WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Tôi đi vào Toà Bạch-ốc: Một cuộc họp nặng phần trình diễn

Ls. Đỗ Phủ, Phó giám đốc đài SBTN, trao bản thỉnh nguyện thư cùng với chữ ký cho ông Eddie Lee, Giám Đốc Văn Phòng Châu Á Thái Bình Dương của Tòa Bạch Ốc. Ảnh: Diễn Đàn CTM

Trong hai ngày 5 và 6 tháng 3 vừa qua, có lẽ lần đầu tiên Toà Bạch Ốc và các vị dân-cử trên Quốc-hội Hoa-kỳ có dịp chứng-kiến sức huy-động của người Việt hải-ngoại một khi đã có sự đồng-thuận và tham-gia tích-cực của các phương-tiện truyền-thông đại-chúng cũng như của một số hội-đoàn, đoàn-thể, tổ-chức cộng-đồng. Bắt đầu bằng một thách thức

Cuộc chơi bắt đầu bằng một sự thách thức. Trang “We the People” của Toà Bạch Ốc, mới có từ tháng 9 năm ngoái (2011), mời gọi sự tham-gia của quần-chúng ở xứ này. Ai hay tổ-chức nào mà thu hút được 25 nghìn người vào ký chung một thỉnh-nguyện-thư về một vấn-đề gì nội trong vòng 30 ngày thì Toà Bạch Ốc của ông Obama hứa là sẽ cử người liên-lạc để hai bên có thể nói chuyện với nhau và, biết đâu, có thể làm một vài chuyện chung với nhau.

Đó là nguồn khởi hứng của phong trào thỉnh-nguyện-thư gửi cho Toà Bạch Ốc về vấn-đề nhân-quyền VN. Cũng phải nói ngay là một nguồn cảm-hứng bất ngờ còn là hai bản nhạc của Việt Khang, “Việt Nam tôi đâu?” và “Anh là ai?,” đã gây cảm-xúc cực mạnh đối với một tâm-hồn bạn, nhạc-sĩ Trúc Hồ, người có SBTN và Asia Entertainment trong tay, để liền lập-tức Anh có thể phát-động được phong trào phổ-biến nhạc của Việt Khang và sau này, để tìm cách cứu Việt Khang ra khỏi gông cùm của CS.

Cuộc vận-động cũng không thể đạt tới quy-mô của nó, nghĩa là lan như cháy rừng nếu nhạc của Việt Khang đã không có nét độc-đáo của nó, nó chua xót hơn mạnh bạo (không có tới một chút bạo-động hay thù hận trong đó), nó độ lượng bao dung và nhắm vào tâm can mình hơn là chĩa mũi dùi vào ai (bởi thế mà CS không có cách đỡ ngoài một hành-động thô bạo và ngu xuẩn là bắt anh). Song thử hỏi đã ai cấm đoán được một tiếng hát, một con tim rung động trong cả ngàn, triệu người?

Cộng thêm vào đó là tuổi trẻ của Việt Khang. Bởi nếu tuổi trẻ VN hôm nay có thể không chia xẻ nhiều thứ với thế-hệ cha ông thì trái tim họ vẫn đập cùng nhịp với tuổi trẻ trong nước như được biểu-tượng bởi Việt Khang! Thêm vào đó, họ còn là thế-hệ Twitter và Facebook và khả-năng liên-lạc của họ mạnh không thua gì những người đã phát-động được phong trào “Cách mạng Hoa lài” ở Trung-Đông!

Do đó mà ai cũng tính lầm trước hiện-tượng này, kể cả Toà Bạch Ốc. Họ đâu biết là người Việt, nhiều khi khá ù lì song vẫn bật dậy khi bị thách thức! Và trả đáp của bài toán này có thể đo đếm được từng ngày, từng giờ, từng phút!  Hơn 4 ngày—thay vì 30 ngày—đã đạt tới con số nhiệm mầu 25 nghìn chữ ký! Đến khi con số lên tới 27 nghìn thì Toà Bạch Ốc đã phải vội giữ lời hứa: cử người liên-lạc với cộng-đồng VN để xem có thể tìm cách gặp gỡ nhau! Đó là lý-do Luật-sư Tuyết Dương thuộc văn-phòng White House APA Initiatives lo về các sáng-kiến xuất phát từ cộng-đồng người Mỹ gốc Á-châu Thái-bình-dương được chỉ-định và giao cho công việc này.  Đã từng là chủ-tịch Ban Quản-trị của Boat People S.O.S. (“Tổ-chức Cứu Người Vượt Biển”), không lạ là cô Tuyết Dương đã liên-lạc với Tiến-sĩ Nguyễn Đình Thắng là giám-đốc điều-hành của tổ-chức này và là một người đã lâu năm làm việc với cô.

