WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Các màn hạ nhau trước Đại hội 11 đã bắt đầu?

Ngày 28.3 vừa kết thúc HNTU 12 để chuẩn bị cho Đại hội (ĐH) 11 vào đầu năm 2011. Chỉ ít ngày sau Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân bị mất chức Bộ trưởng Giáo dục từ ngày 1.4 mà không cho biết lí do.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người từng đỡ đầu cho ông Nhân cũng giữ im lặng, im lặng là vàng! Hôm qua ngày 4.4 tờ Quân đội Nhân dân (QĐND)phổ biến một bài bình luận quan trọng “Phòng, chống “tự diễn biến” từ bên trong và bên trên“ cũng liên quan trực tiếp việc chuẩn bị ĐH 11. Bài này có tầm quan trọng đặc biệt, vì tờ QĐND là cơ quan trực thuộc của Quân Ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng. Hiện nay nó là thanh gươm sắc của những người cầm đầu độc tài bảo thủ và thần phục Bắc kinh trong Bộ chính trị.

Mục tiêu chính của Hội nghị này là chuẩn bị mục tiêu, phương hướng va nhất là chia phần giữ ghế ở các cấp cao nhất trong Đảng và Nhà nước cho 5 năm sắp tới. (Xin xem hai bài phân tích về Hội nghị này trong DC&PT của TS Âu Dương Thệ). Điều đáng lưu ý là trong bài bình luận này TS Lê Văn Bảo không chỉ tố “tự điễn biến“ ở bên trong ĐCS mà còn thừa nhận là “tự diễn biến” đang bung ra cả ở “bên trên“ !

Bài này xác nhận những khác biệt về tư tưởng đang gay gắt trong nhóm cầm đầu và đang ảnh hưởng tới nhiều lãnh vực chính trị, kinh tế, giáo dục và quốc phòng- an ninh:
“Thực tế đã cho thấy “tự diễn biến” trước hết và chủ yếu là về tư tưởng chính trị. Khi tư tưởng có vấn đề thì trong hoạt động dễ nảy sinh tiêu cực; nếu lĩnh vực tư tưởng chính trị bất ổn thì các lĩnh vực khác như: Kinh tế, văn hóa, giáo dục, thậm chí cả quốc phòng – an ninh khó có khả năng và điều kiện phát triển lành mạnh. Một khi tư tưởng chính trị chệch hướng, thì sẽ làm cho bộ máy Đảng và Nhà nước bị chia rẽ và nguy cơ tự sụp đổ của thể chế chính trị là điều khó tránh khỏi. ”

Từ những mâu thuẫn và khác biệt trong các lãnh vực quan trọng trên đã dẫn đến những xung đột trong nhân sự giữa những người có quan điểm khác nhau, thậm chí có những cán bộ đòi phải “đa nguyên, đa đảng“. Các cán bộ đưa  ra những đòi hỏi này, theo bài bình luận, đó là những người trước đây đã từng giữ chức vụ cao cả tron

