WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Nếu Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, Phan Thanh Hải có tội…

Nếu Nguyễn Văn Hải,Tạ Phong Tần và Phan Thanh Hải có tội, thì đó là tội yêu nước không cộng sản.

Các thành viên câu lạc bộ nhà báo tự do sắp bị đem ra xét xử

Lịch sử Việt Nam hơn 4000 nghìn năm dựng nước và giữ nước đã hun đúc nên phẩm chất tinh túy của tinh thần con người Việt Nam.

Những phẩm chất này, qua thử thách của lịch sử, cứ ngời sáng mãi như ngọc càng rũa càng trong, như vàng càng luyện càng tỏ.

Một trong những viên ngọc sáng lấp lánh, quí báu vô ngần của tinh túy tinh thần Việt Nam, là tấm lòng yêu nước nồng nàn của người dân đất Việt.
Tấm lòng yêu nước nồng nàn này thể hiện trong tiếng thét “sát Thát”, cứ mỗi khi Tổ quốc bị xâm lược phương bắc đe dọa.

Đây là tấm lòng yêu nước đầy chính nghĩa, không 1 chút khuất tất, không 1 chút ngụy biện như ” tầm cao tư tưởng, tầm cao quan hệ ” hiện nay của ĐCS VN. Tấm lòng yêu nước này, có trời , có đất minh giám , có trời đất ủng hộ:

“Nam quốc sơn hà Nam Đế cư,
Tuyệt nhiên phận định tại thiên thư.
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm,
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư”.

Đây cũng là tấm lòng yêu nước tự hào về 1 quốc gia văn minh ngang hàng Trung Quốc:

“Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau,
Song hào kiệt đời nào cũng có.”

Trong lịch sử, không bao giờ người Việt Nam trước họa xâm lăng, không chống lại xâm lược Trung Quốc, mà lại dâng đất rừng biên giới phía bắc, vùng biển bắc bộ, quần đảo Hoàng Sa và 9 đảo Trường Sa, như ĐCS VN hiện nay đã và đang làm. Chính nhờ vậy mà 90 triệu người dân Việt Nam có 1 quốc gia để sinh sống, phát triển như hôm nay.

Cũng phải nhấn mạnh rằng, trong công cuộc gìn giữ gang sơn gấm vóc này, thoạt đầu ĐCS VN đã có công trong cuộc đấu tranh dành độc lập cho Việt Nam từ bàn tay Thực dân Pháp.

ĐCS VN đã làm nên Cách mạng Tháng 8 lịch sử.

Nhưng từ thành công này, ĐCS VN triền miên rơi vào những sai lầm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sự an nguy sống còn của dân tộc Việt Nam.

Trong lịch sử giữ nước và dựng nước của mình, không bao giờ người dân Việt Nam nhầm lẫn kể thù, như ĐCS VN hôm nay.

Kẻ thù của Việt Nam bao giờ cũng là bành trướng phương bắc, bao giờ cũng là những thế lực ngoại quốc muốn chiếm đoạt lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam.

Do cuồng tín về Chủ nghĩa Mác-Lênin, những người cộng sản thế hệ đầu tiên như Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng,…đã tạo những tiền lệ xấu cho các thế hệ lãnh đạo kế tục họ : bán nước cho Trung Quốc nhân danh cùng tư tưởng Xã hội chủ nghĩa. Điển hình là công hàm Phạm Văn Đồng 14/9/1958, hay sự im lặng không phản đối trước thế giới, khi Trung Quốc xâm lược quần đảo Hoàng Sa do Việt Nam Cộng Hòa cai quản năm 1974.

Thức đẩy 1 cuộc chiến vì lý tưởng cộng sản: Làm tiền đồn cho phe XHCN, với Hoa Kỳ, làm tinh khí, tinh lực Việt Nam bị tổn thất nặng nê.

Để đến hôm nay, ĐCS VN cũng không phân biệt nổi ai là bạn , ai là thù.

Họ đã rơi vào mưu kế của Trung Quốc, họ đã cố tình bưng bít dư luận yêu nước Việt Nam về các cuộc “tiểu chiến” của Trung Quốc trên biên giới Việt-Trung từ 1984-1990.

Thực tế, đây là mưu kế chiến thuật của 1 chiến lược lớn: Gặm nhấm dần những vị trí chiến lược quan trọng của Việt Nam trên biên giới phía bắc: các cao điểm xung quanh cao điểm 1509 Vị Xuyên Hà Giang.

Trung Quốc gặm nhấm dần, như tằm ăn, các địa danh thắng cảnh: Thác Bản Giốc, các địa danh lịch sử: Ải Mục Nam quan…bằng những trận đánh nhỏ.