Con số ùn ùn lên làm Toà Bạch Ốc bất ngờ

Lúc đầu, có lẽ Toà Bạch Ốc cũng chỉ nghĩ đến một cuộc gặp gỡ vừa phải, có tính-cách thăm dò nhiều hơn là một sự cam-kết sâu hơn.  Do đó nên vai trò chủ-động dành cho văn-phòng APA Initiatives, với những nhân-viên chưa thể gọi là cao-cấp lắm trong hệ-thống quân-giai ở trong Toà Bạch Ốc. Nhưng khi con số người ký thỉnh-nguyện-thư cứ tăng lên ùn ùn, vượt quá kỷ-lục của tất cả các thỉnh-nguyện-thư khác trong trang “We the People” (nghĩa là hơn 42 nghìn người vào ký), thì các quan-chức trong Toà Bạch Ốc bắt đầu lo bởi thấy câu chuyện bắt đầu không còn bình-thường nữa. Tới đây, vai trò chủ-động không còn để trong tay văn-phòng APA Initiatives mà được giao cho văn-phòng Tiếp cận Công-chúng (Office of Public Engagement, tức văn-phòng giao-tiếp với công-chúng, trong những trào tổng-thống trước thường được gọi là Office of Public Relations) là một văn-phòng với vai vế cao hơn văn-phòng APA Initiatives khá nhiều.

Bởi thế mà chương-trình được dự-thảo từ trước đã phải đem ra duyệt lại và thay đổi khá nhiều. Điển-hình là phía chính-quyền lúc đầu chỉ định đưa một nhân-viên cấp vừa phải ra trả lời về nội-dung của thỉnh-nguyện-thư, vào giờ chót đã phải thay thế bằng ông Mike Posner, Trợ-lý Thứ-trưởng Ngoại-giao về Dân-chủ, Nhân-quyền và Lao-động (Office of Democracy, Human Rights and Labor), tức là người cao-cấp nhất trong chính-quyền về vấn-đề này, người vẫn hàng năm chủ-trì các cuộc gặp gỡ gọi là “đối-thoại nhân-quyền” (“human rights dialogues”) với VNCS.

Song vì đã có sự duyệt lại chương-trình và thay đổi một số chuyện đã có thoả-thuận từ trước, như cắt cuộc gặp gỡ từ 3 tiếng xuống còn 2 tiếng, cũng vì đó mà phần trình diễn văn nghệ (lúc đầu tính dành cho một số ca-sĩ hát nhạc của Việt Khang và nhạc tranh đấu khác của VN) cũng đã bị cắt, và phần thuyết-trình của 3-4 đại diện trong cộng-đồng chúng ta phải thay thế bằng một cuộc thảo-luận bàn tròn khá linh-động nhưng không đi sâu được vào nội-dung chi-tiết của thỉnh-nguyện-thư.

Buổi gặp gỡ nặng phần trình diễn

11 giờ trưa thứ Hai, 5 tháng 3, phái-đoàn VN bắt đầu làm thủ-tục đi qua an-ninh để vào phòng họp khá rộng ở tầng basement của Phủ Tổng-thống Toà Bạch Ốc (kêu là EEOB, Eisenhower Executive Office Building). Con số người vào, lúc đầu được thoả-thuận là 100 người, sau đã được Toà Bạch Ốc tăng lên 125, rồi 150, rồi 160, cuối cùng họ cũng đã nhưọng bộ để nhận vào gần 200 người.