10 Phản hồi cho “Các màn hạ nhau trước Đại hội 11 đã bắt đầu?”

 1. Le Nguyen says:

  Ngoài cách “đóng và mở” của bài luận văn mẫu,cùng một đống con chữ được xếp vào ô vuông của các em bé chơi trò chơi ô chữ.Lê Văn Bảo đã có những bước đột phá ngoạn mục như một thông điệp ngầm chuyển tải đến các đảng viên csvn qua cơ quan ngôn luận chính thức của đảng , với sự khéo léo vượt khung thuộc bậc thầy, trong các câu chữ mà người đọc bắt gặp dưới đây:
  1] Kết hợp “nội công ngoại kích”trong đánh ra ngoài đánh vào ,xoá bỏ vai trò lãnh đạo của đảng tiến tới xóa bỏ chế độ xhcn,chuyển hóa VN theo con đường tư bản .
  2] Tự diễn biến …đã thành công trong việc xoá bỏ chế độ xhcn ở Liên Xô và một số nước Đông Âu.
  3] Thực tế đã cho thấy “tự diễn biến”…sẽ làm cho bộ máy đảng và nhà nước bị chia rẽ, và nguy cơ tự sụp đỗ của thể chế chính trị là điều khó tránh khỏi.
  4] Có một số cán bộ ,đảng viên trước đây từng giữ cương vị ,trọng trách trong các cơ quan đảng ,chính quyền nay có những ý kiến lệch lạc, nhìn nhận ,phê phán lịch sử thiếu khách quan ,toàn diện ,đòi đa nguyên, đa đảng theo mô hình dân chủ tây phương.
  5] Tệ quan liêu, tham nhũng ,lãng phí trong bộ máy đảng ,nhà nước chưa được đẩy lùi, ngăn chặn ,kỷ luật ,kỷ cương trong đảng ,trong nhà nước và trong xã hội.
  6] Cuộc đấu tranh chống tệ quan liêu ,tham nhũng ,lãng phí phải được tăng cường ,kiên quyết loại bỏ những con”sâu mọt”ra khỏi bộ máy cơ quan đảng , nhà nước .
  Qua những câu đọc được ở trên giúp cho người đọc ,đọc được hậu ý của Lê Văn Bảo. Trong bài Viết Lê Văn Bảo tập trung vào hai trọng điểm phòng chống là :
  a] Phòng chống tự diễn biến ,tự chuyển hoá.
  b] Phòng ,chống tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí.
  Nhưng cả hai đều ” vô phương “trong chế độ độc tài đảng trị hiện nay.
  _ Tự diễn biến, tự chuyển hoá thuộc về tinh thần ,về tư tưởng ,cái mà con người không thể sờ mó và nhìn thấy được thì lấy chi phòng chống ?
  _ Tệ quan liêu ,tham nhũng ,lãng phí thuộc về vật chất,về hành vi cụ thể, con người sờ mó và nhìn thấy được ,mà không thực tâm phòng chống thì chuyện Lê Văn Bảo nêu lên chỉ để thúc đẩy đảng viên cs diễn biến nhanh hơn thôi !
  Trở lại bài viết , Lê Văn Bảo đã chỉ ra được cảnh tượng bát nháo của nội tình csvn và thông báo đến các đảng viên là “diễn biến hoà bình “của các thế lực thù địch đã bước sang giai đoạn “tự diễn biến ,tự chuyển hoá”vào bên trong và bên trên của đảng và nhà nước” ta “. Những ai còn nghe lời hô hào kiên định con đường xhcn của lãnh đạo ? Hãy coi chừng !

 2. Di Linh says:

  Thanh niên và trí thức VN nay đã thấy rõ tình hình trong nuớc. Từ hung hăn cuồng tín mù quang chay theo mồt chu nghĩ không tuởng đẫm máu
  đến hèn nhát “Đổi mới” chuyễn sang lưu manh, cuớp bóc , CSVN hiện nay đã không còn đủ uy tín để tiếp tục kéo dài sự tồn tại.
  Trong lý luận một chiều và ngôn ngữ hò hét nhưng đầy ám hiệu lo sợ cuả Lê Văn Bảo , ai cũng thấy là tình thế đã đã lay chuyễn và động não đội ngũ trí thức quân đội .

  Tầng lớp trí thức trong nuớc hãy bắt tay , tăng cuờng sức mạnh , chỉnh đốn, tổ chức hàng ngũ , làm việc chặt chẽ và ráo riết với quân đội sớm đứng lên giành lấy lại quyền lãnh đạo đất nuớc truớc khi mất nuớc..
  Đây là cơ hội duy nhất không còn chọn lựa nào khác…

 3. Trung Lap says:

  Cái gọi là” diễn biến hoà bình “trong nội bộ ĐCSVN thật sự không có nó chỉ do sự ăn chia không đồng đều mà ra.Vụ bâu xít hay cho thuê rừng đã diễn ra trong vòng bí mật nhân dân không ai hay biết kể cả những vụ nhường đất ,biển…nhưng tại sao gần đây mới được phanh phui ?Đại hội đảng lần Xl cũng chỉ bình mới rượu cũ,không có những màn đấu đá như 1 số người lầm tưởng.Người anh cả sắp xếp mọi sự như kỳ đại hội trước .

