WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Đạo tặc điện toán có nguồn gốc từ Hoa lục đánh cắp thông tin về an ninh quốc gia của Ấn Độ

Nguồn: brightcove.vo.llnwd.net

AP: Đạo tặc điện toán đến từ Hoa lục đánh cắp thông tin về an ninh quốc gia của Ấn Độ, kể cả 1500 điện thư đến từ văn phòng lưu vong của Đức Đạt Lai Lạt Ma, những hồ sơ “nhạy cảm” khác, sự việc được thông bảo bởi “Citizen Lab” của đại học Toronto.

Nhóm nghiên cứu của “Citizen Lab” thuộc đại học Toronto đã theo dõi hoạt động của các đạo tặc điện toán trong 8 tháng qua, và phăng ra máy chủ tọa lạc ở Hoa lục, ngay cả chưa có bằng chứng nào giới cầm quyền Tầu cộng đứng sau lưng những hoạt động trên.

Kể từ đầu năm nay (2010), những điều tra viên đặc biệt về an ninh điện toán không ngớt báo động về những sự tấn công liên tục trang web Google cũng như nhiều công ty khác, nguồn gốc tấn công đến từ xứ sở của Tầu cộng.

Theo đại học Toronto (“Citizen Lab”) những tay đạo tặc này đã đánh cắp những thông tin trong các máy điện toán của văn phòng ngoại giao Ấn độ ở Kaboul, Mạc Tư Khoa và nơi khác, trong đó có những hồ sơ “mật”, liên quan đến phòng thủ vùng Đông-bắc Ấn, giáp ranh với nước Tầu.

Những thông tin cá nhân, dữ kiện ngân hàng, hồ sơ luật pháp đều bị đánh cắp, theo bản báo cáo, có  điều họ không biết rõ nhóm, nhân vật nào chủ trương cũng như động cơ của “hệ thống trong bóng tối” này.

Theo ông Rob Deibert giám đốc của “Citizen Lab” của đại học Toronto, chính phủ Ấn Độ đã được thông báo vào tháng 2 vừa qua (năm 2010).

Bộ phận an ninh của Đức Đạt Lai Lạt Ma, vị lãnh tụ tinh thần Phật giáo Tây tạng, hiện đang sống lưu vong ở Ấn Độ, cũng đã được thông báo về nguy cơ nói trên, đồng thời họ đang cộng tác với nhóm nghiên cứu của Gia Nã Đại để kiện toàn hệ thống điện toán.

Trúc Lâm Lê An Bình lược dịch

Bản gốc: Des pirates informatiques basés en Chine volent des documents sensibles en Inde

2 Phản hồi cho “Đạo tặc điện toán có nguồn gốc từ Hoa lục đánh cắp thông tin về an ninh quốc gia của Ấn Độ”

  1. Loài Người muốn sống an ninh, hòa bình, hạnh phúc…thì cần phải tận diệt bọn Ma Vương ( Vua của bọn Mafia) và Quỉ Đỏ Cộng Sản.
    Mafia và Quỉ Đỏ Tầu Cộng đe dọa an ninh, hòa bình và hạnh phúc của toàn thế giới, Mafia và Quỉ Đỏ Tầu Cộng và Việt Cộng đe dọa an ninh, hòa bình, hạnh phúc…của toàn dân Việt Nam!!!

  2. Trung Hoàng says:

    Bàn tay ảo màu đen cuả loài quỷ đỏ rồi cũng sẽ phải hiện nguyên hình kinh tởm cuả nó, chính loài quỷ đỏ hung hăng nầy sẽ đưa nhơn loại tiến đến thời mạt tận, luôn nhân danh con trời với lòng kiêu căng muốn tóm thâu thiên hạ vào một tay cuả mình theo thói hung bạo Tần Chính khi xưa.

    Mạng luới màu đen sẽ phủ trùm lên toàn cầu trong thời gian sắp tới, kẻ huỷ diệt tri thức con người với lòng cuồng ngạo cuả Ma Vương trong thời mạt pháp hiện nay. Ném đá dấu tay mong che đậy được bộ mặt thật bá quyền bành trướng cuả mình, nhưng ánh sáng chân lý sẽ đến và rồi loài quỷ Ma Vương đó cũng phải bị tan mờ theo ảo ảnh cuả chính nó.

    Xin trân trọng.

Phản hồi