12 giờ đúng, cuộc họp bắt đầu. Khai mạc buổi họp là ông Lee, văn-phòng-trưởng Văn-phòng White House APA Initiatives, ông “boss” của L.S. Tuyết Dương. Ông cũng như ông Jon Carson, diễn-giả kế-tiếp, Giám-đốc Văn-phòng Tiếp cận Công-chúng, người nào cũng nhấn mạnh đến sự thành công vượt bực của cuộc vận-động ký thỉnh-nguyện-thư của người Việt, một hiện-tượng chưa bao giờ được chứng-kiến (“unprecedented”) từ khi có trang “We the People” trên website của Toà Bạch Ốc, chứng tỏ khả-năng huy-động rất đáng nể của cộng-đồng người Mỹ gốc Việt–bằng-chứng là chính Toà Bạch Ốc đã phải giữ lời hứa và đáp-ứng, lý-do vì sao có cuộc gặp gỡ này. Và đây cũng là một cuộc gặp gỡ đầu tiên với một cộng-đồng ở quy-mô này (gần 200 người).  Song cả hai người cũng nhấn mạnh đây chỉ là một buổi gặp sơ khởi, một “bước đầu,” không phải là một buổi gặp độc-nhất hay cuối cùng để tìm cách giải-quyết tất cả các thứ vấn-đề của chúng ta.  Đó cũng là thông-điệp của diễn-giả thứ ba tức là L.S. Tuyết Dương. Cô dành cho mọi người một sự bất ngờ khá thích thú khi cô nói (khá lâu) bằng tiếng Việt tương-đối lưu loát, một điều hay nhưng có lẽ cũng không còn cần thiết nữa vì phần lớn cử-toạ là những người đã ở lâu ở Mỹ nên chắc chắn là hiểu tiếng Anh khá vững vàng.

Diễn-giả thứ tư là Ông Quintan Wiktorowicz, Giám-đốc thâm-niên về Cộng-đồng Đối-tác thuộc Hội-đồng An-ninh Quốc gia (Senior Director of Community Partnerships, National Security Council).  Là một người khá thành thật, ông nói văn-phòng ông mới được lập ra cách đây có 8 tuần và chính ông còn đang học việc.  Ông cho biết: nhiệm-vụ của ông (và văn-phòng của ông) là phải học hỏi về các cộng-đồng (và hôm nay là một vụ học hỏi như vậy), rằng đây cũng là lần đầu ông được làm quen với cộng-đồng người Mỹ gốc Việt; thứ nữa mới đến giai-đoạn “bắt tay làm việc” (engageent stage) và cuối cùng mới là lập ra một sự liên-hệ đối-tác với cộng-động làm việc chung với Toà Bạch Ốc.

Mặc dù cả bốn diễn-giả đầu đã rào đón cẩn thận như vậy, song vì kỳ-vọng của một số người có mặt có thể đặt cao hơn thế nên một vài sự bực bõ đã thấy xuất hiện. Có người than phiền là tại sao cuộc họp lại được ghi là “White House Briefing with National Vietnamese American Leaders,” vì cho rằng chúng tôi không ai tự-nhận mình là “lãnh-đạo cả.” Để thoả mãn sự phản-đối này, phóng-ảnh trên màn ảnh có lúc đổi thành “with Vietnamese Americans” (nghĩa là “với Người Mỹ gốc Việt”) thì cũng không đúng và làm nhẹ hẳn ý nghĩa của cuộc gặp gỡ (bởi Toà Bạch Ốc không thể gặp hết được mọi người Mỹ gốc Việt, còn nếu chỉ gặp với một số người nhỏ thì ai là có quyền vào, và tại sao, họ có đại-diện-tính không?). Rõ ràng là câu hỏi này khó có lời giải-đáp. Bởi vậy cuối cùng màn ảnh lại ghi “with Young Vietnamese American Leaders.” Nghĩa là khá lúng túng!

Đến phần trình bầy của các diễn-giả người Việt thì hình-thức đã được đổi thành bàn tròn với cô Tuyết Dương. Song cô Tuyết Dương, để cho cuộc nói chuyện sống động, đã gợi ý bằng những câu hỏi cá-nhân nhiều hơn là đi vào đề-tài nhân-quyền ở VN nên cả cô Cindy Dinh (ở Houston lên) cũng như anh Billy Lê (ở Nam Cali qua) không nói được bao nhiêu vào nội-dung thỉnh-nguyện-thư. Cô Cindy có lúc đưa được hình cha Lý bị bịt miệng song cũng không nói được nhiều về nội-dung bài cô đã viết sẵn song không có cơ-hội đọc. Chỉ khi ca-sĩ Quốc Thanh phát biểu là anh nhắc được đến Việt Khang và vấn-đề nhân-quyền nên được khoảng một nửa cử-toạ dành cho một “standing ovation” (đứng lên vỗ tay).