 4. Nguyễn Dũng says:

  Tác giả Lê Văn Bảo là một cộng nô trung thành với Chủ nghĩa cộng sản của Mac-Lenin, chắc ông Bảo đã già nên mụ cả người rồi sinh ra ngớ ngẫn (!?) Thật là tội nghiệp cho một người cộng sản chuyên chính như ông Bảo, bởi vì ông không biết là cả nước Việt Nam đã và đang trong công cuộc xây dựng xã hội Tư Bản từ rất lâu, từ những năm 1990…, nước tư bản Việt Nam chỉ khác các nước tư bản khác ở chổ hệ thống chính trị, chính trị ở Việt Nam mang tính độc tài Đảng trị. Đại hội Đảng CSVN lần thứ 11 vào đầu năm sau không quan trọng ở khâu NHÂN SỰ, mà quan trọng ở vấn đề CHÍNH DANH, các tiểu ban Đại hội sẽ tập trung vào thảo luận một vấn đề: “ĐỔI TÊN ĐẢNG CỘNG SẢN” để phù hợp với tình hình mới, nếu không đổi tên Đảng CSVN ngay bây giờ thì đến năm 2014 người dân Việt sẽ đứng lên lật đổ chế độ lãnh đạo thối nát, bất tài, bất lực chỉ giỏi THAM LAM!

 5. phuc hong says:

  chung ta hay xem? …co 15 vi …vi nao khong uon hen? …can dam chong doi lai voi ke thu phuong bac? ….xem ra chua co ai …?oi 1000 nam do ho ,ke thu phuong bac luon muon thon tinh dan toc vn nho be ” Sam dong Nam Vang,Mua tran Bac Hai” nguoi dan vn cho den bao gio moi MUA TRAN BAC HAI….?

 6. Mấy hôm nay trong khu ổ chuột, (phía sau ngã ba Trần Bình Trọng và Hùng Vương, Q10, Sàigòn) nơi tôi cư ngụ dân chúng đồn đoán rằng ” Bộ Chính Trị đã chuyển văn phòng sang bên Trung Quốc”, chắc để đề phòng một cuộc chính biến nào đó. Tôi chỉ mong đây là tin “Cá Tháng Tư”.

 7. chot, Nguoi Son Tay says:

  Bài bình luận của báo QĐND chỉ là 1 chiêu thức lấy lệ, nội dung rời rạc mang động tác của loài nhai lại mà chính những kẻ viết và cái ủy ban xét duyệt cho bài báo được thông qua cũng nuốt không nổi. Sự sụp đổ của Liên Sô và khối XHCN Đông Âu không đi theo một tiến trình “tự diễn biến”, nó đã chết như 1 con ếch bị vỡ bụng vì muốn to bằng con bò. Tại Việt Nam, cái gọi là XHCN làm gì còn để mà “đi chệch hướng”, nó có còn chăng là chỉ còn cái nhãn hiệu rách nát mà bọn cướp cố bấu víu để lấy đó làm “cơ sở tàn ác”. Toàn dân Việt Nam có tin vào nó bao giờ đâu để mà sợ “mất lòng tin”. Cái mà đảng cướp CSVN rút ra từ bài học “Liên Sô&Đông Âu” là muốn còn sống để mà vơ vét thì duy nhất chỉ còn con đường rước Tầu Phù vào để cùng dầy xéo quê hương, mang kiếp kên kên ăn thừa chút xương máu đồng bào do bọn cọp đói Tàu Phù bố thí cho. Bắt chẹt “thế dựa hơi” của bọn CSVN, Tàu Phù đã và đang tác yêu tác quái. Cái mà nguy hiểm nhất là bọn giặc Chệt Phương Bắc đang thực hiện “Kế Hoạch Trồng Người Trăm Năm”, có nghĩa là trong vòng 100 năm, tất cả dân Viêt Nam sẽ trở thành “Người Tầu Gốc Việt”, bọn Tầu Phù nhập khẩu Tầu Đực vào Việt Nam dưới nhiều hình thức hợp pháp và bất hợp pháp để lấy vợ Việt Nam, hiện nay chúng có thể lên đến hàng triệu người tràn lan khắp nước ta, chúng sẽ sinh sôi nẩy nở và từ từ dân Việt sẽ trở thành “dân tộc ít người” ngay trên chính đất nước mình trước khi hoàn toàn trở thành “Người Tầu Gốc Viêt”. Về kinh tế, chúng sẽ nắm hết những cơ cấu sản xuất quan trọng, dần dần nền kinh tế VN sẽ hoàn toàn nằm trong tay bọn chúng. Bọn Tầu cũng đang thực hiện “kế hoạch tự diễn biến hòa bình” để xóa sổ Việt Nam không bằng quân sự mà bằng bài bản Bác Hồ đã từng rêu rao “Trăm Năm Trồng Người”.
  -Dân Việt Nam phải làm gì bây giờ ? Trả lời : Tiêu diệt tất cả bọn bán nước đang thống trị quê hương. Nhưng làm sao để tiêu diệt bọn chúng ? Câu trả lời này xin dành cho lực lượng “Quân Đội Nhân Dân” là những người đang có sức mạnh trong tay. Chot, Người Sơn Tây.

