1 Phản hồi cho “Hồng vệ binh”

 1. Mummy bác Hồ says:

  Hồng vệ binh Havu :
  - Bác Hồ Sống Mãi trong Lăng .

  Hồng vệ binh Binbon:
  - Và mong bác được Muôn Năm phơi…cù .

  Mummy bác Hồ:
  -Tao thà là được đi tù
  Còn hơn nằm chỗ “âm u” xuốt đời ! (*)

  (*)Có câu thơ Bút Tre rằng :
  Vào thăm lăng bác âm u
  Chị em phụ nữ dở mu ra chào .

Phản hồi