WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Ai sai phạm trong vụ án Đoàn Văn Vươn?

 

LS Nguyễn Văn Đài

Vụ việc UBND huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng tiến hành cưỡng chế trái pháp luật để thu hồi đất của gia đình ông Đoàn Văn Vươn đã dẫn đến việc gia đình ông tự chế mìn và trang bị súng bắn đạn hoa cảiđể tự vệ. Điều này cho thấy những người dân vốn hiền lành quanh năm lao động bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để kiếm sống, nay khi họ bị chính quyền ức hiếp, đối xử bất công nhằm tước đoạt mồ hôi, nước mắt, vốn liếng của họ đã bỏ ra biết bao năm trời. Họ đã sửa dụng đến các công cụ pháp lý là khởi kiện ra tòa án, họ tin tưởng là tòa án sẽ đem lại công lý cho họ. Kết quả là họ đã bị cả tòa án và chính quyền lợi dụng pháp luật, bẻ cong pháp luật, rồi thực hiện hành vi trái pháp luật để tước đoạt tài sản của họ. Thất vọng, mất niềm tin vào chính quyền và tòa án, không còn nơi nương dựa.Họ đã buộc phải lựa chọn giải pháp cuối cùng đó là trang bị vũ khí tự chế để tự vệtài sản và bảo vệ công lý cho chính mình.Kết quả là chính quyền huyện Tiên Lãnh đã biến họ từ những người dân vô tội, hiền lành có nguy cơ trở thành những người tội phạm.

Hành vi vi phạm pháp luật của chính quyền huyện Tiên Lãng đã gây ra sự bất bình và phẫn nộ trong nhân dân. Nguyên thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Hùng Võ đã khẳng định trên trang tin nhanh Vnexpress vào ngày 13/1/2012 rằng: quyết định thu hồi đất của UBND huyện Tiên Lãng( Hải Phòng) với gia đình ông Đoàn Văn Vươn là vừa trái pháp luật vừa trái đạo lý, cố tình tước bỏ quyền lợi của người dân. Luật sư Trần Vũ Hải đã gửi thư lên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là đại biểu quốc hội của thành phố Hải Phòng. Luật sư Hải đã đề Thủ tướng Dũng chỉ đạo bộ Công an khởi tố vụ án hình sự để điều tra làm rõ hành vi hủy hoại tài sản công dân. Nhiều Văn phòng luật sư đã đứng ra nhận bào chữa miễn phí cho các thành viên trong gia đình ông Vươn. Vụ việc cũng đã thu hút được sự quan tâm của nhiều người nguyên là lãnh đạo cao cấp của Nhà nước và của đảng Cộng sản. Đặc biệt có hàng trăm người đã đóng góp hàng trăm triệu đồng để giúp đỡ và ủng hộ gia đình ông Đoàn Văn Vươn.

Trước áp lực của nhân dân cả nước, ngày 10 tháng 2 năm 2012, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có ý kiến kết luận: UBND huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng đã có sai phạm trong giao đất, thu hồi đất và cưỡng chế thu hồi đất đã giao cho ông Đoàn Văn Vươn. Cụ thể là các quyết định 460/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2008, quyết 461/QĐ-UBND ngày 7 tháng 4 năm 2009 của UBND huyện Tiên Lãng về việc thu hồi đất của gia đình ông Vươn là không đúng với qui định của Luật đất đai năm 2003. Do vậy quyết định cưỡng chế thu hồi đất cũng không đúng pháp luật.

Từ kết luận của thủ tướng chính phủ, tính chất pháp lý của vụ án đã thay đổi. Vấn đề đặt ra ở đây là 6 người trong gia đình ông Đoàn Văn Vươn có phạm các tội hình sự “giết người” và “chống người thi hành công vụ” mà các cơ quan tiến hành tố tụng thành phố Hải Phòng đã khởi tố hay không?