Sau đó là 10 phút nghỉ giải lao nhưng thật ra đã kéo dài hơn nửa giờ.  Bà con đã nhân dịp này trao đổi với một số quan-chức người Mỹ có mặt hay chụp hình kỷ-niệm. Song vì nghỉ quá lâu nên khi họp lại, thời giờ không còn nhiều để cho các nhân-viên bên Bộ Ngoại-giao nói chuyện: Đó là hai ông Thomas Debass nói về “sáng-kiến đối-tác toàn-cầu” (“Global Partnerships Initiative”) và ông Erich Barboriak, quyền Giám-đốc Văn-phòng Đông-Nam-Á-châu lục-địa (Acting Director, Office of Mainland Southeast Asia) trong đó có Việt-nam. Và cuối cùng là ông Trợ-lý Thứ-trưởng Mike Posner.

Sang phần Hỏi Đáp, ông Nguyễn Ngọc Bích đã xin được chuyển tới chính-quyền Tổng-thống Obama mấy lời nhắn của các nhà dân-chủ trong nước.  Đầu tiên là thư của bà Nguyễn Thị Dương Hà: bà cám ơn TT Obama đã có buổi gặp gỡ đầu tiên này với cộng-đồng người Mỹ gốc Việt, bà cũng cám ơn cộng-đồng người Việt ở Mỹ đã qua cuộc vận-động thỉnh-nguyện-thư mà đưa đến cuộc gặp gỡ ý nghĩa này, song bà cũng muốn nói là dù chồng bà, L.S. Cù Huy Hà Vũ đang bị tù tội, bà yêu-cầu chính-quyền Mỹ hãy can-thiệp cho tất cả các tù-nhân lương-tâm và những tiếng nói dân-chủ ở trong nước–một thái-độ thật can trường và đầy lòng thông-cảm với những tù-nhân lương-tâm khác ngoài chồng bà (như Bùi Thị Minh Hằng, v.v.).  Sau nữa là lá thư của ba người, B.S. Phạm Hồng Sơn, L.S. Nguyễn Văn Đài và L.S. Lê Quốc Quân viết yêu-cầu chính-phủ và Quốc-hội Mỹ duy-trì Ban Việt-ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ hiện đang bị đe doạ đóng cửa—vì không có gì khó hiểu cho bằng Hoa Kỳ muốn khuyến khích những tiếng nói tự do và dân-chủ ở VN mà lại đi đóng cửa một trong những nguồn tin đứng đắn nhất về tin tức thế-giới và nhất là tiếng nói chính-thức của Hoa-thịnh-đốn đã có mặt từ năm 1942.

Khoảng gần 20 người khác cũng lên đặt những câu hỏi cụ-thể như: Bước tiếp nối cụ-thể cho cuộc gặp gỡ ngày hôm nay là gì?  Các ông có thể cho biết được không?  Chính-phủ Mỹ có tính can-thiệp cho Ông Cù Huy Hà Vũ không?  Các tù-nhân lương-tâm khác như Điếu Cày, Cha Lý, bà Bùi Thị Minh Hằng v.v.?

Song phải nói là những câu trả lời của các viên-chức có mặt không hoàn-toàn thoả mãn.  Vì họ chỉ trả lời bằng nguyên-tắc mà không hứa hẹn được điều gì cụ-thể.  Ngay khi ông Thứ-trưởng Mike Posner bước ra khỏi Toà Bạch Ốc và bị ông Võ Thành Nhân níu áo hỏi cho SBTN Washington: “Ông tính gì sau cuộc gặp gỡ này?”  Ông Posner cũng chỉ trả lời được là: “Chúng tôi sẽ tiếp-tục bắt tay làm việc với cộng-đồng người Mỹ gốc Việt.” (“We shall continue to engage with the Vietnamese American community.”). Một câu trả lời không hẳn là làm vừa lòng sự mong mỏi của nhiều người trong chúng ta.

