WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:49:pm 11/11/09 Đăng ngày “November 11th, 2009”

Ottawa kỷ niệm 20 năm sụp đổ bức tường Berlin và công bố xây dựng Đài Tưởng niệm nạn nhân CS

Ottawa kỷ niệm 20 năm sụp đổ bức tường Berlin và công bố xây dựng Đài Tưởng niệm nạn nhân CS

Chiều Thứ Hai 9-11-2009, tại Government Conference Center ở thủ đô Ottawa, Văn phòng thủ tướng Canada phối hợp với nhóm Tribute to Liberty, đã tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm sụp đổ bức tường Bá Linh và công bố dự án xây dựng TƯỢNG ĐÀI TƯỞNG NIỆM NẠN NHÂN ĐỘC TÀI CỘNG SẢN [...]

03:49:pm 11/11/09 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Tối 9-11-1989, ông Sarkozy ở đâu?

Tối 9-11-1989, ông Sarkozy ở đâu?

Câu chuyện buổi tối lịch sử 9-11-1989 bức tường Berlin sập đổ, ông Nicolas Sarkozy – hiện là tổng thống Pháp, hồi ấy là nghị sỹ đảng RPR -  đang ở đâu, mấy ngày nay làm náo động cả làng báo Pháp. Vì sao vậy?  Tối chủ nhật 8-11-2009, trước khi lên đường sang Berlin [...]

10:29:am 11/11/09 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »