WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Xóa bỏ hệ lụy là một tỉnh địa phương của Trung Hoa

Ngày 16-11-09, tại Văn phòng T.Ư Đảng, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng bí thư, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Hồ Cẩm Đào đã khai trương website hợp tác kinh tế và thương mại Việt Nam - Trung Quốc - Ảnh: TTXVN

Những thái độ trịch thượng của chính quyền Bắc Kinh đối với Việt Nam từ  những vụ kêu đòi nhà nước VN phải bịt miệng báo chí qua các vụ hàng hóa nhiễm độc đến việc đàn áp giới sinh viên học sinh, nhà báo, trí thức xuống đường chống tham vọng chiếm cứ Biển Đông của Trung Cộng, tham vọng chiếm Hoàng Sa, Trường Sa, hải phận, thềm lục địa v.v….đã nói lên sự  ô nhục to lớn, chứng minh Bắc Kinh luôn có thái độ hành xử coi Việt Nam như một tỉnh địa phương của Trung Hoa, đây cũng là hệ lụy bởi chính sách trung uơng tập quyền tại Bắc Kinh đã quen thói hành xử độc tài ban chỉ thị, nghị quyết đến các địa phương xa xôi và dưới mắt họ, Việt Nam cũng chẳng khác một phần đất của Tàu. Hệ qủa chính sách bành trướng của Bắc Kinh đã coi nhân dân Việt Nam chẳng ra gi cũng bởi đảng CSVN đã rụt rè hèn nhát, sợ oai những người cầm quyền tại Bắc Kinh còn hơn cha anh của họ. CSVN đã đơn hèn, ngầm thừa nhận uy quyền thiên tử và chịu làm thái thú như thế thì hỏi sao Bắc Kinh không luôn có thái độ trịch thượng với Việt Nam sao được. Đây là thời kỳ bắc thuộc kiểu mới. Những chuyện trịch thượng sẽ còn xãy ra dài dài nữa mà nhà cầm quyền CSVN không có cách nào cưỡng lại được bởi lẽ chế độ CSVN hiệi tại như một bàn tay nối dài trong sự khống chế điều động của Bắc Kinh vì nhiều lý do, trong đó có một lý do lớn luôn mang đến những tai hại cho dân tộc và đất nước đó là một chế độ rập khuôn trong mô hình chính trị độc tài toàn trị kiểu Bắc Kinh nên hẳn nhiên luôn cần cầu chứng thế lực lớn là Bắc Kinh như tôi thần với thiên tử để tồn tại và cũng để bảo đảm quyền hành, thế lực và tất cả mọi cấu kết lén lút đi đêm với Bắc Kinh nhằm duy trì quyền lợi riêng cho phe nhốm theo Tàu của đảng CSVN mà để mặc cho Bắc Kinh ngang nhiên bành trướng chiến lược xâm chiếm Việt Nam mọi mặt theo lối tầm ăn dâu, lần hồi lấn chiếm lãnh thổ và biển đảo, hành xử trịch thượng, khinh thường, chà đạp lên đất nước dân tộc Việt Nam ta.

Việt Nam đã từng nằm trong quỹ đạo ý thức hệ CS đệ tam quốc tế, giờ ngờ nghệch thêm thắc tư tưởng Hồ chí Minh, nhưng tất cả đều đã tù hảm, nô lệ tư tưởng CS từ  căn tính, không có cách gì gột rửa được bản chất độc tài toàn trị đầy hung hãn gian manh, vì thế đảng CSVN chỉ biết thu hẹp tầm nhìn đến Bắc Kinh trong mọi cung cách hành xử đều muốn học giống theo mô hình cai trị của Bắc Kinh, điều này chỉ chứng minh sự qụy lụy khúm núm để đàn anh Bắc Kinh dễ kềm tỏa, tác động sai xử. Khi đã chấp nhận đưa đầu vào thòng lọng trong chiến lược bành trướng một nước Đại Hán thì thân phận đàn em không có cách gì cưỡng lại mọi quyết định của đàn anh.