© Tâm Việt

Springfield, Virginia

Ngày 7 tháng 3, 2012

Nguồn: Chuyển hoá

http://changevietnam.wordpress.com/2012/03/09/tam-vi%E1%BB%87t-toi-di-vao-toa-b%E1%BA%A1ch-%E1%BB%91c-m%E1%BB%99t-cu%E1%BB%99c-h%E1%BB%8Dp-n%E1%BA%B7ng-ph%E1%BA%A7n-trinh-di%E1%BB%85n/

 

27 Phản hồi cho “Tôi đi vào Toà Bạch-ốc: Một cuộc họp nặng phần trình diễn”

 1. Nguyễn Tha Hương says:

  Kính gửi Ông/ Bà Người yêu sự thật.

  Tôi nghĩ tất cả quý vi hữu trên diễn đàn DCV đều yêu quý sự thật nên mới vào diễn đàn góp ý.
  Tôi xin trả lời câu hỏi của Ô/B “NYST” :
  ” Anh Trúc Hồ hoàn toàn không kêu gọi đóng góp tiền bạc mà chỉ kêu gọi đóng góp chữ ký cho TNT.”
  Tôi nói đúng sự thật là như vậy chứ không hề ám chỉ người nào vì đâu có ai kêu gọi đóng góp tiền bạc ngay cả nhạc sĩ TH hay NĐT. Xin Ô/B đừng hiểu lầm .
  ” Đâu có ai phê bình chỉ trích hay tranh giành quyền lợi gì của anh Trúc Hồ mà Nguyễn Tha Hương hô hoán toáng lên rằng……”
  Không biết Ô/B có thường xuyên theo dõi tin tức trên các diễn đàn khác như Phốnắng, ChinhNghiaViet, GoiDan v..v… thì Ô/B sẽ đọc thấy rất nhiều người phê bình về TH và NĐT , ý kiến cả tốt và xấu cho cả 2 vị này.

  Nếu Ô/B muốn biết rõ hơn, xin vào các diễn đàn để xem cho rõ và tự mình suy ngẫm lấy điều hay lẽ phải đúng với lương tâm chân chính của mình . Tôi không muốn nêu tên của những người góp ý, phê bình xấu hay tốt về TH và NĐT trên diễn đàn DCV.

  Kính,

  NTH

  • Người Yêu Sự Thật says:

   Thưa Ông/ Bà Nguyễn Tha Hương

   a) Với ý kiến hôm qua, tôi chỉ mong là Ông/ Bà đừng đề cập đến tiền bạc ở đây, khi mà anh Trúc Hồ không hề nói đến, nó sẽ là cái cớ, khơi lên cho kẻ xấu bàn loạn lung tung.

   b) Dù ở diễn đàn nào thì cũng có những kẻ bình loạn lung tung. Nhưng xin Ông/ Bà hãy trả lời thẳng vào những comment mà Ông/ Bà không thuận ý là điều tốt và hữu ích nhất.

   c) Nói thẳng với những người “đang tranh giành quyền lợi” (?), ở diễn đàn như Phốnắng, ChinhNghiaViet, GoiDan. Không nên đem sang DCV với câu:

   Trúc Hồ không có ở trong đảng phái nào, anh chỉ là người nhạc sĩ có tấm lòng ! Xin đừng vì tranh dành quyền lợi cho đảng phái hay cho riêng cá nhân mà huỷ diệt một tấm lòng đáng trân quý như Anh Trúc Hồ.

   Viết như vậy là Ông/ Bà đang nói với bạn đọc DCV, trong đó có tôi, làm tôi chưng hửng nên mới góp ý như trên.

   Tôi cũng rất quý mến anh Trúc Hồ, nhưng với câu; “Xin hỏi có ai đã làm được như Trúc Hồ chưa ?” thì tôi phải gãi đầu nhiều lần để thưa với Ông/ Bà rằng; Chỉ vì TNT mà ca tụng anh Trúc Hồ như thế thì không nên!

   Vì sự “thành công” nào cũng nhờ có sự đóng góp của nhiều người, trong đó có cả Ông/ Bà (?) và gần 150’000 người khác đã ký tên vào TNT, cộng thêm với hơn 1’500 người ngày 5/3/2012 đã bỏ công sức, thời giờ, tiền bạc để mua vé xe, vé máy bay đến TBO biểu tình ủng hộ, cổ võ nữa, nhờ vậy mà đã có ‘Biến cố lịch sử” (TNT)

   Tôi tin, anh Trúc Hồ là người hiền lành chính trực, có tấm lòng với quê hương, và nhất là với nhạc sĩ Việt Khang. Nhưng với câu hỏi trên (nếu tôi là Trúc Hồ) thì sẽ ngượng vô cùng.