Trước hết, chúng ta xem xét đến việc UBND huyện Tiên Lãng tiến hành cưỡng chế trái pháp luật để thu hồi đất của gia đình ông Vươn có phải là thi hành công vụ hay không?

Khái niệm người thi hành công vụ được nêu trong Điều 257 Bộ luật hình sự bao gồm các nhân viên của các cơ quan nhà nước hoặc các tổ chức đang thừa hành nhiệm vụ được giao theo đúng qui định của pháp luật. Nhiệm vụ được giao những hoạt động bình thường, đúng đắn và đúng pháp luật.Theo kết luận của Nguyễn Tấn Dũng thì quyết định cưỡng chế thu hồi đất của UBND huyện Tiên Lãng là không đúng pháp luật. Do vậy việc UBND huyện Tiên Lãng tiến hành cưỡng chế là trái pháp luật và đương nhiên không phải là hoạt động bình thường của cơ quan nhà nước. Do vậy những người được UBND huyện Tiên Lãng giao nhiệm đến cưỡng chế thu hồi đất của gia đình ông Vươn không phải là những người thi hành công vụ.

Vậy UBND huyện Tiên Lãng và những người được giao nhiệm đó vi phạm pháp luật như thế nào?

Điều 73 Hiến pháp Việt Nam năm 1992 qui định:

“Công dân có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.
Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu người đó không đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép….”

Quyết định số 447/QĐ-UB ngày 4 tháng 10 năm 1993 và quyết định số 200/QĐ-UB ngày 9 tháng 4 năm 1997 của UBND huyện Tiên Lãng giao đất cho gia đình ông Đoàn Văn Vươn là phù hợp với qui định của pháp luật tại thời điểm đó(Kết luận của TT Nguyễn Tấn Dũng). Do vậy nhà ở,các công trình xây dựng và tài sản trên đó là thuộc quyền sở hữu hợp pháp của gia đình ông Vươn. Không ai được tự ý xâm phạm.

Về mặt khách quan: Việc UBND huyện Tiên Lãng lợi dụng pháp luật để huy động một lực lượng trên 100 người gồm công an, quân đội, dân phòng. Họ được trang bị vũ khí và các công cụ hỗ trợ nhằm dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản được pháp luật bảo hộ của gia đình ông Đoàn Văn Vươn. Các loại vũ khí mà UBND huyện Tiên Lãng sử dụng hoàn có thể gây thương tích và tước đoạt mạng sống của các thành viên gia đình ông Vươn.

Về mặt khách thể: UBND huyện Tiên Lãng đã sử dụng một lực lượng đông đảo, được trang bị vũ khí để sẵn sàng dùng vũ lực ngay tức khắc buộc gia đình ông Đoàn Văn Vươn lâm vào tình trạng mất khả năng chống cự nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của gia đình ông. Tính mạng và sức khỏe của các thành viên trong gia đình ông Vươn có thể bị tước đoạt nếu họ quyết tâm bảo vệ tài sản hợp pháp của mình đến cùng. Thực tiễn là sau khi cho nổ mìn tự chế để ngăn cản hành vi vi phạm pháp luật của UBND huyện Tiên Lãng, nhưng những người vi phạm vẫn kiên quyết thực hiện hành vi phạm tội tới cùng. Họ tiếp tục tấn công bất hợp pháp vào khu vực của gia đình ông Đoàn Văn Vươn, buộc gia đình ông phải bắn đạn hoa cải để tự vệ gây thương vong cho một số người vi phạm pháp luật. Khi UBND huyện Tiên Lãng tăng cường lực lượng và vũ khí thì gia đình ông Vươn buộc phải rút lui để bảo toàn tính mạng, sức khỏe.

Hậu quả xảy ra: Toàn bộ tài sản hợp pháp của gia đình ông Đoàn Văn Vươn đã bị cướp sạch, phá sạch và đốt sạch.

