WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Cho tôi cơ hội nói lên lòng yêu nước bằng một hành động nhỏ

Thư  độc giả:

Kính thưa Ban Biên Tập trang mạng Đàn Chim Việt.

Qua trang mạng Đàn Chim Việt, tôi được xem mấy hình của bạn Quang Tất ở TP Hồ Chí Minh vẽ các chữ “HS.TS.VN“  để biểu lộ lòng yêu nước một cách chính đáng. Tôi thấy việc làm này hay quá  ! Vừa dễ làm, vừa có ý nghĩa, nên tôi đã bắt chước làm theo. Tôi xin gởi đến vài tấm hình do tôi tự làm ở thành phố Cần Thơ vào ngày hôm qua, 21/4. Vì hình chụp buổi tối, ngay sau khi tôi làm, nên không được rõ. Khi có điều kiện, tôi sẽ trở lại các nơi này vào ban ngày để chụp lại cho rõ hơn.

Tôi rất mong Ban Biên Tập phổ biến dùm, để cho tôi có cơ hội nói lên lòng yêu nước bằng một hành động nhỏ và mong rằng nhiều người sẽ cùng hưởng ứng làm theo.

Kính.

N.Long

6 Phản hồi cho “Cho tôi cơ hội nói lên lòng yêu nước bằng một hành động nhỏ”

 1. Qua hành động “phản động” yêu nước trên đây thì đồng chí Chồn-Đỏ Sao-Dzàng nghỉ gì !
  (hổng chừng đồng chí là người trung cuốc vì trung cuốc cũng là cờ đỏ sao dzàng vậy!)
  same shit !

 2. Doan ket says:

  Mong được viết đầy đủ : HOÀNG SA, TRƯỜNG SA LÀ CỦA VN. Nếu không thì cũng tối thiểu: HS, TS là của VN thì có tác dụng hơn. Dù sao, cũng hoan hô các bạn có tấm lòng nhiệt huyết, thiết tha với đất nước, với biển đảo Việt nam trước họa xâm lăng của giặc phương bắc.

 3. hoangsa says:

  Hay qua!Moi nguoi,cho du la cong an,bo doi,nguoi dan binh thuong nen bay to long yeu nuoc chinh dang,hay vuot qua su “so hai”.Day la su the hien tuyet voi cua long Yeu nuoc,do la cach lam ap luc ro ret nhut len chinh phu uong hen hien nay.Bravo.

 4. dong lam says:

  Với tôi thì việc làm này không nhỏ đâu. Xin hết lòng cảm phục

 5. Trung Hoàng says:

  Kế hoạch nhỏ nhưng lòng không nhò,
  Hoàng Trường Sa bày tỏ sắt son.
  Còn non còn nước thì còn,
  Lòng son Hồng Lạc cháu con Tiên Rồng.

  Trong ngoài sấm động Diên Hồng !!!

 6. Trần-Huỳnh says:

  Ngoài hai chữ “HOAN-HÔ”,xin được gởi đến quý bạn lòng khâm-phục và biết-ơn.Quý bạn đã làm và làm được.Hoan-hô!

Phản hồi