   Trên đây là quan điểm của tôi, nếu nó khác với ý nghĩ của Ông/ Bà thì đành vậy. Xin lỗi, vì tôi không thể nói khác hơn được.

   Những người ‘phê bình xấu hay tốt về TH và NĐT trên diễn đàn DCV‘ hay bất cứ diễn đàn nào trong tinh thần xây dựng cũng đều tốt. Nhưng không nên bàn loạn lung tung theo suy diễn, vu cáo, phỉ báng cá nhân và đào sâu hố chia rẽ, nó mang tính phá hoại.

   Đôi lời thô thiển xin được trao đổi với Ông/ Bà. Kính

   Kính
   NYST

 2. nguyenha says:

  Gần 150000 chữ ký trong vòng 30 ngày cho Thỉnh-nguyện-thư không phải ai cũng làm dược! Bằng cấp và chức vụ không là gì hết,nếu không có “Tấm-lòng và Nhân cách”,dể mọi người dặt “Niềm tin”.Cám ơn những người dứng ra kêu gọi Thỉnh-nguyện-Thư( trong dó NS Trúc-Hồ là nhân tố tích cực) dã cho Nhà nước Hoa-kỳ và Thế-giới biết dược Sức-mạnh của Niềm tin Cộng dồng Người Việt ở Mỹ, dồng thời cũng cho CSVN biết: dây không phải “môt bộ phận nhỏ”mà là dại bộ phận người Việt Sống nước ngòai không chấp nhận cái Chế dộ hiện hửu! Chỉ chừng dó thôi,cũng dủ nói lên Sự-thành-công của Chiến dịch!! Xin mọi người dừng dể mất Niềm tin.ở chính mình.Dừng dặt quá nhiều vào Niềm tin ở Kẻ khác( Chính quyền Obama).Chúng ta có Sự dòan kết là có Sức-mạnh.! Sức mạnh là biện minh cuối cùng của Thành công.

 3. Nguyễn Tha Hương says:

  Câu chuyện vào nhà trắng từ ngày 5/3 , như vậy chỉ mới có 9 ngày mà dã có biết bao điều phê phán xấu cũng như tốt, khen và chê bai.
  Tôi nghĩ trong tất cả chúng ta, ai cũng đã đọc qua tất cả những bài viết phê bình trong những ngày này.
  Quý vị phải bình tâm và công bằng khi phê phán. Thử nghĩ lại xem trong 37 năm qua, đã có một hội đoàn nào của người Việt tại hải ngoại đã làm nên được như Trúc Hồ hay không ? Với 149,056 chữ ký cho TNT gởi đi là một con số không ai có thể ngờ đến !
  Quý vị phải thành thật với lương tâm con người : anh Trúc Hồ chỉ là người nhạc sĩ, tuy anh không có bằng cấp cao bằng quý vị khác nhưng anh có một tấm lòng cởi mở, bao dung.
  Anh Trúc Hồ chưa phải là một nhà chính trị từ xưa đến nay, vì thế nếu anh Trúc Hồ có phát biều điều gì không được “khôn khéo”, như các lãnh tụ đảng Việt Tân mà tất cả chúng ta đều biết , thì chúng ta nên góp ý kiến để xây dựng chứ không nên đạp đổ.
  Anh Trúc Hồ hoàn toàn không kêu gọi đóng góp tiền bạc mà chỉ kêu gọi đóng góp chữ ký cho TNT.
  Anh Trúc Hồ kêu gọi sự đoàn kết trước tiên là để cứu Việt Khang, người nhạc sĩ tuổi trẻ có tấm lòng đối với quê hương đất nước, sau nữa là gióng lên tiếng gọi cứu nước VN sắp sửa bị Trung cộng xâm chiếm .
  Xin hỏi có ai đã làm được như Trúc Hồ chưa ? Trúc Hồ không có ở trong đảng phái nào, anh chỉ là người nhạc sĩ có tấm lòng ! Xin đừng vì tranh dành quyền lợi cho đảng phái hay cho riêng cá nhân mà huỷ diệt một tấm lòng đáng trân quý như Anh Trúc Hồ.
  Hiện tại là như vậy. Đường đi còn dài, chúng ta nên nhẫn nại và đóng góp ý kiến xây dựng để giúp cho Trúc Hồ vững niềm tin. Mong rằng Trúc Hồ đừng bỏ cuộc vì “bên Trúc Hồ đang có chúng tôi” .

