WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Bauxitevietnam.info – Tiếng nói “đồng thuận” yêu nước của trí thức và nhân dân

I. Những “Thông tin, trao đổi về vấn đề bauxite ở Việt Nam; Tiếng nói phản biện nhiều mặt của người trí thức” trên trang mạng bauxitevietnam.info  do GS Nguyễn Huệ Chi, Nhà văn Phạm Toàn và GSTS Nguyễn Thế Hùng khởi xướng ra đời tiếp sau Bản Kiến nghị về Bauxite nay vẫn tiếp tục duy trì với  những  thông tin ngày càng phong phú, sát thực tế  cuộc sống thời sự chính trị xã hội đất nước. Đã có rất nhiều thông tin, ý kiến phản biện nhiều mặt của trí thức về vấn đề Bauxite; “bên lề Bauxite” – chủ quyền Quốc gia VN ở Biển Đông”, Trường Sa-Hoàng Sa; vấn đề Biên giới, Hải đảo; hàng Tàu, Lao động Tàu; Hành động, thái độ trich thượng, kẻ cả mang tính chất “quan thầy” của kẻ tiếp nối truyền thống xâm lược của Bắc triều phong kiến xưa …và những thông tin thế giới có liên quan đến những vấn đề “thờI sự” VN …

Những thông tin trên trang mạng Bauxitevietnam.info đã giúp cho nhân dân có thêm nhiều “thông tin” mới, những thông tin từ trước đến naychưa bao giờ được thông tin trên lề “bên phải”; đã gợi mở cho các tầng lớp nhận dân, những ai đang quan tâm đến vận mệnh đất nước đang cùng thao thức với non sông; nhưng những ý kiến, tiếng nói tâm huyết, yêu nước, có trách nhiệm ấy của người trí thức hầu như Đảng, Nhà nước đã phớt lờ-Không nghe, không thấy, không biết; không một tiếng trả lời; không một câu đối thoại ngoài những lời nói “lếu láo” của một số kẻ có trách nhiệm nhưng vô trách nhiệm trong Chính phủ và Bộ, Ngành mang hơi hướng làn gió độc, tanh tưởi, rét buốt  của “gió mùa phương Bắc”.

Đó phải chăng là một thái độ khinh dân, coi dân còn thua cỏ rác; là thái độ khinh thường trí thức, trí thức không phải là “nguyên khí quốc gia”? hoặc chăng, trí thức và cả “nền tảng  liên minh Công-Nông – Trí”  cũng không còn tồn tại?!… Nhà nước cũng vẫn tiếp tục bằng hành động thực hiện  “chủ trương lớn của Đảng”; khai thác Bauxite Tây Nguyên bằng mọi giá cùng với “đạo quân” hùng hậu của bọn con cháu Liễu Thăng, Thoát Hoan xưa cứ tiếp tục tràn vào! Nước Việt Nam có còn “chi hữu chủ “?  Nhưng mặt khác, từ thông tin trên mạng nhân dân ngày càng quan tâm hơn về đời sống chính trị-xã hội đất nước; có thêm nhiều thông tin không phải chỉ một chiều như “:lề bên phải”; nhận thức sâu sắc hơn về  một  “tình hình mới”, một quan điểm, thái độ mới của đảng, nhà nước đối với vai trò của trí thức, nhân dân, xã hội!  -Phải chăng, Nhà nước đã tôn trọng công cụ “gíam sát”, phản biện – Bauxitevietnam.info – của giới trí thức và nhân dân về vấn đề Bauxite nên đã không cấm, không ngăn chặn!? Nhà nước Việt Nam đã tôn trọng quyền “tự do ngôn luận” của nhân dân? Nhưng nhân dân cũng cảm thấy Nhà nước- Nhân dân hình như chẵng có quan hệ gì, “đường ai nấy đi “, nhân dân có  nói, có KIến nghị thì cứ mặc dân, nhà nước “ làm” thì cứ  theo “chủ trương lớn của Đảng” mà “làm”, hành xử theo cung cách  của ông quan nhà nước? Trong cuộc sống chính trị xã hội đất nước,Nhà nước- Nhân dân luôn có mối quan hệ hữu cơ, điều ấy xảy ra là không bình thường; hay Nhà nước đang “thử nghiệm” chính mình trước một sự lựa chọn những con gió mới “dân chủ xã hội” để vượt thoát?