Lẽ ra, khi an ninh lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam bị đe dọa, bị cướp, dù chỉ 1 m2 đất, 1 m2 biển đảo, ĐCS VN cũng phải cấp báo cho toàn dân Việt Nam biết, cho toàn thế giới biết.

An ninh lãnh thổ, lãnh hải là việc trọng đại quốc gia. Tất cả các thời đại phong kiến Việt Nam đều cư xử như vậy, tất cả các quốc gia trên thế giới hôm nay đều cư sử như vậy.

Tại sao ĐCS VN không làm như vậy, lại bưng bít những xâm lược của Trung Quốc trước dư luân nhân dân Việt Nam?

Câu trả lời nằm ở phát biểu của Phạm Văn Đồng, khi trở về Việt Nam sau hội nghị Thành Đô 1990, đại ý: Nói Trung Quốc bành trướng thì nói, nhưng trước hết họ là XHCN.

Như vậy, ĐCS VN từ các lãnh đạo thế hệ số 1, đã đặt XHCN, đã đặt ĐCS VN, lên trên an ninh lãnh thổ, lãnh hải của Việt Nam.

Họ cứ khăng khăng nhận Trung Quốc là anh của mình.
Họ đã bán nước, bán biển bán đảo, bán các cánh rừng biên giới cho Trung Quốc.

Các cuộc chiến nhỏ( Tiểu chiến) do Trung Quốc tiến hành với Việt Nam nhằm chiếm đất đai, biển đảo của Việt Nam, là nhằm tạo điều kiện cho ĐCS VN thông báo với dư luận Việt Nam rằng: không có chuyện an ninh lãnh thổ, an ninh lãnh hải ở đây, không có chuyện xâm lược của Trung Quốc.

Đây chỉ là 1 /2 chiếc thác heo hút trên biên giới, đây chỉ là vài ngọn đồi không có người ở tại Vị Xuyên, Hà Giang, đây chỉ là 1 chiếc ải đã từ lâu thuộc về Trung Quốc, đây chỉ là vài đảo san hô ngập nước ở Hoàng Sa, Trường Sa….
Những mảnh đất, mảnh đảo này không quan trọng.

Quan hệ với nước Trung Quốc cùng tư tưởng cộng sản, với nước Trung Quốc XHCN là quan trọng hơn nhiều.

Rõ ràng ĐCS VN đã bán nước nhân danh CNXH, nhân danh CN Mác-Lênin.
Họ đã ký Hiệp định biên giới trên đất liền và biển với Trung Quốc năm 1999, một hiệp định bất bình đẳng, dưới áp lực của các cuộc chiến do Trung Quốc gây ra trên biên giới Việt Trung từ 1979 đến 1990.

Sau hiệp định này, Việt Nam đã mất đi 1 vùng đất biên giới tương đương với diện tích tỉnh Thái Bình so với Hiệp định Pháp-Mãn Thanh năm 1887.

Chúng ta, những người Việt Nam yêu nước, quyết không công nhận hiệp định này, quyết đấu tranh để đất việt nam, đảo Việt Nam đã mất cho Trung Quốc, trở về với Việt Nam.

Để bưng bít những hành động bán thác Bản Giốc, bán Ải Mục Nam Quan, bán các cao điểm quanh cao điểm 1509 Vị Xuyên Hà Giang,..bán Hoàng Sa, bán Trường Sa, bán 1 phần vùng lãnh hải thuộc Vịnh Bắc Bộ, ĐCS VN đã ra sức trấn áp những người Việt Nam yêu nước nói đến Hoàng Sa, Trường Sa, ra sức trấn áp những người Việt Nam vạch trần bản chất xâm lược của Trung Quốc.

Bộ mặt bán nước của ĐCS VN đang bị phơi bầy dần ra.

Để che dấu những hành động bán nước mờ ám của mình, ĐCS VN từ Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng…luôn dậy nhân dân Việt Nam rằng : Yêu nước là yêu chủ nghĩa Xã hội. Yêu nước là yêu ĐCS VN. Yêu nước là yêu lãnh tụ cộng sản thế giới, yêu bác Mao chủ xỉ, yêu Trung Quốc…

Đây là khái niệm “lạ”, xa rời khái niệm yêu nước , mà từ nghìn năm nay dân tộc Việt Nam đã tổng kết được : Yêu nước là giữ gìn tính bất khả xâm phạm của lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam. Yêu nước là hi sinh thân mình chống bành trướng Trung Quốc.

Nếu Nguyễn Văn Hải,Tạ Phong Tần và Phan Thanh Hải có tội, thì đó là tội yêu nước không cộng sản.

Việc bắt giam những người Việt Nam yêu nước, những người Việt Nam nói đến Hoàng Sa, Trường Sa, là hành động đê hèn của chính ĐCS VN.

Bộ mặt bán nước, đồng lõa với kẻ xâm lược của họ sẽ bị lộ ra trước thanh thiên, bạch nhật.