  • Nguyen V N says:

   TRÚC HỒ đang có CHÚNG TÔI

   Bạn Nguyễn Tha Phương và tất cả kính mến

   Tiếng nói của bạn là tiếng nói của tôi và cả hằng triệu người trong Đa số thầm lặng.
   Đúng vậy đã hơn 36 năm từ HN đến QN, chưa một “lãnh tụ” một đang phái nào triệu tập
   kêu gọi được một người nào ngoài những thành viên bạn bè hay gia đình họ.
   Thậm chí mọi lới kêu gọỉ biểu tình ở QN không được ai nghe mà chính họ cũng không có mặt trong đám biểu tình tự phát (như khối 8 ngàn gì đỏ, VT hay bất cử đảng nào…)
   Vì vậy câu nói của bạn NTP là câu nói của toàn dân chống CSVN đó lạ

   Tôi nghĩ trong tất cả chúng ta, ai cũng đã đọc qua tất cả những bài viết phê bình trong những ngày gần đây.Xin quý vị bình tâm và công bằng và phê phán. Thử nghĩ lại xem trong 37 năm qua, đã có một hội đoàn nào của người Việt tại hải ngoại đã làm nên được như Trúc Hồ hay không ? Với 149,056 chữ ký cho TNT gởi đi là một con số không ai có thể ngờ đến !

   Vì vậy phuơng pháp xưa chia rẻ bè đảng, đánh bóng cái “TÔI” đã hết hiệu lực. Bằng cấp cao không có nghĩa là hiểu và giỏi chính trị mà còn ngược lại chính những người lòe bằng cấp mà cao ngạo trịch thượng lại KHỜ trong chính trị nên không làm được gì.Cái bằng cấp là vô nghĩa.

   Ngược lại sụ chờ đợi mỏi mòn của đa số thầm lặng cho một lãnh tụ đối lập hiểu biết rộng, biết tâm lý và chiến thuật, khiêm nhường nhưng QUAN TRỌNG NHẤT là có cái Charisme lòng nhân từ cởi
   mở cảm thông ưu ái và có thành quả trong quá khứ. NGUỜI ĐÓ làm cho chúng ta (đa số thầm lặng) nghe và theo. Đó là Trúc Hồ và équipe (TH&com) là hình ảnh mà người dân chờ đợi mỏi mòn .TH và équipe đã âm thầm,kiên trì trong bao năm qua qua từ video qua DVD ASIA khhông đảng pháỉ không tôn thờ cá nhân, nhưng đã thành công nắm vững lòng dân cho VNCH và đánh được tuyên truyền láo khót của CSVN.

   Hùng ca sử Việt đã khơi động tinh thần yêu nước của toàn dân mà HN hay QN già hhay trẻ đều thương yêu ngay cả quân cáng chính sống với chính quyền cũng thầm nghe lén lút.
   Không còn biên giới trong lòng yêu nước vì vậy TH và équipe đã chiếm được lòng dân không phải cho Thỉnh Nguyện thư mà thôi.
   Trước đó tôi không rõ vai vế NĐT trong sáng kiến TNT nên ca ngợi ông ta.Nhưng khi biết rõ
   câuchuyện bên lề Nguyễn đình Thắng phản ảnh tinh thần bè đảng đố kỵ ăn có muốn đem bè đang mình vào việc chung đễ làm hư đại sử lại còn dài giòng vớt vát. Có NĐT hay không thì có khác gì đâu. Lỗi lớn nhất của ông là thông đồng với quan chức TBỐc đễ làm sai mục tiêu của TNT, sửa ý nghĩa và phản” danh chính ngôn thuận” lừa cả patron chung tức là Truc Hồ cho quyền lợi đảng mình (muốn biến Billy Cindy làm lãnh tụ cướp công chung.
   Khi lén nhờ quan chức Toà BÔc làm lạt đề buổi họp (căn bản là TNT) là điều phản bội đáng trách.

