WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Nhà nghỉ bằng râu, lẩu WC, sữa Hồ Giáo… (ảnh vui cuối tuần)

Mọi người trong cộng đồng hãy quan hệ tình dục…

Biển hiệu của cửa hàng bún chả số 57 Nguyễn Khuyến thoạt nhìn thì cũng giống như những biển quảng cáo khác. Nhưng nếu chú ý kỹ, thực khách sẽ thấy một dòng chữ nhỏ nằm phía dưới mang đậm tính cạnh tranh: “Lưu ý: Cửa hàng kế bên mới mở”

Cho: "Tự đắp – Tự nặn – Tự ve – Tự vuốt” – quảng cáo gây “choáng” của một cửa hàng kinh doanh dịch vụ nặn gốm ở Bát Tràng

Hết sữa ông Thọ, giờ người ta lại vắt "sữa" của anh hùng lao động Hồ Giáo để bán?


2 Phản hồi cho “Nhà nghỉ bằng râu, lẩu WC, sữa Hồ Giáo… (ảnh vui cuối tuần)”

  1. Việt Nam ta nên “Đời đời”nhớ Công Ơn Giáo Dục và Đào tạo của Bác Hồ và Đảng (thổ tả) đã biến 99/100 noí NGỌNG từ N thành L và ngược lại,Từ Y sang I,từ S (sờ cứng)sang X (sờ mềm) và từ chủ nghĩa Vô Sản thành Đại Gia nhờ vào “tiêu chí”Toàn QUÂN ăn cắp tiến từng bước VỮNG CHĂC lên ”
    TOÀN ĐẢNG ĂN CƯỚP;coi của DÂN như của ĐẢNG,coi Vợ(d0ẹp) củ Nhân dân như Vợ Đảng Viên (hãy lên Hà-Giang hỏi Hiệi trưởng họ SẦM

  2. butnua says:

    Ở Hải ngoại có cuốn sách “Vẻ vang dân Việt”nêu những thành tích xuất sắc cuả người Việt tỵ nạn CS ở các nước từ Mỹ qua Châu Âu và Châu Úc trên mọi lảnh vực .Ở Việt nam dưới chế độ CS cũng sản sinh ra những nhân tài:buôn lậu,buôn sừng tê giác,quan hiệu trưởng buôn dâm,các quan đỏ ăn cắp,tham nhũng v.v và các quan trong ban Vô văn hoá,vô tư tưởng nên được ghi danh vào cuốn sách…

Phản hồi