UBND huyện Tiên Lãng đã vi phạm Điều 73 Hiến pháp Việt Nam năm 1992, khi huy động một lực lượng đông đảo, được trang bị vũ khí xâm phạm vào nơi ở của gia đình ông Đoàn Văn Vươn khi không được pháp luật cho phép. Hành vi của UBND huyện Tiên Lãng có dấu hiệu của tội cướp tài sản có tổ chức, có vũ khí được qui định tại Điều 133 Bộ luật hình sự Việt Nam. Khi họ sử dụng một lực lượng đông đảo để dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc nhằm tấn công vào gia đình ông Vươn, làm cho gia đình ông không thể chống cự để chiếm đoạt tài sản hợp pháp của gia đình ông Vươn. Việc gia đình ông Vươn sử dụng mìn tự chế, súng tự chế bắn đạn hoa cải chỉ là giải pháp cuối cùng để tự vệ bảo vệ tài sản hợp pháp của gia đình mình trước hành vi tấn công ăn cướp của người khác. Hành động tự vệ cho nổ mìn tự chế và bắn đạn hoa cải chỉ nhằm hạn chế hành vi vi phạm pháp luật của người khác.
Chúng ta xét đến mức độ tương xứng giữa lực lượng vi phạm pháp luật và gia đình ông Đoàn Văn Vươn. Bên UBND huyện Tiên Lãng với trên 100 công an, quân đội, dân phòng. Được trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ hiện đại và đầy đủ.Còn gia đình ông Đoàn Văn Vươn có bốn người đàn ông và hai người phụ nữ. Họ tự trang bị một mìn tự chế, và một số súng tự chế bắn đạn hoa cải. Điều rõ ràng ở đây là gia đình ông Vươn hoàn toàn yếu thế trước những người vi phạm pháp luật là UBND huyện Tiên Lãng. Việc gia đình ông Vươn cho nổ mìn, bắn súng hoa cải chỉ nhằm ngăn chặn hành vi nguy hiểm của những người tấn công chiếm đoạt tài sản của gia đình ông. Nhưng mặc dù gia đình ông đã cho nổ mìn, bắn đạn hoa cải, nhưng vẫn không ngăn chặn được hành động phạm tội của UBND huyện Tiên Lãng.Cuối cùng tài sản mà ông và gia đình đã đổ biết bao mồ hôi, nước mắt, tiền bạc đã bị họ cướp, đốt và phá sạch.Tất cả những điều trên đã chứng minh rằng hành động tự vệ của gia đình ông Vươn thấp hơn mức độ cố ý phạm tội đến cùng của các nạn nhân. Hành động tự vệ đã không đủ để ngăn chặn quyết tâm phạm tội đến cùng của những người vi phạm pháp luật.

Không một ai, hay không có một cơ sở nào có thể biện minh cho hành động vi phạm pháp luật của UBND huyện Tiên Lãng. Nhưng sự quan tâm, ủng hộ và lên tiếng của cả xã hội là chứng minh tốt nhất cho hành động tự vệ hợp pháp và đúng đắn của gia đình ông Đoàn Văn Vươn.

Hàng động tự vệ của gia đình ông Vươn khi cho nổ mìn tự chế và bắn hoa cải vào những người vi phạm pháp luật vẫn nằm trong giới hạn phòng vệ chính đáng mà pháp luật cho phép. Đó không phải là hành vi giết người như quyết khởi tố của các cơ quan tiến hành tố tụng thành phố Hải Phòng. Do vậy, các ông Đoàn Văn Quý (46 tuổi), Đoàn Văn Vươn (49 tuổi), Đoàn Văn Sịnh (55 tuổi) và Đoàn Văn Vệ (38 tuổi) không phạm tội giết người như quyết định khởi tố của các cơ quan tiến hành tố tụng.

