|

LS Trần Vũ Hải trao đổi với GS Đặng Hùng Võ

Kính gửi Giáo sư Đặng Hùng Võ – Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ViệtNam.

Chúng tôi là Luật sư Trần Vũ Hải và Lưu Vũ Anh, Thành viên Đoàn Luật sư Hà Nội.

Chúng tôi được biết ngày 28/04/2012, Ông đã trả lời trên đài BBC rằng Quyết định thu hồi đất liên quan đến dự án Ecopark, Văn Giang – Hưng Yên là đúng luật.

GS Đặng Hùng Võ

Qua tìm hiểu những tài liệu liên quan, Quyết định thu hồi đất (và giao đất) cho dự án này chính là Quyết định số 742/QĐ-TTg ngày 30/06/2004, do Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký (Có bản sao đính kèm theo thư này). Trong Quyết định này có nêu tờ trình số 99/TTr –BTNMT ngày 29/06/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, qua trao đổi trực tiếp với Ông, có thể Ông đã ký tờ trình này thay mặt Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ngoài ra Quyết định này có nêu tờ trình đề ngày 28/06/2004 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ( có bản sao đính kèm theo thư này), nêu những căn cứ là Luật Đất đai 1993 (có sửa đổi bổ sung những năm 1998, 2001), Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001.
Như vậy, Quyết định trên đã không căn cứ vào Luật Đất đai năm 2003 và được ban hành vào ngày cuối cùng có hiệu lực của Luật Đất đai 1993, trước khi Luật Đất đai 2003 có hiệu lực từ ngày 01/07/2004.

Đối chiếu với 02 Luật được nêu trong Quyết định 742/QĐ-TTg trên, chúng tôi khẳng định như sau (theo quan điểm của chúng tôi):

1/ Thẩm quyền giao đất theo Luật Đất đai 1993 Điều 23 (sửa đổi 1998 và 2001) đối với trường hợp Giao đất có thu tiền sử dụng đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng theo dự án (là trường hợp của dự án Ecopark) là Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ không phải là người có thẩm quyền giao đất (Thủ tướng Chính phủ không phải là Chính phủ). Trường hợp Chính phủ giao đất, việc này sẽ được quyết định trong một cuộc họp của Chính phủ hoặc được lấy ý kiến bằng văn bản đầy đủ từ ý kiến của các thành viên Chính phủ. Nếu đa số thành viên đồng ý, Thủ tướng ký quyết định giao đất nhân danh Chính phủ (gọi là Quyết định giao đất của Chính phủ không gọi là quyết định giao đất của Thủ tướng Chính phủ như văn bản 742/QĐ-TTg nêu trên.

Như vậy, Quyết định thu hồi đất nêu trên không do Cơ quan có thẩm quyền theo Luật Đất đai 1993 ban hành, nói cách khác quyết định này được ban hành trái thẩm quyền. Một quyết định ban hành trái thẩm quyền không phải là một quyết định đúng Luật.

2/ Quyết định giao đất trên không phù hợp Điều 22a khoản 1 và 2 Luật Đất đai 1993 (được sửa đổi 1998, 2001), xin được trích như sau:

“Điều 22a

1. Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

…..

D) Giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với một số trường hợp để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng theo dự án do Chính phủ quyết định.

2. Việc giao đất có thu tiền sử dụng đất quy định tại điểm d khoản 1 Điều này phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

A) Người sử dụng đất phải có dự án khả thi đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

B) Sử dụng đất phải theo đúng quy hoạch;

C) Người sử dụng đất phải có điều kiện về vốn và kỹ thuật.

Tiền thu được từ việc giao đất, tiền xây dựng công trình có được tương ứng với giá trị quyền sử dụng đất được giao phải được hạch toán đầy đủ vào ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật.”