II. Nếu Đảng, Nhà nước thực sự đã “tự biết mình” nên đã có ý muốn thực thi quyền tự do dân chủ theo điều 69 Hiến pháp thì đây là một “tín hiệu mừng”!   Xã hội sắp có Dân chủ? Chủ quyền đất nước được trả lại cho Nhân dân? Nhưng sao tiếng nói của trí thức qua công cụ “gíam sát”, phản biện – Bauxitevietnam.info – về vấn đề Bauxite lại không được trả lời và kế hoạch cứ tiếp tục triển khai, lao động Tàu vẫn tiếp tục tràn vào đất nước trong khi người lao đông VN đang thiếu việc làm; cuộc sống nhân dân nơi triển khai Dự án đang còn nhiều khó khăn, “Tái định cư, không tái định canh”(1)? Nhà nước “của dân, do dân, vì dân” nhưng lại không có quan hệ gì đối với các nguyện vọng của Dân. Nhà nước ấy là “của ai”?

Đối với Đảng CSVN, có thể không cần nghe, không cần nói, không cần “trả lời trả vốn” với trí thức, xã hội, nhân dân vì Đảng thấy mình chỉ là “Người lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện”; Nhân dân không bầu những người lãnh đạo của đảng để cầm quyền đất nước nên đảng không cần phải có trách nhiệm để “dân chủ” với nhân dân(!) nhưng  Quốc Hội, Nhà nước là do  dân bầu ra; sống, hoạt động bằng tiền thuế của nhân dân và tài sản của đất nước này là của nhân dân  nhưng sao Dân lại không có quyền gì đối với Quốc hội, Nhà nước?. Điều 2 Hiến pháp nước CHXHCNVN quy định-“Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức”. Vậy, quyền lực nhà nước ấy nằm ở đâu? Quốc hội đến nay vẫn chưa trả lời Kiến nghị của trí thức và nhân dân ngoài công văn “biến đổi giới tính” của Văn phòng Quốc hội gửi cho GS Nguyễn Huệ Chi nhưng sao Chủ tịch QH nói là đã “đồng thuận”?!  Ai đồng thuận? “đồng thuận” với ai?“Đồng thuận” ấy chắc chắn không phải là với nhân dân!

“Nhà nước của dân, do dân…”nhưng Quyết định của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã bị Khiếu kiện về việc đã phê chuẩn QĐ 167/2007/QĐ-TTg để triển khai quy hoạch phân vùng và khai thác bauxite Tây Nguyên trái với các pháp luật hiện hành của Việt Nam nhưng Luật pháp VN hình như đã đi vắng. LS Cù Huy Hà Vũ Khiếu kiện thì cứ Khiếu kiện, Quyết định của Thủ Tướng vẫn là “pháp lệnh” các cấp cứ thi hành (!), vẫn cứ “Tiếp tục cấp phép thăm dò các mỏ khai thác bô-xít” (2) “đường sắt phục vụ dự án Bauxite ở Bình Phước” vẫn cứ xây dựng (3); TKV vẫn cứ hùng hục tiếp tục khai thác tài nguyên đất nước “bằng mọi giá” với công nghệ, lao động Tàu và chủ thầu Trung Quốc!… Những vấn đề hệ trọng, an nguy cuộc sống  dân tộc, đất nước  nhưng vì sao nhà nước vẫn không “thông tin” cho “ dân biết”, lại cấm cản những hành động yêu nước của nhân dân, mặt khác, lại tỏ những hành động  hèn yếu, khiếp sợ không như  “anh hùng một thưở” trong thời kỳ chiến tranh “giải phong Miền Nam”và chống chủ nghĩa Bá quyền bành trướng TQ trong chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979? Phải chăng ngày nay “chất lửa” tạo “khẩu khí anh hùng” xưa đã không còn và  “chất anh hùng ” ấy phải chăng không phải “tự thân”?!  Vậy thì sự “hy sinh” của hàng triệu con dân VN trong cuộc chiến tranh vừa qua có ý nghĩa gì? Vì mục đích gì?