Bà Phạm Thị Báu(tức Hiền vợ của ông Quý) và bà Nguyễn Thị Thương(vợ của ông Vươn) không phạm tội chống người thi hành công vụ như quyết định khởi tố của các cơ quan tiến hành tố tụng thành phố Hải Phòng. Do những người được UBND huyện Tiên Lãng giao nhiệm vụ trong ngày 5 tháng 1 năm 2012 khi xâm phạm bất hợp pháp vào nơi ở của gia đình ông Đoàn Văn Vươn là những người vi phạm pháp luật. Họ không phải là những người thi hành công vụ.

Vậy việc các ông Đoàn Văn Quý, Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Sịnh và Đoàn Văn Vệ sử dụng mìn tự chế và súng bắn đạn hoa cải vi phạm điều luật nào?

Theo qui định tại Nghị định số 175/CP ngày 11 tháng 12 năm 1964 của Hội đồng chính phủ thì các loại: “vũ khí thể thao quốc phòng và các loại vũ khí khác như(súng săn, súng kíp, súng hỏa mai,…), thuốc nổ và kíp mìn dùng trong sản xuất không phải là vũ khí quân dụng.
Như vậy, các ông Đoàn Văn Quý, Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Sịnh và Đoàn Văn Vệ chỉ có thể có dấu hiệu vi phạm vào Điều 232 Bộ luật hình sự qui định về tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng,.. vật liệu nổ. Và Điều 234 qui định về tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí thô sơ hoặc công cụ hỗ trợ.

Gia đình ông Đoàn Văn Vươn sử dụng vật liệu nổ và vũ khí thô sơ chỉ nhằm bảo vệ tài sản hợp pháp của mình. Chống lại hành vi vi phạm pháp luật của UBND huyện Tiên Lãng. UBND huyện Tiên Lãng đã thực hiện âm ưu, thủ đoạn, sử dụng mọi lực lượng để quyết tâm thực hiện hành vi vi phạm pháp luật đến cùng. Nhằm dồn gia đình ông Vươn vào đường cùng để họ dễ dàng chiếm đoạt tài sản. Hành vi vi phạm pháp luật của UBND huyện Tiên Lãng đã bị nhân dân cả nước phẫn nộ và lên án. Nhưng hành động tự vệ của gia đình ông Đoàn Văn Vươn lại được nhân dân cả nước đồng cảm, chia sẻ và ủng hộ.

Do vậy chúng ta mong rằng các cơ quan tiến hành tố tụng của thành phố Hải phòng không xem xét trách nhiệm hình sự theo Điều 232 và 234 đối với cácông Đoàn Văn Quý, Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Sịnh và Đoàn Văn Vệ để đáp ứng sự mong đợi của nhân dân cả nước.

Hà Nội, ngày 14 tháng 2 năm 2012

Luật sư Nguyễn Văn Đài

© Đàn Chim Việt

 

11 Phản hồi cho “Ai sai phạm trong vụ án Đoàn Văn Vươn?”

 1. Lê Thiện Ý says:

  LỖI HỆ THỐNG LÀ SAI PHẠM CHÍNH trong vụ án Đoàn Văn Vươn, cũng như hàng vạn vụ cướp đất, phá nhà khác. Áp đặt “sở hữu toàn dân” là đảng cướp trắng ruộng đất của công dân mình! Và các quan chức lớn nhỏ có đủ khôn khéo câu kết nhau ăn chận, gian lận đất để làm giàu !
  Dẹp bỏ hệ thống ấy là vừa !

  • Bui Duong Huong Ly says:

   Chẳng lẽ người viết bài này và những người góp ý cho bài này là những luật gia của đất Việt hay sao?

