WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Phản biện từ bên trong Đảng vẫn khả thi

Nhiều trí thức VN đã lên tiếng qua nhiều kiến nghị gửi nhà nước

Giáo sư Tương Lai, nguyên thành viên Ban cố vấn Chính phủ dưới thời các Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải, nói với BBC ông tin rằng con đường trí thức phản biện xã hội từ bên trong Đảng Cộng sản, đóng góp phát triển đất nước, vẫn khả thi.

Tham góp ý kiến xung quanh cuộc trao đổi trên BBC từ đầu năm 2012 với chủ đề Trí thức Việt Nam và Đảng lãnh đạo, bàn về cách thức trí thức trong và ngoài nước nên đóng góp cho đất nước trong tình hình hiện nay, Giáo sư Tương Lai nêu quan điểm:

“Nếu ai cũng bỏ nước ra đi, rồi đứng ở bên ngoài nói, để rồi không bị một ràng buộc gì cả, thì đất nước này sẽ thế nào đây?”

“Tôi thì khác, tôi bám trụ tại đây. Tôi vẫn ở trong Đảng này. Tôi vẫn là người của chế độ này. Nhưng tôi muốn góp phần một cách công khai và minh bạch thúc đẩy những bước phát triển để Đảng có thể tự chấn chỉnh, tự đổi mới.

“Và tôi tin điều đó có thể làm được vì những người nhận thức được, những người yêu nước không ít đâu.”

Nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học điểm lại diễn biến của trí thức Việt Nam hậu thuẫn và tham gia các cuộc biểu tình yêu nước và chống Trung Quốc từ hai đầu của đất nước là Sài Gòn và Hà Nội mùa hè năm ngoái, khẳng định đó là hành động ‘không chống đối’ của trí thức:

“Trí thức không chỉ xuống đường mà họ còn ra những tuyên bố, những kiến nghị công khai và những người ký tên vào những tuyên bố, kiến nghị đó là những trí thức tên tuổi, nói lên ai cũng biết.

“Họ là những người tâm huyết, rất yêu nước và gắn bó với chính chế độ mà họ đã bằng máu xương và trí tuệ đã xây dựng nên. Họ không có việc gì để chống đối cả.

“Nhưng họ kiến nghị để nhà nước này sạch sẽ hơn, chế độ này tốt đẹp hơn và không bị lấn sâu vào những âm mưu rất đen tối của Trung Quốc xâm lược.”

‘Khát vọng tự do’

Trả lời câu hỏi liệu trí thức Việt Nam ở trong nước có nên độc lập hoàn toàn khỏi Đảng Cộng sản về các mặt tư tưởng, tài chính, chính trị; cũng như liệu đã tới lúc cần bỏ sự lãnh đạo của Đảng lên tầng lớp trí thức hay chưa, Giáo sư Tương Lai cho hay:

“Về khát vọng tự do và đòi hỏi dân chủ là một điều rất rõ ràng. Đó cũng là tiếng nói chung của những người trí thức có lương tri, những người trí thức biết tự trọng và họ biết cần phải làm gì cho đất nước này.

“Khi mà họ chấp nhận sự lãnh đạo của Đảng, thì đồng thời họ cũng có những đòi hòi rất rõ là sự lãnh đạo đó phải như thế nào. Nếu không như thế, thì họ không chấp nhận sự lãnh đạo của Đảng được.”

Chuyên gia xã hội học này tin rằng sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản là một thực tế lịch sử khách quan, nhưng ông cũng thừa nhận rằng tệ “thoái hóa, biến chất” của nhiều cán bộ, đảng viên trong Đảng đang làm cho uy tín của Đảng bị ảnh hưởng nặng nề.

Ông nói: “Vai trò của Đảng Cộng sản trong lịch sử là một sự thực cần phải được thừa nhận. Đồng thời sự thoái hóa, biến chất của không ít cán bộ, đảng viên Cộng sản, đã làm cho uy tín của Đảng mất đi.”

Giáo sư Tương Lai cho biết thêm trí thức Việt Nam vốn chấp nhận sự lãnh đạo cũng Đảng cũng hiểu rất rõ vị trí, điều kiện của mình trong quan hệ với Đảng lãnh đạo.

