1 Phản hồi cho “Đâu còn nước mà biểu tình”

  1. Nguyễn Tuấn Anh says:

    Đừng ngộ nhận!

    http://www.ttxva.org/nhung-ngo-nhan-tai-hai/

Phản hồi