Theo chúng tôi được biết, chưa có dự án khả thi nào của Chủ đầu tư được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (tại thời điểm có quyết định giao đất trên) phê duyệt liên quan đến dự án Ecopark. Chúng tôi có thông tin, ngày 18/06/2004, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản cho biết: “Phương án đền bù giải phóng mặt bằng dự án chưa bảo đảm tính khả thi; hồ sơ pháp lý của chủ đầu tư, khả năng tài chính cho việc thực hiện dự án…chưa đủ.” Thực tế tại thời điểm ngày 30/06/2004, (được coi là chủ đầu tư dự án này) chưa quá 10 tháng hoạt động. Một quyết định giao đất cho đối tượng chưa đủ điều kiện được giao đất rõ ràng không phải là một quyết định đúng luật.

3/ Trong Quyết định giao đất nêu trên, không ghi rõ tên người sử dụng đất, chỉ ghi chung chung Chủ đầu tư và tại điều 2 của quyết định này giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh lựa chọn và quyết định chủ đầu tư thực hiện dự án, thực chất là ủy quyền cho cấp dưới lựa chọn người được giao đất Lẽ ra trong mỗi Quyết định giao đất đều phải nêu rõ tên, địa chỉ người hoặc tổ chức được giao đất. Mặt khác theo Điều 25 của Luật Đất đai 1993 (được sửa đổi bổ sung 1998 và 2001) thì Cơ quan có thẩm quyền giao đất (trường hợp này là Chính phủ) không được ủy quyền cho cấp dưới,( tức ủy ban nhân dân tỉnh trong trường hợp này). Thực tế Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Việt Hưng chưa được ghi tên tại một quyết định giao đất hợp pháp nào. Như vậy quyết định giao đất trên có thiếu sót nghiêm trọng và không phù hợp với Điều 25 Luật đất đai 1993 nêu trên.

Chúng tôi hy vọng với sự trình bày như trên, Ông sẽ thừa nhận quyết định thu hồi đất liên quan đến dự án Ecopark , Văn Giang, Hưng Yên là không đúng luật, như Ông đã phát biểu với đài BBC ngày 28/04/2012, và sẽ đính chính bài phát biểu trên của Ông. Trường hợp Ông có ý kiến khác, chúng tôi đề nghị Ông có bài trao đổi về những quan điểm trên của chúng tôi.

Để khách quan chúng tôi sẽ mời những chuyên gia pháp lý có uy tín cho ý kiến về những vấn đề trên và liên quan.

Xin trân trọng chào Ông!

Luật sư Trần Vũ Hải, Luật sư Lưu Vũ Anh

Nguồn: Anhbasam

10 Phản hồi cho “LS Trần Vũ Hải trao đổi với GS Đặng Hùng Võ”

 1. Hải Đăng says:

  Kính gởi LS Trần Vũ Hải và GS Đặng Hùng Võ

  Vì không phải là luật sư nên không hiểu rõ về luật đất đai, tuy nhiên tôi trộm nghĩ rằng; khi điều luật mới về đất đai được ban hành và có hiệu lực, thì những điều luật cũ về đất đai sẽ mất hiệu lực và bị các điều khoản của Luật mới tức khắc thay thế?

  Tôi rất ngạc nhiên về khẳng định của GS Đặng Hùng Võ rằng; ‘ Tôi cho rằng bất cập dự án khu đô thị Ecopark chủ yếu thuộc về khung pháp luật mà không thuộc về phần thực thi pháp luật. Đúng là về điều này người dân cảm thấy bị thiệt thòi. Tôi cũng cho rằng những ý kiến của người dân là có lý. Thế nhưng, dự án này có thể nói là được phê duyệt vào đầu năm 2004, tức là khi mà Luật đất đai năm 2003 chưa có hiệu lực thi hành.

  Vậy thì có khác nào Qúy Vị cố tình ‘chơi chữ’ hay lạm dụng khe hở của LP để chiếm đoạt tài sản của nhân dân?

  Vì Luật Đất đai 2003 đã được soạn thảo từ trước và có hiệu lực từ ngày 01/07/2004, trong khi ‘Quyết định số 742/QĐ-TTg ngày 30/06/2004, do Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký, và trong Quyết định này có nêu tờ trình số 99/TTr –BTNMT ngày 29/06/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. (Ngoài ra Quyết định này có nêu tờ trình đề ngày 28/06/2004 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Hưng Yên) chỉ vài ngày trước khi Luật mới có hiệu lực?