Ông nhấn mạnh: “Là người trí thức, họ hiểu rất rõ họ đi với Đảng trong điều kiện nào và trong điều kiện nào thì họ không chấp nhận sự lãnh đạo của Đảng.”

‘Không thể ban phát’   

Nhà xã hội học cho rằng để trở thành trí thức thực sự, người trí thức phải có một số phẩm chất và đòi hỏi nhất định, mà theo ông, trước hết là các yếu tố bản lĩnh, dám hành động:

“Đã là trí thức thì phải là người có bản lĩnh, người dám hành động theo lý trí và theo trí tuệ mà mình hiểu biết. Không phải là người ăn theo, nói leo.

“Và người trí thức như thế không nhiều, nhưng có, và càng ngày số đó càng nhiều lên. Tôi không bi quan về chỗ này.”

Về một số vấn đề đang được nhiều giới trong nước quan tâm liên quan việc soạn thảo, ban bố, thi hành một số đạo luật giúp thực thi quyền cơ bản của công dân, Giáo sư Tương Lai nêu quan điểm.

“Luật biểu tình ra, nếu có luật đi chăng nữa, thì cũng phải đấu tranh để cho luật ấy đi vào trong cuộc sống. Bởi vì đã có rất nhiều điều đã ghi trong Hiến pháp nhưng có thực hiện được đâu.

“Thực ra mà nói, dân chủ không thể được ban phát từ bên trên, dân chủ phải do đấu tranh mà giành lấy thôi. Điều này đã là thiên kinh địa nghĩa rồi, không chỉ ở Việt Nam.”

Nguồn: BBC

12 Phản hồi cho “Phản biện từ bên trong Đảng vẫn khả thi”

 1. Vị Nhân says:

  ” Chuyên gia xã hôi học này tin rằng sự lãnh đạo cuả Đảng Cộng Sản là một thực tế lịch sử khách quan…”

  Hết Chu Hảo lại đến Tưong Lai. Chỉ khác là Tương Lai “tin”, có nghĩa là điều này không thể chứng minh được, nên phải vận dụng đến niềm tin. Còn tệ hơn Chu Hảo một bậc!

  ” Trước Đại Hội VI ( 1986), trước bữa cơm chiều, cả nhà chưa ngồi vào mâm, chỉ có hai cha con với cút rượu và đĩa lạc rang thường lệ, cha tôi đang uống bỗng thừ người ra một lát rồi nói:” Con ạ, những ngày gần đây bố suy nghĩ nhiều về tương lai đất nước mình. Con có biết bố đi đến kết luận gì không? Kết luận cuả bố là thế này:MUỐN CHO DÂN TỘC TA KHÔNG THUA KÉM CÁC DÂN TỘC KHÁC, MUỐN CHO ĐẤT NƯỚC ĐƯỢC THỊNH VƯỢNG, DÂN TA KHÔNG NGHÈO KHỔ MÃI THÌ KHÔNG THỂ THIẾU MỘT ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT : ẤY LÀ PHẢI GẠT BỎ SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN. ĐẢNG ĐẾN NAY ĐÃ HẾT LÀ ĐỘI QUÂN TIÊN PHONG CỦA CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC RỒI. BÂY GIỜ NÓ TRỞ THÀNH CHƯỚNG NGẠI VẬT TRÊN ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN CUẢ DÂN TỘC. KẺ NÀO TRONG LÚC NÀY ĐẶT QUYỀN LỢI CUẢ ĐẢNG TRÊN QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC LÀ KẺ PHẢN BỘI TỔ QUỐC…”(Vũ Đình Huỳnh, Bí Thư cuả HCM, Vụ Trưởng Vụ Lễ Tân, Bộ Ngoại Giao nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà, nói với con là Vũ Thư Hiên, “Đêm Giữa Ban Ngày”,Vũ Thư Hiên, trang 305-306, Nhà xuất bản Văn Nghệ,1997)

  Thôi, cứ để anh ta nhìn về quá khứ xa xăm mù mịt cho đã đi rồi thủng thẳng sẽ thấy “tương lai”!!!

 2. kenny says:

  Lam gi co phan bien hay tranh cai , tat ca deu phai le phai ma di.
  Ong GS tuong Lai nay chi la chu Cuoi ma thoi

Phản hồi