Nhà nước ta là  “Nhà nước Pháp quyền XHCN”! “Pháp quyền XHCN” phải chăng Nhà nước là “Nhà nước của đảng”, Nhà nước chỉ tuân theo “chủ trương lớn của đảng” còn  “quản lý nhà nước” bằng “Pháp quyền” là “quyền” đối với nhân dân, “quản lý nhân dân” (!) cùng với một hệ thống đoàn thể chính trị-xã hội của Đảng cùng “tham gia quản lý” trên tư cách nhà nước đoàn thể,  Đoàn thể “quần chúng của đảng” chứ nào phải là  đoàn thể của nhân dân. Nhân dân, “cử tri” không có quyền đối với Nhà nước và cả “hệ thống đoàn thể “đại diện quần chúng ”của Đảng. Nếu vậy, tất cả những gì được nêu ra trong Hiến pháp, Pháp luật đều là “lời”, là ”danh vô thực?!  “Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân…” đã bị tước đoạt và vô hiệu. Quốc hội, Nhà nước ấy là “của Đảng”. Tất cả quyền lực Nhà nước là của Đảng vậy mà “nhân dân” ta bấy lâu nay “cứ tưởng” (!). Đã không “của dân, vì dân” thì mọi lời nói, kiến nghị, khiếu kiện của của nhân dân đều chẵng có giá trị với nhà nước cũng là điều tự nhiên thôi!   Với Nhà nước- “ai nói mặc ai, tiền thầy bỏ túi”!

Đảng với Dân như vậy ắt hẳn đã không phải là Một, hai bên không cùng ý chí, không phải ”đồng thuận” “ý đảng là lòng dân”(!) mà là hai chủ thể xã hội đối lập?!. “Nước là của dân”, muôn đời vẫn vậy, thì ắt hẳn có “một chủ thể” đã là của “ai đó”, từ trước đến nay đã không thật lòng “vì nước, vì dân” và thực tế cuộc sống đất nước mấy mươi năm qua cùng vớt “cơ chế” hoạt động của cả hệ thống chính trị cầm quyền hẳn là một thực tế khách quan “hiện thực XHCN”! Hệ thống ấy không “do dân” và như vậy cũng đã không phải là “của dân, vì dân”. Bổi vậy, nhà nước chỉ cần một thông tin “lề bên phải” và bưng bít mọi nguồn thông tin khác; dẫm đạp lên Hiến pháp và pháp luật; không công khai mọi vấn đề của đất nước cho  “dân biết, bàn, giám sát, kiểm tra”(!), lại chà đạp cả những tấm lòng yêu nước, tiếng nói khẳng định chủ quyền đất nước của tuổi trẻvà nhân dân VN – “Trường Sa- Hoàng Sa là của Việt Nam”? “Không được đụng đến ngư dân Việt Nam”! Và, “Hãy ngưng ngay dự án Bauxite!” như Thư của một vị Lão tướng “khai quốc công thần” gửi những Ông có trách nhiệm cao nhất của đảng, nhà nước. Chỉ có kẻ đi ngược dòng lịch sử dân tộc mới làm ngơ trước những lời tâm huyết ấy. Phải chăng, đó là hai mặt đối lập. Nếu vị Tướng là Yêu nước” thì “mặt kia” phải là ngược lại! Tiếng nói của “vị Lão Tướng”, của trí thức và nhân dân Kiến Nghị về “vấn đề Bauxite” là tiếng nói “đồng thuận”, yêu nước, yêu dân chủ, độc lập, tự do. Tiếng nói của một dân tộc bất khuất!