Làm sao để thoát ly khỏi quỹ đạo của Bắc Kinh? Đây là vấn nạn lớn cho đất nước và dân tộc Việt Nam. Bắc Kinh sẽ không bao giờ để cho Việt Nam thật sự  có được một thể chế tự do dân chủ, vì còn chế độ độc tài, bất nhân, tham nhũng hiện tại thì Bắc Kinh mới càng dễ khống chế, vì thế Bắc Kinh phải thổi hơi phù phép cho đảng CSVN tồn tại dưới mọi hình thức, cho dù đảng CSVN có còn hơi tàn èo ọt thì cũng phải tồn tại như thế mới luôn có lợi cho chiến lược bành trướng của Bắc Kinh hơn là để Việt Nam có được thể chế tự do dân chủ, tự lực, tự cường được về mọi mặt để rồi sẽ như  con chim xổ lồng đi ra khỏi qủy đạo kềm chế của Bắc Kinh thì không có lợi gì cho chính sách bành trướng một nước Đại Hán. Truyền thống Hán tộc trên nhiều ngàn năm qua là gặp đất thì cứ xí phần chiếm đoạt và đặt quan thái thú cai tri để Hán hóa, trường hợp này chúng ta đang thấy tại Tây Tạng hay Tân Cương mà Việt Nam ta thì cũng đã kinh qua các thời kỳ bắc thuộc qua các quan thái thú như Nhâm Diên, Tích Quan, Tô Định…

Thái độ hành xử trịch thượng thiếu văn minh, nếu không muốn nói là man rợ vừa xãy ra với Tây Tạng và Tân Cương, có ai đó kề dao vào cổ bắt buộc nhà cầm quyền CSVN  phải lên tiếng tán đồng đàn anh Bắc Kinh trong chính sách đàn áp này hay không mà CSVN vẫn lên tiếng xu phụ cổ võ cho những hành động tàn ác như vậy của Bắc Kinh thì thật rõ là CSVN luôn theo đuôi chầu hầu Bắc Kinh. Những ai đang đấu tranh để tìm sinh lộ cho dân tộc trên con đường tự do và dân chủ hóa đất nước phải dự đoán và tìm cách hóa giải đến trạng huống có thể xãy ra trong tương lai Bắc Kinh sẽ rất quyết liệt bảo vệ chế độ thái thú CSVN hiện tại, có thể giống trường hợp Liên Xô trước đây với các nuớc Đông Âu như Hungari, Ba Lan, Tiệp Khắc, mà Mỹ thì ngoảnh mặt làm ngơ, ngờ nghệch để Nga hưởng lợi hết trong hội nghị Yalta giữa ba cường quốc Anh, Mỹ và Nga phân chia thế giới ra thành hai khối sau ngày chiến thắng. Hồng quân Tàu có thể sẽ kéo vào Việt Nam thẳng tay đàn áp mọi tổ chức phong trào yêu nước đứng lên lật đổ chế độ thái thú hiện tại. Trong trường họp này người Việt trong nước rất cần đồng bào hải ngoại thường trực lên tiếng mạnh mẻ trước công luận thế giới để họ đồng tình ủng hộ quyền làm chủ của người dân Việt Nam cho một nước tự do độc lập và ngăn chặn mọi hành động của Hồng quân Tàu quyết tràn sang Việt Nam với danh nghĩa dẹp loạn và giúp đở chế độ bù nhìn tái lập sự ổn định xã hội và chính trị như thời Mã Viện, Minh triều hay Thanh triều.

Trong khi tiến hành chiến lược bành trướng ra thế giới thì chế độ Bắc Kinh cứ coi Việt Nam như một phần đất của Hán tộc, cứ hành xử trịch thượng trên đầu các quan thái thú nước ta, từ việc khớp miệng báo chí, khớp miệng nhân sĩ yêu nước, xâm chiếm kinh tế, xâm chiếm và hợp thức hóa chủ quyền Biển Đông bằng những hình thức săn đuổi, cướp bóc, giết hại hay cấm ngư dân Việt Nam ra khơi đánh cá, mới đây chúng còn thô bạo xúi giục ngư dân Tàu hàng ngày xâm nhập từng đoàn sâu vào bờ biển Việt Nam đánh bắt hải sản, như ngấm ngầm khiêu khích dân quân Việt Nam vì chúng biết có thiên triều Bắc Kinh đứng sau chống lưng, nếu như không lên tiếng và trừng phạt mạnh mẻ việc xâm nhập bờ biển bất hợp pháp thì rồi được đàng chân chúng sẽ dần lâng tới đàng đầu, tới lui nghênh ngang không còn sợ ai, ra sức vơ vét hải sản nước ta một cách cạn tàu ráo máng mà hải quân biên phòng thì bất lực sợ sệt không dám đụng đến kẻ chân đám dân Tàu này mới là là điều hết sức nhục nhã!

