyệt theo tinh thần Lão, Khổng. Trong các bức ảnh, ông ta không bao giờ nhìn thẳng, lúc cười thì 2 mắt nhỏ tí như muốn che dấu các suy nghĩ của mình. Biểu hiện bên ngoài và suy nghĩ bên trong không ăn khớp với nhau. Đây là tuýt người có mưu và thâm độc.

Một điều chắc chắn là như đã phân tích trong bài, họ Tập là một người trung thành với mục tiêu bành trướng của Mao.

Tháng 2 năm 2009, khi đang ở thăm Mexico, Tập Cận Bình đã có một phát biểu gây sốc khi trực tiếp buộc tội những người “nước ngoài” đang cố gắng can thiệp vào công việc nội bộ Trung Quốc – một chủ đề luôn rất nhạy cảm trong giới chính trị. Bằng tiếng Trung, Tập bình luận: “Có một số người nước ngoài buồn tẻ, với cái bụng căng tròn, những người chẳng có gì hay ho hơn là chỉ ngón tay vào chúng tôi [Trung Quốc]. Thứ nhất, Trung Quốc không xuất khẩu Cách mạng; thứ 2 Trung Quốc cũng không xuất khẩu đói nghèo; và thứ 3, Trung Quốc không đến để gây ra những cơn nhức đầu, có gì phải nói thêm hay không?”.

Tại đây, trong bài này, tôi nói thẳng với Ông Tập kia : TQ không xuất cảng cách mạng nhưng TQ hướng tới các nước độc tài và khuyến khích độc tài kìm hãm tự do ngôn luận nhằm bịt tiếng nói vạch các mưu đồ chính trị xấu xa của TQ. Thứ 2, TQ không xuất khẩu đói nghèo nhưng TQ vơ vét tài nguyên khoáng sản của các nước còn nghèo hơn TQ với giá rẻ mạt như bôxits của VN ở Tây Nguyên. Trung Quốc còn hối lộ, làm hư hại nghiêm trọng đạo đức xã hội tại các nơi mà TQ đến. Thứ 3, TQ không gây ra những cơn nhức đầu như Hoa Kỳ đòi hỏi nhân quyền, tự do internet mà TQ mà TQ ủng hộ và cổ vũ độc tài, ủng hộ và khuyến cáo để độc tài trấn áp chính dân tộc của mình. TQ là quá khứ ảm đạm.

7. Kết luận.

Đảng cộng sản VN trong lịch sử 81 năm hoạt động của mình đã gieo bao tai họa cho dân tộc Việt Nam.

Nếu dành được độc lập cho VN từ nước Pháp thực dân mà lại biến VN trở thành thuộc quốc của nước Trung Quốc phong kiến, thì thử hỏi họ có công lao gì?

Việt Nam là mảnh đất địa linh nhờ có dẫy Hoàng Liên Sơn, biên giới với TQ, nhờ có dẫy Trường Sơn, đòn gánh, gánh cả cơ đồ VN, nhờ có Tây Nguyên: ai chiếm Tây Nguyên sẽ làm chủ cả Đông Dương, nhờ có Hoàng Sa, Trường Sa phiên dậu ngoài khơi xa cho duyên hải VN.

Ai đã để TQ vào Tây Nguyên? Ai đã để TQ đào bới trên cách cánh rừng chiến lược của VN? Ai đã để mất HS, TS ?

Cải cách ruộng đất thực chất là thay đổi cả 1 nguyên tắc sống lành mạnh: “có làm thì mới có ăn” bằng “muốn có ăn thì phải theo cộng sản cướp của, giết người”. Từ những sai lầm  nhận thức về tính dân tộc, về giai cấp [mà VN không hề có cái gọi là giai cấp công nhân như Mác định nghĩa]… Đảng cộng sản VN đã quên kẻ thù truyền kiếp của dân tộc VN là TQ.

Trong lịch sử VN, chưa bao giờ tầng lớp lãnh đạo dân tộc lại đớn hèn với TQ và tàn ác với nhân dân như vậy.

Tập Cận Bình lên lãnh đạo TQ trúng vào giai đoạn thành công hay thất bại của chính sách bành trướng Biển Đông của Trung Quốc.