 2. ĐẠI NGÀN says:

  VỀ Ý NGHĨA NHÂN VĂN VÀ PHÁP LÝ TRONG VỤ VIỆC ĐOÀN VĂN VƯƠN

  Đoàn Văn Vươn không phải là “địch” nên việc Đoàn Văn Vươn dùng vũ khí tự tạo để chống lại “ta” không phải là “địch” chống phá “ta”. Đoàn Văn Vươn chỉ là người nông dân (cho dù là kỹ sư, tức thuộc thành phần có hiểu biết, trí thức), tức thuộc giai cấp “công nông”, vậy cũng có nghĩa một cá nhân “công nông” chống lại “giai cấp” công nông. Luật pháp buộc mọi người phải tuân thủ, không được chống đối. Vậy mà có người dân “chống đối” lại, có nghĩa luật pháp đó đã có khía cạnh không khách quan, sai trái, đẩy người dân vào đường cùng, buộc họ phải làm trái luật, tức chống lại luật pháp. Luật pháp nếu bất công mà người dân không thể chống lại, có nghĩa luật pháp đó hay thực tế xã hội đó đã mang tính cách vô nhân đạo. Luật pháp không bao giờ tự mình thực thi được, mà phải thực thi qua mọi nhân viên công chức cán bộ nhà nước. Do vậy luật pháp đùng mà nếu người thừa hành làm sai, người đó đã vi luật, phản luật, người làm sai đó tất nhiên phải bị tội, bị chế tài nghiêm khắc trước pháp luật, vì chính các loại đó đã lủng đoạn pháp luật, phá hoại pháp luật, lợi dụng hay lạm dụng pháp luật. Như vậy có ba yếu tố quan trọng hợp thành : luật pháp, người chấp pháp, người là đối tượng hay nạn nhân của sự chấp pháp và của pháp luật. Giả thử trong ba yếu tố cấu thành đó, nếu cả hai yếu tố đầu đều sai, không thể buộc yếu tố thứ ba phải “đúng” được. Bởi buộc như vậy thì chính bản thân xã hội đó đã trở thành bất công, thối nát, vô nhân đạo, không thể chấp nhận được. Vậy nên nếu thế, trường hợp Đoàn Văn Vươn dù trong trạng thái hay tình huống nào, cũng chỉ là sự bất khả kháng, chẳng đặng đừng một cách chính đáng, hay nói rộng ra là sự tự vệ chính đáng. Có nghĩa mọi cuộc phản kháng, dù cá nhân, tập thể, hay toàn xã hội, nếu chẳng đặng đừng thì đó chính là ý nghĩa của công lý, của cách mạng, của chính nghĩa một cách cần thiết và chính đáng. Người nông dân không thể không có đất để làm ăn sinh sống, đó là sự chính đáng thứ nhất của nông dân họ Đoàn. Đất đai không thể thu hồi vô nguyên tắc nhân danh mọi chủ trương hay quy định bất hợp lý nào đó, đó là sự chính đáng thứ hai trong hành động phản kháng tự nhiên, khách quan của họ Đoàn. Khi con người phải tự vệ, con người có thể làm mọi cách mà mình cho là cần thiết và chính đáng. Không thể nhân danh pháp luật để thủ tiêu mọi quyền tự vệ chính đáng của con người. Vì quan niệm như vậy là phi nhân, hạ thấp nhân cách con người chỉ còn là con vật chỉ biết phục tùng và tuân thủ (dù phục tùng hay tuân thủ luật pháp không chính đáng hoặc vô lý hay bất công), mà không còn là con người có lòng tự trọng, ý thức tự do độc lập, lý trí phân biệt sai đúng, và nhất là ý chí muốn vươn lên bất chấp mọi trở ngại phi lý chà đạp lên nhân phẩm, ý chí tự cường, tự chủ trong quyền làm người, mục đích và ý thức làm người.

