|

Bo dang

Các bạn trẻ là lưu học sinh VN ở nhiều nơi trên nước Nhật về dự một lớp cảm tình Đảng
 ở vùng Kyushu – Okinawa. Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ Online.

Phản hồi