III.. Nếu VN lại bi mất nước, dân tộc VN lại bị làm nô lệ cho ngoại bang – kẻ thù phương Bắc một lần nữa thì ai sẽ chịu trách nhiệm trước lịch sử, Tổ quốc và muôn đời con cháu mai sau? Người gánh chịu tai họa trước tiên là nhân dân VN; người chịu nổi nhục mất nước, bị sống đọa đày trong kiếp nô lệ cũng chính là nhân dân VN, đó là chưa nói đến cái họa bị “đồng hóa” bởi kẻ thù nham hiểm, độc các, xảo trá, vô nhân, côn đồ, luôn rình rập và cả nghìn năm qua chưa bao giờ từ bỏ âm mưu thủ đoạn xâm chiếm nước ta …

Nhân dân không cam chịu nhục mất nước và hiểm họa mất nước đến từ bất cứ đâu.  Đảng CS và Nhà nước VN hôm nay có cảm thấy cái nhục ấy không? Lê Chiêu Thống xưa ắt chỉ vì cái ”Ngai Vàng của dòng họ” nên không biết nhục vì nổi nhục mất nước, bởi vậy mới cam tâm “rước voi về dày mả Tổ”, “mãi quốc cầu vinh”, cúi đầu làm tay sai cho giặc cướp nước. Nếu là Người “vì dân, vì nước” thì hành động sẽ khác! “Thà làm quỹ nước Nam còn hơn làm Vương nước Bắc”; sẽ cảm nhận được từ máu thịt- sức nước là sức dân; “đẩy thuyền cũng là dân và lật thuyền cũng là dân”! Bảo vệ đất nước cũng là dân và giữ gìn, xây dựng đất nước cũng là dân. Những ai chỉ biết “ăn mày dĩ vãng” (4), đã tự tước bỏ quyền của mình, không ý thức điều ấy thì cái gì đến ắt sẽ đến!  Sự “tự diễn biến” từ trong nội bộ của kẻ nắm quyền lực đang tha hóa, vong bản chúng ta mong sẽ  “tự diễn biến” theo xu thế tích cực- Quyền lực nhân dân phải trả lại cho dân. Điều 69 Hiến pháp phải nghiêm túc biến thành hiện thực trong cuộc sống xã hội.  Mỗi công dân trong xã hội đều có quyền tự do, bình đẳng trước pháp luật. Xã hội dân sự cần phải được tôn trọng, lớn mạnh và phát triển. Những bộ phận ký sinh dù mang bất cứ nhãn mác nào cũng phải loại bỏ để cho thân thể đất nước lành mạnh, cường tráng. Nhà nước “của dân, do dân, vì dân” tất cả quyền lực phải thuộc về nhân dân! Tổ quốc trên hết!

“Thông tin trao đổi”, “Tiếng nói phản biện” của người trí thức trên trang mạng Bauxite hiện nay ắt hẳn là “thông tin”, “tiếng nói” nói với nhân dân, với Tổ quốc VN, “hồn thiêng sông núi” và những ai quan tâm đến vận mệnh đầt nước trong thờI điểm hệ trọng của lịch sử đất nước hôm nay!. Những “tiếng nói” ấy của nhân dân ngày càng “đồng thuận” vì đó là tiếng nói của dân tộc từ trái tim của mõi con người VN yêu nước, có liêm sỹ và có niềm tự hào Việt Nam!  Chúng ta mong bauxitevietnam.info sẽ vững vàng trước đầu sóng và sức mạnh chính nghĩa của nhân dân trên Bauxitevietnam.info sẽ tiếp tục tỏa sáng con đường chân lý!

1) Tái định cư, không tái định canh
2) “Tiếp tục cấp phép thăm dò các mỏ khai thác bô-xít”
3) Xây đường sắt phục vụ dự án Bauxite ở Bình Phước
4) Ăn mày dĩ vãng

Phản hồi