WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Cựu Thẩm Phán Phan Quang Tuệ tranh cử Dân biểu Quốc hội Liên bang

Thẩm phán Phan Quang Tuệ (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

Thẩm phán Phan Quang Tuệ (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

Thẩm Phán (về hưu) Phan Quang Tuệ đã tuyên bố ra tranh cử chức vụ Dân biểu Quốc hội Liên bang, đơn vị 11 California.  Thẩm Phán Tuệ chính thức công bố quyết định tranh cử này tại Rotary Club thành phố Walnut Creek, California, ngày 14 tháng Giêng, 2014 khi ông được mời làm diễn giả nói chuyện với hội viên của tổ chức này tại nhà hàng Scott’s Seafood, Walnut Creek.

Trước đó một ngày, Dân biểu George Miller thuộc đảng Dân Chủ thông báo sẽ không tái tranh cử cho nhiệm kỳ tới.  Dân Biểu Miller liên tiép đắc cử dân biểu quốc hội liên bang từ năm 1994 và là Dân Biểu đương nhiệm của đơn vị 11 California.

Thẩm Phán Tuệ, 71 tuổi, có vợ, 4 con trai và 8 cháu nội.  Hai ông bà là cư dân của thành phố Danville, California, thuộc đơn vị 11, từ năm 1995.  Thẩm Phán Tuệ và gia đình đến Hoa Kỳ sau khi SaiGon thất thủ vào cuối tháng Tư năm 1975.  Từng là một luật sư ở Việt Nam với chức vụ cuối cùng là Công Cán Ủy Viên Văn Phòng Chủ Tịch Tối Cao Pháp Viện, ông đã hoàn tất chương trình luật tại  Đại Học Luật Khoa Drake tại Des Moines, Iowa. Sau 4 năm làm Thẩm Phán Hành Chánh tại Bộ Nhân Dụng Tiểu Bang Iowa, ông được bổ nhiệm làm Assistant Attorney General  (Phó Biện Lý tiểu bang) với Bộ Tư Pháp Tiểu Bang Iowa năm 1987.

Thẩm Phán Tuệ và gia đình dọn về Tiểu Bang California từ năm 1988.  Ông là Luật Sư Công Tố Sở Di Trú, Immigration & Naturalization Service (INS), tại San Francisco 1988-1993.  Từ năm 1993 đến 1995, ông là Thẩm Phán Hành Chánh với Ban Kháng Cáo Trợ Cấp Thất Nghiệp (Unemployment Insurance Appeals Board) tại Sacramento.  Ông được Bộ Trưởng Tư Pháp Janet Reno bổ nhiệm làm Thẩm Phán Di Trú vào tháng Ba 1995 và phục vụ tại Toà Án Di Trú San Francisco cho tới khi về hưu cuối năm 2012.

Liên lạc: Bà Phan Ngọc Vân. Email: vaphan@pacbell.net. Điện thoại (925) 984-0980

————————————————————-

PRESS RELEASE

Retired Judge Tue Phan-Quang announces run for California’s 11th Congressional District.

FOR IMMEDIATE RELEASE

Retired Judge Tue Phan-Quang has announced his candidacy for California’s 11th Congressional District.  The announcement was made on January 14, 2014 at the Walnut Creek Rotary Club where he was a guest speaker.  The 11th District covers a large portion of Contra Costa County in the East Bay.

Democratic incumbent George Miller announced on January 13 that he will not seek reelection.

Judge Tue is 71 years old, married with 4 sons and 8 grandchildren.  He and his wife have been residents of Danville, California since 1995.  Judge Tue immigrated to the United States after the fall of Saigon in April 1975.  A trained attorney in Vietnam, he completed his law studies at Drake University Law School in Des Moines, Iowa.  He was a Hearing Officer with the Iowa Department of Job Service for 4 years.  He was appointed Assistant Attorney General with the Iowa Department of Justice in 1987.

