|

Mắng con

Mày láo, dám khuyên bố
Mai không đi biểu tình.
Chuyện ấy có nhà nước,
Không liên quan đến mình.

Mày nói y như đảng.
Không liên quan thế nào?
Nước là của tất cả,
Của mày và của tao.

Biểu tình chống xâm lược,
Chứ có lật ai đâu.
Không lẽ mày không biết
Cái dã tâm thằng Tàu?

Mày bảo có nhà nước.
Nhà nước hèn thì sao?
Mà ai cho nhà nước
Quyết việc này thay tao?

Xưa đánh quân Mông Cổ,
Vua còn hỏi ý dân.
Sao không thấy nhà nước
Xấu hổ với vua Trần?

Đành rằng thế mình yếu,
Phải thế nọ, thế này.
Nhưng ở đời, con ạ,
Mềm nắn, rắn buông ngay.

Bố biết con thương bố,
Lo cho bố, cảm ơn.
Con “biết sống”, có thể.
Xưa bố còn “biết” hơn.

Chính vì khôn, “biết sống”,
Tức ngậm miệng, vờ ngây,
Mà thế hệ của bố
Để đất nước thế này.

Ừ, bố già, lẩn thẩn,
Nhưng vẫn còn là người.
Mà người thì biết nhục,
Biết xấu hổ với đời.

Mai biểu tình, thế đấy.
Bố không bắt con đi,
Nhưng cũng đừng cản bố.
Cản cũng chẳng ích gì.

Hà Nội, 7. 7. 2012

Nguồn: Facebook Thái Bá Tân

1 Phản hồi cho “Mắng con”

  1. xoathantuong says:

    Bạn của con, đoàn viên Đoàn Thanh Niên Cộng Sản HCM nó nói: Ai biểu tình chống xâm lược của TQ là chống lại Bác Hồ. Đồ phản động, cực đoan, hận thù, …

    Nó nói: “Bác Hồ ta đó chính là Bác Mao”. Bác Hồ không bao giờ chống Bác Mao, Trung Quốc, Đoàn Thanh Niên Cộng Sản HCM phải lo bảo vệ Trung Quốc theo truyền thống Bác Hồ.

    Rồi nó hô to: Hoan hô Đoàn Thanh Niên Cộng Sản HCM ăn cơm Việt thờ Trung Quốc theo đúng tư tưởng HCM. Hoan hô!!!

    Còn bạn của xoathantuong thì ôi thôi toàn phản động, chống cộng cực đoan, chống cộng tới chiều, chống cộng tới bến, thù ghét độc tài ác ôn, … Ấy, thế đấy.

Leave a Reply to xoathantuong