1 Phản hồi cho “Đất nước tôi”

  1. Ngụy Quân Tử - Hồ Chí Ngu says:

    Mọi khi tôi thấy các bức tranh của Babui đều đề cập đến bọn CSVN là nguyên nhân chính của sự phá hoại đất nước, mà sao hôm nay vẽ tranh lạ thế nhỉ??? Hay là có sự “kiểm duyệt” “góp ý” gì của BBT danchimviet.info chăng???? Babui “chánh hiệu con nai dzàng” thì phải vẽ hình con sâu đang ăn ruỗng nát đất nước VN chính là con sâu màu đỏ như máu, có ngôi sao dzàng chính giữa, và hàng chữ “Made in China”, đó mới chính là Babui thứ thiệt nghen!!!!

Phản hồi