  NON NGÀN

 3. Nguyễn Tấn Trung says:

  Góp ý về giải pháp hòa bình , ổn định, công chính cho dân tộc Việt nam

  1 – Thực thi chính sách đại đoàn kết dân tộc:

  – Ðảng CSVN phải từ bỏ mỵ dân, gian dối, độc tài, toàn trị, Phải tôn trọng tính chất đa nguyên của xã hội, Phải tôn trọng quyền sống và quyền tự do của mọi người, phải trả lại quyền làm chủ đất nước cho toàn dân .
  - Tượng Bác Hồ nơi công cọng phải được gở bỏ , Những người CSVN có quyền chưng bày ở chổ riêng tư, nhưng tốt hơn hết là quen vào thùng rác cho tiện, để các nạn nhân của bác Hồ sớm quên đi mọi đau thương thống khổ, vì sự thật hình tượng Bác cũng chả khác gì hình tượng Lê Nin của Nga, Mao của Tàu, Kim chánh Thành, Kim chánh Nhật, Kim jon Un của Bắc Hàn, Một tên bệnh hoạn nhát gan không dám đi máy bay vẫn được phong lãnh tụ vĩ đại! Một cậu bé chưa hề cầm quân vẫn được phong làm Đại tướng! Một kẻ gian dối thâm độc giết người cũng được tôn làm Thánh nhân! làm cha già dân tộc! … là cái nhục của lẽ phải, của sự thật, của điều ngay chính …Chúng ta hãy mạnh dạng từ bỏ cái sai lầm ở quá khứ, Hãy sống lành mạnh ngay thật ở hiện tại và hãy ngẫn cao đầu hướng vê tương lai tươi sáng .
  - Màu sắc và hình tượng cờ Tổ quốc phải do quốc hội quyết định mỗi 10 năm một lần, đến lần thứ 3 thì coi như vĩnh viễn. …

  – Các tôn giáo,các đảng phái chính trị không CS phải cam kết không kình chống lẫn nhau phải tôn trọng quyền sinh tồn và tự do của đảng CSVN

  - Đảng CSVN và các đảng chính trị khác cùng mọi tôn giáo trong nước cùng ngồi lại tìm một giải pháp hòa bình ổn định hợp tình hợp lý nhất cho đất nước việt nam, Trong đó phải có những điều khoản: Ân xá cho mọi đảng và mọi người có lỗi lầm, có sai trái, có chém giết lẫn nhau do ý thức hệ chính trị gây ra, những người đó được coi như vô tội để được sống hài hòa tự do công bằng trong xã hội mới, Không bị ngược đã không bị cô lập, không bị trả thù nếu chẳng may thất cử hay thất thế cũng được sống hòa bình như mọi công dân khác .
  - Những điều khoản ân xá và bảo đảm tự do, bình đẳng … phải được mọi tôn giáo, các chính đảng đồng thuận và có chứng kiến, có bảo đảm của Liên Hiệp quốc . .
  - Chính phủ VN phải phục hồi danh dự cho bất cứ ai bị bôi xấu bị vu oan do ý thức hệ chính trị gây ra.
  - Chính phủ VN phải bồi thường theo khả năng thực thế của đất nước những mất mát thiệt hại do ý thức hệ chính trị trước đây gây ra .

  2 – Xây dựng một nhà nước pháp quyền của dân do dân và vì dân, có nhiệm kỳ vừa đủ hợp lý .

  - Chính phủ hiện thời lâm thời tổ chức bầu cử thật sự tự do công bình trong sạch có quốc tế giám sát để bầu ra một chính quyền hợp pháp hợp lòng dân có tính chất phân quyền có nhiệm kỳ hợp lý thật sự của dân do dân và vì dân .
  - Những người đại diện cho dân phải xây dựng một hệ thống luật pháp cho công bằng, cho thực tế, cho phù hợp với những điều tự nhiên, hợp với lòng người, hợp với sự hài hòa và tiến bộ của xã hội trong đó có những điều răn đe trừng phạt nặng những người gian dối, nịnh bợ đút lót, tham ô, lạm quyền, độc ác và khuyến khích khen thưởng trọng dụng những ai có lòng tốt, có thực tài, có thành tích phục vụ xã hội .
  - Chính phủ VN phải thực thi luật pháp nghiêm minh và thật công bằng cho mọi công dân trong mọi trường hợp, đòi hỏi chính quền đó phải phân quyền rõ rệt: Các nghành lập pháp, hành pháp, tư pháp và tự do ngôn luận báo chí phải có thực quyền và độc lập, những người cầm cán cân công lý phải có đức, có tài, có chuyên môn, có nhiệt lòng, có thực quyền không bị hành pháp chi phối để bảo vệ những người thất thế không bị hận thù, để trừng trị nghiêm khắc những người gian dối, độc ác, nịnh hót, đút lót, tham ô, lạm quyền, để khuyến khích, khen thưởng, trọng dụng những ai tốt có thực tài có công với xã hội v.v.