Judge Tue moved his family to California in 1988.  He was a trial attorney with the Immigration & Naturalization Service, District Counsel Office in San Francisco from 1988-1993.  From 1993-1995 he was an Administrative Law Judge with the California Unemployment Insurance Appeals Board in Sacramento.  He was appointed Immigration Judge In March 1995 in San Francisco where he served until his retirement in December 2012.

Contact person: Van N. Phan.  Email: vaphan@pacbell.net.  Telephone: (925) 984-0980.

 

17 Phản hồi cho “Cựu Thẩm Phán Phan Quang Tuệ tranh cử Dân biểu Quốc hội Liên bang”

 1. vn says:

  Người Việt ửng cử dân biểu liên bang chỉ cho vui thôi chứ làm sao vào Quốc hội được
  Trường hơp ông Cao Quang Ánh là hoàn toàn do may mắn, trường hợp quá đặc biệt nói làm chi
  Ông Phan Quang Tuệ ra ứng cử thì cũng cho vui thôi, nếu ông đắc cử được thì cũng mừng cho ông, Cộng đồng VN hải ngoại cũng được chút thơm lây

 2. tèo says:

  Ong PQT sau khi về hưu vào tuổi 70 hơn ,mới nghĩ tới C Đ và ra ứng cử QH vì C Đ thì có gì “đáng chú ý?” Chẳng qua chĩ là một phản hồi của tên “nâng” “nịnh” quan thẩm phán nhà ta mà thôi! Nhưng cử tri vn thì không quên nhũng phát ngôn ,bài viết sặc mùi “cs của PQT”.(như có máy người đã phản hồi đầu tiên trên ĐCV ,dươi bài chủ này)
  Cho nên Ong “trăn trở ” vì vn nằm trong tay các “đế quốc”,ong “muốn giúp vn” ,ong là gương sang hi sinh trong tuổi già ,tranh đấu đẻ làm gương cho tuổi trẻ” chĩ là “một cái loa” tuyên truyền như cs ,nói không đúng ,nói sai ,nói quá cho Y (chữ Tòa Án) mà thôi !Trươc Ong đã có bao ạn trẻ ra ứng cử lo cho C Đ,có người đã làm việc CD không hù lao,có người “chống cộng “không ngừng nghĩ …và sau Ong có lẻ còn nhiều người tuổi trẻ khác nữa ,trăn tở về vn mạc dầu họ mang QT MỸ. Chúng ta đã có thi truwowuuwoxng Madison ở SJ ,có Tạ Đức Trí ,có Jannet Nguyễn và nhiều người trẻ khác ,có người chĩ mói tốt nghiệp xong ĐH,,,chớ đâu phải đợi noi gương phục vụ cho Ong và gd,khi già hét việc làm lại nai thân già ra kiếm tiền kiêm danh (thêm) đẻ gọi là phục vụ C Đ.? Ong cũng chả làm gì hơn các vị dân biểu Mỹ ở Ca. (Nam/Bắc) đang lo cho C ĐVN trong nhiệm vụ của họ ,trong cảm tình của họ. Vã lại ở dâu PQT cũng bị chi phối bởi các đãng dân chũ ,CH của Mỹ,bõi các đông viện Mỹ ,Một mình Ong Ong làm gì được ? Rồi cũng như Cao quang Ánh. Nhưng Ong “HƠN” CQA vá May Mắn cho C Đ là Ong đã LỘ CHÂN TƯỚNG,,đã Minh Bạch Lập trường thân cộng qua các tuyên bố ,qa các bài viết của Ong .Nhứng biếu tình chống Ong ở SJ khi Ong “đưa đấy ” cho TLS VC chữi HO (quân nhân vnch sau thời gian đi tù đi qua diện HO )+ dân TNCS. Vậy Ong ta sẻ phuc vụ AI ? Đừng “deo mặt nạ” nữa. C Đ VN đã biết Ong . Vậy biết mà còn bầu cho Ong có phải là KHÙNG không ?
  Ong có thể về VN làm cố vấn pháp luật cho tụi csvn.
  (t))

Leave a Reply to vn