Chuyến đi thăm này của họ Tập nhằm giúp ông ta có 1 chính sách trong việc phá vòng vây do Mỹ thiết kế. Việt Nam là điểm đột phá chủ yếu của mưu kế phá vây này. Giúp TQ thắng cuộc, hay góp phần làm cho TQ thất bại sẽ thể hiện trong những việc làm cụ thể của lãnh đạo Việt Nam ngày mai. Vô hình chung, lịch sử đã cho thế hệ chúng ta chứng kiến cuộc đấu tranh trường tồn của dân tộc VN trên bán đảo Đông Dương hơn 4000 năm qua sẽ thành công hay thất bại.

Nàng công chúa Mỵ Châu không có lỗi trong tình yêu với Trọng Thủy. Người có lỗi đã chà đạp lên tình yêu lứa đôi là Triệu Đà. Người có lỗi đã đẩy dân tộc VN vào 1000 năm Bắc thuộc là Thục An Dương Vương. Nhà vua đã không cảnh giác trước mưu kế thông gia của bành trướng TQ. 2000 năm trước, ông vua Việt đã phải trầm mình tại Biển Đông.

Ngày nay họa mất Biển Đông, mất nước Việt Nam đang bầy ra trước mắt.

Một con người nham hiểm đang rắo tâm thực hiện mưu đồ này, người này là Tập Cận Bình.

© Nguyễn Nghĩa.

© Đàn Chim Việt

7 Phản hồi cho “Tập Cẩm Bình và Cuộc đấu tranh sinh tồn của dân tộc VN trên bán đảo Đông Dương”

 1. Trung Hoàng says:

  BỘ VỊ TƯƠNG HỢP.

  Sự sinh tồn cuả dân tộc và đất nước Việt Nam trên bán đảo Đông Dương, ít nhiều cũng phải có liên hệ đến các nước Cao Miên –Lào-Miến Điện-Thái Lan. Nếu Lào là cạnh sườn che chở bảo vệ cho Việt Nam với núi rừng Trường Sơn, thì Cao Miên là ngỏ xâm nhập và ra vào rất nhanh chóng tiện lợi để uy hiếp cái vưạ luá cuả toàn dân Việt. Trong khi Miến Điện và Thái Lan lại là các trạm chuyển tiếp rất hiệu quả, xuyên qua vùng đệm Miên-Lào rất dể vượt qua, để tạo một vòng dây khép chặt Việt Nam trên đất liền.

  Kết hợp rất chặt chẻ với cái tháp canh Hoàng Sa, như kiểm soát hoàn toàn cưả ngỏ ra vào vùng biển trải dài cuả Việt Nam. Khi chiếm đoạt Hoàng Sa cuả Việt Nam bằng võ lực thô bạo năm 1974, Trung Quốc đã nhanh chóng biến nó thành cứ điểm quân sự rất đáng lo ngại, chẳng những cho sự an ninh trên lảnh hải lảnh thổ toàn bộ cuả Việt Nam, mà nó còn là điểm xuất phát tối quan trọng cho sách lược bành trướng để thu tóm toàn bộ vùng biển Đông Nam Á. Chính từ đó, bá quyền bành trướng Bắc Kinh mới ngang nhiên tự biên tự diễn tự quyết định, với Cái Lưỡi Bò Chín Đoạn Trung Quốc như mọi người đã thấy được tường tận ngày hôm nay.

  Sự thao túng hung hãn như chổ không người cuả nhà cầm quyền Bắc Kinh trên khu vực biển rộng lớn nầy, cũng nhờ vào cứ điểm Hoàng Sa tạo một áp lực uy hiếp rất hiệu quả, đối với nhà cầm quyền Hà Nội trong suốt thời gian qua, khiến các lảnh đạo CSVN luôn tránh né phát biểu những gì có liên hệ đến Biển Đông Việt Nam. Cho dù bức công hàm cuả Thủ Tướng Phạm Văn Đồng không có tán đồng hay chấp nhận chủ quyền Hoàng Sa là cuả Trung Quốc, nhưng nhà cầm quyền Bắc Kinh luôn lấy đó để bịt miệng các lảnh đạo CSVN, và đồng thời cũng thông qua sự cầm quyền toàn trị cuả ĐCSVN, Bắc Kinh cũng khá thành công trong công cuộc trấn áp được phần nào, sự phản kháng cuả dân Việt về hành động chiếm đoạt biển đảo thô bạo cuả họ.