  Như vậy thì rõ ràng Quyết định số 742/QĐ-TTg ngày 30/06/2004, và tờ trình số 99/TTr –BTNMT ngày 29/06/2004 đã được ký ‘chạy tang’ cho một mục đích có chủ ý từ trước?

  Trấn áp người dân chỉ chứng tỏ là chính quyền đang rất yếu và sợ dân

 2. nguyenha says:

  Thựa Ô GS Hùng Vỏ,sao ô.quá dại,cở như HCM,trăm tên,ngàn mặt mà thiên hạ còn “lột trần”,còn ở như Ông
  mang cái tên “móc nôi’làm chi, dể thiên hạ “moi”ra từ thuở xa-xưa buôn thuốc tây”lậu”. Là một người mang hàm “giáo sư”,ông lại viện dẩn Luật của” bọn cướp” dể xử Dân-lành!! Thiệt tình mà nói,tôi vẩn” khóai” ông,vì ông xài “thuốc Tiên”,dịnh xin ông hiến kế! Nhưng lần nầy thì bỏ mẹ,uổng phí “thuốc Tiên”!!

 3. Hoài Nam says:

  Ngày xưa gọi là Võ” lùn, một “soái” chuyên buôn lậu thuốc Tây ở Ba Lan đưa về Việt Nam ,
  Các bạn cứ hỏi người Việt ở Ba Lan đầu những năm 80 sẽ biết.

 4. Đặng Húng Heo says:

  Ông Võ GS cũng như bao kẻ khác ở VN,tuy có thể Bằng cấp của ông không phải mua ở VN nhưng muốn kiếm chút canh thừa của bọn trùm CS ( BCT& BBT TƯ Đảng CS …) thì cũng phải ăn theo ,nói leo thì mới có chút chức quyền,nay về hưu bổng lộc cũng đã cạn dần, để tỏ lòng trung thành với chủ và kiếm chác thêm nên ăn nói cũng phải dè chừng quý vị nên thông cảm cho ông ta vợ dại con thơ,cha già con cọc.Còn VN thì như bà LS Ngô Bá Thành của CS đã nói: “VN có Rừng luật, nhưng chỉ dùng Luật Rừng”.Vì thế Ô. Võ nói CQ Hưng yên làm đúng luật là đúng,chỉ thiếu tính từ “rừng” mà thôi.Vì chỉ có “luật rừng” mới dùng tới hàng nghìn công an trang bị vũ khí đàn áp những người nông dân tay không.

 5. Hai says:

  Tôi không phải fan của ông Đ.H.Võ, cũng chẳng quan tâm nhiều đến các qui định về đất đai. Tuy nhiên có điều muốn chia se với dan den, đó là văn hóa đối thoại. Đọc commnet của dan den tôi có cảm giác như đang phải nghe mấy bà bán cá ở chợ chửi nhau với những ngôn từ miệt thị, hạ thấp nhân phẩm người khác. Ông Đ.H.Võ đề cao tinh pháp trị trong vấn đề quản lý đất đai không phải là việc làm đáng hoan nghênh sao?

  • tuan ngoc says:

   Ông Hai đặt câu hỏi:
   Ông Đ.H.Võ đề cao tinh pháp trị trong vấn đề quản lý đất đai không phải là việc làm đáng hoan nghênh sao?

   Ông Đặng Húng Heo trả lời:
   Ô. Võ nói CQ Hưng yên làm đúng luật là đúng,chỉ thiếu tính từ “rừng” mà thôi.Vì chỉ có “luật rừng” mới dùng tới hàng nghìn công an trang bị vũ khí đàn áp những người nông dân tay không.
   Bạn Hoài Nam bổ túc:
   Ngày xưa gọi là Võ” lùn, một “soái” chuyên buôn lậu thuốc Tây ở Ba Lan đưa về Việt Nam ,
   Các bạn cứ hỏi người Việt ở Ba Lan đầu những năm 80 sẽ biết.
   Chờ nghe Bác Võ phản biện .

