WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Dân Biểu Canada Nhận Đỡ Đầu Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam

Tại buổi điều trần hôm qua, Tiểu Ban Quốc Tế Nhân Quyền của Quốc Hội Canada nhanh chóng hưởng ứng lời kêu gọi “đỡ đầu” các tù nhân lương tâm Việt Nam.

Đại diện cho Liên Hội Người Việt Canada, Cô Nguyễn Khuê-Tú kiến nghị Quốc Hội Canada nên theokiểu mẫu của Quốc Hội Hoa Kỳ và một số quốc gia khác trong khi can thiệp cho các người tù lương tâm Việt Nam cho đến khi người ấy được tự do.

Theo đó, mỗi vị dân biểu nhận “đỡ đầu” một tù nhân lương tâm và sẽ vận dụng mọi cơ hội có được để áp lực chính quyền Việt Nam trả tự do vô điều kiện cho tù nhân lương tâm mà người ấy đỡ đầu. Chẳng hạn, mỗi khi có phái đoàn Canada đi Việt Nam thì vị dân biểu sẽ gởi gắm một lá thư riêngg để phái đoàn trao tận tay tù nhân lương tâm; mỗi khi giới chức cao cấp của Việt Nam đi công vụ đến Canada thì vị dân biểu gửi công văn hay tiếp xúc để kêu gọi trả tự do cho tù nhân lương tâm.

 

Ts. Nguyễn Đình Thắng vả̀ Cô Nguyễn Khuê-Tú tại buổi điều trần, ngả̀y 05/06/2015

Ts. Nguyễn Đình Thắng vả̀ Cô Nguyễn Khuê-Tú tại buổi điều trần, ngả̀y 05/06/2015

Chiến dịch đỡ đầu tù nhân lương tâm được BPSOS phát động tháng 7 năm 2013 tại Quốc Hội Hoa Kỳ. Dân Biểu Christopher Smith (Cộng Hoà – New Jersey) là người đầu tiên hưởng ứng và nhận đỡ đầu LM Nguyễn Văn Lý.

Qua các cuộc tổng vận động rầm rộ hàng năm sau đó do BPSOS và Liên Minh cho một Việt Nam Tự Do và Dân Chủ phối hợp tổ chức, các phái đoàn người Việt đến từ nhiều thành phố và tiểu bang đã kêu gọi ngày càng nhiều vị dân biểu Hoa Kỳ hưởng ứng.

Từ đó đến nay một số tù nhân lương tâm có thành viên Quốc Hội đỡ đầu đã được trả tự do vô điều kiện, như Cô Đỗ Thị Minh Hạnh, Anh Nguyễn Tiến Trung, Ts. Cù Huy Hà Vũ, Bà Mai Thị Dung, Blogger Điếu Cầy…

“Việc đỡ đầu này cũng giúp giảm đi tình trạng tù nhân lương tâm bị đàn áp trong thời gian vẫn còn ở trong tù”, Cô Khuê-Tú giải thích.

Vào cuối buổi điều trần, Dân Biểu Scott Reid, Chủ Tịch Tiểu Ban Quốc Tế Nhân Quyền, yêu cầu Liên Hội Người Việt Canada cung cấp các hồ sơ tù nhân lương tâm để Ông chuyển đến đồng viện nhằm kêu gọi họ “đỡ đầu”.

Trong phần trao đổi sau đó 3 vị dân biểu hiện diện cho biết họ muốn đỡ đầu cho cho một số tù nhân lương tâm Việt Nam. Một vị Dân Biểu  bày tỏ ý muốn đỡ đầu cho Blogger Tạ Phong Tần, mặc dù nữ Blogger này đã được nữ Dân Biểu Hoa Kỳ Sheila Jackson Lee đỡ đầu.

Tiểu Ban Quốc Tế Nhân Quyền cho biết họ sẽ cứu xét các kiến nghị khác do phái đoàn điều trần đưa ra, gồm có yêu cầu Văn Phòng Cho Tự Do Tôn Giáo của Bộ Ngoại Giao Canada phúc trình về tình trạng các tôn giáo ở Việt Nam, và yêu cầu chính phủ Canada nêu vấn đề quyền lao động và tự do tôn giáo trong cuộc đàm phán TPP đang diễn ra. Canada là một trong 12 quốc gia tham gia cuộc đàm phán này.

Cùng điều trần với Cô Khuê-Tú là Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc và Chủ Tịch BPSOS, và Ông Nguyễn Văn Hải, tức Blogger Điếu Cầy.

Thể hiện sự phối hợp ngày càng chặt chẽ trong công tác quốc tế vận, nhiều phái đoàn người Việt từ các thành phố Canada sẽ kéo về Hoa Thịnh Đốn để tiếp sức với đồng hương ở Hoa Kỳ trong cụộc tổng vận động vào những ngày 17-20 tháng 6 tới đây. Riêng Cô Khuê-Tú sẽ đến trước một tuần để tham gia vào ban tổ chức cuộc tổng vận động năm nay tại Quốc Hội Hoa Kỳ.

 

Có thể theo dõi buổi điều trần tại đây.

(Theo tin từ Mạch Sống)

Phản hồi