  Để thực hiện bước kế tiếp cho mộng bá quyền bành trướng chiếm đoạt toàn bộ Biển Đông Á, nhà cầm quyền Bắc Kinh đã có sự lưạ chọn khá cẩn trọng người kế tiếp Hồ Cẩm Đào, rất có thể đó là Tập Cận Bình, người sẽ đến viếng thăm Việt Nam trong một ngày gần đây. Tất nhiên họ Tập sẽ dò xét thái độ hiện nay cuả các lảnh đạo CSVN, đo lường phản ứng chung cuả Việt nam, để từ đó có một quyết định một đường lối thích hợp trong tương lai cho Trung Quốc. Tập Cận Bình sẽ đánh giá phần nào đó về sự tương quan kết hợp giưả Việt Nam và Hoa Kỳ nếu đã có, cả bên trong lảnh đạo guồng máy chính quyền, cũng như kể cả những trí thức trong các mặt kinh tế chính trị xã hội cuả Việt Nam.

  Với hình tướng bộ vị cuả Tập Cận Bình nhìn bên ngoài, cho thấy đó là một người rất ít thích hợp với những lý thuyết viễn vông, mà đó là một con người theo thuyết thực dụng và hành động nhiều hơn là nói. Luôn phát biểu ngắn gọn vưà đủ với sự việc, nhưng lại quyết đoán đôi khi rất dể độc chuyên. Xét về tương quan bộ vị cuả tam đình, thì đây là khuôn mặt tượng trưng cho giai cấp luôn luôn đấu tranh thách thức với mọi khó khăn, có thể quyết chí đến cùng khi chưa đoạt được kết quả như ý mong muốn. Những điều đó lại là những điều mà nhà cầm quyền Bắc Kinh luôn luôn mong muốn như vậy, ở Tập cận Bình hầu như đáp ứng khá thích hợp được hoàn toàn, cho sách lược bá quyền bành trướng hướng tương lai cuả Trung Quốc.

  Mức độ thiện lương hiền hoà vẫn có được trên khuôn mặt, nhưng thần tướng khá khô khan và rất khó thân cận vì luôn đa nghi, sự hẹp lượng trong lòng khó mà lường hết được. Cho dù có hậu vận khá tốt và đầy đủ, nhưng sự đột biến cũng vẫn có thể xảy ra rất nhanh chóng đầy bất ngờ, một khuôn mặt cuả bậc lảnh đạo mà có thể ở miền Nam Việt Nam trước đây đã có một người như vậy.

  Xin trân trọng.

 2. NonSongVietNam says:

  Cảm ơn bài viết và hồi hộp sống nhưng giây phút “thời đại” ! Quả thật là chúng ta đang sống trong thời khắc tranh sáng tranh tối, nơi mà những nguyên tắc cơ bản của con người được thử thách nghiêm trọng !

  Ví như YÊU NƯỚC và PHẢN QUỐC !
  Hoặc như TRUNG THỰC và DỐI TRÁ !

  và rất nhiều những phạm trù đối lập đang được vi phạm và sử dụng bừa bãi.

  NHUC !

 3. Khi VC nằm trong thế yếu, VC chỉ biết đàn áp dân chúng cho hả dạ. Khi một người đàn ông bị chủ bóc lột, bực tức không chịu phản ứng chống đối, nên gắt gỏng với vợ con, VC nằm trong loại đàn ông ấy. Một vị tướng tài, muốn chiến thắng phải có lòng nhân ái, biết thương dân, phải có đầu óc sáng suốt đánh giá thời cuộc. Tuy nhiên VC là quỷ ác, chúng đày dọa dân tộc, bóc lột những người không có cơm ăn, áo mặc, tước hết mọi nhân phẩm làm người của những chiến sĩ dân chủ hy sinh vì đại nghĩa dân tộc. Bọn VC nham nhở ấy, đáng để cho Tàu trị tội vì người Việt chúng ta chưa có khả năng dạy cho VC bài học thế nào là yêu nước, yêu đồng bào.

  Một số người Việt chúng ta nằm cùng một tần số với VC cho nên cứ nghĩ chúng ta đã mất nước trong tay Tàu, mang tính yếu đuối hèn nhát như đồ phản nghịch VC. Bao nhiêu búa rều đổ lên đầu người Tàu, trong khi người Tàu chỉ làm một nghĩa vụ mà người Việt chưa có khả năng thực hiện, đó là trừng trị tội phản VC, đưa tập đoàn VC vào trại cải tạo nhân phẩm để cho chúng thấy. Chính VC là người mất nhân phẩm. Tại sao người Việt không hân hoan ý tưởng tuyệt vời ấy mà chống Tàu một cách vô lý.

  VC đang chơi trò khổ nhục kế, làm bất cứ điều gì để lấy lòng người anh vĩ đại,nhưng trong thân tâm bày binh bố trận trong thế mất còn. VC còn nước chúng còn tác vì nếu chúng sụp đổ thì chúng chạy đâu. Chẳng lẽ chúng xin tỵ nạn tại Mỹ hay qua Tàu sống kiếp tôi đòi để nhớ ngày vàng song mà bọn VC đem gươm giáo đàn áp những người yêu nước.

  Những người trí thức nên nhớ rằng, nhờ Tàu mà các người có chút ít quyền tự do phát biểu, quyền biểu tình. Nếu không có Tàu thì chỉ biết nén giận trong tâm và nếu nói ra là bị chôn sống hoặc sẽ đưa vào trại phục hồi nhân phẩm, nơi ấy là nơi đày ải những người có nhân phẩm cao.Vì thế phải cám ơn Tàu, đã cho người trí thức tiếng nói để thực hiện lòng yêu nước mà VC đã tước đoạt trong vài thập kỷ.

  Mất nước hay không là do lòng yêu nước của toàn dân. Dân là gốc của mọi vấn đề.Khi VC quay lưng với nỗi đoạn trường của dân tộc, lo làm giàu trên xướng máu của người dân nghèo, chúng ta mất nước là lẽ đương nhiên. Khi người Tàu cắp cáp, là dò phản ứng của người dân và chế độ, dân ta giờ đây bị VC ru ngũ, chúng cho ăn chơi thả giàn và ý thức chính trị rất yếu, đâu có ai mơ độc lập tự do nữa. Người Tàu biết điều đó nên cứ tiếp tục chơi trò diễn biến hòa bình, cho nên khi nào cơn điên của VC nỗ tung là ngày tiếng súng bắt đầu khai hỏa, báo hiệu ngày tàn của bọn lưu manh VC.

 4. Vu Duy Giang says:

  Đợi xem Tập cận Bình có ra Đà Nẵng tắm biển,để”nhòm ngó”Biển Đông như Giang Trạch Dân(đã chủ trương chiếm 8 đảo của VN tại trường Sa năm 1988 và 1992)khi thăm chính thức VN năm 2002,thì “Dân Trạch Giang”đã bay thẳng từ TQ qua Đà Nẵng để tắm biển,trước khi quay lại Hà Nôi để bắt đầu cuộc viếng thăm chính thức!Lần này TCB được mời bởi bà Phó CT Nguyễn thị Doan(là con dâu của”Thái Thượng Hoàng,và cựu CT,nguyên tướng Lê đức Anh),Bà này sẽ có được Tập Cận Bình thưởng cái giải…rút vàng của Tầu Quen(TQ) ?!


 5. Chân tướng học về Mặt thật Tập Cận Bình
  ==========================

  http://www.youtube.com/watch?v=GkQhtroTi48

  Thái tử Đỏ Tử Cấm Thành – Bắc Kinh

  Chính khách xảo quyệt như Đặng Tiểu Bình !

  Ảnh chân dung không bao giờ nhìn thẳng

  Cười khì hai mắt ti hí độc địa như Khổng Minh !

  Chân tướng mưu hiểm thâm độc Đại Hán

  Mắt trắng dã môi thâm « xì thẩu » dấu suy nghĩ mình

  Đúng là di thể theo mô hình Khổng Chết !

  Cảnh giác đề phòng tên Trùm Tư bản Đỏ âm binh ! ….

  TỶ LƯƠNG DÂN

 6. truong to linh says:

  Những kẻ lãnh đạo việt nam
  Có biết xấu hổ..việt gian với tàu
  Hay vì tham nhũng làm giàu
  Quên đi lỗi nhục cúi đầu hại dân

 7. Nguyễn Nghĩa . says:

  Có 1 bạn đọc nhắc nhở tôi rằng ‘Nam dụ” còn dùng cho cả Lào, Cămpuchia và Asean. Tôi cũng nhận: nhận xét này là đúng. Nói thêm rằng Tập Cận Bình đã khoe tài bằng chiêu tặng Tổng cục trưởng Tổng cục chính trị QDDND VN ; 3 kiên trì.
  Nguyễn Nghĩa.

Phản hồi