 8. Trung Hoàng says:

  Tham vọng bá quyền bành trướng Biển Ðông cuả CSTQ đã quá rõ ràng, sự đối đầu giưả VN và TQ về Hoàng Trường Sa ngày qua ngày lại càng tiến dần đến điểm mặt đối mặt không thể tránh khỏi. Niềm tin cuả người dân Việt trong và ngoài nước đối với ÐCSVN ngày một xuống thấp và mất dần theo thời gian, chẳng những về việc mất đi một phần lảnh thổ giáp giới phiá Bắc mà những sự kiện đã xảy ra trên vùng lảnh hải VN về việc TQ truy bắt ngư dân Việt để đòi tiền chuộc. Những việc bán dài hạn các khu rừng biên cảnh cho người Tàu, mà những khu rừng nầy lại ở một điạ thế trọng yếu về quốc phòng, cũng như có quan hệ trực tiếp đến sự điều hoà hệ sinh thái rất cần phải được bảo vệ tốt đẹp trong mọi thời gian.

  Tự chuyển hoá từ ý thức chính trị là sự phải có trong các đảng viên, ý thức về sự lệ thuộc từ trước đến nay cuả ÐCSVN với ÐCSTQ, một sự lệ thuộc tương sinh nhưng cũng có lúc cũng phải rơi vào sự tương diệt vì quyền lợi cuả đất nước và dân tộc luôn tiềm ẩn với nhiều xung đột từ xa xưa đến nay. Tự diễn biến và tự chuyển hoá cho dù có chậm nhưng nó cũng sẽ phải diển ra, bởi vì lòng yêu non sông và thương nòi giống rồi cũng có lúc phải trổi dậy trước nguy cơ bành trướng không ngừng cuả CSTQ. Nó sẽ không là một thay đổi bất ngờ trong chớp mắt, mà là một sự thay đổi êm thấm nhưng rất chắc chắn với thời gian, bởi vì mọi biến động làm bất ổn xã hội trong giai đoạn nầy thì chẳng khác nào xô rào mở then cho giặc cướp tràn vào không khác.

  Ý thức CS lần lần sẽ được thay thế bởi ý thức dân tộc là việc phải đến, khi mà sự lấn chiếm tung hoành ngang dọc cuả kẻ bá quyền Biển Ðông ngày một lộng hành, ý thức tình tự dân tộc cuả tất cả người dân Việt cũng sẽ trổi bừng dậy mãnh liệt, nó sẽ làm mờ dần đi cái ý thức CS vô thần mất gốc đã dẩn dắt cả dân tộc đi vào ngỏ cụt như ngày hôm nay.

  Xin trân trọng.

 9. Không phải đâu đây là của Bùi Tín đó. Đây là bản dạo đầu dò nhan sự kiểu ông mù sờ voi đó mà.

 10. Hai says:

  Bài này của cu TS Bảo được xem như trò cười và bàn luận sôi nổi trên dân luận, bác nào rảnh ghé xem

  Thanh

Mục phản hồi đã đóng