Chính vì vậy họ kết tội những người yêu nước Việt Nam chân chính, không cộng sản này vào tôi 88 bộ luật hình sự Việt Nam.

Hôm nay, chúng ta thử hỏi ĐCS VN rằng:

1. Ai gây ra chiến tranh biên giới năm 1979, giết hại hàng chục vạn dân thường Việt Nam, tàn phá sạch của cải việt nam tại các tỉnh biên giới với Trung Quốc?
2. Ai đã nối giáo cho giặc, cung cấp thông tin quân sự trong trận đánh dành cao điểm 1509 tại Vị Xuyên Hà Giang, làm 3770 chiến binh Việt Nam chết thảm dưới họng súng Trung Quốc?
3. Ai đã để 64 chiến sĩ hải quân công binh Việt Nam, tay không tấc súng, cho lính Trung Quốc tàn sát trên đảo Gạc Ma, Trường Sa, năm 1988?
4. Ai đã cho người Trung Quốc xâm nhập Tây Nguyên, địa bàn sống còn của cả bán đảo Đông Dương ?
5. Ai đã cho Trung Quốc thuê cách cánh rửng chiến lược trên biên giới Việt Nam ?
6. Ai đang cổ võ cho phát triển, hợp tác giữa các tỉnh biên giới của Việt Nam với Trung Quốc, tạo điều kiện để Trung Quốc mua chuộc, li khai các tỉnh này khỏi Việt Nam, trường hợp Việt Nam muốn độc lập với Trung Quốc trong tương lai?…

Trả lời những câu hỏi này, là ta trả lời được câu hỏi:

“Ai là kẻ thù trực tiếp xâm lược, trực tiếp giết hại nhân dân Việt Nam” : chính là Trung Quốc bành trướng, Trung Quốc cộng sản.

Trả lời các câu hỏi này là chúng ta trả lời được câu hỏi:

“Ai là người gây họa an ninh của lãnh thổ, an ninh lãnh hải Việt Nam”: Chính là đồng lõa gián điệp Trung Quốc trong ĐCS VN, chính là chóp bu của ĐCS VN.

Hôm nay, ĐCS VN đem xử án Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, Phan Thanh Hải với tội danh ảnh hưởng đến an ninh của Việt Nam, là muốn đánh tráo khái niệm yêu nước, muốn đổi trắng thay đen, muốn lừa lọc chính các đảng viên của ĐCS VN, muốn lừa lọc chính nhân dân Việt Nam.

Kẻ làm nguy hại đến an ninh Việt Nam, kẻ đã bán biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa, kẻ đã bán những cánh rừng biên giới phía bắc cho Trung Quốc, là những kẻ hôm nay muốn xử án những người yêu nước chân chính.

Sẽ có 1 ngày, lịch sử sẽ trả lại vinh quang cho Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, Phan Thanh Hải, Bùi Thị Hằng, Lê Công Định…, những người Việt Nam đã trả lại cho dân tộc Việt Nam khái niệm yêu nước chân chính.

Sẽ có 1 ngày, mà mọi người dân Việt Nam mong đợi: 1 phiên tòa công bằng, xử tội những tên đã bán nước cầu vinh, theo đúng quan niệm của dân tộc Việt Nam, chứ không phải theo chủ nghĩa Mác-Lênin.

© Nguyễn Nghĩa

© Đàn Chim Việt

3 Phản hồi cho “Nếu Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, Phan Thanh Hải có tội…”

 1. Hoài An says:

  Thành thật mà nói, ông Bảo Đại và các đảng phái quốc gia phải chịu trách nhiệm một lớn, vì đã thờ ơ, không tận tâm với quốc gia cho đủ, để ông Hồ Chí Minh và CS lợi dụng thời cơ cướp chính quyền qua cái gọi là ‘CM T8′!

 2. thanhtam says:

  Nê’u không co’ ca’i goi là Ca’ch Mang tha’ng 8 mà tâp doàn CSVN nha~y ra giành cha’nh quyê`n tù chi’nh ph~u TranTrongKim- thì VN da~ duoc dôc lâp và thô’ng nhâ’t (không CS) tù nam 1954 chu’ dâu bi chia ca’t làm 2 miê`n . Xe’t ky~ra thì CSVN co’ Tôi nhiêù hon Công. Ha~y thành thât mà nhân xe’t, dùng thiên vi ai hê’t.

 3. Nguyễn Nghĩa . says:

  Trong bài tôi có viết về CM T8.

  Tuy nhiên có câu hỏi đặt ra : Nếu dành được độc lập 1945, xong ĐCS VN lại biến Việt Nam lệ thuộc, thành chư hầu, thành thuộc địa cho Trung Quốc, thừ thử họi họ có công lao gì với dân tộc Việt Nam?

Leave a Reply to thanhtam