  • NAM KỲ says:

   “Bà bán cá ở chợ”. Bạn coi thường bà bán cá ư? Họ đều là công dân VN, họ có quyền công dân, họ có quyền bầu người lãnh đạo của đất nước, nếu bọn cộng sản không cướp mất đi cái quyền đó của họ. Cớ sao họ không được “quyền có ý kiến” hỡi bạn Hai?

 6. says:

  Đặng Hùng Võ cũng thuộc dạng trí ngũ ( xôi thịt ) của chính quyền csvn mà thôi !?
  Loại này cs dùng với mục đích đễ ăn theo nói leo ..nhằm có lợi cho ( nhóm lợi ích ) tư bản đỏ ,trong đó võ cũng có phần nhỏ ,được tính = quy ra tiền ! khi võ còn đương chức ,võ đến các địa phương thị sát tình hình dân oan kiện về đất đai ,thì chính quyền địa phương đã bôi trơn cho Võ , thời đương chức võ có giúp gì cho dân oan mất đất đâu ? với cương vi TT bộ TNMT một thời sôi động cướp đất dân oan ! khắp nước VN !.
  Khi đã nghĩ hưu rồi,mà võ vẫn còn xu nịnh cqcs đến như vậy… thì còn gì đễ nói “bĩ võ ” hay hùng võ !

 7. kbc3505 says:

  NHÀ NƯỚC LÀ CỦA DÂN, DO DÂN VÀ VÌ DÂN

  Ông Đặng Hùng Võ là người dân ăn lộc đảng và nhà nước thì phải work cho đảng và nhà nước.

  Đảng và nhà nước là của dân và từ nhân dân mà ra, do đó mới có câu “do dân và vì dân”. Nhưng dân được chia làm hai hạng. Hạng giầu có địa vị và quyền lực thì gồm đảng viên và cán bộ nhà nước, còn hạng thường chiếm đa số thì nghèo đói, tuy nhà nước cũng gọi là dân nhưng thực chất chỉ là nô lệ. Nên khi nhà nước nói do dân và vì dân thì chúng ta phải hiểu là nhà nước ám chỉ mấy thằng dân giầu đảng viên và cán bộ nhà nước chứ không phải dân thường nô lệ.

  Từ ngày có đảng tới nay, đảng và nhà nước luôn làm theo ý dân chứ chẳng bao giớ làm theo ý nô lệ, và dân cũng phải làm việc để bảo vệ trả ơn đảng và nhà nước. Ông Đặng Hùng Võ là một thí dụ điển hình.

  kbc3505

 8. dan den says:

  Có lẻ giáo sư Đặng hùng võ(chỉ là cái vỏ khùng và tham) và phu nhân lở nhận tiền đút lót của tên 4T(thủ tướng tham tàn) 3 Dũng nên đành nhắm mắt nói càn mà không màng đến bao người dân nghèo mất đất, mất nhà.
  Gương mặt của giáo sư Đặng hùng Võ thể hiện rỏ nét gian manh, với nụ cười lòn cúi.
  Giáo sư Vỏ tưởng là với cái mác giáo sư sẽ qua mặt được nhân dân, nhưng lại bị Luật sư Trần Vũ Hãi vạch rỏ sự gian xảo của giáo sư Võ qua bài viết này.
  Mong Giáo sư Đặng hùng Võ biết đường “hồi đầu thị ngạn ” quay về với con đường liêm chính, phục vụ nhân dân.
  Bằng không khi nhân dân tự phát thi` Giáo sư Đặng hùng Võ sẽ được chia chung số phận với tập đoàn “V.C. bán nước hại dân” giống như tên “lãnh đạo đại tài” Gaddhafi mà V.C. từng ca tụng, cho dù trốn chui ống cống nhưng cuối cùng vẩn chết thãm.

Leave a Reply to Hoài Nam