Dã tâm xâm chiếm và đồng hóa Việt Nam là một sự thật lịch sử đã cho thấy trong suốt mấy ngàn năn các triều đình Trung Hoa không bao giờ từ bỏ tham vọng này. Khi đất nước Việt Nam rơi vào những tình trạng qua phân nội chiến, chia rẽ khắp nơi là đều mà Bắc Kinh luôn mong muốn nhìn thấy Việt Nam tan rã, yếu hèn để phải chịu cầu khẩn lệ thuộc vào Bắc Kinh, có thế đó mới là cơ hội tốt cho dã tâm bành trướng một đế quốc Đại Hán xấm chiến dần các nước gần cho đến dần ra khắp thế giới. Tương lai Việt Nam cho ta thấy không có gì sáng sủa khi đang ở cạnh láng giềng Trung Hoa đang trổi dậy về mặt kinh tế và quân sự. Với tổng sản lượng quốc gia(GNP) đang vượt qua mặt các cường quốc kinh tế như Đức và Nhật, nhưng trên 80 phần trăm tầng lớp dân chúng nghèo khổ vẫn không hưởng được gì từ nguồn lợi kinh tế này mà ngược lại Bắc Kinh chủ ý xử dụng vào lãnh vực võ trang quân sự nhằm dọa nạt, răng đe thế giới để dể bề lấn chiếm đất đai, biển cả, tài nguyên các quốc gia kế cận quanh vùng. Việt Nam là một lâng bang sát cận nên phải chịu nhiều hệ qủa tàn hại trước nhất cho sách lược bành trướng bá quyền của Bắc Kinh. Ngày nay Tàu đã đưa được một đoàn quân viễn chinh bán quân sự vào Cao Nguyên Trung Phần, được che đậy dưới hình thức công nhân khai thác tài nguyên quặng bauxite, ngoài ra còn bí mật khai thác uranium, không phải vô cớ tự nhiên mà nhà cầm quyền CSVN ra lệnh triệt hạ các tăng thân chùa Bát Nhã; phải biết đây là sự cấu kết giữa Bắc Kinh và Hà Nội để loại mọi sự dòm ngó đến những bí mật bán quân sự của Bắc Kinh mà Hà Nội thì vô trách nhiệm trước vận mệnh sống còn của đất nước, thờ ơ cầu lụy, để mặc cho Bắc Kinh hoành hành, bành trướng chiến lược bá quyền lấy Tây Nguyên làm bàn đạp xâm chiếm dần ra toàn vùng Đông Dương.

Cao Nguyên Trung Phần trong lịch sử xa xưa là một vùng đất trọng yếu của quốc gia Chiêm Thành, hình thế Cao Nguyên Trung Phần là nơi “tranh địa“, vì thế từ thế kỷ thứ X Chiêm Thành đã lấy châu Vijaya tức Bình Định – Qui Nhơn ngày nay đặt làm kinh đô chính. Chiêm Thànhh đã từng trải nhiều cuộc chiến tranh lớn với Ðại Việt và Chân Lạp (Khmers). Trong những cuộc dụng binh, Chiêm Thành luôn coi vùng Cao Nguyên là hậu cứ chính yếu cho việc tiến thủ. Từ châu Vijaya (Bình Ðịnh) có những đường núi nối liền với cao nguyên An Khê chạy dọc xuống phía Tây Nam là Tây Nguyên thông sang tận Ðông Miên, tây bắc là Hạ Lào. Các nẽo đường Trường Sơn nối liền Chân Lạp với châu Vijaya đến Nghệ An, Nam Lào đã được các triều đại trong lịch sử triệt để xử dụng vào mục đích quân sự giữa Ðại Việt, Chiêm Thành và Chân Lạp. Chính vì châu Vijaya (Bình Ðịnh) có những điều kiện địa lý, nhân văn, lịch sử đã tạo nơi đây trở thành vùng tranh chấp mà quân bên nào chiếm giữ được sẽ luôn đứng ở thế thượng phong. Theo Tôn Vũ Tử, binh gia lừng dành thời Xuân Thu và Chiến Quốc gọi những vùng trọng yếu như thế là nơi “tranh địa“, có nghĩa là ai chiếm được thì sẽ tạo được những ưu thế toàn diện về mặt chiến lược và chiến thuật. Vì thế khi Chiêm Thành để mất vùng Cao Nguyên thì quốc gia Chiêm Thành cũng dần đi đến cáo chung.

