WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Trên đường đi đến “thiên đàng …” Tản mạn của một người theo Cộng sản [2]

III. “Lao động là vinh quang”(!)

“Lao động là vinh quang, khoai lang là thuốc bổ!” Thành phần lao động – công nhân, nông dân (nông dân tập thể), trí thức… XHCN mới là thành phần cơ bản, chỗ dựa của Đảng, Nhà nước, lực lượng dẫn dắt toàn dân đi đến “thiên đàng… ”Những thành phần khác còn lại là không cơ bản”… cần phải cải tạo. Lao động là vinh quang nên cũng phải bằng “lao động” để “cải tạo”. ”Bàn tay ta làm nên tất cả! ..” Tình cảm, tư tưởng của thanh niên lúc đó cũng rất ư là lãng mạn! Tất cả phải bằng sức lao động, chịu khó rèn ”cơ bắp”. Lao động cơ bắp ”vinh quang” hơn. Gạo, lương thực cũng cao hơn 21 kg/tháng, các loại lao động khác thì 13kg/tháng… Cái sổ gạo của mỗi gia đình quan trọng lắm! Mất sổ gạo coi như… đói cho nên phải lao động như thế nào để có cái mà ăn. Đi công tác hoặc đi đâu cũng phải mang theo lương thực hoặc tem phiếu. Lao động là vinh quang, ai không lao động là… bóc lột(!)

Chế độ mới chơi cũng rất sang! Đi làm Lúa, trồng Ngô, Khoai, Sắn… đều đi bằng xe hơi. Xa, gần gì cũng mặc, miễn làm sao “ra ngô, ra khoai”… là được nên khi đó thấy có những đoàn xe hơi đậu dọc dài theo quốc lộ (20 Đà Lạt – Sài Gòn) cả non cây số bên đồng lúa… thì biết rằng ở dưới đồng ruộng cán bộ đang thực hành ”lao động là vinh quang!”. Hoặc có thu hoạch được nhiều, ít… cũng tốt vì đất nước đang thiếu lương thực.

Những “anh cả trong phe XHCN” chơi không đẹp, trong chiến tranh viện trợ súng đạn, lương thực thoải mái để “đánh đến người Việt Nam cuối cùng.” Việt Nam hòa bình rồi thì… cắt cái rụp, nhưng dù gì đi nữa không được cái này thì được cái khác. Phải bằng lao động để cải tạo chứ!. “Cải tạo lao động” cho đội ngũ cán bộ trẻ, tiểu tư sản, tiểu thương, tiểu chủ… là cần thiết để không làm người “bóc lột”. Tư sản thì bị cải tạo, đánh cho tả tơi rồi!. “Có làm mới có ăn”!  Làm theo năng lực, hưởng theo… chế độ tem phiếu… Người lao động “đầu tắt, mặt tối” vẫn không đủ ăn; lao động của cả nhà đi ra ngoài xã hội để bươn chải nhưng… vẫn cứ đói (còn bị “ngăn sông cấm chợ” nữa chớ).

Các ông quan thượng đẳng thì theo cái chế độ gì đó thằng cán bộ quèn mới học A,B,C về chế độ mới… nên có biết gì! Dù được “sướng sung” như vậy đó nhưng tinh thần cách mạng hăng say ghê lắm. Làm cái gì cũng “cách mạng” cả. Tất cả đều là phong trào cách mạng, đều là hành động cách mạng dù thực tế chẳng cách mạng gì, thậm chí là… thụt lùi. Ai sống ở miền nam  thời ”Mỹ, Ngụy” ở những năm 1960 chỉ thấy mấy chiếc xe “ủi lô” cán đường là chạy bằng củi, bằng than nhưng đến sau ngày cả nước đi đến “thiên đàng…” xe đò, xe khách đã phát huy sáng kiến, sáng tạo (!), “chế độ” lại chạy bằng than, bằng củi, mà muốn đi xe có dễ dàng gì đâu. Lúc đó muốn cấm xe cũng chẳng có xe mà cấm, hoặc nếu có xe thì xăng cũng chẳng có mà chạy… Còn hiện nay chắc chúng ta đang chạy gần đến thiên đàng rồi bởi vậy, xe cộ nhiều quá, xe nhỏ, xe to, xe dài, xe ngắn; ai cũng muốn chạy đến trước dù đường cũng mở thêm nhiều lối nhưng càng chạy thì càng kẹt.” Đường ta ta cứ… chạy “ … và, có lẽ cũng sắp đến “thiên đàng” rồi nên như ở các thành phố “hà lội”, lội hết mình… cứ trời mưa xuống là… phải lội; ở thành phố “Bác” …”lội” cũng chẳng thua…

Đến thời kỳ “đổi mới”, mở cửa cho đến nay thì… lao động theo… quy luật giá trị. Lao động “không phải là hàng hóa” nhưng cũng phải trao đổi, mua bán.  Không “bán” (hàng hóa) sức lao động thì lấy gì mà ăn?!. Những “chợ lao động” hình thành trước tiên ở Thủ đô rồi các địa phương. Cả nước phổ biến thị trường lao động. Lao động của giai cấp công nhân của đảng, của giai cấp công nhân lãnh đạo dường như đã bị bỏ rơi nhưng rồi sau đó phát hiện lực lượng lao động của đội ngũ giai cấp công nhân ta có đảng tiền phong dẫn dắt đi đến thiên đường giờ này lại là nguồn thị trường lao động lớn, dồi dào, có giá trị lao động… rẻ, giá bèo, rao bán, mời tư bản các nước “mại dzô”, đã như vậy rồi mà các ông chủ “bóc lột” lại còn hay… chơi xấu!

Các nhà tư sản trước đây bị đánh tơi bời, tru di tận cùng, chạy tán loạn nước ngoài, nước trong nay nhờ có Đảng “tự đổi mới”, các nhà tư sản trong, ngoài nước được ưu đãi, “trải thảm đỏ” đàng hoàng. Giá trị yêu nước đã được đo bằng “đô”. Những người lao động của giai cấp công nhân cầm quyền bị bóc lột sức lao động, bị chà đạp nhân phẩm, chỉ có chút luật pháp lao động để “bảo vệ”  nhưng cũng cứ bị vi phạm mà nhà nước “của dân, do dân, vì dân” cứ quàng cổ, bá vai hảo hảo với các ông chủ “nặng đô”. Luật pháp dường như chỉ dành để quản lý người lao động. Công nhân có tổ chức Công đoàn nhưng công đoàn lại bảo vệ cho ai không biết (!). Công nhân tức quá mới… lúc đầu là ”phản ứng tập thể” mà đầu tiên lại là “phản ứng” ở các doanh nghiệp nhà nước mà công nhân được ”làm chủ tập thể”; sau đó, công nhân ức quá… ”đình công”… úynh lại!…Nhờ “úynh lại” nên đảng, nhà nước, công đoàn mới…”ngoái lại” xem lực lượng công nhân “nền tảng” của mình lao động cho mấy ông chủ bây giờ thế nào rồi…!

Cũng may, nhờ có “úynh lại” mà việc làm, đời sống, chính sách, luật pháp đối với “giai cấp công nhân” mới được ngó  đến, mới có “cải thiện” nhưng công nhân cứ “uýnh” triền miên, đến nay cũng chẳng bớt đi… Có lẽ, lao động là vinh quang nay thuộc về các “doanh nhân”! Bác Hồ đúng thật là nhà “tiên tri”!? Xã hội cần gì, tìm “tàng tích” của Bác, thì ra, Bác đã nói trước cả rồI (!!), có như vậy trong những ngày… rất nhiều ngày của “cách mạng Việt Nam quang vinh” có thêm Ngày doanh nhân để tôn vinh(!)… Người lao động thì cũng có một ngày quốc tế lao động của mình rồi ngày 1/5 cũng là ngày… người lao động… tiếp tục” đình công!

Nguyên tắc phân phối thì phải theo quy luật của nền kinh tế thị trường chứ! Thực hiện đường lối “đổi mới”, các quan nhà ta, chức to, chức nhỏ không biết “lao động là vinh quang” đến mức nào, làm ăn tài giỏi như thế nào chứ so với đồng lương, có cao, chức to may lắm cũng sống kha khá nhưng đều đuợc “đổi mới“ cả. Cứ kiểm lại thử coi có ai không là tỷ phú VND, USD trở lên hay không?! (Có lẽ, tham nhũng là… ”quốc sách” chứ không phải là “quốc nạn!”) Đây có phải là bản chất của đảng cầm quyền hay không thì không dám nói nhưng dân đen thì thấy sao… nói vậy thôi. Cái gì cũng có Đảng lo hết rồi, nghĩ làm gì cho mệt… Nhờ có sự lãnh đạo của Đảng tiền… phong nay được phép làm anh tư sản… đỏ, nhưng vẫn kiên trì “lập trường giai cấp công nhân” lấy “USD” làm chuẩn, vẫn tiếp tục “vì dân”, “lãnh đạo”, “dẫn dắt” nhân dân tiếp tục đi đến “thiên đàng” mà đất nước của Lênin… không biết đi theo đường rầy nào mà bị… trật (đường rầy) rồi… sụp đổ!!?
(Còn tiếp)

© 2008 www.danchimviet.com

Phản hồi