  Độc đảng toàn trị là cơ nguyên làm lãnh tụ trở nên độc tài và tự phong làm Thánh sống, làm cán bộ nhà nước kêu căn, hách dịch, tham ô, lạm quyền, bất công, thối nát,chiếm dụng của công, cướp của người cô thế, làm người dân thường ở thế chẳng đặng đừng, làm cho kẻ ngu si và đám dân hèn khom lưng, cuối đầu, uốn lưỡi nịnh hói, vang xin, đút lót bọn cán bộ độc ác tham ô để sống còn,để được việc, để chia phần làm điều bất công sai trái … Từ đó xã hội trở nên bất công, phân hóa, mất tình người, vô liêm sĩ … nảy sinh một chính quyền tham ô, hống hách, hư đốn, độc ác … từ địa phương đến Trung ương một lớp cường quyền và một lũ a dua nịnh bợ giàu có sống trên mồ hôi nước mắt của đại chúng lầm than! Ðó là xã hội bất công tàn ác đáng ghê tởm, phải bị loại bỏ .
  .
  ________________________________________

 4. Đức Hào says:

  Việt nam ta luật giống như cái lưỡi của kẻ bịp . Nên tội và công không có ranh giới .
  Nếu Hồ còn sống thì dân chủ lâu rồi .
  Tụi đầu trâu mặt ngựa đã lấy xác Hồ làm đồ chơi giữ ghế , mỗi năm tốn cả ngàn tỷ cho cái lăng vớ vẩn .
  Chết mà không được chôn ! Dân ta thêm nghèo khổ !

 5. xoathantuong says:

  Ông Vươn bị “tội hình sự “giết người” hoặc “chống người thi hành công vụ” ?

  Tôi lấy một thí dụ như sau:

  Một ông quan nào đó ở Hà Nội nhậu say rồi thách đố nhau xem có dám tấn công lăng Ba Đình hay không. Vị quan này vì nhậu say, lại hay sĩ diện hảo, nên về đơn vị tập họp lính dưới quyền, mang theo súng đạn tới Ba Đình tấn công thật. Dĩ nhiên trong trường hợp này những người lính bảo vệ lăng bắt buộc phải chống trả bắn lại.

  Những người lính bảo vệ lăng bắn lại như vậy có bị tố cáo về tội hình sự “giết người” hay không? – Dĩ nhiên là không, vì ông quan kia làm sái pháp luật. Ông quan kia không đang thi hành công vụ nên dù ông ta hoặc lính của ông ta có bị chết cũng không thể truy tố những người lính bảo vệ lăng vào tội “giết người” được.

  Trường hợp ông Vươn cũng vậy, những người tới cưỡng chế là làm sái pháp luật. Đã làm trái pháp luật thì không thể cáo buộc vào tội “chống người thi hành công vụ”, vì đây không phải là “công vụ” mà là làm bậy. Và cũng không thể cáo buộc vào tội “giết người” được.

  Đó là cách xét xử theo luật pháp. Nhưng ở Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh quang vinh mà nói chuyện luật pháp người ta cười cho chết ấy chứ nhỉ.