   Nhưng đó là bài học cho PTDC VN phải hủy diệt ngay tendance này xưa như trái đất nhất là trong CĐNV toàn cầu HN hay QN là cá nhân chủ nghĩa , chia rẽ ,lợi dụng thời cơ chiếm công chung cho tên mình. Theo tôi NĐT hảy bình tâm lại mà nhìn sự thật ông không là gì hết mà cũng là những người đã giúp và hợp tác với TH nhưng không thể QUA MẶT được TH nhân vật chính và quyền lợi của nhân dân VN, ông nên lánh mặt một thời gian thì hay hơn thay vì cứ tìm cách lãi nhãi vô bổ.

   Tôi cũng ca ngợi tính cách kềm chế vì lợi ích chung của một só đảng phái ngoài VT kín đáo có mặt hổ trợ bên ngoài cho cuộc họp tai TBỐc như Nguyen thanh trang (MLNQ) v.v Đó là những vị vì quyền lợi chung quên đảng mình mà tới ủng hộ như một công dân tốt. Thật là đáng quỉ nếu tất cả các đảng lẽ tẽ ngoài VT muốn xen vào ăn có làm hại cho viêc chung, thì cuộc Cách mạng dân chủ mới thành công được.

   Tôi tin TH và équipe là những người bất vụ lợi , Không đảng Phái không làm Chính Trị mà làm cho sẽ chiếu cố và hợp tác các nhân vật tranh đáu củ dưới bất cứ hình thức nào miễn là Đoàn kết sau lưng “MỘT NGƯỜI” đã được sự tín nhiệm của tất ca đó là hành động yêu nước nhất mà những ai còn tha thiết với tiền đồ dân tộc.

   Trong nước cũng phải đứng sau lưng một người như bài viết mới của Nguyễn chính kết, theo tôi người đó là BS Nguyen Đan Quế hay CHHV, QN phải có một TRúc hồ thứ hai cho QN thì mới đủ bộ.
   Sau đó QN và HN phải cùng tiếng nói cùng màu cở đừng đễ cho thanh niên QN cờ đỏ
   nhưng chống CSVN khong bi; tủi là không có mặt họ với biểu tượng đát nước họ là cờ đỏ
   sao vàng, một thực tế mà HN đang phải CHÁP NHẬN nếu muốn thành công trong công cupộc lật đổ CSVN và dành lại chủ quyển cho dân tộc, đó là bước thứ haỉ thứ ba…
   Câu kết tôi xin nhường lại cho Nguyễn Tha Phương mà tôi biết ơn:

   Hiện tại là như vậy. Đường đi còn dài, chúng ta nên nhẫn nại và đóng góp ý kiến xây dựng để giúp cho Trúc Hồ vững niềm tin. Mong rằng Trúc Hồ đừng bỏ cuộc vì “bên Trúc Hồ đang có chúng tôi” .

   Thân mến và cảm tạ
   Nguyen VN

  • Người Yêu Sự Thật says:

   Nói sự thật là tốt, nịnh bợ quá thì không nên vì nó trở thành lố bịch. Sao lại nói đến tiền bạc ở đây?
   Đâu có ai phê bình chỉ trích hay tranh giành quyền lợi gì của anh Trúc Hồ mà Nguyễn Tha Hương hô hoán toáng lên rằng: ‘Xin đừng vì tranh dành quyền lợi cho đảng phái hay cho riêng cá nhân mà huỷ diệt một tấm lòng đáng trân quý như Anh Trúc Hồ’.???

   Tôi yêu sự thật, yêu mến anh Trúc Hồ và tất cả những ai đã góp tay làm nên TNT và sự kiện ngày 5.3.2012 ở Toà Bạch Ốc.

   • Công Tâm says:

    Cái ông yêu sự thật này lạ thật

    Người ta là một phó thường dân khích lệ một người bình thường TH thành công một trận lớn mà gọi là nịnh bợ Chắc là những người nịnh bợ đó là tát cả những ai ủng hộ một người có công sao.?

    Yêu sự Thật mà lại cấm người dân thường nói sự thật của lòng mình
    Có ai tin được người Yêu sự thật khi ông ta nóị:

    Tôi yêu sự thật, yêu mến anh Trúc Hồ và tất cả những ai đã góp tay làm nên TNT và sự kiện ngày 5.3.2012 ở Toà Bạch Ốc. ?

    Lời lẽ đanh chua như vậy mà sao tôi tin được YST “Yêu mến” TH ?

Phản hồi