Lịch sử cận đại cũng cho thấy.

1945 – 1954  trong thời kháng chiến Bình Ðịnh là nơi trú ẩn các cơ quan đầu não Việt Minh.

1954 – 1975 trong thời Nam Bắc phân tranh Bình Ðịnh là nơi phân tán lực lượng cộng sản từ Bắc vào Nam ra khắp các vùng Cao Nguyên.

Chiến dịch Hồ Chí Minh, xua quân từ miền thượng du Nghệ An, vượt Trường Sơn qua đất Lào vào tới núi rừng Bình Ðịnh rồi tỏa quân ra khắp Cao Nguyên Trung Phần như Pleiku, Komtum, Ban Mê Thuộc… CS đã quyết liệt chiếm giữ cho bằng được những vùng “tranh địa“, ngược lại phía VNCH cũng không thể bỏ mất mà còn muốn tiêu diệt thật sâu vào tận hạ tầng cơ sở của CS Bắc Việt như chiến dịch Hạ Lào năm 1972 đã chứng tỏ Cao Nguyên Trung Phần là vùng trọng yếu cho thế dụng binh.

Lịch sử minh chứng trong thế kỷ thứ 18, nhà Tây Sơn đã thành công vượt bực trong chiến lược tây tiến Thượng vận, mà không triều đại nào trong qúa khứ có thể sánh bằng. Chỉ trong vòng 5 năm khởi nghĩa mà nhà Tây Sơn đã dám xưng Ðế, thách thức lại cả một truyền thống Khổng học tôn Quân cả trên trăm năm nhà Trịnh lẫn nhà Nguyễn còn chưa dám thực hiện việc phế bỏ nhà Lê thì đủ chứng tỏ nhà Tây Sơn phải dựa vào một nền tảng cơ sở vững chắt nào đó mới dám làm như thế. Nền tảng cơ sở đó là có được một hậu cần người Thượng và các phiên vương Chiêm Thành hết lòng thần phục ủng hộ. Các sắc dân Thượng miền Cao Nguyên xưa là thần tử của Chiêm Thành, vì mang họa vong quốc nên các phiên vương Chiêm không ưa gì chúa Nguyễn, nhất là dưới thời Trương Phúc Loan, quan quân lộng hành làm nhiều điều bất công càng làm cho dân chúng khắp nơi Kinh, Thượng, Chàm thêm oán ghét nên khi nhà Tây Sơn kéo binh đánh chúa Nguyễn thì tất cả miền Cao Nguyên đến duyên hải khắp nơi từ Kontum, Pleiku. Ðắc Lắc, Ban Mê Thuộc đến Phú Yên, Diên Khánh, Bình Thuận đều nức lòng ủng hộ nhà Tây Sơn, chúa Nguyễn phải chạy về đất Gia Ðịnh cố thủ. Nhìn cuộc triệt thoái của quan quân nhà Nguyễn, người viết chợt liên tưởng đến cuộc triệt thoái Cao Nguyên vào năm 1975 của Quân Ðoàn II thuộc Quân Lực VNCH và sau đó đến chiến trường Trị-Thiên của Quân Ðoàn I trong tư thế bị cô lập cũng đành phải triệt thoái theo đã làm tinh thần dân quân suy sụp và nhanh chóng dẫn đến tan rã.

Nhìn lại lịch sử để ta có sự nhận định đúng lý về tầm trọng yếu chiến lược kinh tế, văn hóa và nhất là quân sự tại vùng Cao Nguyên Trung Phần, nhất quyết không để người Tàu vào khai thác tài nguyên tại vùng này. Các bài học về sự lấn chiếm biên giới phía Bắc giữa Việt Nam và Trung Hoa, khi cho Tàu đến khai thác quặng mỏ hay trồng trọt thì sau không có cách gì đuổi đi được mà ngược lại chính quyền Bắc Kinh còn hổ trợ cho lớp lưu dân Tàu xây nhà, đường xá và nhiều mặt khác để cố bám vào đó cho rằng họ đã sở hửu nhiều đời rồi nên đất đó thuộc về của Tàu, mà ta thì sợ họ hơn sợ cọp vì đàng sau còn có Bắc Kinh hổ trợ thì coi như mình đã mất đất trong chiến lược bành trướng theo lối tầm ăn dâu của họ. Hơn nữa người Tàu đến Cao Nguyên Trung Phần với đường lối di dân và tổ chức làm việc bán quân sự thì đủ thấy dã tâm của Bắc Kinh rất lớn. Người có tầm nhìn chiến lược như Võ Nguyên Giáp và một số tướng lãnh khác đã báo động cho Bộ chính trị CS biết, thế mà đám chớp bu này cứ giả ngây ngồi lì ở ngôi quyền cao sinh sát, bắt tay đi đêm, trục lợi với Bắc Kinh mà để mặc đất nước với mọi hệ qủa tan thương cho các thế hệ về sau phải gánh chịu thì thật là bất nhân, trời rồi sẽ sầu, đất rồi sẽ thảm vì hiểm họa mất nước!