 6. Thuy hang says:

  Xin nhắc lại câu nói của TBT GORBACHOP (Liên xô): Tôi đã bỏ một nữa cuộc đời cho lý tưởng CS.Ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng đảng CS chỉ biết tuyên truyền và dối trá mà thôi. .Câu nói của TT Nga Boris Yelsin CS không thể nào sữa chữa,mà cần phải đào thải nó. Câu nói của Thủ tướng đức: CS đả làm cho ngưởi ta trỡ thành gian dối. Còn TT Nga Putin trước đây. Kẻ nào tin những gì CS nói là không có cái đầu,kẻ nào làm theo lời CS là không có trái tim. Đức đat lai lat Ma thì nói CS la loài cỏ dại mọc trên hoang tàn của chiến tranh,là loài nấm độc sinh sôi nãy nở trên rác rưỡi của cuộc đời. Nguyễn văn Thiệu Tổng thống miền namVN thì nỏi: đừng tin những gì CS nói mà hãy nhìn kỷ những gì CS làm…..trích dârn,,,

 7. Thuy hang says:

  Xin nhắc lại câu nói của TBT GORBACHOP (Liên xô): Tôi đã bỏ một nữa cuộc đời cho lý tưởng CS.Ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng đảng CS chỉ biết tuyên truyền và dối trá mà thôi. .Câu nói của TT Nga Boris Yelsin CS không thể nào sữa chữa,mà cần phải đào thải nó. Câu nói của Thủ tướng đức: CS đả làm cho ngưởi ta trỡ thành gian dối. Còn TT Nga Putin trước đây. Kẻ nào tin những gì CS nói là không có cái đầu,kẻ nào làm theo lời CS là không có trái tim. Đức đat lai lat Ma thì nói CS la loài cỏ dại mọc trên hoang tàn của chiến tranh,là loài nấm độc sinh sôi nãy nở trên rác rưỡi của cuộc đời. Nguyễn văn athieeju atoorng thống miền namVN thì nỏi: đừng tin những gì CS nói mà hãy nhìn kỷ những gì CS làm…..trích dârn,,,

 8. Teo says:

  Cam on LS Đài đã cho một biện luận sắc bén không thể chối cải.Nhưng nên nhớ rằng,người CS vẫn có thể biến đúng thành sai,hoặc ngược lại nếu điều đó có lợi cho họ như họ đã từng làm trong qusa khứ

 9. con cháu Hai Bà Trưng says:

  Thưa Luật Sư, Tôi ở rất xa, không quen biết gia đình họ Đoàn, nhưng rất cãm động khi đọc bài biện luận sắc bén của LS dựa trên pháp lý của nhà nước VN.
  Tôi tin rằng gia đình họ Đoàn rất ấm lòng, sẽ thêm niềm tin và sức mạnh để đối đầu với bọn cướp ngày bằng sự che chở chân tình, bao dung của mọi tầng lớp dân chúng và kẻ sĩ đang cùng nhau chống lại cái ác. Trân trọng.

 10. kbc 3505 says:

  Luật được làm ra không phải để nhà nước tuân theo mà để họ dùng cai trị dân. Dứt khoát là nhà nước không muốn sẽ có thêm những vụ Tiên Lãng sau này. Nếu xử nhẹ tội hay trắng án cho anh Vươn thì sẽ có nguy cơ hàng trăm hàng ngàn người dân mất đất sẽ nổi lên đòi lại đất mà chống chính quyền, và có thể chính quyền sẽ lung lay. Còn nếu xử anh Vươn có tội thì cũng sợ áp lực của toàn dân, rồi cũng có thể dẫn đến nguy cơ sụp đổ. Pháo lệnh đã nổ. Nếu mọi người dân mất đất cùng đứng lên thì nguy cơ chế độ cộng sản sụp đổ rất cao.

  kbc3505

Leave a Reply to Lê Thiện Ý