Nước chưa mất mà tội ác Bắc Kinh đã hoành hành khắp nơi, búp mực nơi những người ưu tư đến vận mệnh sống còn của quốc gia dân tộc còn chưa tả được hết, đến khi đất nước thật sự rơi vào vòng Bắc thuộc thì lời ghi trong Bình Ngô Đại Cáo chắc sẽ còn vang vọng đến các thế hệ hôm nay, rĩ máu tươi và mắt lệ đầy thống hận trong cảnh tù đày nô lệ.

Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội,

Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi!

© Phạm Thiên Thơ

Tài liệu tham khảo:

http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%99i_ngh%E1%BB%8B_Yalta

http://maithanhtruyet.blogspot.com/2009/10/tu-bauxite-en-bat-nha.html

http://huyenthoai.org/Tailieu/NguyenTrai/Binhngodaicao.html

http://de.wikipedia.org/wiki/Daniel_Hall

Đông Nam Á Sử LượcA History of South-East Asia (Daniel George Edward Hall)

NHÀ TÂY SƠN (Quách Giao – Quách Tấn)

NHÀ TÂY SƠN VÀ CAO NGUYÊN TRUNG PHẦN (Phạm Hồng Tân)

VIỆT NAM QUÂN CHÍNH TÂN THƯ (Lam Giang – Vũ Tiến Phúc)

12 Phản hồi cho “Xóa bỏ hệ lụy là một tỉnh địa phương của Trung Hoa”

 1. henry says:

  Bạn ơi, nước nhà sắp mất vào tay Tàu Cộng, đánh Tàu cộng cũng chính là đánh Việt cộng, 2 nhiệm vụ này là mục tiêu cấp bách của chúng ta.
  HCM tội đồ của dân tộc Vietnam, kẻ đã gieo rắc chủ nghĩa CS tại VN Dân ta khổ tại CS độc tài, nước ta nghèo vì CS tham nhũng. Thay đổi vận mệnh của dân tộc không phải 1 sớm 1 chiều, chúng ta nhất định phải phát triển vì những khát vọng sinh tồn của dân tộc, phải đoàn kết thành một khối thống nhất trong và ngoài nước, không phân biệt đảng phái, tôn giáo, khộng phân biệt trẻ già…phải kết hợp đấu tranh bằng nhiều hình thức vủ trang, chính trị …nhất định phải thành công.

 2. lotxac says:

  Hoi bạn TRUNG HÒANG;

  Nguoi Viet-Nam nói chung,và cả dân hai miền NAM-BẮC nói riêng;họ đã tỉnh-thúc tù năm MOT CHIN BAY LĂM;khi hai mien NAM BAC đuoc dân ta bắt gặp nhịp cầu; trong đó có nhà thó NGUYEN CHI THIÊN là một điển hình; trong đó có cả cấp tá,cấp Tuóng VC đã tù bỏ chúc-vụ đeể ngồi vá vỏ xe bên đuong; trong đó có TUONG TRẦN ĐỘ v.v..
  Đến cháu gái Phạm thanh Khiêm thân hình cân nặng chỉ vài chục kg đã đấu tranh quyết liệt trong tù.
  Ai bảo dân VIET-NAM không thúc tỉnh ?
  Chỉ có dân vô-trách-nhiệm,ăn-choi;chỉ có nhũng tên Viet-gian;kể cả Việt-Kiều chua bị phỏng lúa bõi DCSVN sau năm !975; họ theo chân nhũng tên lông-lá vào VN mua vui sinh-lý trong cái nhục mất NUOC cuả NHAN-DAN VIET NAM.
  Do đó, tôi khẳng định voí các bạn rằng: tất cả nguoi VN chúng ta đã thuc tỉnh. mến

Phản hồi